05 Nisan 2019

Merkez Komitesi Siyasi raporuyla ilgili tartışmalara yanıt

Lenin
8 Mart 1918

Yoldaşlar, bazı küçük açıklamalar ile başlayalım, sondan başlayayım. Yoldaş Buharin Konuşmasının  sonunda işi bizi Petlyura ile  karşılaştırmaya kadar götürdü. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsa, o zaman bizimle aynı partide nasıl kalabiliyor? Bu sadece boş konuşma değil mi? Eğer işler söylediği gibi ise, elbette aynı partinin üyesi olmamalıyız. Beraber olduğumuz gerçeği, Bukharin'le yüzde doksan anlaşmada olduğumuzu gösteriyor. Ukrayna'ya ihanet etmek istediğimizle ilgili birkaç devrimci laflar eklediği doğrudur. Bu kadar bariz saçma sapan şeyler hakkında konuşmaya değmeyeceğinden eminim. Yoldaş Ryazanov'a geri döneceğim ve burada, on yılda bir kez meydana gelen bir istisna ile aynı şekilde, kuralı kanıtladığını söylemek istiyorum, böylece Yoldaş Ryazanov  unda ciddi bir söz söyleme şansı vardı. (Alkışlar.) Lenin'in zaman kazanmak için yer (toprak) teslim ettiğini söyledi. Bu neredeyse felsefi bir akıl yürütmedir. Bu sefer, Yoldaş Ryazanov'dan ciddi bir laf duymamız oldu: doğru, bu sadece bir laftır - durumu tam olarak ifade eder; zaman kazanmak için, gerçek zafere karşı toprak  teslim etmek istiyorum. Bu ve  tek başına budur söz konusu olan mesele. Geri kalan her şey salt lafazanlıktır - devrimci bir savaşa ihtiyaç duyma, köylülüğü rahatsız etme, vb. Bukharin, savaşın mümkün olup olmadığı konusunda duruma sadece iki görüş olamazmış gibi bir resim çizdiğinde - “ herhangi bir askere sor” (onun gerçek sözlerini yazdım) - soruyu bu şekilde ortaya koyduğu ve herhangi bir askere sormak istediğine göre, ona cevabı ben vereceğim. “Herhangi bir asker”, konuştuğum bir  Fransız subayı olarak ortaya çıktı.

Tabii ki, Fransız subay bana gözlerinde öfkeyle baktı - ben Rusya’yı Almanlara satmadım mı? - ve şöyle dedi: “Ben bir kraliyetçiyim, aynı zamanda Fransa’da bir monarşinin şampiyonuyum. Almanya'nın yenilgisi şampiyonuyum, bu yüzden Sovyet iktidarını desteklediğimi sanma - eğer bir  kralcı ise kim destekler? - ama senin Brest Antlaşması'nı imzalaman taraftarıyım, çünkü bu zorunlu". İşte sana  “herhangi bir askere sormak”

Her asker benim söylediklerimi söyler - Brest Antlaşmasını imzalamak zorunda kaldık. Şimdi Bukharin'in konuşmasından çıkan, farklılıklarımızın büyük ölçüde azaldığı, Çünkü bunun nedeni, onun destekçilerinin onlardan farklı olduğumuz temel noktayı gizlemiş olmalarıdır.

Şimdi, Bukharin, kitlelerin moralini bozduğumuz için bize karşı gürlüyor,  tamamen haklı, ama onun saldırdığı biz değiliz kendisi.  Merkez Komitesinde bu karışıklığa kim neden oldu ? - Siz, Yoldaş Bukharin. (Gülüşmeler). Ne kadar "Hayır" diye bağırırsan bağır, gerçek ortaya çıkacak; biz burada kendi yoldaşça ailemiz içindeyiz, kendi kongremizdeyiz, saklayacak bir şeyimiz yok, gerçek ler söylenmeli. Gerçek şu ki, Merkez Komitesinde üç eğilim vardı. 17 Şubat'ta Lomov ve Bukharin oy vermedi. Oylama kayıtlarının çoğaltılmasını ve kopyalanmasını istedim, böylece bunu yapmak isteyen her Parti üyesi sekretaryaya gidip insanların nasıl oy kullandığını görebilirdi - en azından bizim değil, onların sallandığı  21 Ocak tarihi  oylaması; biz “Brest barışını kabul edelim, devrimci bir savaşa hazırlanmak için, daha iyi bir şey elde edemezsiniz  ” dedik. 

