27 Nisan 2019

Leninin Trockizme Karşı Mücadelesi - 1903 - January 1924

Marksizm Leninizm Enstitüsü nün kitabı temelinde çeviri ve ilavelerden geniş derleme. E.A

( PDF olarak indir )

Birinci Bölüm 1903-  OCAK 1924 

Önsöz 

Lenin daha 1910 yılında Troçki ve Troçkizmin geleceğini özetleyen şu sözleri söylemişti;

“Troçki, Marksizm'in bütün düşmanlarını bir araya getiriyor, Troçki, Marksizm'in savunmasıyla ilgilenmeyen, ideolojik çürümeyi en değerli tutanları birleştiriyor; mücadelenin nedenlerini anlamayan ve görüş ayrılığının ideolojik kökenini öğrenmek, düşünmek ve keşfetmek istemeyen tüm dar kafalıları bir araya getiriyor.

Troçki, temel olarak kendisini aldatarak, Partiyi aldatarak ve proletaryayı aldatarak bunları birleştiriyor.”

Devam eden yıllarda Troçki, ve günümüzde Troçkistlerin, Bolşevizmin, Sovyetlerin ve Sosyalizmin tüm düşmanlarını birleştiren, onlara genelde ideolojik, kimi zaman material, malzeme sağlayarak güçlendiren, onlarla beraber Sosyalistlere ve Sosyalizme karşı savaşan karşı devrimci pratiklerine şahit olduk.

Ancak, Troçkinin bir “eski bolşevik” ve “Troçkizmin Marksist Lenininist hareket içinde bir akım olduğu “yanılsamaları - temel olarak burjuvazinin akademik, mali, basin vb. büyük desteğiyle – yaygın bir şekilde devam etmekte. Bu yanılsama burjuva ve burjuva taktiklerini iyi uygulayan Troçkist ler tarafından öylesine derinleştirildiki, Bolşevikler Menşevik, ne kadar Menşevik ve Anti-Bolşevikler varsa hepsi Bolşevik olarak algılatılmaya çalışıldı, ve buna devam ediliyor.

Troçkistlerin “Bolşevizm Şampiyonluğu” nu kendilerine mal etmeleri, ve “Bolşevik” kimliğine takınmaları, büyük ihtimalle, ABD nin “demokrasi şampiyonluğunu” kendilerine mal etmesi, ve “sosyal-demokrat” kişiliğine takınmalarınını da aşan, tarihe, tarihin en büyük “kişilik hırsızlığı” olarak geçecektir.

Sovyet tarihini ve Leninin yazılarını – burjuvazinin yazdığı özetlerden değil- ML kaynaklardan okuyan herkes Troçkinin ne devrim öncesi, ne devrim sürecinde, ne de devrimden sonra, hiç bir zaman Bolşevik olmadığını açıkça görebilir.

Troçki devrimden önce grupla birlikte partiye katılma teklifini “Bolşevikler birleşirken “bizden (yani Troçki ve Mezharanyzi’den) Bolşevizmin kabul edilmesini beklememelidirler…. ben kendimi Bolşevik olarak adlandıramam” diyordu. Yani partiye katıldığında menşevik, anti-Bolşevik ideolojisinden “sıyrılmış” olmadığını kendisi açıkça söylüyordu.

1922 de Lenin “Yoldaş Troçki'nin sözlerinin bazıları aynı şekilde belirsiz ve bir cevap vermeyi gerektirmez; onun tarafından yapılan diğer açıklamalar bizim defalarca Siyasi Büroda gözlemlediğimiz eski anlaşmazlıkları tekrarlıyor. “diyerek, “Troçki nin eski anlaşmazlıklarını tekrarladığını” vurguluyordu.

