16 Kasım 2019

RSDLP Merkez Komitesi Rus Kongresine Mektup

VI Lenin

Collected Works, Cilt 17, sayfa 17-22.
Aralık 1910

Rusya Sosyal-Demokratik İşçi Partisi'nin yurtdışındaki yaşamındaki son olaylar, Partinin “birlik krizi”yle karşı karşıya geldiğini açıkça göstermektedir. Bu nedenle,  sadece bilgilendirme yoluyla, son gelişmelerin önemini, (bu olayların akışına göre) beklenebilen sonuçları ve Ortodoks Bolşevikler tarafından kabullenen pozisyonu sizin bilmenizi sağlamanın benim görevim olduğunu sayıyorum.

Golos 23 de Martov, “Nereye Geldik?” başlıklı makalesinde Genel Kurul Toplantısıyla, Merkez Komitesinin Rus Kongresi’nin yıl boyunca bir kez görüşmediği ve kararları almak için hiç bir şey yapılmadığıyla alay ediyor. Martov, şüphesizki , Rusya Merkez Komitesinin çalışmalarını sabote etmiş olan  tasfiyeci Potresov' grubunu ilave etmeyi kesinlikle “unutuyor”; Merkez Komite'nin Mikhail, Roman ve Yuri tarafından tanınmadığını ve onun varlığının kendisinin zararlı olduğuna dair açıklamalarını biliyoruz. Rusya'daki Merkez Komite harap oldu. Martov buna sevinir. Buna, Vperyod grubunun da sevindiği ve bunun 1 No'lu Vperyod sempozyumuna yansıtılmasının bir nedeni olduğu sonucu çıkar. Sevinciyle, Martov, görüşlerini zamanından önce bulanıklaştırdı. (Bolşevikler veya “Polonya Bolşevik bloğu”) “Yasallık onları bitirecek” neşesiyle haykırıyor. Bu şekilde, Merkez Komite'nin çalışmalarının  tasfiyeciler tarafından engellenmesi sayesinde, parti bakış  açısından,  mevcut durumdan yasal olabilecek hiç bir yol kalmadığını söylemek istiyor. Açıktırki, hiçbir şey tasfiyecileri Parti için umutsuz bir durumdan daha fazla hiç bir şey memnun edemez.

Fakat Martov çok acele içindeydi. Bolşevikler in elinde hâlâ Genel Kurul Toplantısı tarafından öngörülen ve Merkez Organ No 11'de kendi adına yayınlanmış olan bu durumdan kurtulmanın  tarihi- yasal bir araçı var. Fonların iadesi talebi budur, çünkü Golos ve Vperyod grupları açıkça üzerinde anlaşılan şartlara uymadılar - hizipleri ortadan kaldırmak ve tasfiyecilere ve Otzovistlere karşı mücadele etmek. Bolşeviklerin mülklerini Merkez Komite'ye devretmesinde açık ve net bir şekilde  bu şartlar üzerineydi.

O zaman, 5 Aralık 1910'da (Yeni Stil) Bolşevikler, Genel Kurul'da  fonların iadesi için koşulları imzaladılar. Yasal usule göre, bu talebin bir genel kurul toplantısının toplanmasına yol açması gerekir. Genel Kurul Toplantısının kararı, eğer genel kurul toplantısının başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde gerçekleşmesi olanaksız olursa, o zaman merkez Komitesinin beş üyesinden oluşan bir komisyonun - üçü ulusal, Rus olmayan partilerden, bir Bolşevik ve bir Menşevik - kurulması gerekliliğini söyler.

Golos taraftarları hemen kendilerinin gerçek renklerini ortaya serdiler. Golos, Yurtdışı Merkez Komitesi Bürosu üyesi olan destekçisi İgor, Rus tasfiyecilerin politikasının bilinciyle, genel kurul toplanmasına karşı, ama bir komisyon lehine olduğunu söyleyen bir bildirge verdi. Golos grubu tarafından meşruiyetin ihlali bu nedenle barizdir, çünkü genel kurul toplantısı üç aylık sürenin bitiminden önce toplanabilir. Bri kere böyle bir talep yapılırsa, bir komisyon sorununu gündeme getirmek bile mümkün değildir.

