21 Eylül 2018

STALİN VE EKİM DEVRİMİ KRONOLOJİK BİYOGRAFİSİ (Mart-Ekim 1917)

STALİN - 12 MART 1917 DEN EKİM DEVRİMİNE YAZI VE KONUŞMALAR

Tamaını PDF olarak İndir (570 sayfa)

12 Mart — 
J. V. Stalin, Şubat Devrimiyle Turukhansk’taki sürgünden kurtularak, Petrograd’a ulaşıyor.

14 Mart — J. V. Stalin’in "İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyetleri" adlı makalesi, "Pravda" No. 8’de yayınlanıyor.

15 Mart — RSDİP (B) M.K. Bürosunun genişletilmiş bir toplantısında, J. V. Stalin, Pravda’nın yazı kuruluna atanıyor. 16 Mart — J. V. Stalin’in "Savaş Üzerine" adlı makalesi, "Pravda" No. 10’da yayınlanıyor.

17 Mart  J. V. Stalin’in "Bakanlık Makamları İçin Pazarlık" adlı makalesi, "Pravda" No. 11’da yayınlanıyor.

18 Mart — RSDİP (B) M.K. Bürosu, J. V. Stalin’i Petrograd İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyeti Yürütme Komitesi’ne delege olarak seçiyor. J. V. Stalin’in "Rus Devriminin Zaferinin Koşulları üzerine" adlı makalesi, "Pravda" No. 12’de yayınlanıyor.

25 Mart — J. V. Stalin’in "Ulusal Kısıtlamaların kaldırılması Üzerine" adlı makalesi "Pravda" No. 17’de çıkıyor.

26 Mart— J. V. Stalin’in "Ya Biri-Ya da Diğeri" adlı makalesi "Pravda" No. 18’de çıkıyor.

28 Mart— J. V. Stalin’in "Federalizme Karşı" adlı makalesi "Pravda" No. 19’da çıkıyor.

3 Nisan — Finlandiya demiryolu Byelo-Ostrov İstasyonunda, J. V. Stalin, M.İ. Ulyanova ve Petrograd ve Sestroretsk işçi erkek ve kadınlarından oluşan bir delegasyon, sürgünden dönüşünde V. İ. Lenin’i karşılıyor ve ona Petrograd’a kadar eşlik ediyor.

4 Nisan — J. V. Stalin, Bolşevik Partisi’nin önder üyelerinin konferansına ve V. İ. Lenin’in Nisan Tezlerini açıkladığı Tüm-Rusya Sovyet Konferansı’nın Bolşevik ve Menşevik delegelerinin ortak toplantısına katılıyor.

6 Nisan  J. V. Stalin, Parti Merkez Komitesi Bürosu’nun bir toplantısında, V. İ. Lenin’in Nisan Tezleri üzerine yapılan bir tartışmada konuşuyor.

8 Nisan — J. V. Stalin, Petrograd Sovyeti Yürütme Komitesi’nin sözümona "Özgürlük Borçlanması"nı destekleyen kararına karşı bir protesto bildirisini imzalıyor.

11 Nisan — J. V. Stalin’in "İki Karar" adlı makalesi "Pravda" No. 29’da çıkıyor.

14 Nisan — J. V. Stalin’in "Toprak Köylülere" adlı makalesi "Pravda" No. 32’de çıkıyor. 

14-22 Nisan — J. V. Stalin, RSDİP(B) Petrograd Şehir Konferansının çalışmalarına katılıyor.

18 Nisan — J. V. Stalin, Petrograd, Vasilyevski-Ostrov Borsa Alanındaki 1 Mayıs mitinginde " Bir gösteri de Geçici Hükümet" üzerine bir konuşma yapıyor. J. V. Stalin’in "1 Mayıs" adlı makalesi, "Pravda" No. 35’te yayınlanıyor.  yapıyor

20 Nisan — Petrograd Sovyeti Yürütme Komitesinin bir üyesi olarak J. V. Stalin, Milyukov’un 18 Nisan Notasıyla ilişkili olarak Marien Sarayında toplanan, Geçici Hükümet ve Devlet Duması Geçici Komitesi üyelerinin, Petrograd İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyeti YürütmeKomitesi temsilcileriyle yaptığı konferansa katılıyor.