Troçkinin ve Troçkistlerin yeteneğini Lenin daha 1921 de şu sözleriyle öngörmüştü;

” Menşeviklerden yüzde birinden fazlasının Parti'de kalmasına müsaade edilmemelidir, ve o zaman bile, kalmasına müsaade edilen herkesin durmadan sınanması gerekir. Neden? Çünkü eğilim olarak Menşevikler 1918-1921 döneminde kendi özelliklerinden ikisini kanıtladılar:

birincisi, hünerli bir şekilde "uyum sağlama" yeteneği, işçiler arasında hakim olan "eğilime" kendilerini hünerli bir şekilde "takılma-sızma"yeteneği;

ikincisi, daha da ustaca, Beyaz Muha­fızlara, sözde onlardan kendilerini ayrıştırırken, gerçekte onlara kalpten ve içten hizmet etme yeteneği.

Bu iki özellik Menşevizmin tüm tarihinin mantıksal sonuçlarıdır”

Troçkinin önerdiği “Troçkist sızma” günümüze kadar gelen ve halen devam eden taktiğidir.

Troçkizm ve Leninizm arasındaki fark sadece basit bir “fikir” farkı değil, temel ideolojik bir farktır. Birisi işçi sınıfının ideolojisini pratikte savunan Bolşevik “bakış açısı”, diğeri anti-Bolşevik, anti-komünist, anti-Sovyet “bakış açıları” nın bir şemsiye altında toplandığı, sol maskesi altında burjuva ideolojisidir.

Leninin bu derlemedeki yazıları sadece Troçki ile ilgili değil, Troçkinin farklı dönemlerde savunduğu ve pratiğe uyguladığı anti-Bolşevik, revizyonist, maceracı, pasifist vb görüşlerin eleştirisi, ve Bolşevik anlayış ve yaklaşımın öğretisidir.


Staline ait olan en son yazı dışındaki tüm yazılar Lenine aittir. Konu üzerine kaynak, Bush dan özgürlük madalyası alan bir yazar, ya da CIA, MI6 ajanlarıyla bağlantısı olan bir yazar, ya da burjuva akademisyen bir yazar, ya da onların yazılarının bir kolleksiyonu değil, Leninin kendisidir.Troçki başka şeylerin yanında şöyle yazıyordu:
"İnsan bu iğrenç, sınırsız ölçüde de­magojik satırları okuduğunda öyle büyük bir tiksintiyle doluyor ki."


Troçki yoldaş Plehanov yoldaşın temel düşüncesini hiç kavramamış ve bu nedenle açıkla­malarında meselenin özüne hiç dokunmamıştır.

Iskra editörlüğü altında Troçki'nin yeni bir broşürü çıktı. .... Broşür, yüzsüz yalanlar paketi, gerçeklerin çarpıtılmasıdır.

1905

Kuru nutukçu Troçki şimdi (ne yazık ki Parvus'un yanında) "Papaz Gapon sadece bir kez ortaya çıkabilirdi", "ikinci bir Gapon 'a yer yoktur" diye yazıyorsa, bunun nedeni onun kuru nutukçu oluşudur.

1907

DUMA GRUBU FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR ÜZERİNE KONUŞMADAN 

Troçki hakkında birkaç söz. Troçki “Merkez” adına konuştu ve Bund'un görüşlerini dile getirdi. Bizim “Kabul edilemez” kararımızı ortaya koyduğumuz için, bize ateş püskürdü. Bizim kararımız tarafından sözde hakarete uğrayan Duma grubunun geri çekilmesi nedeniyle, bize düpedüz bir bölünme tehdidinde bulundu.


1909

Umarım bu seni, Troçki nin Ryazanov-ve- Şürekası türünde aşağılık bir kariyerist ve fraksiyoncu gibi davrandığına ikna etmiştir. 

Troçki'nin en büyük yanlışı, devrimin burjuva karakterini görmezden gelmesi ve bu devrimden sosyalist devrime geçiş hakkında net bir fikire sahip olmadığıdır. Bu büyük hatalar, Martov Yoldaşının bir kaçını tekrar edip, sempati ve onayla alıntı yaptığında, yan sorunlarda hatalara yol açar

1910


Troçki, Marksizm'in bütün düşmanlarını bir araya getiriyor, "Lenin-Plekhanov" bloğundan (böyle çağırmayı seviyorlar) nefret eden Potresov ve Maximov'u birleştiriyor. Troçki, Marksizm'in savunmasıyla ilgilenmeyen, ideolojik çürümeyi en değerli tutanları birleştiriyor; mücadelenin nedenlerini anlamayan ve görüş ayrılığının ideolojik kökenini öğrenmek, düşünmek ve keşfetmek istemeyen tüm dar kafalıları bir araya getiriyor.


