01 Nisan 2019

Stolypin “ İşçi ” Partisi Kampı

Eylül 1911

Yoldaş K.nin mektubu, Partimize sadık herkesin derin ilgisini hak ediyor. Golos politikasının  (ve Golos diplomasisinin) daha iyi teşhiri, bizim “uzlaşmacılar” ve “anlaşma” savunucularının görüşleri ve umutlarının daha iyi çürütülmesini hayal etmek zor.

K. tarafından belirtilen konu bir istisna mı? Hayır, Stolypin işçi partisinin savunucuları için tipiktir , çünkü biz çok iyi biliyoruz ki , Nasha Zarya, Dyelo Zhizni’de birkaç yazar vb., bu tasfiyecilik düşüncelerini sistemli bir şekilde bir yıldan beri vaaz ediyorlar . Bu tasfiyeciler, Parti işçi üyeleriyle sıklıkla karşılaşmazlar; Parti, böylesine utanç verici ifadeler hakkında nadiren bilgi alıyoruz, bu nedenle Yoldaş K'ya teşekkür etmek zorundayız ; fakat, her zaman ve her yerde, bağımsız hukukçular grubunun vaazları tam olarak bu ruh içinde yürütülür. Nasha Zarya ve Dyelo Zhizni dergileri yayınlanırken bu tiplerin varlığından kuşku duymak imkansızdır. Bu konuda sessiz kalmak, tasfiyecilerin yalnızca en korkakça ve en aşağılık savunucularının avantajınadır.

Bu gerçeği, “anlaşma” ve tasfiyecilere karşı düşmanlıkları hakkında bağıran Troçki gibi insanlar tarafından kullanılan yöntemlerle karşılaştırın. Bu yöntemleri oldukça iyi biliyoruz; Bu insanlar seslerinin en doruğunda “ne Bolşevik ne de Menşevik, ama devrimci Sosyal-Demokratlar” diye bağırıyorlar; bunlar büyük gayretle tasfiyeciliğin düşmanı olduklarına ve yasadışı RSDLP'nin savunucuları olduklarına yemin ederler ; tasfiyecileri, Potresov'ları teşhir edenlere şiddetle saldırırlar ; anti tasfiyecilerin sorunu “abarttığını” söylerler; ancak katıksız tasfiyecilere, Potresov , Martov, Levitsky , Dan, Larin ve diğerlerine karşı bir kelime söylemezler .

Bu tür yöntemlerin asıl amacı barizdir. Gerçek tasfiyecileri korumak için lafazanlık yapıyorlar ve anti-tasfiyecilerin çalışmalarını engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu tam olarak ilkesiz karakteri nedeniyle RSDLP tarihinin çok ün salmış olan Raboçeye Dyelo'nun izlediği politikaydı; “biz ekonomist değiliz, hiç de değil, tamamen siyasi mücadele lehineyiz ” diye söz verip ve yemin ettiler; ama gerçekte Rabochaya Mysl için bir maske sağladılar ve Ekonomistler, Ekonomistleri teşhir eden ve çürütenlere karşı bütün mücadeleyi yönlendirdiler.

Dolayısıyla Troçki ve onun gibi “Troçkistler ve uzlaşmacılar” ın tasfiyecilere göre daha zararlı olduğu açıktır; ikna olmuş tasfiyeciler görüşlerini açıkça dile getirirler, ve işçiler için onların nerede yanlış olduklarını tespit etmeleri kolaydır; oysa Troçkistler işçileri aldatır, kötülüğü örtbas eder ve kötülüğün teşhir edilmesini ve onu düzeltmeyi imkansız hale getirirler. Troçki'nin cılız grubunu destekleyen her kes, yalancılık ve işçileri aldatma politikasını, tasfiyecileri koruma politikasını destekler. Rusya'da Potresov ve Şürekasının tam hareket özgürlüğü ve yurtdışında “devrimci” lafazanlıklarla  gerçek pratiklerinin gizlenmesi - işte size “Troçkizm” siyasetinin özü.

Bu nedenle, Rusya'daki tasfiyeciler merkezi sorunundan kaçınan Golos grubu ile herhangi bir “anlaşmanın”, yani Nasha Zarya ve Dyelo Zhizni 'nin önde gelen "ışıkları" (liderleri), işçilerin aldatılması, kötülüğün örtbas edilmesinin devamı olmaktan başka bir şey olmayacağı açıktır. Ocak 1910 Genel Kurul Toplantısından bu yana Golos taraftarları, tasfiyecilik faaliyetlerinin en küçük bir şekilde  “özgürlüğünü engellemeyen” kararları destekleyeceklerini açıkça belirttiler. Yurtdışında, yasadışı partinin öneminin herhangi bir şekilde küçümsenmesinin proletarya arasında burjuva etkisinin kanıtı olduğunu söyleyen kararlara katılırken, Rusya'da yasa dışı işlerde yer almaktan kaçan, ve yasa dışı Partiyle alay eden ve imha etmeye çalışan Potresov'lara , Larin'lere ve  Levitskys'e yardım ediyorlar.

Şu anda Troçki Bay Lieber gibi bundcularla (Potresov u konuşmalarında açıkça  savunan ve şimdi gerçeği örtbas etmek için çekişmeleri ve çatışmaları körükleyen aşırı bir tasfiyeci) , Schwartz gibi Letts ile, ve diğerleriyle, Golos group ile tam böyle bir “anlaşma” planlıyor. Bu nokta konusunda kimse kendisini kandırmasın: onların anlaşmaları  tasfiyecileri korumak için bir anlaşma olacak.

Not: Golos grubu ile Trotsky, Bundist ve Lett tasfiyeciler arasında bir “anlaşma” yapıldığı konusunda raporlar yayınlandığında Bu satırlar, zaten yazılmıştı. Sözlerimiz tamamen doğrulandı: Bu, Potresov'ların hizmetkarları arasında bir anlaşma,  Rusya'daki tasfiyecileri korumak için yapılan bir anlaşma . 

VI Lenin,Collected Works, 
Vol. 17, sayfa 242-44

Çeviri
Erdoğan A
1 Nisan, 2019