24-29 Nisan — V. İ. Lenin ve J. V. Stalin, Bolşevik Partisi’nin VII. Tüm-Rusya Konferansının (Nisan Konferansı) çalışmalarını yönetiyorlar. 

24 Nisan — J. V. Stalin, konferansta şimdiki durum üzerine Lenin’in kararını destekleyen bir konuşma yapıyor ve V. İ. Lenin’in raporu üzerine bir karar tasarısı hazırlamak için atanan komisyona seçiliyor.

25 Nisan — J. V. Stalinin 1 Mayıs mitinginde yaptığı"Geçici Hükümet" üzerine  konuşma Asker Pravda sında yayınlanıyor. Pravda No 40. da "Marian Sarayındaki Konferans üzerine" başlıklı yazısı yayınlanıyor.

29 Nisan — J. V. Stalin, konferansta ulusal sorun üzerine bir rapor okuyor ve Ulusal Sorun Üzerine tartışmalara cevap veriyor. Partinin Merkez Komitesine seçiliyor.

4 Mayıs — J. V. Stalin’in "Devrimin Gerisinde Kalmak" , "Savaş ve Toprak Sorunu"  adlı makalesi, "Pravda" No. 48’de yayınlanıyor. 

6 Mayıs — J. V. Stalin’in "Konferansdan ne Bekliyorduk"  adlı makalesi, "Asker Pravdası" No. 16’da yayınlanıyor.

10 Mayıs —- J. V. Stalin RSDİP (B) Petrograd Komitesi’nin bir toplantısında, Komite’nin örgütsel yapısı ve belediye seçimleri üzerine konuşuyor. 

14 Mayıs — J. V. Stalin, Vasilyevski-Ostrov’daki Borsa’da Estonyalı İşçiler ve Askerler Kulübü tarafIından düzenlenen bir gecede ulusal sorun üzerine konuşuyor. 

21,24, 26 Mayıs — J, V. Stalin’in "Belediye Seçimi Kampanyası" adlı makalesi, "Pravda" No. 63, 64 ve 66’da yayınlanıyor. 

Mayıs — Bolşevik Partisi Merkez Komitesinin, J. V. Stalin’in bir üye olarak seçildiği ve hayatının sonuna kadar üyesi olarak kaldığı bir Siyasi Büro kuruluyor. 

3-24 Haziran — J. V. Stalin, İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyetleri Birinci Tüm-Rusya Kongresi’nin oturumlarına katılıyor.

6 Haziran — Merkez Komitesi’nin genişletilmiş bir toplantısında, J. V. Stalin, işçilerin ve askerlerin barışçı bir gösterisini örgütlemek için V. İ. Lenin tarafından verilen bir öneriyi destekliyor. J. V. Stalin, RSDİP (B) Petrograd Komitesinin gösteri sorununa ayrılan özel bir toplantısında Petrograd’daki siyasi durumun bir incelemesini yapıyor. 

9 Haziran Gecesi — V. İ. Lenin ve J. V. Stalin, Tüm-Rusya Birinci Sovyet Kongresi’nin Bolşevik grubunun bir toplantısına ve daha sonra, RSDİP (B) M.K.’nin bir toplantısına katılıyorlar.V. İ. Lenin ve J. V. Stalin’in önerisi üzerine, M. K. 10 Haziran’da yapılması kararlaştırılmış olan gösterinin iptal edilmesine karar veriyor. Gece geç vakit V. İ. Lenin ve J. V. Stalin Merkez Komitesinin gösteriyi iptal etme kararıyla ilişkili olarak "Pravda" da yayınlanacak yazıyı ve Merkez Komitesi’nin talimatlarını hazırlıyorlar. 

13 Haziran — J. V. Stalin’in "Dün ve Bugün- Devrimin Bunalımı"adlı makalesi, "Soldatskaya Pravda" No. 42’ de yayınlanıyor. 

14 Haziran — J. V. Stalin’in "Parça Parça Gösterilere karşıyız "adlı makalesi, " Pravda" No. 81’ de yayınlanıyor. 

15 Haziran —- J. V. Stalin’in "Petrograd Belediye Seçimleri Sonuçları" adlı makalesi, "RSDİP M. K.’nin Basın Bürosu Bülteni", No. l ’de yayınlanıyor. 

