20 Nisan 2019

Partideki ilişkilerin Durumu

VI Lenin, 

Yurt dışındaki Sosyal-Demokrat basın tarafından Partimizdeki kriz sorununa yine  öncelik verilmesi, geniş Parti çevreleri arasında daha güçlü söylentiler, şaşkınlık ve bocalama yaşanmasına neden oldu. Bu nedenle, Parti Merkez Organının bu soruyu bütünüyle açıklığa kavuşturması zorunluluk oldu. Martov'un 23 sayılı Golos'taki makalesi ve 26 Kasım 1910 tarihli Troçki'nin ayrı bir kitap olarak yayınlanan “Viyana Kulübü” nün “kararı” şeklindeki açıklaması,  konunun özünü okuyucuya tamamen çarpıtılmış bir biçimde ortaya koyuyor.

Martov'un makalesi ve Troçki'nin kararı, partiye yönelik eylemler gibi kesin pratik eylemleri gizliyor. Martov'un makalesi, Golos grubu tarafından Partimizin Merkez Komitesini sabote etmek için başlatılan bir kampanyanın edebi ifadesidir. Bölgelerdeki örgütleri Merkez Komitesinden bağımsız ve aleyhte bir “genel Parti konferansı” için hazırlamaya çağıran Troçki'nin kararı, Tasfiye cilerin bu şekilde tehdit ettiği merkezi organları, onlarla birlikte, bir örgüt olarak Partiyi yok etmek için Golos grubunun amacı ile aynı ifadeyi taşıyor. . Golos ve Troçki'nin parti karşıtı faaliyetlerini teşhir etmek yeterli değildir ; onlara karşı mücadele vermek gerekir. Partinin ve onun canlanmasını çok önemli gören yoldaşlar, tamamen hizip ve dar bir grup kaygısı ve menfaatlerinin rehberliğinde Partiyi yok etmeye çabalayan herkese karşı en kararlı biçimde mücadele etmeli. . .

Troçki'nin açıklması, Martov'un Partinin sıkıntılarına karşı çıkma girişimi ve Golos taraftarlarının Merkez Komitesi'ni sabote etme girişimleriyle tamamen bağlantılı olmamakla birlikte, gerçekte bir ucundan diğerine kopmaz bağlarla,  “çıkar” bağlarıyla  birbirleriyle bağlantılıdır.   Bu bağlantıyı hala göremeyen birçok parti üyesi var.Viyana'nın 26 Kasım 1910 tarihli kararı şüphesiz konunun özünü anlamalarına yardımcı olacaktır.

Karar üç bölümden oluşuyor:

(1) Rabochaya Gazeta'ya karşı bir savaş ilanı ( Troçki'nin ifadesiyle “yeni hizipçi grup girişimlerinden biri olarak“ kararlı bir şekilde yeniden kullanma ”çağrısı);

(2) Bolşevik-Plekhanov “bloğu” çizgisine karşı polemikler;

(3) “Viyana Kulübünün[yani, Troçki ve çevresi] toplantısı] şu kararları veren bir bildirisi;   RSDLP konferansı hazırlamak ve  bir araya getirmek için genel bir parti fon u ”.

İlk kısım üzerinde durmayacağız. Troçki, Rabochaya Gazeta'nın “özel bir teşebbüs” olduğunu ve “ bir bütün olarak Parti adına konuşmaya yetkili olmadığını” söylemekte haklı .

Sadece Troçki, kendisinin ve onun Pravda'sının da Parti adına konuşma yetkisi olmadığını söylemeyi unutmamalıydı. Genel Kurul Toplantısı kullanışlı olarak Pravda çalışmalarını tanıdığını söyleyerek,  Pravda'ya Yayın Kurulu Merkez Komitesinin temsilcisinin atadığını unutmuş olmamalıdır. Troçki, toplantının Pravda hakkındaki kararlarına atıfta bulunurken, bu gerçeği söylemediği zaman, söyleyebileceğimiz tek şey, Troçkinin işçileri aldatıyor olmasıdır. Ve Troçki'nin bu aldatmacası Ağustos 1910'da Troçki, Merkez Komite temsilcisini Pravda'dan çıkartması daha da kötü niyetli idi. Bu olaydan bu yana, Pravda Merkez Komitesi ile ilişkilerini kestiğinden, Troçki'nin makalesi “özel bir teşebbüsten” başka bir şey değildir ve bir tanesi bile üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmede başarılı olamadı. Merkez Komitesi tekrar toplanıncaya kadar, Pravda'nın Merkez Komite'ye karşı tutumunun tek hakimi, Troçki'nin Partiye düşmanca davrandığını açıklayan Genel Kurul Toplantısı tarafından atanan Merkez Komite temsilcisidir.