Şimdi Petrograd'ı tahliye etmek için beş gün kazandık. Şimdi Krylenko ve Podvoisky tarafından yapılan manifesto yayınlanmıştır; onlar solların arasında değildi ve Bukharin , Krylenko'nun rapor ettiklerini icat etmiş gibi Krylenko'nun “sürüklendiğini” söyleyerek onlara hakaret etti. Onların söylediklerine tam olarak katılıyoruz; Meseleler böyle duruyor, çünkü söylediklerimin kanıtını veren bu ordu adamlarıydı; ve siz  Almanların saldırmayacağını söyleyerek bu konuyu reddediyorsunuz. Ekipmanın o kadar önemli olmadığı Ekim devrimi ile bu durum nasıl karşılaştırılabilir? Eğer gerçekleri dikkate almak istiyorsanız, o zaman şunu düşünün - açıkça dezavantajımıza olan bir savaşı başlatamayacağımız ifadesiyle ilgili anlaşmazlığın ortaya çıkması. Yoldaş Bukharin, son konuşmasını “Yakın gelecekte savaş mümkün mü?” gürleyen sorusu ile sonlandırmaya başladığında beni çok şaşırttı. Tereddüt etmeden cevap veriyorum - evet, mümkün, ama bugün barışı kabul etmeliyiz. Bunda hiçbir çelişki yoktur.

Bu kısa açıklamalardan sonra, önceki konuşmacılara ayrıntılı cevaplar vereceğim. Radek’e gelince bir istisna yapmam gerekli. Ancak, başka bir  konuşma vardı, yoldaş Uritsky'nin . Bu konuşmada Canossa, nın  “ihanet”, “geri çekilme”, “uyarlanma” dışında farklı neler vardı? Ne demek oluyor tüm bunlar ? Eleştirinizi Sol Sosyalist-Devrimci bir gazeteden ödünç almadınız mı?

Bubnov bize kendilerini aşırı sol görüşlü üyeler olarak gören ve  bize bütün dünyanın gözü önünde çarpıcı bir örneğini veren - "uluslararası proletaryaya darbe vurdu ”- kişilerce “Merkez Komitesi'ne  sunulan bir bildiri okudu.  Boş bir lafazanlıktan  başka hiç bir şey var mı? “Tüm dünya gözü önünde zayıflık gösterin!” Nasıl gösteriyoruz? Barış önererek mi? Ordumuz kaçtığı içinmi? Almanya ile savaşa başlamanın ve Brest barışı kabul etmemenin, dünyaya ordumuzun hasta olduğunu ve savaş vermek istemediğini göstermek anlamına geldiğini kanıtlamadık mı? Bubnov'un açıklaması, dalgalanmanın tamamen bizie ait olduğunu iddia ettiğinde, içi  oldukça boştu - ordumuzun hastalığından kaynaklanıyordu. Er ya da geç bir soluklanma zorunluydu. Doğru stratejimiz olsaydı, bir ay nefes almalıydık, ancak stratejiniz yanlış olduğu için sadece beş günümüz vardı - bu bile iyi. Savaş tarihi, günlerin bile  panik içinde olan  bir orduyu durdurmak için bazen yeterli olduğunu gösteriyor. Bunu kabul etmeyen, şimdi bu şeytani huzuru sonuçlandırmayan, stratejist olmayan, boş lafazanlığın bir adamdır. Bu üzücü. Merkez Komite üyeleri bana “zayıflık gösterileri”, “ihanet” hakkında yazdıklarında, en zarar verici, boş, çocukça ifadeleri yazıyorlar. Zayıflığımızı, göstergenin yapılmaması gereken bir zamanda, bize karşı bir saldırının kaçınılmaz olduğu bir zamanda başlamaya çalışarak gösterdik. Pskov'un köylülerine gelince, onları Almanların insanlara nasıl davrandıklarıyla ilişkilendirmek için Sovyetler Kongresine getireceğiz, böylece panik çekişmeli orduda askerin havasını değiştirebilsinler ve paniklerinden kurtulacaklar. “Bu Bolşeviklerin  kesinlikle sona erdireceklerine söz verdikleri bir savaş değil, Almanların Sovyet iktidarına karşı sürdürdüğü yeni bir savaştır”. O zaman yeniden yapılanma  gelecek. Ama cevaplanamayacak bir soru soruyorsun. Nefes alma  sürecinin ne kadar süreceğini hiç kimse bilmiyor.

