31 Temmuz 2018

KAPİTALİN ÖZETİ

K. MARKS KAPİTAL
Birinci Cilt, Birinci Kitap .. 

KAPİTALİST ÜRETİM SÜRECI

METALAR 
METALARIN DEGİŞİM SÜRECi 

A. Değerin Ölçüsü 
B. Dolaşım Ortami 


SERMAYENİN GENEL FORMÜLÜ 


MUTLAK ARTI -DEGERiN ÜRETİMİ 


ARTI DEĞER ORANI 
İŞGÜNÜ
ARTI-DEĞER ORANI VE KİTLESİ

NİSPİ ARTI-DEĞER KAVRAMI 
KOOPERASYON 

a. Makinalar 
b. Makinadan ürüne aktarılan değer 
c. Fabrika
(d). İşçilerin fabrika sistemine ve makinalara karşı mücadelesi 
(e). Makinalar ve artı-değer