04 Temmuz 2020

Düşmanı Üretmek: Küba'ya Karşı Medya Savaşı

Kurumsal Medya sahte bilgi verme Örneği: Keith Bolender’ın “Düşmanı Üretmek: Küba'ya Karşı Medya Savaşı”

Stansfield Smith, Chicago ALBA Dayanışma

Bazı alternatif medya, ABD hükümetini ve onun kurumsal medyasını Rusya'nın Venezuela da "seçim müdahalesi", Suriye savaşı, Çin'de Sincan olayları ve Hong Kong, Nikaragua, Filistin ve benzerleri ile ilgili sahte haberlerini teşhir etti. En uzun süredir yürütülen medya "sahte haber" kampanyalarından birisi Küba'ya yönelikti. Bu konu, Keith Bolender’ın Düşmanı Üretme: Küba'ya Karşı Medya Savaşı' kitabında geniş bir şekilde ele alınıyor. [1] Bu tamamen belgelenmiş çalışma, maruz kaldığımız, kaçınılmaz olarak hepimizi etkileyen, Küba karşıtı durmak bilmeyen dezenformasyona (sahte habere)  karşı iyi bir panzehirdir.  Goebbels'in yaygınca tanınmış sözüyle, “Yeterince büyük bir yalan söylerseniz ve bu yalanı tekrar etmeye devam ederseniz, insanlar eninde sonunda buna inanmaya başlayacaktır” - doğru, ama Goebbels'in bunu söylediği aslında bir yalan.

Devamı »

30 Haziran 2020

ABD VİZESİ PEŞİNDE İSPİYONCU OLARAK TROÇKİ

William J. Chase
Pittsburgh Üniversitesi'nde Tarih Profesörü
“ Trotskii v Mekcike . K istorii ero neglasnykh kontaktov s pravitel'stvom SShA (1937-1940) ”
(" Troçki Meksika'da:  ABD Hükümeti ile Gayri Resmi İlişkilerinin bir Tarihine Doğru, 1937-1940 "), Otechestvennaia istoriia , 4 (Temmuz / Ağustos 1995)

Gelişmiş kapitalist ülkelerde ve işçi sınıfının ve bunun yanında küçük burjuvanın yaygınlaştığı, özellikle Türkiye gibi ülkelerde, Anti-Komünist Tarihçilerin ve akademisyenlerin Stalin ve Sovyetler karşıtı kitap ve yazıları etkin bir şekilde gerek benzer yazarlar, çevirmenler  ve gerekse "internet gazeteci yazarları!! tarafından yoğun bir şekilde kucaklanıp promosyonu yapılmakta. Bu burjuva ve sol maskeli liberal ve anti-komünist yazar!! ların yarattığı kültür; "eğer bir yazının içeriği Anti-Stalin ve Anti-Sovyet se  doğrudur, okumaya değer ve önemlidir, eğer Stalini ve Sovyetleri suçlamıyorsa yalandır, okumaya değmez ve önemsizdir" ön yargılı anlayışın kültürüdür. 

Akademik ünvanlarına güvenen Anti-Komünist yazarların genellikle birincil kaynaklardan çok ön yargılara hitab eden dedikodulara, yalanlara ve uydurmalara dayandığını Grover Furr her kitabında birincil kaynaklara ve belgelere dayanarak teşhir etmiştir. Benzer ve Sol maskesi altında yazılan yazılarsa genellikle doğruların arasına bu dedikoduları ve yalanları serpiştirme taktiğinin belirgin göstergelerini içinde taşır. Ancak bu anti-komünist amaçlı yazılarda bile, inandırıcı olmak için vermek zorunda kaldıkları bazı belgeler, bazen,  inatçı olan bazı gerçekleri de ortaya döker. Profesör Chase in bu yazısıda buna bir örnektir.
Devamı »