“Troçki Menşeviklerin peşinden koşuyor ve özellikle tantanalı laflara sarılıyor.”” Troçkinin ustası olduğu, kulağa hoş gelen ama boş laflara bir örnektir bu.”

PARTİDEKİ İLİŞKİLERİN DURUMUNDAN

Troçkinin sözleri.... doğru sözlerin, iğrenç yalanı gizleme, lafazanlığa eğilimlilerin ve partinin iğrençe aldatılmasını hedefleyen lafazanlıklarla nasıl eskimiş parçalar (paçavra) haline dönüştürüldüğünün bir örneğidir.
1911

HainTroçki’nin Utanç Yüzü

Ve göğüsünü döverek (övünerek) ve Vperyod grubunun ve tasfiyecilerin önünde sızmadığını iddia ederek Partiye olan sadakatini haykıran işte bu haindir.  İşte hain Troçki'nin utanç yüzü budur.


Troçki ve onun gibi “Troçkistler ve uzlaşmacılar” ın tasfiyecilere göre daha zararlı olduğu açıktır; ikna olmuş tasfiyeciler görüşlerini açıkça dile getirirler, ve işçiler için onların nerede yanlış olduklarını tespit etmeleri kolaydır; oysa Troçkistler işçileri aldatır, kötülüğü örtbas eder ve kötülüğün teşhir edilmesini ve onu düzeltmeyi imkansız hale getirirler.

TROÇKİ' NİN DİPLOMASİSİ VE BİR PARTİ PLATFORMU Aralık 1911

Troçki'nin özel görevi, işçilerin gözlerine toz atarak tasfiyeciliği gizlemektir.
Troçki ile konunun esası hakkında tartışmak mümkün değildir, çünkü Troçki'nin hiçbir fikri yoktur.


Troçki’nin kararında tumturaklı boş lafların ne kadar içeriksiz olduğunu, gerçekte nasıl bütünüyle Akselrod ve ortaklarının, Aleksinski ve ortaklarının aldığı tavra hizmet ettiğini görmek için, bu soruyu sormak yeter.

Troçki, kararının daha ilk sözlerinde, en kötü uzlaşmacılığın, tırnak içinde “uzlaşmacılığın”; parti çalışmasının verili çizgisini, verili anlayışını, verili ideolojik-politik içeriğini değil, “verili kişiler”i öne alan, çevrelerin ve darkafalıların uzlaşmacılığının en mükemmel anlayışını ortaya koydu.
Parti'de bir o kadar tehlikeli bela olan Troçki...


Gerek “Golos” çular gerekse de “Vperyod” yandaşları ve Troçki, bu yıl (1910) sürecinde fiilen Parti'ye sırt çevirip, Tasfiyeciliğe ve Otzovizm-Ültimatizme yöneldiler.


Zaten Troçki de ısrarla –uzun süredir, kâh Bolşeviklere, kâh Menşeviklere meylederek– tüm ve bütün fraksiyonlar arasında böyle bir anlaşma (ya da uzlaşma) vaaz ediyor.

ÜÇÜNCÜ DUMA’NIN SOSYAL-DEMOKRAT FRAKSİYONU

Tasfiyeci adayları zorla kabul ettirmeye ve hile yoluyla Alman işçilerinden para elde etmeye yöneliktir. — (Letonyalıların, Bundcuların, Troçki ve ortaklarının) uzun laflarının kısası budur.
Fakat bu hile cezasız kalmayacaktır.


Troçki’nin Viyana “Pravda”sında Tasfiyecilerin ardından tekrarladığı, “koalisyon özgürlüğü için mücadelenin gerek Lena’daki trajedinin gerekse de bunun ülkedeki güçlü yankısının temelini oluşturduğu” liberal buluşundan daha yalancı bir şey yoktur.


