09 Temmuz 2021

Kadroları kendi hataları konusunda eğitmek ne anlama gelir?

 Pravda 1 Nisan 1937


Bürokrasi Üzerine "Tartışmaya Cevap" -  Stalin'in Konuşmasından eleştiri üzerine alıntının çevirisi.

Lenin, Partinin hatalarını kişinin sorumluluktan ve ahlaki doğru ve yanlış duygusundan kaynaklanan bir şekilde hataları açığa çıkarmanın, bu hatalara yol açan nedenleri incelemenin ve bu hataların nasıl düzeltilebileceğini göstermenin, Parti kadrolarını gerektiği gibi yetiştirmenin ve eğitmenin, işçi sınıfını ve emekçi yığınlarını gerektiği gibi yetiştirmenin ve eğitmenin en emin yollarından biri olduğunu öğretti.

Lenin şöyle diyordu: 
"Bir siyasi partinin kendi hatalarına karşı tutumu, partinin ciddiyetinin ve pratikte kendi sınıfına ve emekçi yığınlara karşı yükümlülüklerini nasıl yerine getirdiğinin en önemli ve en kesin ölçütlerinden birisidir. Hatayı açıkça ortaya koymak, sebeplerini ortaya çıkarmak, onu meydana getiren şartları tahlil etmek, onu düzeltmenin yollarını dikkatle incelemek - bunlar ciddi bir partinin göstergeleridir; bu, vazifenin yerine getirilmesi demektir, bu sınıfı ve sonra kitleleri yetiştirmek ve eğitmek demektir. ."
Bunun anlamı, hatalarını örtbas etmemek, aramızda sık sık olduğu gibi, hatalarını kabul etmekten çekinmemek, dürüstçe ve açıkça hatalarını kabul etmek, dürüst ve açık bir şekilde bu hataların nasıl düzeltilebileceğini belirtmek, dürüst ve açık bir şekilde hatalarını düzeltmek Bolşevik görevidir.

Pek çok yoldaşımızın bunu memnuniyetle kabul edeceğini söyleyemem. Ama Bolşevikler, eğer gerçekten Bolşevik olmak istiyorlarsa, hatalarını açıkça kabul etme, nedenlerini ortaya çıkarma, bunların nasıl düzeltilebileceğini gösterme ve bu şekilde Partinin kadrolara uygun bir eğitim vermelerine yardım etme cesaretine sahip olmalıdırlar,  ve bu şekilde Partinin kadrolara uygun bir yetiştirme ve uygun bir siyasi eğitim vermesine yardımcı olunur.  Çünkü ancak bu şekilde, ancak açık ve dürüst bir özeleştiri atmosferinde gerçek Bolşevik kadroları eğitmek, gerçek Bolşevik liderleri yetiştirmek mümkündür.

(...) 

Bazı yoldaşlar, hatalarımızın açıkça kabul edilmesinin düşmanlarımız tarafından zayıflığımız olarak yorumlanabileceği ve onlar tarafından kullanılabileceği için, hatalarımız hakkında açıkça konuşmanın uygun olmadığını söylüyorlar.

Bu saçmalıktır yoldaşlar, tamamen saçmalık. Tam tersine, hatalarımızın açıkça kabul edilmesi ve dürüstçe düzeltilmesi, sadece Partimizi güçlendirebilir, Partimizin işçilerin, köylülerin ve emekçi aydınların gözünde itibarını yükseltebilir, devletimizin gücünü ve kuvvetini artırabilir.

Ve asıl şey budur. Sadece işçiler, köylüler ve çalışan aydınlar yanımızda olsa, bütün gerisi gelecektir.

Diğer yoldaşlar, hatalarımızın açıkça kabul edilmesinin, kadrolarımızın eğitilmesine ve güçlendirilmesine değil, zayıf ve rahatsız olmalarına yol açabileceğini, kadrolarımızı korumamız ve onlara sahip çıkmamız gerektiğini, onların özgüvenlerini ve iç huzurlarını korumamız gerektiğini söylüyorlar. Ve bu nedenle de yoldaşlarımızın hatalarını örtmemizi, eleştirileri gevşetmemizi ve daha da iyisi! bu hataları görmezden gelmemizi öneriyorlar. Böyle bir çizgi, sadece kökten yanlış değil, aynı zamanda son derece tehlikelidir, her şeyden önce "korumak" ve "sahip çıkmak" istedikleri kadrolar için tehlikelidir. Kadroların hatalarını örtbas ederek korumak ve sahip çıkmak, bu kadroları kesin olarak öldürmek demektir.

Eğer 1930'un hatalarını ortaya çıkarmasaydık ve onları bu hatalar konusunda eğitmeseydik, kollektif Bolşevik kadrolarımızı kesinlikle öldürürdük. Şakhti yıkımı döneminde yoldaşlarımızın hatalarını ortaya çıkarmasaydık ve sanayi kadrolarımızı bu hatalar konusunda eğitmeseydik, sanayici Bolşevik kadrolarımızı kesinlikle öldürürdük.

Kadrolarımızın hatalarını örterek özsaygılarını korumayı düşünen her kim ise, kadroları ve kadroların özsaygısını o öldürüyor, çünkü onların hatalarını örterek onların taze ve belki de,   kadroların tamamen dağılmasına, "özgüvenlerinin" ve "huzurunun" zarar görmesine yol açacağını varsayabileceğimiz daha ciddi hatalar yapmalarına yardımcı oluyor.

(...)

Lenin bize sadece kitlelere öğretmeyi değil, aynı zamanda kitlelerden öğrenmeyi de öğretti.