Header Ads

Header ADS

Stalin'den Çeviriler

PDF Olarak İndir
(Son bir İncelemeden geçecek)

Kitaptaki çeviriler çoğunlukla, Svitlana M. Yoldaş tarafından Rusça dan İngilizceye Çevrilmiş olan 22 Ciltlik Gizli Sovyet Arşivleri’ndeki belgelere dayanmaktadır. Bunun yanında çevirisini bulamadığım, aramaktansa çevirmenin daha az zaman alacağını hesapladığım, ya da içinde ciddi "içerik" çeviri hataları gördüğüm diğer birkaç belgelerden yazılardan oluşmaktadır. Bu tür çeviriler direk belgelerden olduğundan yayınlanmış olan çevirilerden farklılık taşıyabilir.

Kopya hakkı, diğer tüm çevirilerde olduğu gibi, Devrimci Kitlelere aittir, her Marksist Leninist birey ve hareket tarafından parça ya da bütün olarak basılıp mücadele çıkarları doğrultusunda kullanılabilir.

Yararlanılan Temel Kaynaklar;
“Selected Transcripts 1903- 1951 from Soviet Archives”, 3 Cilt, Svitlana M, Erdogan A

“Transcripts from the Soviet Archives”, 14 Cilt, Svitlana M, Erdogan A

“Politburo and the Church 1922 – 1924”, Svitlana M, Erdogan A

“Selected Secret Documents from Soviet Foreign Policy Documents Archives - 1919 to 1941”, Svitlana M, Erdogan A

Diğer kaynaklar Çevirilen yazıların sonunda belirtilmiştir.

Başlığın Altında verilen Kaynak- Source orijinal Rusça Kaynak

Kimi konuşmalar “düzeltilmemiş” orijinal kaydolduğundan, olduğu gibi, aynı şekilde, gramerine bakmadan çevrilmiştir. Bu nedenle bazı kelime ve cümlelerin tekrarına rastlayabileceğiniz gibi, tamamlanmamış cümlelere de rastlayacaksınız – bu genellikle konuşmaları kayda alanın söyleneni gürültü ya da başka bir nedenle duymamasından, anlamamasından kaynaklanıyor.

İÇİNDEKİLER

P6- Stalin'in Merkez Komitesinin Genel Kurulunda Yayımlanmamış Son Konuşması- 1952

P10- Stalin'in Ekonomistlerle Görüşme Tutanağı ,15 Şubat 1952

P20- Stalin’in KV Ostrovityanov ile bir telefon görüşmesinin kaydı. 7 Şubat 1952

P22- Stalin ve Hindistan KP Görüşmesi -1951

P40- Stalin'in Ekonomistlerle Görüşme Tutanağı, 30 Mayıs 1950

P49- Stalin Japonya’daki Durum Üzerine -1950

P55- Stalin'in Ekonomistlerle Görüşme Tutanağı, 22 Şubat 1950

P57- Stalin'in Ekonomistlerle Görüşme Tutanağı, 24 Nisan 1950

P63- Stalin'in Çin CP Delegasyonu ile görüşmesinden- 1949

P65- Stalin'in Çin Delegasyonu Resepsiyonundaki Konuşmadan- 1949

P68- Stalin'in Yoldaşın Politbüro Özel Oturumunda Konuşması- 1948

P75- Stalin'in İngiliz Emek partisi delegesi ile gizli toplantısından- 1947

P77- Stalin'in Azerbaycan DP Lideri Ja'far'a Pishevari ye mektup- 1946

P80- Stalin'in Kırım Tatarları Sürgünü üzerine gizli mektubu – 1944

P85- Stalin'in Büyük Britanya Lord W. Beaverbrook ABD delegasyon başkanları ile yaptığı konuşmanın kaydı, 30 Eylül 1941

P91- Stalin'in Lord W. Beaverbrook ve A. Garriman ile yaptığı konuşmanın kaydı – 29 Eylül 1941

P97- GG Karpov'un Rus Ortodoks Kilisesi hiyerarşilerinin JV Stalin tarafından kabulüne ilişkin notu. Eylül 1943

P107- Stalin'in Ekonomistlerle Görüşme Tutanağı,29 Ocak 1941

P120- Stalin'in Cripps ile Sohbeti – Haziran 1940

P122- Stalin'in İngiltere Büyükelçisi Cripps ile Söyleşisi – 10 Temmuz 1941

P128- Stalin'in Kiev'den gelen Devlet Savunma Komitesinin telgrafına Yanıtı. 10 Temmuz 1941

P130- Stalin’in Beaverbrook ile yaptığı konuşmanın kaydı 29 Eylül 1941

P136- Stalin’in Beaverbrook ile yaptığı konuşmanın kaydı 30 Eylül 1941

P142- Stalin, Molotov ve Saraçoğlu Görüşmesi- 1939

P155- Stalin'in Kollektif çiftlik geliştirme üzerine konuşması. 22 Mayıs 1939

P171- Stalin'in "CPSU(b) tarihinin incelenmesi" üzerine yaptığı konuşmanın transkripti.

