24 Mart 2019

AĞUSTOS BLOKUNUN DAĞILMASI ÜZERİNE

Lenin
Yükseliş yılları
Birlik Yaygarasıyla Birliğin Çiğnenmesi Üzerine

Fakat, Troçki’nin yüzümüze fırlattığı bölücülük suçlamalarının doğruluğunu ve gerçekliğini kontrol etmek için çok önemli bir araç daha var.

Asıl “Leninistler”in bölücü olduğunu düşünüyorsunuz, öyle mi? İyi. Haklı olduğunuzu varsayalım.

Fakat eğer haklıysanız, neden tüm diğer fraksiyonlar ve gruplar “Leninistler” olmadan ve “bölücüler”e karşı Tasfiyecilerle birlik olamadılar?… Eğer biz bölücüysek, birleştirici olan sizler neden kendi aranızda ve Tasfiyecilerle birleşemediniz? Bununla işçilere birliğin olanaklı olduğunu ve yararlarını eylemle göstermiş olurdunuz!…

Tarih sırasına göre anımsayalım!

Ocak 1912’de “bölücüler” ve “Leninistler”, Tasfiyeciler olmadan ve onlara rağmen Parti olduklarını açıklar.

Mart 1912’de bütün gruplar ve “fraksiyonlar”, Rus gazeteciklerinde ve Alman sosyal-demokrat gazetesi “Vorwärts”in sayfalarında bu “bölücüler”e karşı birleşirler: Tasfiyeciler, Troçkistler, “Vperyod”cular, “Parti Bolşevikleri”, “Parti Menşevikleri”. Hepsi birden bize, dayanışma, birlik ve uyum içinde “gaspçılar”, “aldatıcılar” diye küfreder ve en az bunlar kadar yumuşak ve okşayıcı daha başka lakaplar takar.

Pekâlâ, baylar! Fakat sizler için “gaspçılar”a karşı birleşmekten ve “ileri işçiler”e bir birlik örneği sunmaktan daha kolay ne olabilirdi? İleri işçiler, bir yanda gaspçılara karşı herkesin, gerek Tasfiyecilerin gerekse de Tasfiyeci olmayanların birliğini, öte yanda ise sadece ve tek başına “gaspçılar”ı, “bölücüler”i vs. gördüklerinde, birincileri desteklemezler miydi?

Farklılıklar sadece “Leninistler” tarafından uydurulmuş ya da şişirilmişse vs., fakat gerçekte Tasfiyecilerin, Plehanov yanlılarının, “Vperyod”cuların, Troçkistlerin vs. birliği olanaklıysa, neden iki yıl içinde bunu kendiörneğinizle kanıtlamadınız?

Ağustos 1912’de “birleştiriciler” konferansı toplandı. Ve toplanır toplanmaz da ayrılık başladı: Plehanov yandaşları konferansa gelmeyi bir bütün olarak reddettiler, “Vperyod”cular geldiler, fakat tüm girişimin hayali niteliğini protesto ve teşhir ederek Konferanstan çekildiler.

Tasfiyeciler, Letonyalılar, Troçkistler (Troçki ve Zemkovski), Kafkasyalılar ve Yediler* “birleşti”. Bunlar birleşti mi? Bunun böyle olmadığını, bunun sadece Tasfiyeciliği maskeleme olduğunu daha o zaman açıklamıştık. Olaylar bizi yalanladı mı?

Tam bir buçuk yıl sonra, fiubat 1914’te anlaşılıyor ki:

1) Yediler parçalanıyor — Buryanov onlardan ayrılıyor.

2) Geriye kalan yeni “Altılar” içinde Çaydze ve Tulyakov ya da herhangi biri Plehanov’a verilecek yanıt üzerinde anlaşamıyorlar. Basında Plehanov’u yanıtlayacakları açıklamasını yapıyorlar, fakat yanıtlayamıyorlar.

3) Aylardan beri fiilen “Luç”tan kaybolmuş olan Troçki, ayrılıp, “kendi öz” dergisi “Borba”yı çıkarıyor. Troçki bu dergiyi “fraksiyonsuz” olarak nitelediğinde, o bununla berrak bir şekilde (meseleyle bir ölçüde bilen herkes için berrak bir şekilde) “Naşa Zarya” ve “Luç”un, onun, yani Troçki’nin düşüncesine göre “fraksiyoncu”, yani kötü “birleştiriciler” olarak kendilerini kanıtladıklarını söylemektedir.

Eğer siz, sevgili Troçki, birleştiriciyseniz, Tasfiyecilerle birliğin olanaklı olduğunu açıklıyorsanız, onlarla birlikte “Ağustos 1912’de formüle edilen temel düşünceler”in bakış açısında duruyorsanız (“Borba” No. 1, s. 6, “Yazı Kurulu'ndan”), neden bizzat kendiniz “Naşa Zarya” ve “Luç” Tasfiyecileriyle birleşmediniz?

“Severnaya Raboçaya Gazeta”da, Troçki’nin dergisi çıkmadan önce, derginin “bulanık” fizyonomisi ve bu dergi hakkında “Marksist çevrelerde oldukça fazla konuşulması” üzerine kötü bir haber çıkınca, “Put Pravdi” (No. 37) doğal olarak bu iddianın yanlışlığını açığa çıkarmak zorunda kalmıştı: “Marksist çevrelerde” Troçki’nin “Luç” yandaşlarına karşı gizli mektuplaşmalarından “söz ediliyor”; Troçki’nin fizyonomisi ve Ağustos Bloku’ndan ayrılması tamamen “berraklaşmıştır”.

4) L. Syedov’a karşı çıkan (ve bunun için F. Dan ve şürekası tarafından alenen fırçalanan) Kafkasyalı Tasfiyecilerin ünlü lideri An* şimdi “Borba”da ortaya çıkıyor. fiu henüz “açık” değil: Kafkasyalılar Troçki’yle mi olmak istiyorlar, yoksa Dan’la mı?

5) “Ağustos Bloku” içinde hiç kuşkusuz biricik gerçek örgüt olan Letonyalı Marksistler, en son kongrelerinde (1914) bir kararla şu açıklamayı yaptıktan sonra resmen Blok’tan ayrıldılar:

“Uzlaşmacıların ne pahasına olursa olsun Tasfiyecilerle birleşme çabasının (Ağustos Konferansı 1912) yararsız olduğu ortaya çıkmış ve bizzat birleştiriciler Tasfiyecilere ideolojik-politik bağımlılık içine düşmüşlerdir.”

Bunu, bir buçuk yıllık deneyimin ardından, iki merkezden hiçbiriyle bağ kurmak istemediği için tarafsız bir tavır takınan bir örgüt açıklamıştır. Tarafsız insanların bu kararı Troçki için daha vahim olmak zorundadır!

Sanırım bu kadar yeter, öyle değil mi?

Bizi bölücülükle, Tasfiyecilerle geçinmek istememek ya da bu beceriyi gösterememekle suçlayanlar, kendileri de Tasfiyecilerle geçinememişlerdir. Ağustos Bloku’nun bir hayal olduğu görülmüş ve Blok dağılmıştır.

Troçki bu dağılmayı okurlarından gizlemek için onlara yalan söylüyor.

Hasımlarımızın deneyimi bizim haklı olduğumuzu, Tasfiyecilerle bir işbirliğinin olanaksız olduğunu kanıtlamıştır.

Lenin
Yükseliş yılları
Birlik Yaygarasıyla Birliğin Çiğnenmesi Üzerine