Troçki, Organizasyon Komitesinin ve yaklaşmakta olan tasfiyeci konferansının tüm erdemlerini söylemekle görevlendirildi; bu işi “profesyonel bileştirici ” den daha uygun hiç kimseye veremezlerdi.
Zavallı adam, yine yalan söyledi, ve yine yanlış hesapladı.

PRAVDA'NIN EDİTÖRÜNE MEKTUP'DAN

bu tasfiyeci ve entrikacı, durmadan yalan söylemeye devam ediyor.

REFORMİSTLERİNPLATFORMU VE DEVRİMCİ SOSYAL-DEMOKRATLARIN PLATFORMU

Tasfiyecilerin platformuna bir göz atalım. Onun Tasfiyeci özü Troçki’nin devrimci lafızlarıyla ustaca gizleniyor.

G.K. ORJONİKİDZE, S. S. SPANDARYAN VE ELENA STASOVA'YA mektup

Tasfiyecilerin dışarda yürüttükleri kampanyayı hafife almayın. İnsanların dışar­da olup bitenlere kulak asmamaları, bir el hareketiyle, "cehenneme kadar" de­yip geçmeleri büyük bir hatadır.

Troçki'nin, eski kendini öven ama tamamen anlamsız laflarına rastlamak akıl almıyor. Sorunun özü hakkında bir kelime bile yok ! Gerçekleri vurgulamak ve iyice analiz etmek için en ufak bir girişim yok ! Birliğin şartlarından bir iz yok! İçi boş deyimler,ayağı havada sözler ve ismini vermediği rakiplere karşı kibirli suçlamaları ve etkileyici derecede önemli güvenceleri - bu, Troçki'nin bütün karakteristik tavrı.

LEGAL PARTİ VE MARKSİSTLER

Troçki, Semkovski ve Tasfiyeciliğin birçok başka savunucusunun kopardığı, Tasfiyecilere karşı “tahrikler” yaygarası düpedüz vicdansızlıktır; çünkü bu gerçeğin çarpıcı bir tahrifidir.

İyi Bir Karar Kötü Bir Konuşma dan

..ya da bir Troçkistin .... Yıllar boyunca tek bir belge, tek bir kararlar derlemesi, fikirlerin tek bir tahlili, gerçeklere ilişkin belge toplama yönünde tek girişim yok!

1914


“Ve bu olgu, Troçki’den “fraksiyonculuğun en kötü kalıntıları” nın bir temsilcisi olarak söz ederken haklı olduğumuzu gösterir.”” Parlayan her şey altın değildir. Troçki’nin laflarında çok parlaklık ve gösteriş var, fakat içerik yok.”


“İntihar”la ilgili sözler düpedüz bir laftır, boş laftır, salt “Troçkizm” dir.”” Troçki’nin “fraksiyonsuzluğu”, işçilerin çoğunluğunun iradesinin en utanmazca ihlal edilmesi anlamında bölücülük demektir.


Troçki bu dağılmayı okurlarından gizlemek için onlara yalan söylüyor.


Tasfiyecilere ve Troçki’ye sadece oportünizmin Avrupaî örnekleri “sempatik” geliyor, asla Avrupaî parti ruhununun örnekleri değil.

Troçki olgulardan ve somut belirtilerden kaçınıyor, çünkü bunların hepsi onun öfkeli yaygarasını ve cafcaflı laflarını acımasızca çürütüyor.


Dost görünüşlü Troçki, düşmandan daha tehlikelidir! "Polonyalı marksistleri" genel olarak Rosa Luxemburg"'un yazdığı her yazının destekleyicileri olarak sınıflandırabilmek için Troçki, kanıt olarak, "özel konuşmalar"dan başka bir şey gösteremez (yani Troçki'nin, varlığını sürdürmek için her zaman gıdasını sağladığı basit dedikodudan başka bir şey gösteremez).

