01 Nisan 2019

RSDLP nin Beşinci Kongresinden

Beşinci Kongre den

30 Nisan - 19 Mayıs (13 Mayıs - 1 Haziran), 1907

DUMA GRUBU FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR ÜZERİNE KONUŞMADAN

8 Mayıs 1907

Troçki hakkında birkaç söz. Troçki “Merkez” adına konuştu ve Bund'un görüşlerini dile getirdi. Bizim “Kabul edilemez” kararımızı ortaya koyduğumuz için, bize ateş püskürdü. Bizim kararımız tarafından sözde hakarete uğrayan Duma grubunun geri çekilmesi nedeniyle, bize düpedüz bir bölünme tehdidinde bulundu. Bu kelimeleri vurguluyorum. Kararımızı dikkatlice yeniden okumanızı rica ediyorum.

Açıkça belirtilen bir sansürle eşlik etmeyen hataların sakin bir şekilde kabullenmesinde hakaret edici bir şey görmek, bununla bağlantılı olarak bir bölünmeden bahsetmek canavarca değil mi? Bu, Partimizdeki hastalığı, hataları kabul etme korkusunu ve Duma grubunu eleştirme korkusunu göstermiyor mu?

Sorunun bu şekilde sunulabilmesi olasılığı bile Partimizde partizan olmayan bir şey olduğunu göstermektedir. Bu partizan olmayan bir şey, Duma grubunun Parti ile olan ilişkileri. Duma grubu daha fazla bir Parti grubu  olmalı, Parti ile daha yakın bağlantılara sahip olmalı, tüm proleter çalışmalara daha bağımlı olmalıdır. O zaman  hakaret sızlanmaları  ve bölünme tehditleri ortadan  kaybolur.

Troçki, “Senin Kabul edilemez kararın, doğru fikirlerinin yürürlüğe girmesini engelliyor” dediğinde, ona şöyle demiştim: “Bize senin kendi kararını ver.” Troçki " Hayır, sen önce kararını çek" diye cevapladı.

Gerçekten de “Merkez” in alması gereken iyi bir tavır, değil mi? (Troçki'nin görüşüne göre) bizim yanlışlığımızdan (“patavatsızlık”) dolayı, o bütün Partiyi cezalandırıyor, aynı prensipleri kendi “düşünceli” ifadesinden mahrum ederek. Kararınızı neden geçiremediniz? diye yerel bölgelerde bize sorulacak. Çünkü Merkez, gücendi ve bir telaş içinde kendi ilkelerini ortaya koymayı reddetti! (Bolşevikler ve Merkezin bir kısmından alkışlar.) Bu, ilke temelinde  değil, Merkezin ilkesizliğe dayanan bir pozisyondur.

Kongreye, partiye çoktan bilinen iki taktiksel çizgiyle geldik. Bir işçi partisinin fikir farklılıklarını örtbas etmesi ve gizlemesi aptalca ve değersiz olacaktır. İki görüş açısını daha net bir şekilde karşılaştırmalıyız. Bunları uygulamalarında politikamızın tüm sorularında ifade etmeliyiz. Parti deneyimimizi açıkça özetlemeliyiz. Ancak bu şekilde görevimizi yerine getirip, proletarya politikasında bocalamaya son vermeliyiz. (Bolşeviklerden ve Merkezin bir kısmından alkışlar.)

VI Lenin, Collected Works,

Vol. 12, sf. 451-52

Çeviri
Erdoğan A
1 Nisan 2019