Şimdi Yoldaş Troçki'nin pozisyonu hakkında bir şeyler söylemeliyim. Onun faaliyetlerinin iki yönü var; Brest'teki müzakerelere başladığında ve onları ajitasyon amacıyla görkemli bir şekilde kullandığında, hepimiz Yoldaş Troçki ile aynı fikirdeydik. Benimle bir konuşmadan bir bölüm alıntıladı, ancak Almanların bir ultimatum sunana kadar bekleyeceğimiz konusunda hemfikir olduğumuzu eklemeliyim. Almanlar bizi aldattı; bizden  yedi günden beş gün çaldılar. Troçki'nin taktikleri, sorunları geciktirmeyi amaçladığı sürece doğruydu; savaş durumunun sonlandırıldığı ama barışın sonuçlanmadığı ilan edildiğinde yanlıştı. Kesinlikle barışın sonuçlanması gerekliliğini önerdim. Brest barışından daha iyi bir şey elde edemezdik. Şimdiki herkes için, bir ay bir nefes alma dönemine sahip olacağımız ve hiçbir şey kaybetmeyeceğimiz açık durumda. Tarih onu silip süpürdüğünden (iş işten geçtiğinden)  artık onu hatırlamaya değmez, ancak Bukharin'in “Olaylar haklı olduğumuzu gösterecek” dediğini duymak komik. Haklıydım çünkü bu konuda 19l5'te  yazdım - “ Savaşa hazırlanmalıyız, savaş kaçınılmaz, geliyor, gelecek”. 

Fakat barışı kabul etmek zorunda kaldık ve boşuna tehditler savurmaya çalışmadık. Savaş geldiği için barışı kabul etmek daha gerekliydi ve şimdi de en azından Petrograd'ın tahliyesini kolaylaştırıyoruz - bunu daha kolay hale getirdik. Bu bir gerçek. Ve Yoldaş Troçki, “ Vinnichenko'yla barışı tamamlamayacağına söz ver ” diye taze taleplerde bulunduğunda, hiçbir koşulda bu yükümlülüğü kendime alamayacağımı söylüyorum. Eğer kongre bu yükümlülüğü kabul ederse, ben de, benimle aynı fikirde olanlarda bunun sorumluluğunu kabul etmeyecektir. Bu  net bir manevra — mümkün olduğunda gri çekil ve gerektiğinde-zamanında saldır - çizgisini takip etmek yerine, resmi bir kararla tekrar ellerimizi bağlamak anlamına gelir. Savaşta hiçbir zaman resmi kararlarla kendinizi bağlamamalısınız. Savaşın tarihini bilmemek, bir anlaşmanın güç toplamak için bir araç olduğunu bilmemek gülünçtür - ben zaten Prusya tarihinden bahsettim. Tıpkı çocuklar gibi olan bazı insanlar var, eğer bir antlaşma imzalarsak kendimizi şeytana satmış oluruz ve cehenneme girmiş oluruz diye düşünüyorlar. Savaş tarihinden yenilgiden sonraki bir anlaşmanın sonuçlandırılmasının, güç toplamak için bir araç olduğu bariz olduğu için,  bu düşünce çok saçmadır. Bir savaşın tarihinde birinin ardına hemen diğerinin takip ettiği durumlar oldu, hepimiz bunu unuttuk, eski savaşın  . . . . *dönüştüğünü görüyoruz.  İsterseniz, resmi kararlarla sonsuza dek kendinizi bağlayabilir ve  o zaman tüm sorumluluk görevlerinizi Sol Sosyalist-Devrimcilere teslim edebilirsiniz. Biz bunun sorumluluğunu kabul etmeyeceğiz. Burada bölünme yönünde en küçük bir  arzu yoktur. Olayların size öğreteceğine eminim - 12 Mart çok uzakta değil ve bol miktarda malzeme elde edeceksiniz.