İşçi Sınıfı Hareketi İçinde İdeolojik Mücadele

Tasfiyeciler ve Troçki gibi, işçi sınıfı hareketindeki ideolojik mücadelenin bu yirmi yıllık tarihini görmezden gelen ya da tahrif eden insanlar, işçilere büyük zarar veriyorlar

1915

Sosyalizm ve Savaş

Kautskiciliğin bu temel yanılgısı, her ülkede kendisini çeşitli biçimlerde göstermektedir. …. Rusya'da da Troçki bir yandan bu fikri reddederken, öte yandan oportünist ve şovenist Naşo Zarya grubu ile işbirliğini savunmaktadır.

RUS SOSYAL-DEMOKRASİSİNDE BUGÜNKÜ DURUM

ne tasfiyeciler, ne dış ülkelerdeki topluluklar (yani Plehanov, Aleksinski, Troçki ve ötekiler), ne de (Rus-olmayan azınlıkların) sözde "ulusal" sosyal-demokratlar, bizim 1912 Ocak Konferansımızı tanımadılar. Bize karşı en sık kullandıkları suçlama "zorbalık" ve "bölücülük" idi.


Troçki gibi, çeşitli biçimlerde hepsi oportünistlerle birlik tarafı olduklarından, çeşitli biçimlerde hepsi, oportünizmi cilalaladıklarından, hepsi (çeşitli şekilde) devrimci Marksizm yerine eklektizmi vaaz ettiklerinden, bence, hepsi en zararlı “Kautskiciler”,. 


İşte Troçki'nin oportünizmi savunmak için her zaman kullandığı ki­birli safsatalara tipik bir örnek. Troçki safsatalarla kendini kurtarmak istiyor ve üç ağaçlı bir orman­da yolunu şaşırıyor.

1916 

Ya Troçki? Martov'un partisinden ayrıldı ve hala bizi bölücü olmakla suçlamaya devam ediyor. … Alacağı tavır bilinmemektedir. Bu nedenlerden dolayı biz Troçki ile aynı fikirde değiliz.

“Troçki’den farklılıklarımız nelerdir? Bunu muhakkakki bilmek istersiniz. Kısacası – o bir Kautskycidir, yani, Enternasyonal’de Kautskycilerle ve Rusya’da Chkheidze’nin parlamento grubuyla birliği savunmaktadır.

Kendi Kaderini Tayin Üzerine Tartışmanın Sonuçları

Troçki'nin Nashe Slovo daki “Ulus ve Ekonomi” makalelerini ele alalım, ve bunlarda onun her zamanki eklektizmini bulacaksınız

1917

ALEXANDRA KOLLONTAI,ye Mektup 1917
Ne biçim bir domuzdur bu Troçki - Sol laflar ve Zimmerwald Left'a karşı! Sağ ile bir blok !!

LENİN den İnessa Armanda mektuptan

Troçki geldi ve bu alçak bir zamanlar Novy Mir'in Sağ kanadı ile Sol Zimmerwaldcı lara karşı çeteleşmişdi!!  Hepsi bu!! İşte sana Troçki! Her zaman kendi bildiğinde- kıvırmalar, dalavereler, sol gibi poz verir, yapabildiği sürece, sağa yardım eder. . . .

"Sadece bir, ve tek bir tür gerçek enternasyonalizm vardır, ve o insanın kendi ülkesinde devrimci hareketin ve devrimci mücadelenin gelişmesi için özveri ile çalışması, ve istisnasız bütün ülkelerde, bu mücadeleyi, (propaganda, sempati, ve materyal yardımlarla) bu, sadece bu çizgiyi desteklemesidir.

Bunun dışındaki herşey, aldatmaca ve Manilovizmden (zayıf iradeli hayalci, laf ebeciliğinden. EA)  başka bir şey değildir. ""

Ancak bizden B [olşev] izmi tanımamız (kabullenmemiz EA) istenemez......... Eski hizipçi isim (Bolşevizm EA) istenemez . .

6. KONGRE DEN , PARTİ BİRLİĞİ ÜZERİNE KARAR 

"Herkesin birliği" tehlikeli sloganına karşı olarak, Sosyal-Demokrasi, aslında emperyalist Menşeviklerden kopmuş "tüm enternasyonalistlerin sınıf devrimci birliği" sloganını öne sürer. Kongre, böyle bir birliğin gerekli ve kaçınılmaz olduğuna inanıyor ve tüm Sosyal-Demokrat devrimci unsurları savunmacılarla örgütsel bağlarını koparmaya ve RSDLP ile birleşmeye çağırıyor.

