24 Mart 2019

ÜÇÜNCÜ DUMA’NIN SOSYAL-DEMOKRAT FRAKSİYONU

Lenin
Yükseliş Yılları

Başkanlık, örgüt merkezleri arasına yurtdışı grupçuklarını soktu, buna karşılık ama Sosyal-Demokrat Duma Fraksiyonunu davet etmedi. İnanılmaz, ama gerçek. Troçki ve ortaklarının, yabancı yoldaşlarımızı nasıl yanılttıklarını öğrenmek Rus işçileri için yararlı olacaktır. Letonyalılar, Başkanlığa yolladıkları 24 Haziran tarihli mektupta şöyle yazıyorlar:
Sosyal-Demokrat Duma Fraksiyonu'na gelince, Duma’nın toplantı devresi artık sona ermekte olduğundan ve böylece Sosyal-Demokrat Fraksiyon da dağıldığından, seçim destekleme kampanyasında bir aracı olarak ondan artık söz edilemez.” (Birçok kez adı geçen mektubun 2. sayfası.)
Bu ya bilinçli bir aldatmacadır ya da Brükselli Letonyalıların Rusya’daki seçimler üzerine bilgisini yeterince açık karakterize eden sınırsız bir politik cehalettir.

Mektup 24 Haziran tarihlidir. 9 Haziran’da, bu yeni takvimle 22 Haziran’dır, Üçüncü Duma belirsiz bir zaman için resmen dağıtıldı, fakat bütün temsilciler, dolayısıyla sosyal-demokrat temsilciler de yet-kilerini korudular. Bu yüzden sosyal-demokrat temsilciler, Rusya’da okuma-yazma bilen her işçinin bildiği gibi, bugüne dek Duma temsilcileridir. Yurtdışındaki Parti iftiracıları ise bunu bilmiyorlar.

Ülkede nerede bulunurlarsa bulunsunlar, şimdiye dek biricik res-mi örgütü oluşturan Rusya’daki biricik legal sosyal-demokratlar, Üçüncü Duma Sosyal-Demokrat Fraksiyonu'nun üyeleridir.

Bütün Tasfiyeciler bu fraksiyondan nefret ediyorlar. Tasfiyecilerin gazeteleri (“Naşa Zarya”) onlara hakaret ve suçlama yağdırıyor, yurtdışındaki bütün dezorganizatörler onlar hakkında dedikodu yapıyor. Neden? Parti'ye sadık Menşeviklerin daima üstünlüğe sahip olduğu fraksiyon çoğunluğu, Tasfiyecilere karşı daima kararlılıkla mücadele ettiği ve bunları Petersburg’da tamamen zararsız hale getir-meye yardımcı olduğu için.

“İsimsiz vs.” broşüründe önemli bir gerçeği yayınladık. Hiç kim-se buna karşı tek bir sözcük söyleyemedi. Fraksiyonun yalnızca iki üyesi Tasfiyeci gazetelerin sürekli çalışanıdır. Fraksiyonun sekiz üyesi ise anti-Tasfiyeci gazetelerin sürekli çalışanlarıdır.

Ve Letonyalılar ve hakeza Troçki, Başkanlığa, birliği koruyan bu biricik Tüm-Rusya heyetini görüşmelerden dışlamayı öneriyorlar! Letonyalılar, Rusya’da her işçinin bildiği şeyi 24 Haziran’da bilme-dikleri için sadece yanılmış da olsalar, 22 Temmuz’a kadar, yani bü-tün bir ay geçtikten sonra yanılgılarını düzeltebilecek durumda değiller miydi? Yanılanlar için çok yararlı olan yanılgılar vardır işte. Başkanlığı yanıltmış olan Letonyalıların ve Tasfiyecilerin niyeti, Rusya’daki Parti'nin çoğunluğuna karşı, Sosyal-Demokrat Duma Fraksi-yonunun çoğunluğuna karşı, yurtdışındaki hayali grupçukların birleşmesiyle Tasfiyeci adayları zorla kabul ettirmeye ve hile yoluyla Alman işçilerinden para elde etmeye yöneliktir. — (Letonyalıların, Bundcuların, Troçki ve ortaklarının) uzun laflarının kısası budur.

Fakat bu hile cezasız kalmayacaktır.

Lenin 
Yükseliş Yılları
Haziran 1912