Header Ads

Header ADS

11 Haziran 1937 Tarihli Tukhachevsky Olayı Mahkeme Belgelerinde - Troçki

Grover Furr ün son kitabından - 2

Tukhachevsky Olayı Mahkeme Belgelerinde - Troçki

Mayıs ve Haziran 1937'de, Sovyetler Birliği'nin sekiz üst düzey askeri komutanı tutuklandı. Aralarında en meşhur olan, Sovyetler Birliği'nin beş Marşal’ından biri olan Mikhail Nikolaevich Tukhachevsky idi. Dava genellikle onun adı ile, "Tukhachevsky Olayı" olarak adlandırılır. Diğer üst düzey subaylar Yoria E. YAKIR, YERONIM Р. Uborevich, Kork, Robert P. Eideman, Boris М. FEL'DMAN, VITALII М. Primakov ve Vitovt К Putna dan oluşur.

Bu subayların hepsi, ihanete ulaşan çeşitli suçlamaları çok çabuk itiraf ettiler. 11 Haziran 1937'de yargılandılar, ölüme mahkûm edildiler ve derhal idam edildiler (kurşuna dizildiler E.A).

25 Şubat 1956'da Nikita Khrushchev, (Rusça: "Zakryty Doklad" - "Kapalı Rapor") rezil "gizli konuşma" sını, Sovyetler Birliği'nin Komünist Partisi'nin ХХ Partisi Kongresi'ne sundu. Bu konuşmada,  temel olarak Joseph Stalin'i ve ikincil olarak Lavrenti Beria'yı, önde gelen parti üyelerini tuzağa düşürmek ve kurşuna dizmek ile suçladı.

Khrushchev, konuşmasında adlarını verdiği ve 1930'larda kurşuna dizilen parti liderlerinin aslında suçsuz olduklarını ve Stalin’in emirleri altında sahte bir şekilde tezgahlandırıldıklarını belirtti.

Daha sonra, 1956'da , Khrushchev, bu konuyu incelemek için üst düzey bir Komisyon, "Molotof Komisyonu" nu oluşturdu. Stalin ve Khrushchev’ in destekçileri arasındaki dengeli olan Molotov Komisyonu, 1936, 1937 ve 1938'deki üç halka açık Moskova mahkemelerindeki sanıkların çoğunun "masum" ilan edilmesi konusu üzerinde fikir birliğine ulaşamadı. Komisyon üyeleri,  Mareşal Mihail Tukhachevsky'yi ve onunla birlikte çalışmış olan ve idam edilen diğer yedi askeri komutanın masumiyeti üzerine fikir birliğine ulaştı ve suçsuzluğunu ilan etti. Komisyon, ayrıca Haziran 1937'de "Askeri Faşist Komplo" davasında Tukhachevsky, Yakir ve diğer mahkumlara karşı suçlamaların temelsiz olduğu ve kaldırılması gerektiğini de hesaba kattı.

Bu, komisyon içinde bir uzlaşma yapılmış gibi görünüyor. Khrushchev’ in adamları, tüm suçlamaların rehabilitasyonunu (ortadan kaldırılmasını) istedi, eski Stalin görev arkadaşları, muhtemelen hiçbir rehabilitasyondan yana değillerdi. Ekim 1961'deki XXII Partisi Kongresi'nden sonra, Khrushchev, Tukhachevsky olayı Sanıklarını ve 1930'ların sonlarında kurşuna dizilen diğerleri öven çok sayıda kitap ve makaleler yazılmasına ön ayak oldu...

Brejnev, Andropov ve Çernenko yönetiminde çok az rehabilitasyon gerçekleşti ve bunların neredeyse tamamı kamuoyuna açıklanmamıştı.

Mikhail Gorbaçov, CPSU'nun Birinci Sekreteri olduktan yaklaşık bir yıl sonra (Mart 1985), bir "rehabilitasyon" seline ve Tukhachevsky Olayı sanıklarıyla ilgili çok sayıda kitap ve makaleye sponsor olmaya başladı.

Kruşçev’ den bu yana, Tukhachevsky’nin ve diğer sanıklarının masumiyetinin yanı sıra 1930'larda idam edilen diğer birçok ordu, Parti ve diğer şahsiyetler hafife alındı. Ancak, ne Kruşçev döneminde ne Gorbaçov döneminde, ne de o zamandan beri, Tukhachevsky sanıklarının masum olduğu iddiasını destekleyebilecek herhangi bir kanıt bulunamamıştır.

1991'de SSCB'nin sona ermesinden bu yana, eski Sovyet arşivlerinden pek çok belge yayınlandı. Bu belgeler, Kruşçev dönemine ve Gorbaçov dönemine ait Stalin'e yönelik suçlamaların çoğunun - hatta büyük olasılıkla hepsinin - yalan olduğunu görmemizi sağlıyor. Tukhachevsky ve onun yardımcılarının suçluluğuna işaret eden büyük miktarda birincil kaynak kanıt yayınlandı. Bununla birlikte, merkezi belgeler - Tukhachevsky ve diğerlerinin sorgulamaları ve itirafları da dahil olmak üzere soruşturma dosyaları ve özellikle 11 Haziran 193 7 tarihli duruşmanın tutanağı çok gizli tutuldu ve tüm araştırmacılar için erişilemez durumda.

Gizliliği Kaldırılan Tukhachevsky Dosyaları

2017 yılında, Tukhachevsky’yi araştırma dosyası sessizce araştırmacıların kullanımına açıldı, çünkü bu dosya Moskova'da FSB arşivinde incelenmek üzere mevcuttu.