KRİZ OLGUNLAŞTI

Bolşevikler kendilerini anayasal illüzyonlara, Sovyetler Kongresi'ne umut bağlama ve Kurucu Meclis’in toplantıya çağrılmasına, Sovyetler Kongresi'ni “bekleme” ve benzeri tuzaklara düşmeye müsaade etselerdi, kesinlikle proletarya davasının sefil ihanetcileri olurlardı.


“Bolşevikler —diye haykırıyordu— kendilerinin Bolşevikliğine son verdiler ve ben kendimi Bolşevik olarak adlandıramam

SOSYALİST ENTERNASYONALDEKİ DURUM

Bu günlerde, tembellerin dışında enternasyonalizme el basmayan (yemin etmeyen) yok. Şövenist savunucular bile, hatta Plehanov ve Potresov, hatta Kerenski' bile kendilerini enternasyonalist olarak adlandırıyorlar.

Kongre, böyle bir birliğin gerekli ve kaçınılmaz olduğuna inanıyor ve tüm Sosyal-Demokrat devrimci unsurları savunmacılarla örgütsel bağlarını koparmaya ve RSDLP ile birleşmeye çağırıyor.

1918

Yoldaş Troçki'nin önerdiği şey - savaşın sona ermesi, barış antlaşması imzalanmasının reddedilmesi ve ordunun serbest bırakılması - uluslararası bir siyasi gösteridir.

Devrimci bir savaş sadece bir laf olmamalıdır. Hazır değilsek, barışı sonuçlandırmalıyız. Orduyu hareketsizliğe geçirdiğimiz için sürekli bir savaştan bahsetmek saçma. (Savas) Bir iç savaşla hiç bir şekilde kıyaslanamaz.

DEVRİMCİ LAFAZANLIK

Devrimci lafazanlık, devrimci partilerin, proletarya ile küçük-burjuvazinin bir birleşmesini, ittifakını ya da birbirine karışmasını dolaylı ya da dolaysız, sağladıkları ve devrimci olayların seyri büyük, hızlı zigzaglarla damgalandığı zamanlarda maruz kaldıkları sık rastlanan bir hastalıktır .

Merkez Komitesi, Yoldaş Troçki'nin Halk Komiserleri Konseyi dış ilişkiler konusundaki kararlar sırasında yokluğunu tamamıyle kabul ederken, Yoldaş Troçki'den diğer kararlardan uzak durmamasını istedi.

Merkez Komitesinin Siyasi Raporu - 7 Mart 1918

Sol geçinen biri­ne, "Yoldaş, cepheye git, gör bakalım orduda ne olup-bi­ tiyor" deyince, bu öneriye karşı cephe aldı. Dedi ki, "Burada yüce devrimci savaş ilkelerinin ajitasyonunu yapmamızı önlemek için bizi uzaklaştırmak istiyorlar".

Merkez Komitesi Siyasi raporuyla ilgili tartışmalara yanıt

Yoldaş Troçki'nin pozisyonu hakkında bir şeyler söylemeliyim….. Troçki'nin taktikleri, sorunları geciktirmeyi amaçladığı sürece doğruydu; savaş durumunun sonlandırıldığı ama barışın sonuçlanmadığı ilan edildiğinde yanlıştı. Kesinlikle barışın sonuçlanması gerekliliğini önerdim.

Yoldaş Troçki'nin önerdiği değişiklikler yerine, aşağıdakileri kabul etmeye hazırım.

RKP(B)VII. Parti Kongresi'nde Savaş ve Barış Üzerine Rapor

askeri mülahazalar başkalarıyla karıştırılırsa, bundan lafazanlıktan başka bir şey çıkmaz. Politika böyle yapılmaz.