Sorundan  ortaya çıkan, Troçki'nin o kadar fırsatcılıkla dile getirdiği, Parti adına bir bütün olarak konuşmada “kimin yetkili ” olduğu sorusudur.  ”.

Hepsi bu kadar da değil. Yasal hukukçu bağımsız tasfiyeciler, Rusya'daki Merkez Komitesini engellediği oranda (ve sürece) ve Golos grubu yurt dışındaki Merkez Komitesini tıkadığı sürece, “bir bütün olarak Parti adına konuşmada” yetkili tek organ Merkez Organıdır.

Bu nedenle, bir bütün olarak Parti adına Troçki'nin bir Parti karşıtı politika izlediğini ilan ediyoruz; bu kararında (sanki Golos ile Merkez Komitesinin çalışmalarının sabote edilebileceği konusunda bir anlayışa ulaşmış gibi) Merkez Komitesinden hiç söz etmemekle,  ve yurt dışında bir grup adına, bir RSDLP konferansı toplamanın amacı doğrultusunda  “ fon için bir örgütlenme ” ilan ederek, Parti'nin yasallığına ("meşruluk" anlamında. EA)  aykırı ve maceraperestlik ve bölünme yolunda ilerliyor. Tasfiyecilerin Merkez Komite çalışmalarını sabote etme çabaları başarı ile sınuçlanırsa , Parti adına bir bütün olarak konuşmaya yetkili tek kurum olarak, Troçki'nin fonunda ya da macerasında yer almayacağımızı ilan edeceğiz, ve sadece Merkez Organ tarafından toplanan genel bir Parti konferansını tanıyacağız, Troçkinin kini değil. *

(...)

Troçkinin sözleri.... doğru sözlerin, iğrenç yalanı gizleme, lafazanlığa eğilimlilerin ve partinin iğrençe aldatılmasını hedefleyen lafazanlıklarla nasıl  eskimiş parçalar (paçavra) haline dönüştürüldüğünün bir örneğidir.

(..)

İçi boş lafların değil, pratikte uygulamanın söz konusu olduğu bugün, Genel Kurul Toplantısı'ndan bir yıl sonra, saklambaç oynamak, kendini aldatmak ve işçileri aldatmak, laf oyunlarıyla  uğraşmak, saçma ve  utanç verici değilmi?

Evet mi , Hayır mı? Troçki, Merkezde özellikle "Parti Eğilimi" olarak belirtilen Potresov grubuna bu şekilde bakıyormu, bakmıyormu?  Bu tam olarak  Genel Kurul Toplantısı kararlarının “pratikte uygulama” meselesidir, ve hiçbir yan çizmeler olmaması için, anlaşılır, açık açık ve net bir şekilde merkez yayın organı tarafından yönetmeliğe geçirilmesinden bu yana bir yıl geçti artık!

Troçki, sorundan ya suskun kalarak ya da lafazanlık  yoluyla kaçmaya çalışıyor; çünkü o okuyucuları ve Partiyi gerçeklerden habersiz tutmakla ilgileniyor, yani Sayın Potresov'un , on altı kişilik bir grubun vb., Partiden kesinlikle bağımsız olduğu, açıkça farklı hizipleri temsil ettiği, ancak yasadışı örgütü canlandırmak, ancak onun  yeniden canlanmasını engellemek ve herhangi bir Sosyal-Demokratik taktik peşinde koşmamak olduğu. Troçki, Partiyi gerçeklerden habersiz tutmakla, yani Golos grubunun yurt dışında, Partiden benzer şekilde ayrılmış bir grubu temsil etmesi ve gerçekte Rusya'daki tasfiyecilere hizmet vermesiyle ilgileniyor .

Peki ya Vperyod grubu? Troçki, Genel Kurul Toplantısından bu yana, ayrı hiziplerini güçlendirmekte ve geliştirmekte, Partiden bağımsız olarak fonları elden çıkarmakta ve “tutarlı Sosyal-Demokrat taktikleri” değil, öğrettikleri ayrı bir hizipçi okulu sürdürmekte olduklarını çok iyi biliyor. “ ama "Otzovism yasal-cı bir fikir tonudur"; Üçüncü Duma nın rolünde Otzovist görüşleri öğrettikleri, Vperyod hizipçi platformda dile getirilen görüşlerin öğretildiği.