16-23 Haziran — V. İ. Lenin ve J. V. Stalin, RSDİP (B) Cephe ve Cephe Gerisi Askeri Örgütlerinin Tüm-Rusya Konferansını yönetiyorlar. 

17 Haziran — J. V. Stalin, Parti Merkez Komitesi' adına RSDİP(B) Cephe ve Cephe Gerisi Askeri Örgütlerinin Tüm-Rusya Konferansını selamlıyor. J. V. Stalin tarafından yazılan RSDİP(B) Merkez Komitesi ve Petrograd 'Komitesinin "Petrograd’ın Bütün Emekçilerine, İşçilerine ve Askerlerine" yaptığı çağrı, "Pravda", No. 84’te yayınlanıyor. 

20 Haziran — Sovyetlerin Birinci Tüm-Rusya Kongresi J. V. Stalin’i Merkez Yürütme Komitesi üyeliğine seçiyor.   Stalin in "Gösteride" başlıklı yazısı Pravda no 86 da yayınlanıyor

21 Haziran — J. V. Stalin RSDİP (B) Cephe ve Cephe Gerisi Askeri Örgütlerinin Tüm-Rusya Konferansında, "Ulusal Hareket ve Ulusal Alaylar" üzerine bir rapor hazırlıyor. Konferans, ulusal sorun üzerine J. V. Stalin tarafından önerilen bir kararı onaylıyor. 

22 Haziran — İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyeti Merkez Yürütme Komitesinin bir toplantısında Bolşevik grup, J. V. Stalin’i M.Y.K. Bürosuna seçiyor. RSDİP(B) Merkez Komitesi, Petrograd Komitesi ve Askeri Örgütü üyelerinin özel bir konferansında J. V. Stalin, Bolşevik grubun büyüyen karşı-devrime karşı etkin önlemler talep etmesiyle Merkez Yürütme Komitesi tarafından sunulan bir açıklama üzerine rapor veriyor. 

1-3 ve 16-20 Temmuz — J. V. Stalin ve Y.M. Sverdlov, Bolşevik Partisi Petrograd Örgütü İkinci (Olağanüstü) Konferansı’nı yönetiyor.

3 Temmuz — J. V. Stalin’in önderliği altında, Bolşevik Partisi M.K., kitlelerin,, kendiliğinden oluşan silahlı gösterilere katılmasını önlemek için bir dizi önlemler kabul ediyor. Bu hareketin durdurulamayacağı açığa çıktığı zaman, M.K., ona barışçı ve örgütlü bir nitelik vermek için gösteriye katılmaya karar veriyor.

4 Temmuz — Merkez Yürütme Komitesinin bir toplantısında J. V. Stalin, V. İ. Lenin ve Bolşeviklere karşı yayılan iftiraların durdurulmasını istiyor. 

6 Temmuz — J. V. Stalin Peter-Paul Kalesine gidiyor ve devrimci denizcileri silahlı eyleme katılmamaya ikna etmeyi başarıyor. J. V. Stalin, Petrograd Askeri Komutanlığı tarafından denizcilere karşı silahlı kuvvet kullanılması için alman emrin kaldırılmasını sağlıyor. 

7-8 Temmuz — J. V. Stalin ve G.K. Ordjonikidze, V. İ. Lenin’ le Petrograd’dan ayrılması sorunu üzerine görüşmeler yapıyorlar. 

8-11 Temmuz — J. V. Stalin, V. İ. Lenin’in Petrograd’dan ayrılışı için hazırlıklar yapıyor. J. V. Stalin ve S. Y. Alliluyev, V. İ. Lenin’e Primorsk İstasyonuna kadar eşlik ediyorlar ve onu Razliv trenine bindiriyorlar.

11 Temmuz - 7 Ekim J. V. Stalin, saklanan V. İ. Lenin’le yakın ilişkisini sürdürüyor ve onun talimatlarına göre, Bolşevik Merkez Komitesinin faaliyetlerini bizzat yönetiyor. 