Yoldaş Troçki, kelimenin tam anlamıyla ihanet olacağını söylüyor. Bunun kesinlikle yanlış bir bakış açısı olduğunu vurguluyorum. Bunu somut bir şekilde göstermek için, size bir örnek vereceğim: iki adam birlikte yürüyor ve on kişi saldırıyor, biri dövüşüyor diğeri kaçıyor - bu ihanet; ama her birimizin yüz bin kişilik  iki ordusu olduğunu ve onlara karşı beş tane ordu olduğunu varsayalım; bir ordu iki yüz bin askerle  kuşatılmış ve diğeri onun yardımına gitmeli; düşmanın diğer üç yüz bininin  onu tuzağa düşürmek için beklediğini bile bile, ikinci ordu,birincinin yardımına gitmeli mi? Gitmemeli. Bu ihanet değil, korkaklık değil; sayılardaki basit bir artış tüm planı değiştirdi, her asker bunu bilir; bu artık kişisel bir  plan  değil. Bu şekilde hareket ederek ordumu korurum; bırak diğer ordu yakalansın, benimkini yenilemem mümkün olacaktır, müttefiklerin var, müttefikler gelene kadar bekleyeceğim. Tartışmanın tek yolu bu; askeri argümanlar başkalarıyla karıştırıldığı zaman, boş ifadelerden başka hiçbir şey elde edemezsiniz. Bu siyaset yapma yolu değildir. 

Yapılabilecek her şeyi yaptık. Anlaşmayı imzalayarak sadece bir kaç gün için olsa bile Petrograd'ı kurtardık. (Sekreterler ve stenograflar bunu kaydetmeyi akıllarından bile geçirmesinler) Anlaşma, birliklerimizi Finlandiya'dan çekmemizi, bariz bir şekilde iyi durumda olmayan birlikleri çekmemizi gerektiriyor, ancak Finlandiya'ya silah taşımamız yasak değil. Eğer Petrograd birkaç gün önce düşseydi, şehir paniğe kapılırdı ve hiç bir şey kurtaramazdık; ancak o günlerde Fin yoldaşlarımıza yardım ettik - ne kadar söylemeyeceğim, bunu kendileri biliyorlar.

Finlandiya'ya ihanet ettiğimiz ifadesi sadece çocukça bir laftır. Almanların önünden tam zamanında geri çekilerek Finlere kesin olarak yardım ettik. Petrograd düştüğü için Rusya hiçbir zaman yok olmayacak, Yoldaş Bukharin bu konuda binin tam bin katı doğru, ama Bukharin'in yolunda manevra yaparsak , iyi bir devrimi mahvedebiliriz.(Kahkaha).

Finlandiya ya da Ukrayna'ya ihanet etmedik. Hiçbir sınıf bilinçli işçi bizi bu şekilde suçlayamaz. Elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Ordumuzdan bir tek bile iyi askeri geri almadık ve almayacağız. Hoffmann'ın bizi yakalayacağını söylüyorsunuz - tabii ki yakalayabilir, şüphem yok ama bu kaç gün alacak, o bilmiyor ve hiç kimse bilmiyor. Ayrıca, onun bizi yakalayacağı hakkındaki argümanlarınız , daha sonra konuşacağım, güçlerin siyasi gruplaşması ile ilgili tartışmalardır.

Şimdi Troçki'nin önerisini neden kesinlikle kabul edemeyeceğimi açıkladıktan sonra - onun önerdiği  şekilde siyaset yürütülemez - Radekin bize Kongremizdeki yoldaşların ne kadar Uritski'nin hala takıldığı boş lafazanlıktan yola çıktıklarına bir örnek verdiğini söylemeliyim. Onu bu konuşmasında kesinlikle boş lafazanlıkla suçlayamam. Radek “İhanetin bir gölgesi yok, utançın bir  gölgesi yok, çünkü barizdir ki, senden çok daha güçlü olan bir askeri güç karşısında geri çekiliyorsunuz.” dedi. Bu, Troçki'nin konumunu tahrip eden bir değerlendirme. Radek, “Dişlerimizi sıkmalı ve güçlerimizi hazırlamalıyız” dediğinde haklıydı - buna tamamen katılıyorum - yaygara yapma, dişlerini sıkma ve hazırlık yap.