Parti hainlerinin gerçek hizmetçisi , tasfiyeci İgor, Messrs. Potresov ve Şürekası, genel kurul toplantısının bağımsız bir organ olduğunu ve dolayısıyla oturumunun bütün parti krizinin çözümüne kapıyı açacağını oldukça basit bir şekilde hesaplıyor. Bununla birlikte, bir komisyon, bağımsız bir kuruluş değildir ve başvuruda öne sürülen talep soruşturması dışında hiçbir hakka sahip değildir. (Üç Alman şimdi bu iddiayı hesaba katıyor) Bu nedenle, Rusya Merkez Komitesi'ni engellemiş olan tasfiyeciler (ve yurt dışındaki uşakları , Golos grubu) şimdi bir Merkez Komitesi yapısında olan her şeyin çalışmasını engellemeye çalışıyor. Bu girişimin başarılı olup olmadığını yakında göreceğiz. Yurt dışındaki Merkez Komite Bürosundaki Polonyalılar genel kurul toplantısı için oy veriyor. Şimdi her şey Letonyalılara ve Bund üyelerine bağlı, şu ana kadar hiçbir cevap alınmadı. Yurt dışındaki Büro temsilcimiz, Igor'a karşı bir protesto sundu ve dağıttı . (Igor'un açıklaması ve bu protesto kopyaları burada ekte verilmiştir.)

Genel kurul toplantısı için verilen mücadelenin yasal bir çıkış yolu mücadelesi, Parti için verilen bir mücadele olduğu ortaya çıktı.  Golos grubunun genel kurul toplantısına karşı savaşı, Partinin krizden çıkış yoluna karşı bir savaştır, yasallığa karşı bir savaştır.

Her adımdan haberdar ettiğimiz Plekhanov ve arkadaşları genel kurul toplantısının gerekliliği konusunda bizimle tam bir uyum içerisinde. Onlar da bunun lehindeler; bu konuda bizim ortak bildirinin taslağı hesaba katılıyor, ve yakın gelecekte biz, ya Plehanov'un grubuyla birlikte bir açıklama ile, ya da Merkez Yayın organında bir makale yayınlayacağız.

Ayrıca, 26 Kasım, 1910'da Troçki, Viyana Parti Kulübü'nde ayrı bir broşür olarak yayınladı (Troçki nin elinde kukla olan sürgündeki Troçkistlerin bir çevresi) . Bu broşürü ekliyorum.

Bu kararda, Bolşevikler ve Plekhanov grubunun organı Rabochaya Gazeta'ya açık savaş ilan edildi. Argümanlar yeni değil. Golos ve Vperyod gruplarına karşı bir mücadele nin artık “temel gerekçeler” olmadığı ifadesi saçmalık ve ikiyüzlülüğün doruk noktasıdır. Herkes Golos ve Vperyod luların fraksiyonlarını dağıtma diye bir niyeti olmadığını ve gerçekte tasfiyecileri, Potresov ve Şürekasını desteklediğini, Vperyod grubunun  Machism'i öğrettikleri, Otzovizmin “meşru bir fikir tonu-akımı” olduğunu (kelimenin tam anlamıyla platformlarından alıntı) öğrettikleri, (kökeni iyi bilinen fonları kullanarak) yurt dışında fraksiyon ekolünü  organize ettiğini biliyor. 

Troçki'nin, Golos ve Vperyod gruplarıyla Partinin “dostane” işbirliği çağrısı iğrenç ikiyüzlülük ve lafazanlıktır. Herkes, Genel Kurul Toplantısından bu yana bütün yıl boyunca Golos ve Vperyod gruplarının Partiye karşı “dostça” bir şekilde çalıştıklarının (ve Troçki'nin gizlice desteklediğinin) farkındadır . Aslına bakarsanız, bir yıl boyunca sadece Bolşevikler ve Plehanov grubu hem Merkez Organ, Rabochaya Gazeta ve Kopenhag'da, hem de Rus yasal basınında dostane Parti çalışmaları yaptı.

Troçki'nin Bolşevikler ve Plekhanov grubunun bloğuna yaptığı saldırılar yeni değil; yeni olan kararının sonucu: Viyana Kulübü (siz “Troçki” diye okuyun) “RSDLP konferansı hazırlamak ve bir araya getirmek için” genel bir Parti fonu düzenledi.

Bu gerçekten yeni. Bölmeye doğru, direk bir adımdır. Bu, Parti'nin meşruiyetinin açık bir ihlali ve Troçki'nin felakete uğrayacağı bir maceranın başlangıcıdır. Bu açıkça bir bölünmedir. Troçki'nin pratiği, onun “fonu” sadece Color ve Vperyod grupları tarafından destekleniyor. Bolşevikler ve Plehanov grubunun katılımı söz konusu olamaz. Zürih’teki (Color un) tasfiyecilerin Troçki’yi desteklemeleri zaten anlaşılabilir niteliktedir. Troçki'ye “kesin” bir kesim Vperyod “fonun” sağlanabileceği oldukça muhtemel ve olasılıklar içindedir. Bunun sadece Troçkinin girişiminin maceracı karakterini vurgulayacağını takdir edeceksiniz.