15 Temmuz — J. V. Stalin’in "Safları Sıklaştırın!" adlı makalesi Kronstadt’da "Proletarskoye Dyelo" No. 2’de yayınlanıyor. 

16 Temmuz — J. V. Stalin, RSDİP (B) Petrograd örgütünün İkinci (Olağanüstü) Konferansının sabah oturumunda Temmuz olayları üzerine Merkez Komitesinin raporunu ve akşam oturumunda şimdiki durum üzerine bir "Hesap Verme  raporu"  , "şimdiki durum üzerine rapor" ve tartışmaya cevapları sunuyor. (rapor ve cevaplar , ilk kez 1923 te "Krasnaya Lyetopısy " Kızıl Yıllıklar dergisinde yayınlanıyor.

20 Temmuz — J. V. Stalin konferansta, Petrograd İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyeti seçimleri ve diğer sorular üzerine açılan tartışmada konuşuyor.

20-23 Temmuz — J. V. Stalin "Raboçi i Soldat" No. 2’de basılan, "Petrograd’ın Tüm Emekçilerine, Tüm İşçilere ve Askerlere" adlı çağrıyı yazıyor. 

23 Temmuz — J. V. Stalin’in "Olan Nedir?" ve "Karşı-Devrimin Zaferi" adlı makaleleri "Raboçi i Soldat" No. l ’de yayınlanıyor.

24 Temmuz — J. V. Stalin’in "Kadetlerin Zaferi" adlı makalesi ve " Bütün Emekçilere, Petrogradın Bütün İşçi ve Askerlerine" hitabı, "iki Konferans" yasızı "Raboçi i Soldat" , İşçi ve Asker, No. 2 ’de yayınlanıyor. 

26 Temmuz — J. V. Stalin’in "Yeni Hükümet" adlı makalesi Raboçi i Soldat" , İşçi ve Asker, No. 3 ’de yayınlanıyor.

26 Temmuz - 3 Ağustos — J. V. Stalin ve Y.M. Sverdlov Bolşevik Partisi Altıncı Kongresini yönetiyorlar. Merke Komitesi hesap verme Raporu , tartışmalar ve cevaplar, 1919 da , Altıncı Kongre Tutanağında yayınlandı.

27 Temmuz — J. V. Stalin’in "Kurucu Meclis Seçimleri üzerine" adlı makalesi Raboçi i Soldat" , İşçi ve Asker, No. 4 de yayınlanıyor.

27 Temmuz — J. V. Stalin, 6. kongrede, Merkez Komitesi Hesap Verme raporunu sunuyor ve tartışmalara cevap veriyor. 

30 Temmuz — J. V. Stalin, 6. kongrede siyasi durum üzerine bir rapor sunuyor. Diğer bir konuşma

31 Temmuz — J. V. Stalin, 6. kongre delegeleri tarafından sorulan sorulara cevap veriyor ve siyasi durum, üzerine yapılan tartışmaları cevaplandırıyor. Kapanış Konuşması

31 Temmuz-3 Ağustos — J. V. Stalin, Altıncı Kongre tarafından siyasi durum üzerine karar tasarısı hazırlamak için kurulan komisyonun çalışmasını yönetiyor.  

3 Ağustos —- J. V. Stalin siyasi durum üzerine kararı 6. kongreye sunuyor. J. V. Stalin, Bolşevik Partisi Merkez Komitesine üye seçiliyor. Karar maddesi değişikliği önerisine cevap veriyor.

4 Ağustos — J. V. Stalin, Parti Merkez Komitesinin ortak bir toplantısında "Raboçi i Soldat"ın yazı işleri müdürlüğüne atanıyor. 

5 Ağustos — M.K.’nin ortak toplantısı, J. V. Stalin’i Küçük Merkez' Komitesi’nin üyeliğine seçiyor. 

6 Ağustos — J. V. Stalin, Küçük Merkez Komitesi’nin, RSDİP(B) M.K.’sinin Moskova Konferansı üzerine bir kararının onaylandığı bir toplantısına katılıyor. J. V. Stalin’in "kapitalistler ne İstiyor" adlı makalesi "Raboçi i Soldat" No. 13’de yayınlanıyor. J. V. Stalin’in "Moskova Konferansına Karşı" adlı makalesi "Raboçi i Soldat" No. 14’de yayınlanıyor. 

