06 Kasım 2017

Materyalizm ve Ampiryokritisizm

İ Ç İ N D E K İ L E R

Önsözler
 Birinci Baskıya Önsöz, Yazar
İkinci Baskıya Önsöz, N. Lenin
GİRİŞ YERİNE. — Bazı "Marksistler" 1908'de, ve Bazı idealistler 1710'da Materyalizmi Nasıl Çürütüyorlardı?

BİRİNCİ BÖLÜM. — Ampiryokritisizmin ve Diyalektik Materyalizmin Bilgi Teorisi I
Duyumlar ve Duyum Karmaşaları
 "Dünya Öğelerinin Bulunması"
İlke Düzenlemesi ve "Safça Gerçekçilik"
Doğa İnsandan Önce Var mıydı?
İnsan Beyni ile mi Düşünür?
Mach ve Avenarius'un Tekbenciliği

İKİNCİ BÖLÜM. — Ampiryokritisizmin ve Diyalektik Materyalizmin Bilgi Teorisi II
"Kendinde-Şey" ya da V. Çernov, Friedrich Engels'I Çürütüyor
 "Aşış" ("Transcensus") ya da V. Bazarov Engels'i "Düzeltiyor"
"Kendinde-Şey" Konusunda L.Feuerbach ve J. Dietzgen
Nesnel Gerçek Var mıdır?
Mutlak ve Göreli Gerçek ya da A. Bogdanov'un Bulduğu Engels Seçmeciliği
Bilgi Teorisinde Pratiğin Ölçütü

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. — Ampiryokritisizmin ve Diyalektik Materyalizmin Bilgi Teorisi III
Madde Nedir? Deney Nedir?
Plehanov'un "Deney" Kavramına İlişkin Yanılgısı
Doğada Nedensellik ve Zorunluluk
Düşünce Tasarrufu İlkesi ve "Dünyanın Birliği" Sorunu
Uzay ve Zaman
Özgürlük ve Zorunluluk

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. — Felsefi idealistler, Ampiryokritisizmin Silah Arkadaşları ve Ardılları
Kantçılığın Soldan ve Sağdan Eleştirisi
"Ampiryosembolcü" Yuşkeviç, "Ampiryokritikçi" Çernov'la Nasıl Alay Etti?
Mach ve Avenarius'un Silah Arkadaşları
Ampiryokritisizm Hangi Doğrultuda Gelişiyor?
 A. Bogdanov'un "Ampiryomonizm"i
"Simgeler Teorisi" (ya da Hiyeroglifler Teorisi) ve Helmholtz'un Eleştirisi
Dühring'in İki Tür Eleştirisi
J. Dietzgen Nasıl Gerici Filozofların Gözüne Girebildi?

BEŞİNCİ BÖLÜM. — Doğa Bilimlerinde Çağdaş Devrim ve Felsefi İdealizm
Modern Fiziğin Bunalımı
"Madde Kayboldu"
Maddesiz Hareket Kavranabilir mi?
Modern Fizikte İki Akım ve İngiliz Tinselciliği
Modern Fizikte İki Akım ve Alman İdealizmi
Moden Fizikte İki Akım ve Fransız İnancılığı
Bir Rus "İdealist Fizikçisi"
"Fiziksel" İdealizmin Özü ve Önemi

ALTINCI BÖLÜM. — Ampiryokritisizm ve Tarihi Materyalizm
Alman Ampiryokritikçilerinin Toplumsal Bilimler Alanındaki Gezintileri
Bogdanov, Marx'ı Nasıl Düzeltiyor ve "Geliştiriyor"
Suvorov'un "Toplumsal Felsefesinin Temelleri"
Felsefede Taraflar ve Beyinsiz Filozoflar
Ernst Haeckel ve Ernst Mach
Sonuç

DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜN I. KESİMİNE EK. —
N. G. Çernişevski Kantçılığın Eleştirisine Hangi Açıdan Yaklaşıyor?

EKLER
Konferansçıya On Soru
DiyalektikSorunu Üzerine