Mayıs 2018'de, Tukhachevsky davasının tutanağı, yine herhangi bir duyuru yapılmaksızın, bir Ukrayna ve bir Rus internet sitesinde yayınlandı.6

Tukhachevsky'nin soruşturma dosyası ve duruşma tutanağı üzerinde yapılan bir inceleme, herhangi bir nesnel öğrenciye Tukhachevsky ve onunla birlikte hüküm giyip ölüm cezasına çarptırılan komutanların şüphesiz suçlu olduklarını kanıtlamak için yeterli olacaktır. Hepsi suçlarını itiraf ettiler ve ayrıntılı ve ilginç bir şekilde farklılaştırılmış itiraflarda bulundular.

Tukhachevsky Duruşma Belgelerinde Troçki

Bu bölümdeki özel ilgi alanımız, mahkeme belgeleri ve Lev Troçki'nin gerçekten de Almanlar ve Japonlarla Sovyet hükümetine karşı iş birliği yaptığına ve komplo kurduğuna dair ek kanıtlardır. Troçki'nin faşistlerle iş birliğine dair çok önemli kanıtları 2017 tarihli Lev Troçki'nin Almanya ve Japonya ile İş birliği: Troçki'nin 1930'ların Komploları, 2. Cilt ve 2020 kitabım Troçki'nin Komplosunun Yeni Kanıtında tartıştım.

Bu bölüme, Lev Troçki ve komplosundan söz edilen duruşma tutanağının tüm bölümlerinin tercümesini ekledim. Bu bölüm, Tukhachevsky Davası metninde doğrudan Leon Troçki'yi, oğlu Leon Sedov'u ve gizli Troçkist hareketin Sovyet temelli başlıca liderleri Ivan Nikitich Smirnov ve Yuri Piatakov'u doğrudan ilgilendiren geçmişlerin bir analizini sunuyor. Transkriptin kendisinde olduğu gibi, bu bölümdeki kâğıt parantez içindeki sayılar, Sven'in İngilizce çevirisinde 11 Haziran 1937 tarihli Tukhachevsky vd. Davasının 172 sayfalık Rusça transkriptinin sayfalarına aittir. Eric Holmstrom bu kitaba dahil etti.

Troçki'nin faşistlerle iş birliğine dair çok önemli kanıtları 2017 tarihli Lev Troçki'nin Almanya ve Japonya ile İş birliği: Troçki'nin 1930'ların Komploları, 2. Cilt ve 2020 tarihli kitabım Troçki'nin Komplosunun Yeni Kanıtında tartıştım. Bu bölüme, Lev Troçki ve komplosundan sözü geçen mahkeme tutanağının tüm bölümlerinin tercümesini ekledim. Bu bölüm, Tukhachevsky Davası metninde doğrudan Leon Troçki'yi, oğlu Leon Sedov'u ve gizli Troçkist hareketin Sovyet temelli başlıca liderleri Ivan Nikitich Smirnov ve Yuri Piatakov'u doğrudan ilgilendiren geçmişlerinin bir analizini sunuyor. Belgelerin kendisinde olduğu gibi, bu bölümdeki parantez içindeki notlar, 11 Haziran 1937 tarihli Tukhachevsky vd., (ve diğerleri) davasının 172 sayfalık Rusça belgelerin Eric Holmstrom Sven' tarafından İngilizce çevirisi bu kitaba dahil edildi.

Kanıtın Reddi

Leon Troçki konusunda olduğu gibi, Tukhachevsky örneğinde,  çok sayıda düpedüz inkâr vardır. Başta antikomünistler ve Troçkistler olmak bir grup insanlar, tüm bu kanıtların Stalin rejimi tarafından "yerleştirildiği", "Stalin'in şeytan olduğu, bu yüzden bu insanları ve Troçki'yi de haksız yere suçladığı" gerekçesiyle sahte olması gerektiğinde ısrar edecekler, ve / ya da "Troçki, Sanıkların onu suçladığı korkunç şeyleri asla yapmayacak olan gerçek, ilkeli bir devrimciydi" diyeceklerdir.

"Rasyonel düşünceyi geçersiz kılacak kadar güçlü Önyargılı insanlar, burada sunduğumuz belgelerle daha fazla ikna olmayacaklar.

Aslında, akla gelebilecek hiçbir kanıt onları ikna edemez. Bu tür kişiler için kanıt konu dışıdır; önemli olan "inanç" ve "politik doğruluk" tur. Bu, iyi bilinen ve ama tanınmış akademisyenler de dahil olmak üzere antikomünistler arasında her yerde bulunan ve Troçkistler arasında yaygın olan apaçık mantıksal bir yanlış olan "kuşkuculuk argümanı"dır, çünkü benim dediğim şeyin - " Anti-Stalin Paradigması "nın- sahte tarihsel çerçevesi içinde akılda tutulması,  sadece inkâr, önyargı ve yanıltıcı akıl yürütme yoluyla sürdürülebileceği için, gereklidir 

Tematik Yaklaşım

Aşağıdaki analiz, Troçki'nin Tukhachevsky Olayı mahkeme tutanağında bulunabilecek faaliyetleriyle ilgili en önemli temalara odaklanmaktadır. Ben, Tukhachevsky soruşturma dosyası yerine burada duruşma tutanağını incelemeyi, içsel ilgisinden dolayı seçtim.

Dikkate alınacak ek ve önemli bir husus, bu sanıkların ifade verdikleri koşulların niteliğidir. Bu adamlar, bu duruşmanın haksız yere suçlandıklarını, "çerçevelendiklerini", işkence gördüklerini veya sahte itiraflar yapmakla tehdit edildiklerini iddia etmek için son şansları olduğunu biliyorlardı. Gerçekten masum olsalardı, bunu bir şekilde bu duruşmada duyururlardı.

Büyük suçlarla itham edilen ve sorgulamalar sırasında suçunu itiraf eden kişilerin, suçlarını en güçlü şekilde duruşmada ve son sözleriyle mahkemeye yeniden ifade edebileceğini ve yine de bir tuzağın masum kurbanları olabileceğini iddia etmek boşunadır. Elbette bu, Anti-Stalin Paradigması olarak adlandırdığım şeyin savunucularının, antikomünistlerin ve Troçkistlerin iddia edecekleri şeydir. Ancak, bunu her türlü akla ve mantığa aykırı olarak yapacaklardır.