Rusya'nın bütün marksistleri, 1905'ten önce Rus devrimi bir burjuva devrimidir, diyorlardı. Marksizm yerine liberalizmi geçiren menşevikler, bundan şu sonuca varıyorlardı: Öyleyse proletarya burjuvazi için kabul edilebilir olanın ötesine gitmemeli, burjuvazi ile bir uzlaşma politikası izlemelidir. Bolşevikler de bunun liberal burjuva bir teori olduğunu söylüyorlardı

1919

Parti Merkez Komitesine 17 /VI, 1919

“Yoldaş Troçki yanılıyor: burada, ne heveslilik, ne fesatlık, ne kapris, ne kafa karışıklığı, ne çaresizlik, ne de (Troçki'nin böylesine berbat bir ironi ile kınadığı) herhangi bir memnuniyet verici “unsur” yoktur.


1920


Üzerinde duracağım ana belge Troçki yoldaşın “Sendikaların Rolü ve Görevleri Üzerine” adlı broşürüdür. Bu broşürü Merkez komitesine sunduğu tezlerle karşılaştırıp bunların içine daldığımda, içerdikleri teorik hata ve çarpıcı yanlışların çokluğuna şaşıyorum.

Eğer iyi niyetlerle de olsa herhangi biri, olağanüstü zor bir geri çekilme gerçekleştirirken ve herşeyin düzenin sağlanmasına bağlı olduğu bir anda panik yaratıyorsa, böyle bir anda en ufak disiplin ihlali sert, katı ve acımasızca cezalandırılmak zorundadır ve buna sadece bazı parti içi meselelerimizde değil, daha çok Menşevikler ve İkibuçukuncu Enternasyonal'deki baylara karşı dahil edilmelidir.


IX. Parti Kongresi zamanında hüküm süren koşullar.altında , Parti Kongresi arifesinde Troçki tarafından Komite üyelerine mektupla yapılan, zorunlu vergi yerin e bir ayni vergi koyma ve meta dolaşımı serbestliğini yeniden uygulama önerisi, o zamanki koşullar altında proletarya diktatörlüğünün zayıflaması ve ekonomik yıkımın şiddetlenmesi anlamına geleceği için daha az tehlikeli değildi. MK, Trioçki'nin bu önerisini bütünüyle başarısız bir öneri olarak reddetti (öneri MK'da sadece 4 oy aldı). 1920 başlarındaki durum gözönüne alındığında böyle bir önergenin kabul edilmesi sadece Kulakların karşı-devriminin işine yarayabilirdi.

1921

PARTİ KRİZİ

Onlar (Zinovyev ve Troçki) gerçekte ekonominin eski askerileştiricilerinin bir ve aynı grubunun iki eğilimini dile getiriyorlar"

BİR KEZ'DAHA SENDİKALAR, MEVCUT DURUM, TROÇKİ VE BUHARİN YOLDAŞLARIN HATALARI ÜZERİNE

Troçki ve Buharin'in tezleri bir dizi teorik hata, bir dizi ilkesel yanlışlık içeriyor. Siyasi olarak, meseleye tüm yaklaşım tarzı tam bir densizliktir. Troçki yoldaşın "tez"leri politik olarak zararlıdır. Onun politikası son tahlilde sendikalan bürokratikçe hırpalama politikasıdır. Ve Parti Kongremizin bu politikayı mahkum ve reddedeceğinden eminim.


Bu tezler Troçki'nin tez­lerinden hem daha doğru, hem de daha tamdır. Troçki'nin tezlerinin Rudzutak'inkilerden ayrıldığı yerler, Troçki 'de yanlıştır.

POLİTİKAVE EKONOMİ. DİYALEKTİK VE EKLEKTİZM

Troçki yoldaşın tüm tezleri, tüm platform broşürü, yanlışlarıyla Par­ti'nin dikkatini ve güçlerini amaca uygun "üretim" çalışmasından, boş, içeriksiz söz düellolanna saptıracak türdendir.


“Troçki'nin tüm yaklaşımının, tüm yöneliminin yanlış olduğunu göreceksiniz. “Troçki’nin tüm platform broşüründe sorunun konuluşunun tüm yanlışlığı, bu ilişkinin kavranmamış olması apaçık görülmektedir.