19 Haziran 2020

STEPHEN KOTKİNİN STALİN HİTLERİ BEKLİYOR 1929-1941 kitabında ki YALANLARIN TEŞHİRİ

GROVER FURR

Alıntı Özet
Çeviri; Erdoğan A
PDF olarak indir

“ Eğer ... yazarları“ kişilikler” ile değilde, Marksistler arasındaki örgütsel ve ideolojik ilişkilerin tarihiyle ilgilenselerdi, ...eğer  skandala ve dedikoduya daha az önem verip Marksistler arasındaki ideolojik mücadeleye daha fazla önem verselerdi, ..kitaplarında kesin bir sosyal ve felsefi sistem kurduğunu ve tüm Marksistlerin, grup bağlılığına bakılmaksızın, bu sisteme  Marksist olmadığı için ve anti-Marksist olarak karşı olduklarını ifade ettiklerini bilirlerdi" Lenin, A. Bogdanov ile ilgili olarak , Put Pravdy No 21, February 25, 1914

Burjuva, anti-komünist, faşist yazarların dedikodu, iftira ve yalanlarla dolu kitaplarının destekli ve yaygın bir şekilde her dile çevrilip dağıtılması, şüphesiz ki burjuvazi ile emekçi sınıfın zıt olan çıkarlarını ve mücadelesini ifade eden ideolojik mücadelenin kaçınılmaz bir sonucudur. Bu tür kitaplar ın burjuva medya , burjuva akademisyenler ve (herkesin kendini gazeteci ilan ettiği günümüz) yazarlar! tarafından her dilde reklamı yapılır. Anti-Komunist Stephen Kotkin in sözü geçen kitabı da bunların bir örneğini oluşturur.

Devamı »

14 Haziran 2020

Troçki Komplosunun Yeni Delilleri

Grover Furr

Giriş

Bu kitap, Leon Trotçki ve 1930'larda Sovyet hükümetine ve Partisine karşı komplolarına dayanan Sovyet dönemi belgelerinin bir incelemesidir. Bu belgeler: Yuri Piatakov'un NKVD şefi Nikolai Ezhov'a , 19-20 Aralık 1936 verdiği ifade; Mareşal Mikhail N.Tukhachevsky ve 11 Haziran 1937 tarihli yedi suç ortağının duruşmasının belgeleri; Ağustos 1936 ve Ocak 1937'de Birinci ve İkinci Moskova Mahkemeleri ile ilgili eski NKVD arşivinden araştırma materyaller koleksiyonu .

Piatakov un Ezhova verdiği ifadeyi, benim Moskova meslektaşım ve yetenekli tarihçi Vladimir L. Bobrov dan, birkaç yıl önce  FSB (eski NKVD) Moskova arşivinden edindim. O zamandan buyana, belgelerin gizliliği kaldırıldı ve Moskova'da da, Rusya Devlet Sosyal-Politik Tarih Arşivi'nde de (RGASPI) internet üzerinden yayınlandı. Metinler aynı, ancak farklı zamanlarda yazılmış ve farklı şekilde sayfalandırılmış.

" Tukhachevsky Olayı" sanıklarının duruşmasının 172 sayfalık metni, Mayıs 2018'de (RGASPI) Rusya Devlet Sosyo-Politik Tarih Arşivi'nden  gizliliği sessizce kaldırıldı ve Rus tarihi sitesinde - istmat.info - yayınlandı. Belki de sınırlı bir şekilde yayılması - tedavül edilmesi için,  basılı formdadır.
Devamı »

RSDLP Birlik Kongresi için Taslak Kararlar

Partiiniye Izvestia, No.2, 20 Mart 1906.

Lenin, Toplu Eserler, Cilt 10, sayfa 147-164.


Burada okuyucuya sunulan on bir karar, Proletary'nin eski editörlerinden ve ona katkıda bulunanlardan, pratik çalışmalarda bulunan ve hepsi aynı görüşü paylaşan birkaç Parti üyesinden oluşan bir grup tarafından hazırlanmıştır. Bunlar bitmiş kararlar değildir, amacı, Partinin belirli bir bölümü tarafından kararlanan taktikler hakkındaki toplam görüşlerin tamamı hakkında olabildiğince eksiksiz bir fikir vermek, ve güncelde ki Ortak Merkez Komitesinin daveti üzerine tüm Parti çevrelerimizde ve organizasyonlarımızda başlatılan sistematik tartışmayı kolaylaştırma amacı olan kaba taslaklardır