Suçun itirafları, belirli koşullar altında, masum kişilerin zorlaması veya tehdidi ile elde edile bilinirAncak suçluluk itirafları asla masumiyetin kanıtı olamaz.

Masumiyet iddiası masumiyetin kesin kanıtı değildir, çünkü çoğu durumda hem masumun hem de suçlunun masumiyetini itiraf etmesini bekleriz. Ancak bu sanıklar masum olduklarını iddia etmediler. Aksine, suçlarını en katı ve ikna edici terimlerle kabul ettiler. Bu koşullar altında, mahkemedeki itirafları, suçlarının mümkün olan en güçlü kanıtı olarak görülmelidir

Yenilgi ve Yenilme Korkusu

Diğer kaynaklardan, Troçki'nin Almanya, Polonya, Japonya veya bu güçlerin bir kombinasyonuna karşı savaşta SSCB'nin yenilmesi için bakı yaptığına dair çok sayıda kanıtımız var. Sanıklardan en az dördü, Troçki'nin yenilgi ve yenilgiyi savunduğundan bahsediyor.

Yakir:

Tukhachevsky, önce aşağı yukarı kesin olarak, yeteneklerimizin mevcut zayıflığını, Almanya ve Japonya'nın faşist faaliyetlerinin Polonya ile birliğinin, mevcut düzeni yıkmamız gereken bir duruma yol açtığını ve bana o zaman ve orada Troçki ve Alman Genelkurmay ile temas kurduğunu söyledi . Ya Tukhachevsky ile ilk konuşmamda ya da ikincisinde, ama bu görüşmelerden birinde Tukhachevsky, ayrıntılara girmeden, bana Troçki'nin ordudaki karşı-devrimci ve anti-Sovyet unsurların çalışmalarını güçlendirme temel görevini verdiğini söyledi, ve o, Tukhachevsky, bu anti-Sovyet ve karşıdevrimci unsurları daha da örgütleme ve birleştirme görevini üstlendiğinden, Tukhachevsky benim için Troçki'nin direktifini açıkladı, onun Alman Genelkurmay Başkanlığı ile mutabık kaldığını ve bir dereceye kadar kendi kişisel olarak detaylandırdığını söyledi. (7)

Tukhachevsky:

Troçki'nin Alman Genelkurmay'ıyla temas kurmanın gerekli olduğuna dair talimatına uygun olarak, 1936'da Londra'da Alman Genelkurmay Başkanı General Rundstedt ile görüştüm. (General Rundstedt) Bir komploya liderlik ettiğimi bildiğini ve benimle konuşmak için talimatları olduğunu söyledi. Komplonun gerçekten var olduğunu ve benim tarafımdan yönetildiğini söyledim. Rundstedt'e Alman ordusunun ana güçlerinin nereye saldıracağını sordum ve Troçki'nin Alman ordusunun hareket halinde olacağı yerde yenilgiyi organize etmemiz gerektiği yönündeki talimatına atıfta bulundum. (47)

Kork:

... Kızıl Ordu, Sağ Troçkistlerin iktidara gelmesine ve Stalin hükümetinin elinden iktidarı almasına izin verecek şekilde bu tür kayıplara katlanacaktır. (86)

Feldman:

Troçki'nin direktiflerine geri dönmeliyim. Daha sonra, Mikhail Niko'laevich'in (Tukhachevsky) bana bildirdiği Troçki'nin ilk direktiflerinden , Kızıl Ordu'nun yenilgisi için hazırlıklara devam ettiğini, bana bunu Troçki'nin, yeni bir direktifine göre yaptığını söyledi, Sovyet iktidarına karşı mücadelede hedeflerimize ulaşmak için verilen mücadelede tüm araçların kullanılmasının kabullenir olduğunu da sözlerine ekledi.

Troçki'nin Alman Genelkurmay Başkanlığı ile İş birliği

Yakir:

Tukhachevsky benim için Troçki'nin direktifini açıkladı, Alman Genelkurmay'la hemfikir oldu ve bir dereceye kadar kişisel olarak kendisi detaylandırdı. (7)

Feldman:

Troçki ile bağlantı Londra'ya transfer edilen Putna aracılığıyla kurulduğunda, yenilgiyle ilgili konuşmalar başladı, terör ve casusluk yöntemleri belirlendi, bunların hepsi Sovyet iktidarını devirmek ve Troçki'nin iktidara gelmesini garanti altına almak için yapıldı. Troçki'nin,  sayıları binlerle ifade edilen gerçek güçleri yoktu, burada gördüğünüz ve dolayısıyla onun bize dikte ettiği her ne olursa olsun, Alman Genelkurmay'ı tarafından dikte ediliyordu. Ben böyle görüyorum ve biz de öyle söylemeliyiz. (146)

Uborevich:

Duruşma beni komplo kabuslarından ve Tukhachevsky’nin, yani Troçki'nin ve Alman Genelkurmayının şeytani direktiflerinden kurtardı. (155)

Putna:

Pek çok insan benim farklı bir insan olduğumu biliyor ve şimdi benim için bir zamanlar farklı bir insan olmam dışında başka bir teselli yok. Ve şimdi, çok kısa bir sürede, kendi içsel duygularımda eski benliğime döndüm. İnanıyorum ki, çürüyen bir organizmada, beni Alman Genelkurmay Başkanlığı'nın hizmetine götüren Troçki'nin çürümüş bir organizması içinde zehirli gazlarla çarpılmış gibi...(163)

Troçki ve "Saray Darbesi" veya Coup d'Etat

Yakir:

