21 Aralık 2017

KOMINTERNDE FAŞIZM ÜZERINE TARTIŞMALAR

KOMINTERNDE FAŞIZM ÜZERINE TARTIŞMALAR- KAPITALIST BUHRAN VE FAŞIZM
IIKAPİTALİZMİN GENEL BUHRANI VE DÜNYA DEVRİMİNİN İLK AŞAMASI(orijinal kaynak gerekli)1. Dünya Savaşı Ve Devrimci Buhranın  GelişmesiEn büyük kapitalist devletlerin dünyayı yeniden paylaş­ mak için sürdürdükleri emperyalist mücadele birinci...
KOMINTERNDE FAŞIZM ÜZERINE TARTIŞMALAR - FAŞIZM, SOSYAL DEMOKRASI
 • 1934W. KNORİNFAŞİZM, SOSYAL-DEMOKRASİ VE KOMÜNİSTELR(KEYK 13. Plenumu’nda Konuşma, Aralık 1933)1 -  Bizim Taktiğimiz Doğrudur Yoldaşlar! Altı yıl önce Kiel’deki kongresinde sosyal-de- mokrasi, "örgütlü kapitalizm", "demokrasi üzerinden...
 • Dec-21 - 2017 | MORE »
KOMINTERNDE FAŞIZM ÜZERINE TARTIŞMALAR - II ENTERNASYONAL VE FAŞIZM
 • 1929BORİS BERNSTEİNII. ENTERNASYONALİN YARI-MARKSİZMDEN SOSYAL-FAŞİZME KATETTİĞ1 YOL(II. Enternasyonal’in kuruluşunun 40. yılı  dolayısıyla)14. Temmuz, II. Enternasyonal’in kuruluşunun 40. yıl dönümü. Bu yazı ile ben,...
 • Dec-20 - 2017 | MORE »
KOMINTERNDE FAŞIZM ÜZERINE TARTIŞMALAR -SOSYAL DEMOKRASI
 • 1933FRİTZ HECKERTSOSYAL-DEMOKRASİ HÂLÂ BURJUVAZİNİN TEMEL TOPLUMSAL DAYANAĞI MIDIR?Sosyal-demokrasinin, burjuvazinin temel toplumsal dayanağı olup olmaması, bu partinin iktidardan alınmasına veya dağıtılmasına bağlı değildir. Sosyal-demokrasinin...
 • Dec-20 - 2017 | MORE »
KOMINTERNDE FAŞIZM ÜZERINE TARTIŞMALAR - 1933 - TARIH ÇARPITMA KAHRAMANLARI
 • SOSYAL-FAŞİST KAÇAKÇILAR VE TARİH ÇARPITMA KAHRAMANLARI  ÜZERİNE"Proleter kurtuluş mücadelesinin dünya cephesinde faşizme karşı mücadele yükseliyor." Almanya’daki faşist dik­ tatörlüğün gelişimi KEYK’in öngörüsünü, yani faşizmin Almanya’yı...
 • Dec-20 - 2017 | MORE »
KOMINTERNDE FAŞIZM ÜZERINE TARTIŞMALAR - 1929- TRADE UNIONIZMDEN FAŞIZME
 • TRADE-UNIONİZMDEN SOSYAL-FAŞİZMESwansea ve Hamburg’tan Amsterdam EYK’nin Prag toplantısına ve Trade-Union’un Belfast kongresine - bu yol, uluslararası reformist sendikal hareketin faşistleşme yolu­  dur. Şimdiye kadar Alman reformist sendikal...
 • Dec-20 - 2017 | MORE »
KOMINTERNDE FAŞIZM ÜZERINE TARTIŞMALAR - BELA KUN 1929
 • BELA KUNSOSYAL-REFORMİZMİN SOSYAL-FAŞİZME GELİŞİMİ(Bir analiz denemesi)Daha KE’in 5. Kongresinde sosyal-demokrasinin sos- yal-faşizme geliştiği görüldü, orada şu  tespit yapddı:  "burju­ va toplumun ilerleyen çöküşü ile birlikte tüm...
 • Dec-20 - 2017 | MORE »
KOMINTERNDE FAŞIZM ÜZERINE TARTIŞMALAR - 1933
 • 13.  PLENUM (28.11.-12.12.1933)FAŞİZM, SAVAŞ TEHLİKESİ VE KOMÜNİST PARTİLERİN GÖREVLERİKUUSİNEN yoldaşın K EYK 13. Plenumuna Sunduğu Rapor île İlgili Kabul Edilen TezlerSon KEYK (XII.) toplantısında tespit edilen göreceli istikrardan sonra...
 • Dec-20 - 2017 | MORE »
KOMINTERNDE FAŞIZM ÜZERINE TARTIŞMALAR - 1932
 • 12. PLENUM (Eylül 1932) ULUSLARARASI  DURUM VE KOMÜNİST ENTERNASYONAL SEKSİYONLARININ GÖREVLERİ ÜZERİNEYoldaş KUUSİNEN’in raporu ile ilgili tezlerKomünist Enternasyonal  Yürütme Komitesi’nin 12. Plenumu’nda kabul edilmiştir.I- Kapitalist...