9 Ağustos — J. V. Stalin’in "Bir Kez Daha Stockholm Üzerine" adlı makalesi "Raboçi i Soldat" No. 15’de yayınlanıyor. 

13 Ağustos — Merkez Komitesi’nin isteği üzerine J. V. Stalin, Parti’nin Merkezi Organı olarak, "Proletari"nin yayınlanmasını örgütlüyor. J. V, Stalin’in "Moskova Konferansı Nereye Götürüyor, "  ve   "Karşı-Devrim ve Rusya Halkları" adlı makaleleri "Proletari" No. l ’de yayınlanıyor. 

15 Ağustos — J. V. Stalin’in "İki Yol " adlı makalesi "Proletari" No. 7’de yayınlanıyor.

16 Ağustos — J. V. Stalin, Merkez Komitesi tarafından, Stockholm Konferansı üzerine bir karar hazırlamak için kurulan bir komisyona atanıyor. 

17 Ağustos — J. V. Stalin, askerlere, RSDİP(B) Narva Semt Komitesi binasında "Sosyal Demokratlar ve Şehir Seçimleri" üzerine bir konferans veriyor. 

17 Ağustos — J. V. Stalin’in "Moskova Konferansının Sonucuadlı makalesi "Proletari" No. 4’de yayınlanıyor.

18 Ağustos — J. V. Stalin’in "Cephedeki Yenilgimiz Hakkında İşin Doğrusu" ve "Cephedeki Temmuz Yenilgisinin Nedenleri" adlı makaleleri "Proletari", No. 5’de yayınlanıyor. "Cephedeki Yenilgiden Kimler Sorumludur" adlı makale, Broşür olarak yayınlanıyor.


19 Ağustos — J. V. Stalin’in "Amerikan Milyarları " adlı makalesi "Proletari" No. 6’da yayınlanıyor.

20 Ağustos — J. V. Stalin’in "Bugün Seçim Günüdür " adlı makalesi "Proletari" No. 7’de yayınlanıyor.

22 Ağustos — J. V. Stalin’in "Bir Provokasyon Dönemi" adlı makalesi "Proletari" No. 8’de yayınlanıyor.

23 Ağustos — J. V. Stalin’in "Sosyal Devrimciler partisi İçinde iş Bölümü" adlı makalesi "Proletari" No. 9’da yayınlanıyor.

25 Ağustos — J. V. Stalin’in "Sarıların ittifakı" adlı makalesi "Raboçi" No. l ’de yayınlanıyor. 

25 Ağustos — J. V. Stalin’in "Ya Biri-Ya da Diğeri" adlı makalesi "Raboçi" No. l ’de yayınlanıyor. 

27 Ağustos — Bolşevik grubunun, siyasi durum üzerine, J. V. Stalin tarafından hazırlanan bir kararı Merkez Yürütme Komitesi’nin bir toplantısında okunuyor. 

28 Ağustos — J. V. Stalin’in "Talep Ediyoruz!" adlı makalesi "Raboçi" No. 4’de yayınlanıyor.

28 Ağustos — J. V. Stalin’in "Komplo devam Ediyor!" adlı makalesi "Raboçi" No. 5’de yayınlanıyor. 

30 Ağustos — J. V. Stalin, Parti Merkez Komitesinin Kornilov’un karşı-devrimci eylemine karşı önlemleri tartıştığı bir toplantısına katılıyor. 

31 Ağustos — J. V. Stalin, Merkez Komitesinin iktidar sorunu üzerine bir bildiriyi tartıştığı bir toplantısına katılıyor. Merkez Komitesi’nin Plenum toplantısında J. V. Stalin’den siyasi durumun genel bir tablosunu vermesi isteniyor. J. V. Stalin’in "Burjuvaziyle Uzlaşmaya Karşı" adlı makalesi "Raboçi", No. 9’da yayınlanıyor.’ 

Ağustos-Ekim — J.V. Stalin sırayla "Proletari", "Raboçi" ve "Raboçi Put" adlarıyla yayınlanan RSDİP(B) Merkez Yayın Organını yönetiyor.