... Troçki'nin talimatı ... şu sonuca ulaştı. Troçki'nin ortaya koyduğu programın ilk noktası, karşı-devrimci anti-Sovyet Sağ Troçkist örgütün katılımcıları olan ve birkaç kişiyi denemeyi ve Kremlin merkezli Chekists ve Kremlin'in acil askeri muhafızı, Kremlin askeri muhafız şefi Yegorov'un şahsında, onlarla temasa geçmeyi başaran "Moskovitler" tarafından hazırlanan bir darbe idi. ... (7)

 Feldman:

Daha önce de anlattığım gibi, saray darbesiyle ilgili görüşmeler yapıldı. Troçki ile bağlantı Londra'ya transfer edilen Piatakov aracılığıyla kurulduğunda, yenilgiyle ilgili konuşmalar başladı ve terör ve casusluk yöntemleri ortaya çıktı - tüm bunlar Sovyet gücünü devirmek ve Troçki'nin iktidara gelmesini garanti altına almak için. (146)

Troçki'nin SSCB'deki Temsilcisi IUri Piatakov

Yakir:

Tukhachevsky’nin bana bahsettiği bir sonraki görev, Troçki ve Alman Genelkurmay'la doğrudan ilişkileri sürdüreceğiydi. İlki, Piatakov ve ikincisi Putna ... (11-12)

Özellikle, Tukhachevsky bana iki kez Piatakov'dan bilgi aldığını ve Sağlarla, Yenukidze ile yaptığı görüşmelerden ve Buharin ile yaptığı bir görüşmeden bahsettiğini söyledi. (13).

Tukhachevsky:

... Primakov’ dan bahsediyorum ... Bana Moskova'daki Troçki merkezinin lideri olan Piatakov ile temas halinde olduğunu söyledi. Bundan sonra Piatakov ile kişisel temas kurdum.

Ul'rikh: Kişisel temas mı?

Tukhachevsky: 

Evet. Sonra 1934-35'te Piatakov bana, Ukrayna SSCB ve Primor'ye'nin kaybıyla bağlantılı olacak Alman ordusunun kararlı saldırı planından bahsetti. Troçki'nin, Seydov'un bir mektubunda ve Putna tarafından sözlü olarak [tarafından] ortaya konulan 1934 direktifini onayladı. Troçki daha sonra bana çalışmayı olabildiğince etkinleştirme görevini verdi. Sonunda Putna, 1936'da Sedov'la benim için bir görüşme ayarladı. (46)

Blyukher: Ukrayna Alman faşizmine ve Primor'ye Japonya'ya taviz verilmesine ilişkin görüşmeler kim üzerinden ve nasıldı?

Tukhachevsky: 

Bana anlatan Piatakov'du, yani gerçekten de Piatakov aracılığıyla Troçki' idi, ama bunu bana şahsen söyleyen Piatakov'du. (66)

Primakov:

1935'te Fel'dman'la ve Leningrad'a vardığımda Gar'kavy ile konuştum ve ardından ilkbaharda tanıştığım Piatakov’ la Troçkist teması sürdürdüm.

Başkan: Askeri merkezin liderliği ve paralel Troçkist merkez ile sistematik olarak temas kurdunuz mu?

Primakov: Temel olarak Piatakov ile temas kurdum. 129

Tukhachevsky'nin sivil karşı-devrimci örgütlerle temasları da ilgimi çekti. Bana sadece 1933'te veya 1934'ün başında bana Piatakov ile temas halinde olduğunu söyledi.

Piatakov ile temas, emirlerimizin yerine getirilmesi açısından topçu silahlanması alanında sabotaj yapılmasına yardımcı oldu. (138)

Bağları Kopması, Diğer Troçkistler’le Bütün Sözleşmeyi Kesilmesi

Yakir:

Tukhachevsky’nin en büyük gizliliğin gerekliliği hakkında benimle defalarca konuşmasına rağmen (Troçki, askeri komplonun ve katılımcılarının hiçbir durumda diğer çevrelerle ve diğer çalışma alanlarıyla bağlantılı olmaması gerektiğini söyleyerek ona defalarca bunu söylüyordu ... hepsi aynı şekilde gerçekleşti. (13)

Tukhachevsky:

Örgüte girişimi 1932 itibariyle görüyorum ... Bu arada, Sağlara karşı olduğum gibi, tartışmalar sırasında da her zaman ve her durumda Troçki aleyhinde konuştum. (37)

Primakov:

1934'te Piatakov'dan Dreitser grubuyla ve eski Troçkistler’le bağları koparma talimatını aldım ... (125)]

Tukhachevsky, Troçki'nin direktifinin, ülkemizde sivil örgütler arasında var olan Sovyet karşıtı gruplaşmalarla hiçbir şekilde temas halinde olma yoluyla değil, askeri örgütün çalışmalarının son derece bağımsız bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirttiğini ekledi. (13 7)

Sağların ve Troçkistlerin Birliği

Uborevich:

... [Tukhachevsky] Japonya, Almanya ve Polonya'ya karşı savaşta yenilmemizin kaçınılmazlığını ve iç zorluklarımızı göstererek başladı. Bana bir örgütün başında olduğunu, Sağlarla ve Troçkistler’le teması olduğunu söylemeye başladı. (73)

Kork:

1931'de Tukhachevsky ile konuşmaya başladığımda durumu şöyle açıkladı: Tartışmasız Rykov ile gitmeliyiz. Ülkede [SSCB] otoritesini kaybettiği için Troçki'yi savunmak o zaman uygun değildi. Ancak kısa süre sonra, 1932'de Troçki'den daha sık bahsedildi. Ve sonra 1933'te, Almanya'da faşist darbe gerçekleştiğinde, bayrağı altında gitmemiz gereken liderler arasında Rykov, Buharin ve Troçki de vardı. Daha sonra Tukhachevsky, ima ederek değil, açıkça, sonunda zirveye çıkacak olan siyasi grubun, ister Rykov ister Troçki olsun, tahmin etmenin zor olduğunu ifade etmeye başladı ... (92)