 • Dec-20 - 2017 | MORE »
KOMINTERNDE FAŞIZM ÜZERINE TARTIŞMALAR - 1931
 • KEYK 11.  PLENUMU (26.3. -11.4.1931)KOMÜNİST ENTERNASYONAL YÜRÜTME KOMİTESİXI. PLENUMUNA TEZLER:İKTİSADİ KRİZİN DERİNLEŞMESİ VE BİR DİZİ ÜLKEDE DEVRİMCİ KRİZİN ÖNŞARTLARININ YÜKSELMESİ İLE BAĞINTI İÇİNDE KOMÜNİST ENTERNASYONAL SEKSİYONLARININ...
 • Dec-20 - 2017 | MORE »
KOMINTERNDE FAŞIZM ÜZERINE TARTIŞMALAR - 1929
 • KEYK 10. PLENUMU (3.7.-19.7.1929) ULUSLARARASI DURUM VEKOMÜNİST ENTERNASYONALİN ÖNÜNDE DURAN GÖREVLER(Kuusinen ve Manuilski yoldaşların raporlarına ilişkin  tezler)VI. Dünya Kongresi’nden sonraki gelişmeler, VL  Dün­ ya Kongresi’nin...
 • Dec-20 - 2017 | MORE »
KOMINTERNDE FAŞIZM ÜZERINE TARTIŞMA - FAŞİZME KARŞI ÇAĞRI
 • KOMÜNİST ENTERNASYONAL VI.  KONGRE TUTANAĞI’NDANAÇILIŞ OTURUMUNDAKİ ÇAĞRILARKonuşmacı: HANNINGTON FAŞİZME KARŞI ÇAĞRIÇağrıda, gittikçe daha fazla iktisadi ve toplumsal krize batan İtalyan faşizminin, baskı politikasını daha da katmer^-...
 • Dec-20 - 2017 | MORE »
KOMINTERNDE FAŞIZM ÜZERINE TARTIŞMA - FREIMUTH
 • 24. Oturum, Konu: FAŞİZMKonuşmacı: FREIMUTHYoldaş Bordiga konuşmasında İtalya’daki faşizm üzeri­ ne çok ayrıntılı bilgi verdi. Bana göre orada sorunun özü ber­ rak ve kesin biçimde konulmadı.  Faşizmin  oluşum  tarihine ve sebeplerine...
 • Dec-20 - 2017 | MORE »
KOMINTERNDE FAŞIZM ÜZERINE TARTIŞMA - BORDİGA
 • 23. Oturum, Konu:  FAŞİZMKonuşmacı: BORDİGABilindiği gibi faşizm üzerine ben 4. Kongreye bir rapor sundum. O zamanlar faşizmin iktidara gelmesinin arifesiydi. Şimdi faşizm üzerine ikinci defa konuşuyorum. Şimdi de Matteotti olayıyla faşizm...
 • Dec-20 - 2017 | MORE »
KOMINTERNDE FAŞIZM ÜZERINE TARTIŞMA - V. KONGRE TUTANAĞINDAN
 • KOMÜNİST ENTERNASYONALV. KONGRE TUTANAĞINDAN3. Oturum  KEYK Raporu,Konuşmacı: ZİNOVYEVFaşizmin Bir Kanadı Olarak  Sosyal-Demokrasi"Sosyal-demokrasi bir dizi ülkede burjuvazinin üçüncü partisi haline geldi. Bu uluslararası durumda yeni bir...
 • Dec-20 - 2017 | MORE »
KOMINTERNDE FAŞIZM ÜZERINE TARTIŞMA - BELGELER - HAZIRAN 1923
 • Genişletilmiş KEYK Toplantısı 3. OturumuHaziran 1923FAŞİZM ÜZERİNE"Faşizm, karakteristik bir çöküş göstergesi, kapitalist ekonominin ilerleyen çözülmesinin bir ifadesi ve burjuva dev­ letin yozlaşmasıdır.""Küçük ve orta burjuvazinin, küçük...
 • Dec-20 - 2017 | MORE »
KOMINTERNDE FAŞIZM ÜZERINE TARTIŞMA - BELGELER 5-12-1922
 • KOMÜNİST ENTERNASYONALIV. KONGRE TUTANAĞINDAN(Petrograd     Moskova, 5.11.-5.12.1922)1. OTURUM, AÇILIŞ KONUŞMALARIKonuşmacı: BERONİtalya’daki durum üzerine konuşmasında Berön, mer­ kezciler sağcılar ile uğraşırken buıjuvazinin zaman...
 • Dec-20 - 2017 | MORE »
KOMINTERNDE FAŞIZM ÜZERINE TARTIŞMA - BELGELER 12-7-1921
 • KOMÜNİST ENTERNASYONAL III. KONGRE TUTANAĞINDAN(Moskova, 22.6.-12.7.1921)1. OTURUM, AÇILIŞ KONUŞMALARIKonuşmacı: KÖLAROVBulgaristanlI komünist Kolarov, tüm kapitalist dünyada­ ki beyaz terörü anlatırken, İtalya ile ilgili olarak "faşistlerin,...
 • Dec-20 - 2017 | MORE »