SBKP (B) 10 uncu KONGRESİ 

“Yenileme” sorusunu gündeme getirmek ve bunu tamamen yanlış bir şekilde yapmak Yoldaş Troçki ve Tsektran’ın siyasi hataydı. Bu siyasi bir hataydı ve henüz çözülmedi.


Bazı grupsal etkinlik göstergeleri, yani kendi platformlarıyla ve sadece kendileri için muhafaza etme, ve kendi grup disiplinlerini oluşturma eğiliminde oluşturulan gruplar, sendikalar hakkındaki genel Parti tartışmalarından bile önce, kendilerini ortaya çıkardılar.


Aklı ve bilinci yerindeyken, Troçki gibi otorite sahibi bir önderin sendikal harekete ilişkin sorunlardaki böyle bir çıkışını devrimci ya­rarlılık olarak görecek, Tsektran fraksiyonu ya da "tampon" fraksiyo­nunun fraksiyoncu kendini beğenmişliğiyle körleşmemiş tek bir ciddi insan bulabilir misiniz?


Buharin ta 9 Kasım'da "tamponcu" olarak ortaya çıkmış olma­sına rağmen, 25 Aralık 1920 tarihinde Troçki yoldaşın iki eğilimden, sadece iki eğilimden söz etmesinin, en kötü ve zararlı fraksiyonculu­ğun suç ortağı olarak Buharin grubunun gerçek rolünü elle tutulur bi­çimde açığa çıkardığından söz etmek bile istemiyorum

PARTİNİN TEMİZLENMESİ ÜZERİNE

Parti 'yi dolandırıcılardan, bürokratlaşmışlardan, dürüst olmayan­lardan, kararsız komünistlerden ve "önyüz"lerini yeni boyamış fakat içi Menşevik kalmış olan Menşeviklerden arındırmak gerekir.

1922

Halk Komiserleri Konseyi başkan vekillerinin İşlevleri Hakkında Açıklamalara yanıt

Yoldaş Troçki'nin sözlerinin bazıları (örneğin, 4. paragraftaki “endişeler”) aynı şekilde belirsiz ve bir cevap vermeyi gerektirmez; onun tarafından yapılan diğer açıklamalar bizim defalarca Siyasi Büroda gözlemlediğimiz eski anlaşmazlıkları tekrarlıyor.

XI PARTİ KONGRESİ'NE MERKEZ KOMİTESİ'NİN SİYASİ RAPORU - 2

Ben, komünist sempatiler açısından değil, ekonominin ve toplumsal düzenin biçimlerinin gelişimi açısından komünist yarışmadan söz ettim. Bu bir yarışma değil, kapitalizmle komünizm arasında umutsuz, çılgın, son değilse de sona yaklaşan bir ölüm kalım mücadelesidir. Rusya'nın proleter devletinin elinde tuttuğu ekonomik güç, komünizme geçişi güvence altına almak için tamamen yeterlidir.

1923


Lenin, 1921-1923 yıllarında tekrar tekrar, Yeni Ekonomik Politika temelinde gelişen kapitalizm koşulları
altındaki küçük burjuva anarşisinin ve küçük-burjuva unsurların proletarya üzerindeki etkisinin arz ettiği büyük tehlike üzerinde ısrarla durmuştur. Bu bağıntıda Troç­kizm ve yarı-Troçkizm, anarko-sendikalist sapma, sağ oportünizm ve sağ ve "sol" sapmalar karşısında uzlaşmacılık çok büyük bir tehlike oluşturuyordu.


Yoldaş Troçki'nin seçtiği yol, hizip grubu için bir işaret olarak hizmet vermiştir.

TROÇKİ’NİNMEKTUBU ÜZERİNE

Troçki, mektubundan anlaşıldığına göre, kendini Bolşeviklerin eski kuşağına saymakta ve bu eski kuşaktan devrimcilere – gerçekten yozlaşma yolunu tuttuğunda – yapılabilecek suçlamaları üstlenmeye hazır görünmektedir.