... Sağlar ve Troçkistler bir araya gelerek ve bir kişinin aklına gelebilecek en büyük suç eylemlerini planladığında, şüphelerle doldum ve Sağların alçakça iftirasına ve hatta Troçkistlerin iğrenç faaliyetlerine teslim oldum. (157)

 Primakov:

Tukhachevsky ayrıca Sağlar ile de temas olduğunu söyledi. Şüpheli olan sorum, Sağlar la nasıl? Nereden? Troçki'nin komploya liderlik ettiğini biliyordum. Tukhachevsky bu soruma, şu anda Sağlar ve Troçkistler arasındaki ayrılığın ortadan kalktığını ve bu bizim genel işimiz için yararlı olduğuna göre, neden Sağlarla da temas kurmayalım? diyerek cevap verdi.(138)

Troçki'nin Japonlarla İş birliği

Yakir:

... Troçki'nin Tukhachevski'ye yazdığı mektuplardan birinde Troçki, bizi Almanlar ve Japonların ortak faaliyet yürütmesi gerektiğinde temas kurmak amacıyla Uzak Doğu'da çalışmayı geliştirmeye zorladı. Bu çok önemliydi. (27)

Feldman:

Uzak Doğu Bölgesi'ndeki Troçkist kadrolardan bahsetmişken, bunlardan bir sürüsü vardı, ancak komplonun herhangi bir üyesini tanımıyordum. (147)

Tukhachevsky:

... beni iğrenç Sağ oportünizm ve üç kez lanetli Troçkizm’in yoluna sürükleyen, Alman faşizmi ve Japon Genelkurmay'la temas kurmaya yönelten gruba götüren yol ... (154)

Romm, Troçki ve Tukhachevsky arasındaki Temas

Tukhachevsky:

... 1932'de Romm bana Troçki'nin Troçkist kadroları bir araya toplama önerisini getirdiğinde, kabul ettim. (38)

Daha sonra 1932'de Romm, Troçki'den gönderildi. Bu yaklaşık olarak Ağustos veya Eylül ayındaydı.

Başkan: Size ne dedi?

Tukhachevsky: Romm, Troçki adına, ordudaki Troçkist kadroları örgütleme ve bir araya getirme görevini bana verdi. (45)

Troçki, Hitler'in İktidara Gelmesine Bel bağladı

Tukhachevsky:

Daha sonra, 1933-34'te ... Romm bana Troçki'nin Hitler'in iktidara gelişini olumlu bir faktör olarak değerlendirmemiz gerektiği ve Almanya'daki faşist iktidarı güçlendirmek için her türlü önlemi almamız gerektiği talimatını verdi.

Romm’ un bana daha 1932'de Troçki'nin Нitler’ in iktidara gelmesine güvendiğini (bel bağladığını) ve Hitler'in onu, Troçki’yi, destekleyeceğinden emin olduğunu söylemişti, bu sayede Sovyet iktidarının devrilmesine güvenebiliriz. Sonra 1933-34'te Romm bana faşizmin Troçki'yi desteklediğini doğruladı ... (45-6)

Primakov:

1933-34'te Нitler iktidara geldiğinde, ziyafetlerde Almanlara karşı soğukkanlılığımızı vurgulamamız için resmi bir talimat verildi. Tukhachevsky bana, Troçki'nin direktifiyle, Reicbswehr'e karşı tutumunun eskisi kadar iyi olduğunu Almanlara bildirmenin gerekli olduğunu söyledi. (138)

Troçki'nin Oğlu Leon Sedov

Tukhachevsky:

[Piatakov], Troçki'nin Sedov'dan gelen bir mektupta ve Putna tarafından sözlü biçimde ortaya konulan 1934 direktifini doğruladı. Troçki daha sonra bana çalışmayı olabildiğince etkinleştirme görevini verdi. Sonunda Putna, 1936'da Sedov'la benim için bir görüşme ayarladı. (46)

Putna:

General Adam ve Schleifer ile yaptığım ilk görüşmelerden sonra, başardıklarımı Sedov'a bildirdiğimde, Troçki'den Sedov aracılığıyla, bu ilk başarının yeterli olmadığına dair ikinci bir direktif aldım ... (109)

Londra'ya giderken Sedov'la tanıştım ... Sedov aracılığıyla Troçki'den paralel talimatlar aldım ve şu noktaya geldi: Alman bağlantılarımı yeniden canlandırmalıyım ... (113)

Başkan: Sedov ile bir toplantı düzenlediniz mi?

Putna: Evet, Tukhachevsky'nin isteği üzerine Sedov ile bir toplantı düzenledim. (115)

SSCB'deki Troçkist Komplocuların Lideri Smirnov

Putna:

... 1931'de Berlin'de Ivan Nikich Smirnov'un benimle büyükelçilik binasında yaptığı bir konuşma sırasında, Almanlara Troçkistlerin onlarla iş birliği yapma konusundaki ciddi kararlılığını göstermek için onlarla müzakerelere ihtiyacımız olduğunu söylediğini belirttim. (108)

Başkan: Alman komutanlığı ile görüşme yapma yetkiniz kimden oldu?

Putna: Troçkist örgütünden.

Başkan: Kimin adına?

Putna: Bunu Troçki'den Sedov ve Smirnov aracılığıyla bir direktif olarak aldım. (110)

Troçki, Ukrayna'yı Almanya'ya, Primor'u Japonya'ya Vermeyi Kabul Etti

Tukhachevsky:

Primakov'dan bahsediyorum. Moskova'daki Troçkist merkezin lideri Piatakov ile temas halinde olduğunu söyledi. Bundan sonra Piatakov ile kişisel temas kurdum.

Başkan: Kişisel temas mı?