Bu teşebbüsün Parti meşruluğunu ihlal ettiği açıktır, çünkü sadece konferans çağırabilecek olan Merkez Komitesi hakkında tek bir şey söylenmiyor. Buna ilave olarak, Pravda'yı MK'nin temsilcisi tarafından desteklenen bir organdan tamamen bir hizip organına dönüştürerek, Ağustos 1910'da Pravda'daki MK temsilcisini görevden alan Troçki,  meşru olmanın tüm kırıntısını kaybetti.

Böylece tüm mesele kesin bir şekil aldı, durum kendini açıkladı. 

Vperyod grubu, “düşüncenin meşru tonu ” nu (otzovismi) desteklemek amacıyla Partiye karşı mücadele için “belirli fonlar” topladı. Troçki son Pravda sayısında (ve Zürih'teki konuşmasında)  Vperyod ile flört etmeye başlıyor. Rusya'daki tasfiyeciler, Rusya Merkez Komitesi'nin çalışmalarını sabote etti. Yurt dışındaki tasfiyeciler yurt dışında yapılan genel toplantıyı engellemek istiyorlar; bir başka deyişle, Merkez Komitesi gibi herhangi bir şeyi sabote etmek istiyorlar. Bu “meşruiyetin ihlali” nden faydalanan Troçki, “kendi” konferansı için “kendi” fonunu yaratarak örgütsel bir bölünme istiyor .

Roller belirlendi. Golos grubu  “meşru bir fikir tonu ”olarak Potresov ve şürekasını savunuyor, Vperyod grubu “meşru bir fikir tonu ” olarak, Otzovizmi savunuyor. Troçki, her iki kampı da “popüler bir biçimde” savunmayı ve kendi konferansını (muhtemelen Vperyod tarafından sağlanan fonlarla) çağırmayı amaçlıyor. Çifte İttifak'a ( Bolşevik + Plekhanov’un grubu) karşı Üçlü İttifak ( Potresov + Troçki + Maximov ). Kuvvetlerin konuşlandırılması tamamlandı ve savaşa katıldılar.

Neden Troçki'nin hareketini bir macera olarak nitelendirdiğimi anlayacaksınız; bu her açıdan bir maceradır.

İdeolojik anlamda bir maceradır. Troçki, Marksizm'in bütün düşmanlarını bir araya getiriyor, "Lenin-Plekhanov" bloğundan (böyle çağırmayı seviyorlar) nefret eden Potresov ve Maximov'u birleştiriyor. Troçki, Marksizm'in savunmasıyla ilgilenmeyen, ideolojik çürümeyi en değerli tutanları birleştiriyor; mücadelenin nedenlerini anlamayan ve görüş ayrılığının ideolojik kökenini öğrenmek, düşünmek ve keşfetmek istemeyen tüm dar kafalıları bir araya getiriyor. Bu karışıklık, dağılma ve yalpalama döneminde Troçki'nin “anın kahramanı” olması ve tüm sefil unsurları kendi etrafında toplaması kolaydır. Bu girişim ne kadar açık bir şekilde yapılırsa, yenilgi o kadar gösterişli olacaktır.

Parti-politik anlamda bir maceradır. Şu anda her şey, Sosyal-Demokrat Parti’nin gerçek birliğinin ancak tasfiyecilik ve Otzovizmin yürekten ve tutarlı bir şekilde reddedilmesi temelinde mümkün olduğunu göstermektedir. Potresov'un ( Golos ile birlikte ) ve Vperyod grubunun ne birini ne de diğerini reddettiği açıktır. Troçki, temel olarak kendisini aldatarak, Partiyi aldatarak ve proletaryayı aldatarak onları birleştiriyor. Gerçekte, Troçki , Potresov ve Maximov’un Parti karşıtı gruplarının güçlendirilmesinden başka bir şey başaramayacak. Bu maceranın çöküşü kaçınılmazdır.

Son olarak, bu örgütsel bir maceradır. Merkez Komitesi olmadan, Troçki'nin “fonları” ile düzenlenen konferans bir bölünmedir. Bırakalım girişim Troçki de kalsın. Bırakalım onunki sorumluluk olsun.

Üç slogan, partideki mevcut durumun özünü ortaya koyuyor:

1.  Marksizmin savunulması için, ideolojik karmaşıklığın reddi için ve tasfiyecilik ve otizme karşı mücadele için Plehanov'un destekçilerinin ve Bolşeviklerin birleşmesini ve toplanmasını güçlendir ve destekle.

2.  Parti krizine meşru bir çözüm için -Genel kurul toplantısı için mücadele .

3. Potresov ve Maximov'u Sosyal-Demokrasiye karşı yardım eden Troçki'nin bölücü taktikleri ve ilkesiz maceracılığına karşı mücadele.

Lenin Collected Works, Cilt 17, sayfa 17-22.

Çeviri
Erdoğan A