26 Mart 2019

“PARTİ İÇİNDEKİ DURUM" ÜZERİNE KARAR 25-27 Ekim 1923

CC ve  CCC nin 10 Parti kuruluşlarının temsilcileriyle Ortak Genel Toplantısı

Moskova, 25-27 Ekim 1923 147

“PARTİ İÇİNDEKİ  DURUM" ÜZERİNE KARAR

Genel kurul toplantıları, Siyasi Büro’nun Parti’içinde demokrasiyi teşvik etmeyi amaçlayan ve aynı zamanda Yeni Ekonomik Politikasının Parti üyelerindeki aşırılık ve yozlaşma etkilerine karşı mücadeleyi yoğunlaştırma yönündeki önerisini tamamıyle desteklemektedir .

Genel Kurul toplantıları, Siyasi Büro'ya Siyasi Büro ve Eylül Genel Kurulu tarafından kurulan komisyonların çalışmalarını hızlandırmak için gerekli tüm adımları atmalarını söyler:

(1) “makas” komisyonu, (tarım ve sanayi ürünlerindeki fiyatları kontrol eden komisyon. EA)
(2) ücret komisyonu ve 
(3) partideki durumun araştırılması komisyonu.

Bu sorularla ilgili gerekli adımlar çözülür çözülmez, Siyasi Büro onları yürürlüğe koyacak ve bir sonraki Merkez Komitesi Genel Kurul toplantısına rapor verecektir.

CC ve CCC’nin 10 parti örgütünün temsilcileriyle yaptığı genel toplantılar, uluslararası devrim ve Parti’nin kritik öneme sahip olduğu şu anda, Troçki yoldaşın yaptığı açıklamaların büyük siyasi hatalar olduğu, özellikle Siyasi Büro’ya yaptığı saldırılar, Partinin birliğini bozmaya tehdit oluşturan, ve Partide bir krize yol açan somut bir fraksiyonel eylem karakterine sahip olduğu görüşündedir.

Genel kurul toplantıları, bu soruları, tartışmak için tek müsaade edilen yöntem olarak, - Troçki’nin de üyesi olduğu - kurulların önüne getirme yerine, Troçki'nin direk Parti üyelerine itirazda bulunma yolunu seçtiğini üzülerek belirtti

Yoldaş Troçki'nin seçtiği yol, hizip grubu için bir işaret olarak hizmet vermiştir (Açıklama 46).

CC'nin  CCC ve 10 Parti örgütlerinin temsilcilerinin, Genel Kurul toplantıları,   imzalayanların niyetleri bu olmasa bile, açıklama 46'nın  bu karakteri edinmiş olan, kuşku götürmez bir şekilde hizip ve bölücü politikalarda bir adım olarak kınadı. Bu Açıklama, önümüzdeki birkaç ay boyunca tüm Partiyi bir Parti içi iç mücadeleye sokmakla tehdit ediyor ve böylece partiyi, uluslararası devrimin kaderi için çok önemli bir anda zayıflatıyor.

The CPSU in Resolutions etc.,SBKP Kararları vb ,
8. Russ. Ed., Cilt. 2, s. 495-96

Çeviri
Erdoğan A
Mart 23,2019

Troçki bu komisyonlara partinin, ekonominin idaresine giderek yoğunlaşan bir şekilde katılmasının işaretleri olarak karşı çıktı.

CC Merkez Komitesi
CCC Merkez Kontrol Komisyonu

http://neodemocracy.blogspot.com/2016/12/the-struggle-waged-by-bolshevik-party.html