Tukhachevsky: Evet. Daha sonra 1935-36'da Piatakov bana Alman ordusunun kararlı saldırganlık planını, Ukrayna'nın SSCB'si ve Primor'ye'nin kaybıyla bağlantılı olacağını söyledi. (46)

Blyukher: Ukrayna Alman faşizmine ve Primor'a'nın Japonya'ya imtiyaz verilmesine ilişkin görüşmeler kim üzerinden ve nasıldı?

Tukhachevsky: Bana anlatan Piatakov'du, yani gerçekte Piatakov aracılığıyla Troçki' idi, ama bunu bana şahsen söyleyen Piatakov'du. (66)

Putna:

General Adam ve Schleifer ile yaptığım ilk görüşmelerden sonra, başardıklarımı Sedov'a bildirdiğimde Sedov aracılığıyla Troçki'den ikinci bir direktif aldım ... Bununla birlikte, tazminat olarak genel olarak vaat ettiklerimizi belirtmem önerildi. .

Başkan: "Biz" kim?

Putna: Troçkistlerin örgütü. Troçkist örgüt önce bölgesel tazminat sözü verdi. ...

Başkan: Yardım karşılığında ne vaat ettiniz?

Putna: Ukrayna topraklarını. (109-10) 

Troçki ve Alman Genelkurmayı

Tukhachevsky:

Troçki'nin 1936'da Londra'da Alman Genelkurmay ile temas kurmanın gerekli olduğuna dair talimatları uyarınca, Alman Genelkurmay Başkanı General Rundstedt ile görüştüm. [47; Yukarıdaki "Yenilgi ve Yenilme Korkusu" alt başlığına bakın.]

Başkan: 6-7 yıl boyunca sabotaj yaptığınızı, karşı devrimci bir çalışma yaptığınızı itiraf ettiniz. Anlamadığım bir şey var: Patron kimdi? Sağların merkezi olan Troçkist merkezden bahsettiniz, Alman çevrelerinden söz ettiniz. Ama şimdiye kadar temel direktifleri veren patron kimdi: Rykov, Troçki veya Alman askeri çevreleri?

Kork: Son zamanlarda oluşturulan koşullarda patron Alman Genelkurmay Başkanlığıdır.

Başkan: Bu demek oluyor ki asıl patronunuz Alman Genelkurmayıydı?

Kork: Evet.

Başkan: Alman Genelkurmay Başkanlığı - bu kesin bir cevap.? (101)

Putna:

Troçki'nin talimatıyla, Hoffmeister aracılığıyla bizimle temas kuran generaller Schleifer ve Adam ile bu tür müzakereler yaptım. (108-109)

Başkan: Alman komutanlığının temsilcilerinden şahsen kiminle müzakereleri yürüttünüz?

Putna: Binbaşı Hoffmeister, General Schleicher ve General Adam ile. (111)

1935'te SSCB'den Londra'ya döndüğümde Tukhachevsky bana Kiev ve Beyaz Rusya askeri bölgelerinde havacılığın ve tank oluşumlarının güçlendirilmesiyle ilgili başarıları anlattı ve bu bilgileri elimden geldiğince Alman Genelkurmay Başkanlığı'na iletmem için talimat verdi. . Londra'ya giderken Sedov ile tanıştım ...

Başkan: Anlamadım, talimatlarınızı yerine getirip sonra geri döndünüz mü?

Putna: Hayır, talimatlarımı uygulamadan önce. Sedov da bana Troçki'den benzer talimatlar verdi.

Başkan: Bilgi vermek için talimat almıştın. Sedov ile tanıştınız ve ona bilgi verdiniz mi?

Putna: Alman Genelkurmay Başkanlığı'na iletmeye çalıştım. Onları Sedov'a vermedim. Sedov aracılığıyla Troçki'den paralel talimatlar aldım ve şu noktaya geldi: Alman bağlantılarımı canlandırmalıyım (112-3)

Tukhachevsky:

Yapılan bu iğrenç işten kendime bir sonuç çıkarmak istiyorum. Ülkemizde sosyalizmin zaferi koşullarında, her grubun Sovyet karşıtı bir grup haline geldiği ve her Sovyet karşıtı grubun en aşağılık olanı Troçkizmle, Sağların en aşağılık akımıyla bir olduğu sonucuna ulaşmak istiyorum. Ve ülkemizde bu güçlerin temeli olmadığından, bu gruplar faşizmle temasa geçerek Alman Genelkurmay Başkanlığı ile temasa geçerek daha da ileri gittiler. (153)

 Troçki, Kapitalizmin Restorasyonunu Savundu

Tukhachevsky:

... ülkemiz içinde bu güçlerin temeli olmadığından, isteseler de istemeseler de, bu gruplar daha da ileri giderek faşizmle temas kuruyor, Alman Genelkurmay'ıyla temas kuruyorlardı. Bu, özünde ülkemizde kapitalizmin yeniden kurulmasına yönelik karşı-devrimci çalışmanın çöküşüdür. (153)

Primakov:

... Troçki'nin faşist bayrağı kimleri bir araya getirdi? Sahip olduğumuz tüm karşı-devrimci unsurları bir araya getirdi. Eski subay gruplarının paçavralarından Troçkist gruba kadar, Partiye karşı mücadele pratiğiyle iğrenç terörist direktifleriyle, Zinovyevliler'in kalıntıları ile, Kızıl Ordu'da karşıdevrimci olan her şeyle - hepsi Troçki'nin elindeki faşist bayrak altında, tek bir bayrak altında tek bir yerde toplanmıştı.

Bu komplo, eşsiz hastalık geçmişi olan hangi araçları seçti? Tüm bunlar, en kara ihanetten, vatana ihanetten, sabotaj yoluyla, casusluk yoluyla, terör yoluyla, kendi ülkesinin yenilgisine hazırlanmasından, ülkemizin beynine ve kalbine yöneliktir. Bunlar komplonun seçtiği araçlar. Hangi amaç için? Kapitalizmin restorasyonu için. (165)

Başkan: Bütün bunları kimin yararına, hangi devlet için, Sovyet karşıtı mücadelenizi hangi sınıflar için gerçekleştirdiniz?

