04 Nisan 2019

Birlik Sorunu

Lenin

Şubat (Mart) 1913

Kostroma işçi vekili Shagov un,  Pravda (No. 22/226) ya yazdığı mektup çok açık bir şekilde işçilerin Sosyal Demokratik birliğinin olasılığının dayandığı koşulların neler olduğunu belirtiyor. İşçilerden gelen (Pravda No. 21-28) bir dizi başka mektuplar bu görüşü doğruladı. İşçilerin kendileri “aşağıdan” birliği sağlamalıdır.Tasfiyeciler yeraltıyla savaşmamalı, bunun bir parçasını oluşturmalıdırlar.

Sorunun açık ve net bir şekilde ortaya konmasından sonra  Luch 51 No. 27 de Troçki'nin, eski kendini öven ama  tamamen anlamsız laflarına rastlamak akıl almıyor. Sorunun özü hakkında bir kelime bile yok ! Gerçekleri vurgulamak ve iyice analiz etmek için en ufak  bir girişim yok ! Birliğin şartlarından bir iz yok! İçi boş deyimler, ayağı havada sözler ve ismini vermediği rakiplere karşı kibirli suçlamaları ve etkileyici derecede önemli güvenceleri - bu, Troçki'nin bütün karakteristik tavrı.

Bu işe yaramaz beyler. “İşçilerle” sanki onlar çocuklarmış gibi konuşuyorsunuz, bir gün onları korkunç laflarla korkutmaya çalışıyorsunuz (“çember yönteminin prangaları”, “canavarca polemikler”, “Parti tarihimizin feodal, serf sahibi olma dönemi”), bir başka gün onları ikna etmeden ya da onlara sorunları açıklamadan,  küçük çocukları kafaya alır gibi, kafaya almaya çalışıyorsun”.

İşçiler korkutulmayacak veya kafaya alınmayacak. Onlar kendileri Luch ve Pravda'yı karşılaştıracaklar ; mesela 101 no'lu Luch’un (“İşçilerin ve Yeraltı’nın Kitlesi”) ana makalesini okuyacaklar ve basitçe Troçki'nin lafızlarını silkeliyecekler.

“Uygulamada, prensiplerden biri olduğu iddia edilen yeraltı meselesi, kesinlikle aynı şekilde, tüm Sosyal-Demokrat gruplar tarafından karar verildi. . . ” diye  italik olarak yazmış Troçki,. Petersburg işçileri bunun böyle  olmadığını tecrübelerinden biliyor. Rusyanın, herhangi bir köşesindeki İşçi yukarıda belirtilen Luch'un önde gelen makalesini okuyunca, kısa sürede de Troçki'nin gerçeklerden koptuğunu görecektir.

"Luch ve Pravda’nın siyasi eğilimleri arasında uzlaşmaz bir çelişki olduğunu “, “ Bu gülünç ve saçma ”diye okuyoruz makalesinde. “İnan bana, sayın yazar, ne“ gülünç ”ne de“ saçma ”kelimesi işçileri korkutmaz, onlar  sizin  sorunun özü ile ilgili olarak, yetişkin insanlar olarak  konuşmanızı isteyecek: sadece bu eğilimler üzerine değinin ve  101 sayılı Luch’un önde gelen makalesinin Sosyal-Demokrasiyle “uzlaştırılabileceğini” kanıtlayın!

Ne kadar “uzlaşmacı” veya "ballandırılmış" olursa olsun, sadece lafızlar la  işçileri tatmin edemezsin. “Bizim tarihsel hiziplerimiz, Bolşevizm ve Menşevizm, kökeni  tamamen entellektüelist olan oluşumlardır ”diyor Troçki.

Bu liberal bir masalın tekrarı . Aslında, buna rağmen, Rus gerçekliğinin tamamı İşçilerin liberallere ve köylülüğe karşı tutumu konusuyla yüzleşdi. Aydınlar olmamış olsa bile, işçiler liberalleri mi takip edip etmeleri yoksa liberallere karşı köylülüğü mü yönlendirmeleri gerekip gerekmediği konusundan kaçamazlardı.

Farklılıkların bu temelinin “entelektüeller” tarafından getirildiğini iddia etmek, liberallerin çıkarınadır. Ancak Troçki,  liberal bir masalın yankısını yaparak sadece kendisini rezil ediyor.

VI Lenin, Collected Works,

Vol. 18, sayfa 553-54

Çeviri
Erdoğan A
4 Nisan, 2019