14 Nisan 2019

LENİN MEZHRAYONTSI KONFERANSINDA

LENİN

Mayıs 1917

(Alıntı)

II

Birleşme gecikmeye uğramadan arzu edilir.

Bu, yakın gelecekte düzenlenecek (bir bütün Rusya popüler gazetesine dönüştürülecek olan mevcut Pravdanın) her iki gazetenin yönetimine bir Mezhrayontsi temsilcisinin hemen dahil edilmesi  RSDİP'nin M[erkez]  K[omitesi] ne teklif edilecektir.

M[erkez] K[omitesi] ' nin (bir buçuk ay içinde) bir Parti kongresi toplaması için  özel bir organizasyon komitesi kurması önerilecektir . Bölgesel Kon[ferans] ının bu komitede yer alacak iki delegeyi ilave etme hakkı olacaktır. Eğer M[enshevikler], Martov destekçileri, " savunucular "la bağlantılarını koparırlarsa, onlarında delegelerinin bu komiteye dahil edilmesi hem arzu edilir hem de zorunludur.

Önemli konuların tartışılması özgürlüğü, [Pravda]daki, Priboi'deki tartışma broşürlerinin yayınlanması ve yeniden canlanan Prosveshcheniye ( Kommunist ) dergisindeki serbest tartışmalar ile garanti altına alınacaktır .

Taslak N. Lenin tarafından kendi adına ve birçok MK üyesi adına okundu. 

(10 Mayıs 1917) * * Lenin kendi el yazması.-Ed.

III

Troçki: (benden sonra konuşma sırasını ihlal ederek hemen  kürsüyü alan....)

Kararla bir bütün olarak hem fikirim - ama sadece Rus B[olşevizm] inin enternasyonalist olduğu derecede.

Bolşevikler Bolşevikliği terketdiler -ve ben kendimi B[olş]e[vi]k olarak tanımlayamam. Onların kararları, nitelemenin (asgari sınırlamanın .EA)  temeli olarak kullanılabilir (ve kullanılması gerekir).

Ancak bizden B [olşev] izmi  tanımamız (kabullenmemiz EA) istenemez..

(M[erkezl] K [ommitesi] + ....) bürosu kabul edilebilir. Gazeteye katılım - bu öneri " ikna edici değil". “Bu açıdan (öneri) gerçekleşemez.” Bireysel yazarların sözleşmesi "farklı bir açıdan, kendi gazetenizi oluşturma açısından". . . .

İşbirliği (her iki taraftan da) çok arzu edici. . . .

(Tartışma organları önemli). . . . Eski hizipçi isim (Bolşevizm EA)  istenemez . . . .

Onlar  "Org [ani]ze Bürosu [nda]" Ulusalları dahil etmek istiyorlar.

Lenin Miscellany  IV, Russ. ed., s. 302-03

Çeviri
Erdoğan A
Nisan 2019