Troçki bu inkar edilemez gerçek üzerinde sessizliğini sürdürüyor, çünkü gerçek onun kendi politikasının gerçek amaçlarına zarar veriyor. Ancak Troçkinin asıl amacı, en az ileri görüşlü Parti üyeleri için bile daha net ve daha belirgin hale geliyor. Bunlar: Vperyod grubu ile Potresov'larının Parti karşıtı bir bloğu — Troçki'nin desteklediği ve örgütlediği blok.

Troçki'nin kararlarının (“Viyana” gibi) Golos grubu tarafından kabul edilmesi, Pravda'nın Vperyod grubu ile rasyonel olması , Pravda'nın iddiaları yalnızca Vperyod grubunun ve Troçki'nin grubunun üyelerinin Rusya'daki bölgelerde aktif olması, Pravda'nın Vperyod hizip ekolüne verdiği tanıtım , Troçki'nin bu ekole doğrudan yardım etmesi, bunların hepsi uzun süre saklanamayan gerçekler. Cinayet işlenecek.

Troçki'nin politikasının özü, Pravda'nın Potresov'ların ve Vperyod'un gruplarıyla birlikte yürüttüğü “uyumlu çalışma” dır . Bu bloktaki çeşitli roller açıkça ortaya çıktı:

(..)

Bu nedenle, bu bloğu, “temel ilkeler” bakış açısından terimin en gerçek anlamıyla maceracılık olarak görmemiz gerekir. Troçki, Potresov'da ve otzovistlerde gerçek Marksistleri, Sosyal Demokrasi ilkelerine gerçek sadakat şampiyonlarını gördüğünü söylemeye cesaret edemiyor.  Bir maceracının konumunun özü, sonsuza dek kaçınma yöntemlerine başvurması gerektiğidir. 

Çünkü Golos ve Vperyod'lu diplomatlar sadece onlar için bir ekran görevi görürlerken, Potresov'ların ve otzovistlerin hepsinin kendi çizgisine sahip olduğu ( Anti-Sosyal-Demokrat bir çizgi) ve onların peşinden gittikleri,herkes tarafından biliniyor. 

Bu bloğun başarısızlığa mahkum olmasının en derin nedeni - filozoflar arasındaki başarı ne olursa olsun ve Troçki nin Vperyod ve Potresov'un “kaynakları” nın yardımıyla topladığı "fonlar" ne kadar büyük olursa olsun  -  onun ilkesiz bir blok olmasıdır.

Marksizm teorisi, tüm dünya görüşümüzün ve tüm parti programımızın ve taktiklerimizin “temel ilkeleri” , artık sadece şans eseri değil , tüm parti yaşamının ön saflarında yer almaktadır. 

Devrimin başarısızlığı, halk kitlelerinin en geniş kesimleri olan tüm toplum sınıflarının, din ve felsefe meseleleri de dahil olmak üzere, dünya görüşünün temellerine yeni bir ilgi göstermiş olması bir tesadüf değildi, Marksist doktrinimizin bir bütün olarak ilkeleri; bu kaçınılmazdı.

Devrimin taktik meseleleri üzerine keskin bir mücadeleye çektiği kitlelerin, sonradan, açık mücadelenin yokluğuyla karakterize edilen dönemde, genel teorik bilgi için bir arzu göstermesi bir tesadüf değildir, bu kaçınılmazdı.

Marksizmin temellerini bu kitlelere tekrar açıklamalıyız; Marksist teorinin savunulması yine gündemde. Troçki, Parti yanlısı Menşevikler ve Bolşevikler arasındaki yakınlaşmanın "siyasi içerikten yoksun" ve "dengesiz" olduğunu açıkladığında, bununla beraber sadece kendi cehaletinin derinliğini açığa çıkarıyor, bu onun tamamen boş olduğunu gösteriyor.

(...)

Ve Menhevik'leri ve Bolşevikleri geçmişte hangi farklılıklar bölmüş olursa olsunlar, gelecekte de bölecektir (farklılıkların ortadan kaybolacağını, ya da  şu veya bu "kararla" ortadan kaldırılabileceği sözleriyle kalabalığı çekmede  sadece maceracılar yeteneklidir ) - bu gerçek tarihten silinemez.

Tam da “temel prensipler” açısından Troçki'nin Potresov ve Vperyod grubu ile olan bloğu maceracılıktır.

Troçki, kasıtlı olarak, içi boş ifadelere ve basma kalıp laflara itiraz etmeyen Potresov'ları ve Vperyod grubunu memnun etmek için -kaba lafazanlığı - kullanır.

(...)

Üçüncü ve son olarak, Troçki'nin politikası örgütsel anlamda maceracılıktır.

(..)

V. I. Lenin, Collected Works,
Vol. 17, pp. 29-38

Çeviri
Erdoğan A
Nisan 20, 2019