3 Eylül — J. V. Stalin’in "Bunalım ve Direktuvar" adlı makalesi "Raboçi Put" No. 1’de yayınlanıyor.

6 Eylül — J. V. Stalin’in "Kendi Yollarında" , "Kadetlerle Bozuşma" adlı makaleleri "Raboçi Put" No. 3’de yayınlanıyor.

9 Eylül — J. V. Stalin’in "İkinci Dalga" adlı makalesi "Raboçi Put" No. 6’da yayınlanıyor.

12 Eylül — J. V. Stalin’in "Yabancılar ve Kornilov Komplosu " adlı makalesi "Raboçi Put" No. 8’da yayınlanıyor.

14 Eylül — J. V. Stalin’in "Demokratik Konferans Üzerine " adlı makalesi "Raboçi Put" No. 10’da yayınlanıyor. 

15 Eylül — Parti’nin Merkez Komitesinin bir toplantısında J. V. Stalin, Kamenev’in, V. I. Lenin’in "Bolşevikler İktidarı Almalıdır" ve "Marksizm ve Ayaklanma" adlı mektuplarının yakılması gerektiği yolundaki talebine karşı çıkıyor ve mektupların tartışılmak üzere en büyük Parti örgütlerine dağıtılması gerektiğini ileri sürüyor. 

16 Eylül — J. V. Stalin’in "İki Çizgi!" adlı makalesi "Raboçi Put" No. 12’te 

17 Eylül — J. V. Stalin’in "Tüm İktidar Sovyetlere!" adlı makalesi "Raboçi Put" No. 13’te yayınlanıyor. 

19 Eylül ---J. V. Stalin’in Devrimci Cephe Üzerine adlı makalesi "Raboçi Put" No. 14’te yayınlanıyor. 

21 Eylül — Bolşevik grubun Demokratik Konferanstaki bir toplantısında J. V. Stalin, V. İ. Lenin’in Ön-Parlamento’ nun boykot edilmesi, yolundaki talimatına uyulması konusunda ısrar ediyor. 

23 Eylül — Parti Merkez Komitesi, Kurucu Meclise gidecek olan Bolşevik adayların, V. i. Lenin ve J. V. Stalin’i içeren listesini onaylıyor.

24 Eylül — J. V. Stalin’in "Zincir hazırlıyorlar" adlı makalesi "Raboçi Put" No. 19’da yayınlanıyor. 

27 Eylül — J. V. Stalin’in "Burjuva Diktatörlüğünün Bir Hükümeti" , "Rus Köylüleri ve Mankafalar Partisi" adlı makaleleri "Raboçi Put" No. 21’de yayınlanıyor. 

28 Eylül — J. V. Stalin, Vasüyevski-Ostrov Semti Bolşeviklerinin bir toplantısında, Demokratik Konferans üzerine bir konuşma yapıyor.  "İşçilere karşı Sürek Avı" adlı makalesi "Raboçi Put" No. 22’de yayınlanıyor. 

29 Eylül — Parti Merkez Komitesi, Kurucu Meclis adaylarının bir listesini yayınlamaya karar veriyor. J. V. S'talin Petrögrad, Yekaterinoslav, Transkaîkasya ve Stavopol seçim bölgeleri için aday gösteriliyor. J. V. Stalin’in "Daha Çok Beklersiniz..." adlı makalesi "Raboçi Put" No. 23’te yayınlanıyor. 

30 Eylül - "Kağıttan bir Koalisyonadlı makalesi "Raboçi Put" No. 24’te yayınlanıyor.

3 Ekim - "Kırlarda açlık fabrikalarda açlık adlı makalesi "Raboçi Put" No. 26’da yayınlanıyor.

4 Ekim - " Kendi Kendini Kırbaçlamak" adlı makalesi "Raboçi Put" No. 27’de yayınlanıyor.

5 Ekim — Merkez Komitesi’nin bir, toplantısında, Stalin’in Kuzey Bölgesi Sovyetleri Kongresi sırasında, bir Parti Merkez Komitesi üyeleri ve Petrograd ve Moskova Parti fonksiyonerleri Konferansının toplanması önerisi karara bağlanıyor. "Kurucu Meclisi Kim suya düşürüyor"adlı makalesi "Raboçi Put" No. 28de yayınlanıyor.

