08 Nisan 2019

Partiye Karşı Tasfiyeciler

Lenin
Nisan (Mayıs) 1912

Troçki, Organizasyon Komitesinin ve yaklaşmakta olan tasfiyeci konferansının tüm erdemlerini (Leninin sözleriyle şakıma-şarkı söyleme) söylemekle görevlendirildi; bu işi “profesyonel bileştirici ” den daha uygun hiç kimseye veremezlerdi. Ve söyledi. . . onun Viyana yazıcısının bulabileceği her daldan: “Vperyod ve Golos un, Parti yanlısı Bolşevikler in, Parti yanlısı Menşeviklerin destekçileri, sözde tasfiyecilerin ve fraksiyoncu olmayanların -Rusya ve dışarda - Organizasyon Komitesinin..çalışmalarını kararlı bir şekilde destekliyorlar  .  . ” (Pravda No. 24).

Zavallı adam, yine yalan söyledi, ve yine yanlış hesapladı. 1912 Konferansı'na karşı yaygarayla hazırlanan Tasfiyecilerin hegemonyası altındaki blok, şimdi patlarcasına dolu ve bunun nedeni tasfiyecilerin ellerini çok açık bir şekilde göstermiş olmaları. Polonyalılar, Düzenleme Komitesinde yer almayı reddettiler. Plekhanov, bir Komite temsilcisiyle yazışma yoluyla, birkaç ilginç ayrıntı belirledi,buna göre:

(1) planlanan şey “kurucu” bir konferanstır, yani RSDLP'nin  bir konferansı değil, ama yeni bir partinin konferansı olduğu; 

(2) “anarşik”çizgilerde  toplanmış olduğunu; 

(3) “konferansın tasfiyeciler tarafından toplandığını”. 

Bu koşullar Yoldaş Plehanov tarafından ortaya konulduktan sonra, Bolşevik (?!) uzlaşmacılarının cesaret toplayıp Troçki'yi - onları Organizasyon Komitesi destekçileri arasında listeleyerek yalan söylemekle suçlu bulmaya karar vermelerinde  bize şaşırtıcı olan hiç bir şey yoktu. 
 “ Bütün tasfiyecilere kendi tutumunu empoze etme eğiliminde olan ve örgütsel anarşi ilkeleriyle üyeliği arttırma temelini oluşturan, şimdi oluşturulan, bu Düzenleme Komitesi, genel bir Parti konferansının toplanacağını  en ufak bir şekilde garanti etmiyor."
İşte “ bizim cesaretlendirilmiş parti yanlısı ”insanlarımızın bugün Örgütlenme Komitesi hakkında yaptığı yorum bu. Bizim Solumuzun en solunun (bir keresinde Organizasyon Komitesi ne olan sempatisini vurgulamak için can atan Vperyod grubu) nerede durduğunu bilmiyoruz . Bu da önemli değil. Önemli olan, Organizasyon Komitesi tarafından düzenlenecek olan konferansın tasfiyeci karakterinin Plekhanov tarafından reddedilemez bir açıklıkla oluşturulmuş olması ve “uzlaştırıcıların” devlet adamları zihinlerindekilerin bu gerçeğe boyun eğme zorunda kalmış olmalarıdır. O zaman geriye kim kalıyorr? Açık tasfiyeciler ve Troçki.

Bu bloğun temeli açıktır: tasfiyeciler “daha ​​önce olduğu gibi”, Zhivoye’Dyelo ve Nasha Zarya da kendi çizgilerini takip etme özgürlüğüne sahipler, bu arada  Troçki', yurtdışında faaliyet gösterdiği sırada, onları, ona  hiçbir şeye mal olmayan ve hiçbir şekilde bağlamayan devrimci lafazanlıklarla gizliyor.

Bu ilişkiden, yurtdışında, birlik  için içini çeken ve yakın zamanda Paris'teki Za Partiyu gazetesini alanlardan tarafından çıkartılması gereken küçük bir ders var. 

Bir parti kurmak için “birlik” diye bağırabilmek yeterli değil; aynı zamanda bir politik programa, bir politik eylem programına sahip olmak gereklidir. Tasfiyecilerden, Troçki', Vperyod grubu, Polonyalılar, parti yanlısı Bolşevikler (!), Paris Menshevik'leri ve benzerlerinden oluşan bu blok, ilkesiz bir yaklaşım temeline, ikiyüzlülüğe ve içi boş laflara dayandığı için, rezil edici bir başarısızlığa mahkumdur. . 

İç çekenlere gelince, eğer bu son derece karmaşık ve zorlu bir soru üzerine nihai bir karar verirlerse yanlış olmaz: Kiminle birlik olmak istiyorlar? Eğer Tasfiyecilerle ise, neden kırıtmadan söylemiyorsunuz? Fakat tasfiyecilerle birliğe karşılarsa, o zaman ne tür bir birlik için iç çekiyorlar?

Ocak Konferansı ve seçtiği organlar, bugün Rusya'daki tüm RSDLP fraksiyonlarını gerçekten birleştiren tek şey. Konferanstan farklı olarak, sadece Düzenleyici Komite'nin tasfiyeci konferansını ve tasfiyeci baş ağrısı çeken  “uzlaştırıcıları” toplantıya davet etmek için sadece Bundistler ve Troçki'nin vaadi vardır .

VI Lenin, Collective Works
Vol. 18, sayfa 22-24


Çeviri
Erdoğan A
8 Nisan , 2019