Uborevich: Kapitalizmi yeniden kurmak amacıyla. (77)

Troçki Sabotaj ve Terörü Teşvik Etti

Primakov:

Piatakov ile temas, emirlerimizin yerine getirilmesi açısından topçu silahlanması alanında sabotaj yapılmasına yardımcı oldu. (138)

Bu komplo tarihte eşi benzeri olmayan hangi araçları seçti? En kara ihanetten, vatana ihanetten, sabotaj yoluyla, casusluk yoluyla, terör yoluyla, kendi ülkesinin savaşta yenilgisini hazırlanmasına kadar, ülkemizin beynine ve kalbine yönelik her yöntemi seçti. (165)

Feldman:

Troçki ile bağlantı Londra'ya transfer edilen Putna aracılığıyla kurulduğunda, yenilgiyle ilgili konuşmalar başladı, terör ve casusluk yöntemleri ortaya çıktı, bunların hepsi Sovyet iktidarını devirmek ve Troçki'nin iktidara gelmesini garanti altına almak içindi. (146)

Tukhachevsky bana 1936'da Troçki'nin teröre başvurma yönündeki direktifini uygularken ve özellikle de Voroshilov ile ilgili olarak, 1935'te Primakov'a böyle bir talimat verdiğini söyledi. (142)

 Tukhachevsky:

Daha sonra 1933-34'te Romm, faşizmin Troçki'yi desteklediğini ve bu nedenle Troçki'nin, özellikle orduda sabotaj ve terörist faaliyetlerinin örgütlenmesi alanında çalışmalarımızın etkinleştirilmesini talep ettiğini bana doğruladı. (46)

Başkan: Öyleyse, Almanlar, Troçkist örgütün gücünü göstermesi gerektiğini nasıl düşünüyorlardı? Ne şekilde?

Putna: Bunun sabotaj ve terör eylemleri olacağını düşündük. (111)

Troçki, SSCB İçinde Silahlı Bir Ayaklanma Planladı

Başkan: Özellikle, Troçkist aktivistler tarafından bir terörist eylem hazırlanmasına ilişkin şüphelerinizi doğrular mısınız?

Primakov: Böyle bir itirafta bulunmadım. Silahlı bir ayaklanmanın hazırlandığını itiraf ettim. (123)

Primakov: Aşağıdaki temel direktifim vardı:

1934'e kadar Troçkist kadroları bir araya getirmek için çoğunlukla örgütleyici olarak çalıştım. 1934'te Piatakov'dan terörist eylemleri hazırlamakla görevlendirilen eski Troçkist Dreitser grubu ile bağları koparmak için talimat aldım ve ben se çalıştığım askeri bölgede ya terör eylemi ya da askerî harekât tarafından başlatılacak silahlı bir ayaklanma kışkırtmak için hazırlanacaktım. Bana verilen görev buydu. Askeri Troçkist örgütsel merkez, bu görevi çok önemli görüyordu ve bu önem benim için vurgulandı. Bana, temas halinde olduğum eski Troçkistler’le her türlü kişisel tanışıklığımı bırakmam söylendi. (125-126)

Primakov: Troçkistler adına Leningrad'ı ele geçirmem emredildi.

Başkan: Eğer Almanya SSCB'ye savaş açmış olsaydı, Leningrad'ı kimin için ele geçirirdiniz?

Primakov: Almanya için. (132)

Feldman:

Almanya gezisinin arifesinde daha detaylı konuştuğumuzu hatırlıyorum (Tukhachevsky heyetin başı idi). Sovyet iktidarını silahlı bir ayaklanma yoluyla devirmekten ve eğer barış zamanında bu başarılı olmazsa, cephede ülke içinde silahlı gösterilere yol açabilecek sorunlar ümit etmekten söz ettik. Çalışma yöntemimiz, Troçkist kadroları desteklemek, onların arasından işe almanın daha kolay olacağı daha önce Troçkist veya Zinovyev muhalefetine mensup olan komutanları ve insanları desteklemekti... (136)

Troçki, Faşizmin Bir Ajanı

Tukhachevsky:

... 1933-34'te Romm bana faşizmin Troçki'yi desteklediğini doğruladı ... (46)

Başkan: Bu bilgi için size (Alman kaptan Salzman) nasıl teşekkür etti?

Putna: Bana teşekkür etmedi ve bir aracı olarak ondan Ribbentrop ile iletişim kurmama ve konuşmama yardım etmesini istedim, çünkü Troçki'den Almanlarla iletişim kurmak için bir görevim vardı. (114)

Feldman:

Bu şekilde özetlemek gerekirse, yaptığımız her şeyin faşistlerin ve onların iradesini yerine getiren ajanı Troçki'nin çıkarlarına hizmet eden eylemler olduğunu söylemeliyim ...