7 Ekim - "Devrime Karşı Komploadlı makalesi "Raboçi Put" No. 27, 28, 29’de yayınlanıyor. 

8 Ekim — J. V. Stalin, gizlice Petrograd’a dönmüş olan V. İ. Lenin’le birlikte, silahlı ayaklanmanın hazırlıklarını tartışıyor. 

10 Ekim — V. İ. Lenin ve J. V. Stalin, Parti Merkez Komitesinin, V. İ. Lenin’in silahlı ayaklanma konusundaki kararının onaylandığı "başlangıç Konferansı" toplantısına, katılıyorlar ve ayaklanmayı yönetmek için, V. İ. Lenin ve J. V. Stalin başkanlığında, yedi kişilik bir M.K. Siyasi Bürosu kuruluyor. J. V. Stalin’in "Karşı-Devrim Seferber Oluyor - Direnmeye Hazırlanın!" ve "ön parlamentoya kimin ihtiyacı var" adlı makalesi "Raboçi Put" No. 32’de yayınlanıyor.  

13 Ekim - "Sovyetlerin İktidarı" adlı makalesi "Raboçi Put" No. 35’de yayınlanıyor.

15 Fkim — J. V. Stalin’in "Bir Arsızlık Sınavı" ve "Devrimin Grev Kırıcıları" adlı makaleleri "Raboçi Put" No. 37’de yayınlanıyor. 

16 Ekim — V. İ. Lenin ve J. V, Stalin, Bolşevik Partisi Merkez Komitesi’nin genişletilmiş toplantısını yönetiyorlar. J. V. Stalin, hain Kamenev ve Zinovyev’in silahlı ayaklanma sorunu konusundaki konuşmalarını şiddetle eleştiriyor. Ayaklanmayı yönetmek için J. V. Stalin başkanlığında bir Parti Merkezi seçiliyor. "Merkez Komitesi Oturumunda konuşma",  "başhanın güçlü boğaları adlı makalesi "Raboçi Put" No. 41’de yayınlanıyor

20 Ekim — Parti Merkez Kornitesi’nin toplantısında, J. V. Stalin, V. İ. Lenin’in Kamenev ve Zinovyev’in bozguncu eylemleri konusundaki mektuplarının Merkez Komitesi’ nin ortak bir toplantısında tartışılmasını öneriyor. J. V. Stalin, Petrograd Sovyeti Devrimci Askeri Komitesi’nin ilk toplantısına katılıyor. Smolny’de Petrograd sendika temsilcilerinin bir toplantısında J. V, Stalin, silahlı ayaklanma hazırlığı konusunda konuşuyor. 

21 Ekim — J. V. Stalin, Parti Merkez Komitesinin toplantısına katılıyor. Toplantı, Stalin ve Jerzinski’yi Bolşeviklerin oradaki etkisini kuvvetlendirmek için Petrograd Sovyeti Yürütme Komitesine atama kararı alıyor. Toplantı, Stalin’in, Tüm-Rusya Sovyet Kongresi için toprak, savaş ve hükümet konusunda (raportör V. İ. Lenin) ve ulusal sorun konusunda (raportör J. V. Stalin) raporların ve tezlerin hazırlanması gerektiği yolundaki önerisini onaylıyor. Stalin ve Sverdlov, Kongre’de Bolşevik grubu yönetmek için atanıyorlar. 

24 Ekim — Sabah l l ’de "Raboçi Put", J. V. Stalin’in, Geçici Hükümet’in yıkılması çağrısını yapan "Neye, İhtiyacımız Var?" adlı makalesini yayınlıyor. J. V. Stalin, İkinci Tüm-Rusya Sovyet Kongresinin Bolşevik delegelerinin bir toplan tısında siyasi durum konusunda rapor veriyor. Akşam V. İ. Lenin Smolny’ye varıyor. J. V. Stalin ona siyasi gelişmeler konusunda bilgi veriyor. 

24-25 Ekim — V. İ. Lenin vei J. V.,Stalin, Ekim silahlı ayaklanmasını yönetiyorlar . Proleter Devrimin Bildirgesi