P181- Stalin den NI Yezhova. Sosyalist Devrimciler hakkında; 17 Ocak 1938

P182- Stalin, NKVD'deki olumsuz durum hakkında parti organlarının liderlerine. 25 Kasım 1938

P184- Stalin Yoldaşın 21 Mayıs 1937 tarihli İstihbarat Verilerine Dair Talimatlarının Kısa Bir Kaydı

P188- Stalin, NKVD memurlarının yasadışı eylemleri ile ilgili gerçeklerin araştırılması konusunda Boytsov'a. 12 Aralık 1938

P189- Stalin tutuklanan karşı devrimciler hakkında, 15 Eylül 1938

P191- Stalin ve VM Molotov’un Hayvancılık alanında sabotajlara ilişkin Direktifi. 2 Ekim 1937

P193- Stalin, Nahçıvan ASSR liderliğinin tutuklanması üzerine. 26 Eylül 1937

P194- Stalin ve Molotov dan "Kenelere karşı mücadele üzerine" direktifi, 31 Ağustos 1937

P198- Stalin, 2 Temmuz 1937 tarihli "Anti-Sovyet unsurlar üzerine" direktifin onaylanması üzerine.

P200- Stalin Yoldaşın 21 Mayıs 1937 tarihli İstihbarat Verilerine Dair Talimatlarının Kısa Bir Kaydı

P204- Stalin'in Seçmenler Toplantısında Konuşması- 1937

P210- Stalin Yoldaş'ın konuşmasından. 27 Şubat 1937

P213- Stalin'in konuşmasından. 4 Aralık 1936

P218- Stalin'in Romain Rolland ile röportajı, 28 Haziran 1935

P235- Stalin, Politbüro üyelerine 5 Ağustos 1934

P240- Stalin'in konuşması. 2 Temmuz 1934

P252- Stalin'in Buharin’ in "Sovyet Ülkesinin Ekonomisi" makalesi hakkındaki mektubu. 14 Haziran 1934

P257- Stalin'in VM Molotov raporu üzerine yaptığı konuşma. 26 Kasım 1934

P267- S.V. Kosior, B.P. Sheboldaev, F.I. Goloshchekin, I.V. Stalin'in konuşmalarından 7 -12 Ocak, 1933

P270- Stalin'in LM Kaganovich ve VM Molotov'a SSCB'deki yabancı muhabirlerin seyahat yasağı hakkındaki notu. 19 Şubat 1933

P271- Stalin'in Kolektif çiftçilerin ilk kongresinde konuşmasından- şok işçiler. 19 Şubat 1933

P274- Stalin ve Sholokhov arasındaki yazışmalardan. 4 N- 6 Mayıs 1933

P281- Stalin, Köylülerin toplu tahliyelerinin durdurulması üzerine, 8 Mayıs,1933

P289- Stalin ve Molotov'un Merkez Komitesi Politbüro ve SBKP(b) Merkez Kontrol Komisyonu Başkanlığı'nın ortak toplantısında konuşmalarından. 27 Kasım 1932

P295- Stalin'in 7 Ağustos 1932 yasasının geliştirilmesi ve uygulanmasıyla ilgili olarak LM Kaganovich'e mektuplarından,

P299- Stalin, Askeri ve Deniz Kuvvetleri İşleri Halk Komiserine ve SSCB MN Devrimci Askeri Konseyi Başkanı'na 7 Mayıs 1932

P301- Stalin, Politbüro üyelerine, 5 Haziran 1932

P302- Stalin, kolektif çiftlik- köylü sektörü pahasına devlet çiftliklerinin planını kolaylaştırmak Üzerine. Kasım 28,1931

P303- Stalin’in Kollektifleştirme ve "mülksüzleştirme" üzerine parti örgütlerine telgrafı. 30 Ocak 1930

P305- Stalin'in "kulak çiftliklerinin alınımı ve çiftliklere yeniden yerleştirme yapılması için" hazırlıklar hakkında Telgrafı. 16 Şubat 1930

P306-Stalin "Kollektif çiftlik hareketinde parti çizgisinin çarpıtılmasına" karşı mücadele üzerine. 22 Mart 1930

P308- Stalin’den Demyan Bedny Yoldaşa -1930

P313- Stalin'in “Büyük Dönüm Noktası Yılı. Ekim'in XII. Yıl Dönümü "başlıklı makalesinden. 3 Kasım 1929

P316- Stalin Partinin Gelişmesinin Doğal Çelişkileri- 1926

P322- RCP(b)- VKP(b) Merkez Komitesi Politbüro toplantılarının tutanakları- Mart 1926

P347- Stalin'in Politbüro toplantısında yaptığı konuşmanın düzeltilmemiş bir metni. 18 Mart, 1926

P373- Stalin'in Politbüro toplantısında yaptığı konuşmanın düzeltilmemiş bir metni. 18 Mart, 1926

P390- Stalin, Bireysel Terörizm Hindu Müslüman Sorunu Üzerine – 1926

P393- Stalin, Bolşevikleşme Sorunu Üzerine- 1925

P395- Stalin, Ekim, Lenin ve Gelişmemizin Beklentileri- 1925

P399- Stalin, Uluslararası kadınlar günü – 1925

P401- Stalin, Gürcistan'daki ayaklanma Üzerine 2 Ekim 1924

P402- Stalin'in RCP Merkez Komitesi'nin "dini kuruluşlara karşı tutum" üzerine 30 numaralı genelge mektubu (b). 16 Ağustos 1923

P406- Stalin, Ekim Devrimi ve Orta Tabaka Sorunu – 1923

P411- Stalin'in Moskova ruhban sınıfı davasında idam cezasının onaylanması için anket yoluyla oy veren üyelere notu- Mayıs1922

P414- Stalin, Bakü Sovyet’inin 6 Kasım 1920 Kutlama Toplantısında yaptığı konuşma

P423- Stalin’in- 16 Ekim 1917'de Ayaklanma Üzerine Konuşmasından

P425- Stalin, Buz Kırıldı!  - 1912

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.