Troçki'nin burada gördükleriniz dışında sayıları binlerle ifade edilen gerçek gücü yoktu ve bu nedenle Troçki bize ne dikte ederse etsin, onu Alman Genelkurmayı dikte ediyordu. Ben böyle görüyorum ve biz de öyle söylemeliyiz. (146)

Yakir:

Uçuruma, düşmanın eline düştüğüm, ilerici insanlığın sahip olduğu en aşağılık düşmanların, o katilin, o Alman faşizminin ajanı Troçki'nin eline düştüğüm andan önce uzun, iyi ve onurlu bir hayatım olduğunu zaten söylemiştim. (152)

Feldman:

Şimdi tereddüt etmeden , bu katı kararı, hayatımın son ama son dakikalarında, hayatımın son saatlerinde, Alman faşizminin ajanı Troçki'nin halk düşmanı olan lanetlerle örtmek için, onun yüzünden Alman faşizminin bir ajanı olduğumu kabul ettiğimi söyleyebilirim. (161)

Primakov:

Eski subay gruplarının paçavralarından, alçak terörist direktifleri olan Troçkist gruba kadar hepsi, Zinovievist’lerin kalıntılarıyla Partiye karşı mücadele pratikleriyle,  Kızıl Ordu'da karşı-devrimci olan her şey - hepsi Troçki'nin elindeki faşist bayrak altında, tek bir yerde, tek bir bayrak altında toplandı. (165)

Ait olduğum ikinci grup, Troçkist gruptur... komplodaki en lanetli grup, çünkü en çirkin yoldan giden, en aşağılık ekole ve faşist bayrağı talep eden lidere, Troçki'ye sahip. (167)

 Sonuç

Tukhachevsky Olayı sanıklarının ifadesi, Lev Troçki'nin SSCB'de iktidara dönüşünü suikast yoluyla gerçekleştirmek için Hitler Almanya’sı ve faşist Japonya ile komplo kurduğuna dair şu anda sahip olduğumuz diğer birçok kanıtla tutarlıdır – Genel Rus terimi "terör" - sabotaj, Stalin liderliğine karşı bir darbe ve / veya Leningrad'da silahlı bir ayaklanma ile birleşmiş işgalci faşist güçlere karşı düzenlenen bir savaşta Kızıl Ordu'nun organize yenilgisi. Bu tanıklık, Leon Troçki'nin Almanya ve Japonya ile İş birliği (2017), Troçki'nin "Amalgam", Troçki'nin Yalanları ve Troçki'nin Komplosunun Yeni Kanıtı kitaplarında topladığımız ve incelediğimiz kanıtlarla tutarlıdır.

Bu aynı zamanda sanıkların üç Moskova Duruşmasındaki ifadeleriyle de tutarlı. Troçki'nin 'Amalgamları' ve Troçki'nin Yalanları'nda, sanıkların Moskova Duruşmalarındaki ifadelerinde öne sürdükleri gerçek iddiaların çoğunun başka kanıtlarla karşılaştırılabileceğini gösterdik. Ayrıca, birkaç vakada Moskova Mahkemeleri sanıklarının yalan beyanda bulunduğunu, ancak bunu sadece savcılığın keşfetmediği işledikleri suçları gizlemek için yaptıklarını da gösterdik. Böylece, Moskova Duruşmalarındaki ifadelerin, iddia makamı tarafından "uydurulmuş" olmanın çok ötesinde, geçerli bir delil olduğu sonucuna vardık. Bu tartışma artık Kanıt olarak Moskova Duruşmaları (2018) adıyla ayrı olarak yayınlandı.

Troçki, faşist Alman ve Japon liderlerle iş birliği yaptığı suçlamalarını yalanladı. Gerçi Troçki, suçlu olsun ya da olmasın suçlamaları reddederdi. Bu nedenle, inkarları hiçbir şey ifade etmiyor - bunlar kanıt değil.

Buna ilave olarak, Troçki'nin yalan söylediğini biliyoruz. Kuşkusuz ki, bunu komplolarını gizlemek için yaptı. Troçki, Sağlar ve Troçkistlerin bir "bloğunun" var olduğunu reddetti. Yine de 1980'de, zamanının en ünlü Troçkist tarihçisi Pierre Broue, Harvard Troçki Arşivi'nde böyle bir bloğun var olduğunu ve Troçki'nin bunu onayladığını kanıtlayan belgeler keşfetti.

Troçki, Stalin'e "teslim olan "larla tüm bağlarını kestiğine yemin etti, ancak Amerikalı tarihçi Arch Getty, aynı arşivde, Troçki'nin bu adamlardan bazılarıyla gerçekte temasa geçtiğine dair kanıtlar buldu. Getty ayrıca Harvard Troçki Arşivi'nin şüphe götürmez olan suçlayıcı malzemelerden "ayıklandığını" keşfetti. İlgilenen okuyucuyu, Troçki'nin 'Amalgamları ve Troçki'nin Yalanları'ndaki bu konularla ilgili ayrıntılı incelememize yönlendiriyoruz.

Şimdi, Tukhachevsky ve diğer sanıkların suçlu olduğuna dair çok sayıda kanıta sahibiz. Aynı şekilde, şimdi Troçki'nin gerçekten Almanya ve Japonya ile komplo kurduğuna dair bol miktarda kanıtımız var. Ayrıca, duruşma tutanağında, Tukhachevsky ve diğer askerlerin Troçki ve Almanya ve Japonya ile iş birliği yaptıklarına dair belgeler görüyoruz. Troçki'nin Sovyet askeri komutanlarıyla birlikte gerçekten de Нitler hükümeti ve Japon militaristleriyle iş birliği yapmış olması dışında tüm bu kanıtları açıklayabilecek makul hiçbir senaryo yok.


Çeviri; Erdogan A, Mart 2021

Kitabın İngilizcesini satın almak için;

https://www.amazon.com/Trotsky-Military-Conspiracy-Non-Soviet-Tukhachevsky/dp/0578816032

Sözü geçen 1 -4 Haziran Askeri Konseyin belgelerinin Rusçadan İngilizceye çevrilmiş tamamı Svitlana Yoldaşla hazırladığımız kitapta toparlanmıştır.


Transcripts of The meeting of The Military Council under the People's Commissar of Defense of the USSR June 1-4, 1937

Sözü geçen ve kitabın son bölümünü oluşturan Özel Mahkeme Tutanakları nın Rusçası

https://neodemocracy.blogspot.com/2021/03/verbatim-report-of-court-proceedings-of.html

1 yorum:

  1. Ellerinize sağlık, çok güzel bir derleme olmuş.

    YanıtlaSil

Blogger tarafından desteklenmektedir.