03 Nisan 2016

SON YAZILAR - Stalin 1950-1953

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

DİL ÜZERİNE
DİLBİLİMİNDE MARKSİZM ÜZERİNE
BELKİN VE S. FURER YOLDAŞLARA MEKTUP
HOLOPOV YOLDAŞA MEKTUP
SANJEYEV YOLDAŞA MEKTUP

İKİNCİ BÖLÜM
SOSYALİZMİN EKONOMİK SORUNLARI  ÜZERİNE

SSCB'nde Sosyalizmin Ekonomik Sorunları - Kasım 1951 Tartışması ile İlgili Ekonomik Sorunlar Üzerine Düşünceler

I. Sosyalist Rejimde Ekonomik Yasaların Niteliği Üzerine
II. Sosyalist Rejimde Meta Üretimi Üzerine
III. Sosyalist Rejimde Değer Yasası Üzerine
IV. Kent ile Kır Arasındaki, Kafa ile Kol Emeği Arasındaki Karşıtlığın Ortadan Kaldırılması ve Aralarındaki Farkların Giderilmesi Üzerine
V. Tek Dünya Pazarının Çözülüşü ve Dünya Kapitalist Sistemi Bunalımının Ağırlaşması Üzerine
VI. Kapitalist Ülkeler Arasında Savaşların Kaçınılmazlığı Üzerine
VII. Bugünkü Kapitalizmin ve Sosyalizmin Temel Ekonomik Yasaları Üzerine
VIII. Öteki Sorunlar
IX. Marksist Bir Ekonomi Politik Elkitabının Uluslararası Önemi
X. Ekonomi Politik Elkitabı Taslağını Yetkinleştirme Yolları
Aleksandır İliç Notkin Yoldaşa Yanıt

L. D. Yaroşenko Yoldaşın Yanlışları
I. Yaroşenko Yoldaşın Başlıca Yanlışı
II. Yaroşenko Yoldaşın Başka Yanlışları


A. V. Sanina ve V. G. Venger Yoldaşlara Yanıt
I. Sosyalizmin Ekonomik Yasalarının Niteliği Üzerine
II. Kolhoz Mülkiyetini Ulusal Mülkiyet Düzeyine Çıkarmak İçin Alınacak Önlemler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GAZETECİLERLE KONUŞMALAR
Barış Sorunları Konusunda Demeç
Atom Silahı Konusunda
Amerikan Gazeteleri Başyazarlarından Bir Grubun Sorularına Verilen Yanıtlar
James Reston'un Sorularına Yanıt

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MESAJLAR

Maurice Thorez Yoldaşa
Bay Otto Grotewohl'a
Javaharlal Nehru'ya Yanıt
Mao Çe-tung Yoldaşa
Mao Çe-tung Yoldaşa
Otto Grotewohl Yoldaşa
Kim İr-sen Yoldaşa
Bay Kiisi İvamoto'ya
Magnitogorsk Metalürji Kombinasına
Mao Çe-tung Yoldaşa
Kuznetsk Metalürji Kombinasına
Boleslav Bierut Yoldaşa
Petru Groza Yoldaşa - Gh. Gheorghiu-dej Yoldaşa
G. Grotewohl Yoldaşa
Zapotocky Yoldaşa
Sovyetler Birligi'nin Genç Piyonyelerine
Kim Ir-sen Yoldaşa
Mao Çe-tung Yoldaşa
Mao Çe-tung Yoldaşa
Mao Çe-tung Yoldaşa
BEŞINCI BÖLÜM

SON SÖYLEV

Sovyetler Birligi Komünist Partisi XIX. Kongresi Kapaniş Toplantisi Konuşmasi