Dişlerini sık, yaygara yapma, kuvvetlerini toparla. Devrimci savaş gelecek, bu konuda bir anlaşmazlık yok; fikir farkı Tilsit 'Barışı üzerine, bunu sonuçlandırmalı mıyız, yoksa sonuçlandırmamalımıyız? En kötüsü, hasta bir ordumuzun olması ve bu nedenle Merkez Komitesinin, bu konuda bir görüş çizgisi olması ve bu yoldaş Bukharin'in de desteklediği orta görüş çizgisi olmaması gerekir. ben "soluk almayı" parlak renklere boyamıyorum ; kimse ne kadar süreceğini bilmiyor ve ben de bilmiyorum. Beni ne kadar uzun süreceğini söylemeye zorlamak için harcanan çabalar saçma.  Ana hatları tuttuğumuz sürece biz, Ukrayna ve Finlandiya yardımcı oluyoruz. Nefes alma, manevra ve geri çekilmeden faydalanıyoruz .

Alman işçilerine şimdi Rusların garip davrandıkları söylenemez, çünkü şimdi açıktır ki Alman ve Japon emperyalizmi saldırıyor; bu herkes için açık olacak; Bolşevikleri boğmak için bir arzu ya ilave olarak, Almanlar da Batı'da bazı boğazlama yapmak istiyor, her şey karmakarışık ve bu savaşta biz  manevra yapmak zorundayız, ve manevra yapabilmeliyiz. 

Yoldaş Bukharin’in konuşmasıyla ilgili olarak, Uritsky tarzında bir şey öne sürdüğünde ve “Antlaşma bizi utandırıyor ” diyerek  iddialarının yetersiz kaldığını söylemeliyim. Burada hiçbir argümana gerek yok; Eğer rezil edilmişsek, kağıtlarımızı toplamalı ve kaçmalıyız, ama “rezil” olmamıza rağmen konumumuzun sarsıldığını sanmıyorum. Yoldaş Buharharin , konumumuzun sınıfsal temelini analiz etmeye çalıştı, ancak bunu yapmak yerine, bize ölen bir Moskova ekonomisti hakkında bir fıkra anlattı. Bizim taktiklerimizle yemek spekülasyonları arasındaki bir bağlantıyı keşfettiğinizde - bu gerçekten çok gülünçtü - sınıfın bir bütün olarak tutumunu, yemek spekülatörleri değil, sınıfın bir bütün olarak tutumu , Rus burjuvazisinin ve onların koltuk değnekleri - Dyelo Naroda ve Novaya Zhizn yazarları — bizi savaşa sürüklemek için tüm çabalarını harcıyorlar. Bu sınıf gerçeğini vurgulamıyorsunuz. Şu anda Almanya'ya savaş ilan etmek Rus burjuvazisinin provokasyonuna düşmek olacak  Bu yeni değil ama en emini- tamamıyle emin olduğumu söylemiyorum, çünki hiçbir şey kesinlikle emin değildir-  bizden kurtulmanın en kesin yolu. Yoldaş Bukharin, olayların kendi taraflarında olduğunu , uzun vadede devrimci savaşı tanıyacağımızı söylediğinde, 1915'teki devrimci bir savaşın kaçınılmazlığını öngördüğümüz kolay bir zaferi kutluyordu. 

Farklılıklarımız şunlardı: Almanlar saldırır mı yoksa saldırmaz mı; savaşın sonlandırıldığını ilan etmiş olmamız gerekir; devrimci savaşın çıkarları doğrultusunda, zaman kazanmak için toprakları teslim ederek geri çekilmek zorundayız. Strateji ve politika, akla gelebilecek en iğrenç barış antlaşmasını öngörmektedir. Bu taktikleri tanıdığımızda farklılıklarımız tamamen ortadan kalkacaktır .

REPLY TO THE DEBATE ON THE POLITICAL REPORT OF THE CENTRAL COMMITTEE MARCH 8 1918
VI Lenin, Collected Works
Vol. 27, sayfa 110-17

Çeviri
Erdoğan A
4 Nisan 2019