Taktik üzerine kararlar, Ortak Merkez Komite broşüründe önerilen Kongre gündemine uygundur. Ancak Parti üyeleri hiçbir şekilde kendilerini bu gündemle sınırlamak zorunda değildir. Taktikler hakkındaki bütün görüşlerin tam bir açıklamasını yapmak amacıyla, Ortak Merkez Komitesi tarafından önerilen gündemde yer almayan iki soruyu, “Demokratik devrimin bugünkü aşaması” ve “demokratik devrimin mevcut aşamasında proletaryanın Sınıf görevleri ”” sorunlarını eklemenin zorunlu olduğunu düşündük. Bu sorunlar çözülmedikçetaktiklerin daha özgül sorunları tartışılamaz. Bu nedenle Kongre'nin gündeminde şu genel soruyu içermesi gerektiğini öneriyoruz: “Demokratik devrimin mevcut aşaması ve proletaryanın sınıfsal görevleri”.
Devamı »

Rus Devrimi ve Proletaryanın Görevleri


Partiiniye Izvestia, No.2, 20 Mart 1906
Lenin Toplu Eserleri, Cilt 10, sayfa 135-146.

Rusya'daki demokratik devrimin durumu nedir? Yenildi mi, yoksa sadece geçici bir durgunluktan mı geçiyoruz? Aralık ayaklanması, devrimin doruk noktası mı idi ve şimdi bir “ Shipov Anayasası” rejimine doğru mu ilerliyoruz? Ya da devrimci hareket, genel olarak, durgun değil, ilk başarısız ayaklanmadan sonra, durgunluğu kullanarak, yeni güçlerle, bir ikinci,çok daha yüksek başarı şansı ile yeni bir patlama hazırlığı içinde, yükseliyor mu? ?

Bunlar şimdi Rusya'daki Sosyal-Demokratların yüzleştiği temel sorular. Eğer Marksizme sadık kalacaksak, genelliğe başvurarak somut koşulları analiz etme görevinden kaçınmaya çalışmamalıyız; çünkü son tahlilde, bu sorulara son cevabı, bu koşulların değerlendirilmesi  verecektir. Buna cevap tamamen Sosyal-Demokratların taktiklerine bağlıdır; ve Duma'yı boykot etme konusundaki anlaşmazlıklarımız, örneğin (bu arada, RSDLP örgütlerinin çoğunluğunun boykot lehine açıklama yaptığı için, bu sona ermek üzeredir), bunlar büyük soruların sadece küçük bir parçacığıdır.
Devamı »

30 Mayıs 2020

SOVYETLER BİRLİĞİ KOMÜNİST PARTİSİNİN YAPISI

YABANCI DİLLER YAYINEVİ

l. BOLSHEVIK PARTİSİ TEK, MİLİTAN, İŞÇİ SINIFI ÖRGÜTÜDÜR

Militan Parti Örgütü'nün Önemi

Sovyetler Birliği Komünist Partisi (Bolşevikler)  sadece açık-net bir amacı olduğu ve doğru bir politika yürüttüğü için değil, aynı zamanda saflarının düzgün bir şekilde biçimlendirildiği ve iç yaşamının düzgün bir şekilde organize edildiği için görevlerini başarılı olarak yerine getiriyor. Bir partinin iyi bir programı ve doğru bir siyasi çizgisi olabilir, ancak bu program ve çizginin belirli bir örgüt sistemi tarafından pekiştirilmemesi durumunda, parti amaçlarına ulaşamaz.

Bolşevik Parti, bireylerin sıradan bir topluluğu değil, tek bir plana göre ve tek bir liderlik altında faaliyet gösteren yoğun bir örgüttür. Emekçilerin kapitalizmi devirme ve Sosyalizmi inşa etme mücadelesine öncülük etmesini sağlayan şey budur. Ve Sovyet sosyalist toplumun  iktidarının yöneticisi, yönlendiricisi olarak rolünü başarıyla yerine getirmesini sağlayan şey budur.

Devamı »