13 Nisan 2019

SOL KOMÜNİSTLER İN TAVRI ÜZERİNE YORUM

Lenin

Brest barışının sonuçlanmasından bu yana kendilerine "Sol Komünistler"diyen bazı yoldaşlar Parti içerisinde bir "Muhalefet" oluşturmuşlar, ve bunun sonucu olarak, bunların pratikleri giderek daha çok Parti disiplinine tamamen sadakatsizliğe ve müsamaha edilemeyecek ihlale doğru kaymakta­.

Yoldaş Buharin, Parti Kongresi tarafından seçildiği Merkez Komitesi üyeliği görevini reddetmiştir.

Yoldaş Smirnov, Obolenski ve Yakovleva Halk Ko­miserliği ve Yüksek Ekonomik Konsey iş Yönetmenliği görevlerinden istifa etmişlerdir.

Bunlar Parti disiplinini ihlal eden tamamiyle sada­katsiz, yoldaşlıkla uyuşmayan eylemlerdir, ve böyle bir tavır, yukarıda adı geçen yoldaşlar tarafından atılan bölün­meye doğru bir adımdı,  ve böyle olmakta devam etmektedir. . . . *

Mart 1918 in ikinci yarısında  yazıldı.

• El yazısı burada kesiliyor 

Collected Works, c. 27, s. 202

Çeviri
Erdoğan A