27 Mart 2019

6. Kongreden, Parti Birliği üzerine karar

Petrograd, July 26-August 3 (August 8-16),1917

Rusya'daki sosyal-yurtseverlerle devrimci enternasyonalistler arasındaki bölünme - dünya ölçeğinde de gerçekleşen bir bölünme - giderek daha da genişliyor. Savunuculukla başlayan Menşevikler, enternasyonalist örgütlerin, işçi basınının vb zulmünü teşvik ederek ve onaylayarak karşı devrimci burjuvaziyle en aşağılık bir ittifakla sonuçlandılar. Rus ve müttefik emperyalistlerin misyonerliğine dönüşerek, sonunda proletaryanın düşman kampına geçtiler.

Bu şartlar altında, devrimci Sosyal-Demokrasinin temel görevi, emperyalist Menşeviklerin hain politikasını gerçek ışığında proleter kitlelerin en geniş kesimlerine teşhir etmek ve onları işçi sınıfının devrimci olan tüm unsurlarından tamamen tecrit etmektir. Bu nedenle Tek bir Sosyal-Demokrat parti kurma hedefiyle, emperyalist ve sosyalizmin devrimci-enternasyonalist  unsurları arasında bir “birlik kongresi” ile bir uzlaşma sağlama girişimi (dayanacak hiç bir temeli olmayan Novaya Zhizn entelektüeller grubunun planı) proletaryanın çıkarlarına ağır bir darbe olur. Emperyalist Menşeviklerle tamamen ve geri dönülmez bir şekilde ayrılmaya duyulan ihtiyacı kabul etmesi temelinde, Kongre,  kategorik olarak bu tür (birlik .EA) girişimlere karşı olduğunu açıkladı. "Herkesin birliği" tehlikeli sloganına karşı olarak, Sosyal-Demokrasi, aslında emperyalist Menşeviklerden kopmuş "tüm enternasyonalistlerin sınıf devrimci birliği" sloganını öne sürer. Kongre, böyle bir birliğin gerekli ve kaçınılmaz olduğuna inanıyor ve tüm Sosyal-Demokrat devrimci unsurları savunmacılarla örgütsel bağlarını koparmaya ve RSDLP ile birleşmeye çağırıyor.

The CPSU in Resolutions and Decisions of Congresses, Conferences and Plenary Meetings of the Central Committee, 8th Russ. ed., Vol. 1, p. 501

Çeviri
EA

Bu kararın , daha doğrusu "çağrı"nın önemi ,  Bolşevik Partiye katılanların hepsinin, (katılmadan önce kendisini Bolşevik olarak adlandıramıyacağını özellikle belirten Troçki dahil) "Bolşevik" olmadığı, sadece çağrıya olumlu yanıt verip, devrimden önce partiye katılmalarının onların katılmadan önceki görüşlerini terketmedikleri gerçeğiyle ilgilidir.

İkinci olarak burada bahsedilen "emperyalistler arası savaşta" savunmacılığın anti-enternasyonalist olduğudur, Troçkistlerin çarpıttıkları gibi,  emperyalist saldırıya uğrayan bir ya da bir kaç küçük ülke arasındaki savaş değil.