14 Mart 2019

Hain Troçki - 3

Hain Troçki


PDF olarak tamamını indir
Bölüm 4

Sovyet Demokrasisi Haklılandı

Eğer Troçki, Hearst, Hitler ve Co, Sovyet demokrasisinin genişlemesi ve gelişmesinin onlara Sovyetler Birliği'ne karşı başarılı bir komplo kurmak için yeni boşluklar ve takozlar sağlayacağı konusunda herhangi bir fikirleri var idiyse, bugün kendilerini acı ve hazin bir şekilde hayal kırıklığına uğramış hissediyor olmalılar. Aslında, bunun hakkında bir tahminde bulunmaya bile gerek yok. Bu acı hayal kırıklığını çok açık bir şekilde gösteriyorlar. 

Yeni Sovyet Anayasası - Stalin Anayasası - dünya emekçi kitleleri tarafından, faşizmi üreten ve besleyen çürüyen kapitalizm üzerinde bir zaferi olarak, ilerlemenin ve sosyalizmin bir zaferi olarak bir lütuf olarak selamlandı. Ama bu ne anlama geliyordu? Diğer birçok şey arasında, faşizmin ve faşizmin ajanlarının Sovyetler Birliği'nde uzun süre yaşayamayacağı anlamına geliyordu. Bu, şimdiye kadar, faşizmin gelişemeyeceği dünyadaki tek ülkedir. Troçkist işbirlikçilerinin ve bazı ajanlarının buna rağmen yine çalışmak için bir girişim yaptıkları zaman, tespit edildikleri anda kısa sürede  hızlı ve emin sonlarıyla karşılaşırlar.


Bu sadece işçilerin, sömürülen sınıfların, ilerlemenin bütün dostlarının ve faşizmin gerçek düşmanlarının yüreklerine neşe getirebilir.

Kaç defa İspanya’daki faşist generallere karşı, Komünistlerin önerdiği gibi, sadece birkaç kesin tedbir alınmış olsaydı, İspanyol halkının ne kadar kan ve ıstıraptan kurtulabileceği gerçeği üzerine içten ağıt ifadeleri duyduk? 

Ve Almanya'da: eğer sadece Komünistlerle Sosyal-Demokrasi Hitler çetesiyle cesurca ve kararlı bir şekilde mücadele etmek için bir araya gelseydi, Alman halkı ne kadar acıdan kurtulurdu ve bugün dünya yaşamak için ne kadar güvenli bir yer olurdu? 

Yine de, bu tarihi başarısızlıkları içtenlikle suçlayan aynı kişilerin bazıları, Sovyet hükümeti nin Faşizmin Troçkist hainlerine ve işbirlikçilerine karşı aldığı  sert tedbirler hakkında biraz emin olmayan bir şekilde  hissediyorlar gibi görünüyor. ­Bunlara şunu söylemeliyiz: Neden deneyimden öğrenmeyi reddediyorsun? Neden aynı hataları- suç olan hataları, tekrar tekrar bu gibi pahalı ya mal olan hataları tekrarlamaya devam etmekte ısrar ediyorsun? 

Elbette, Sovyetler Birliği'nde yeni Troçkist komploları teşvik etmek istemezsiniz. Muhakkak ki, Sovyetler Birliği içinde dağılmaya ilişkin Troçkist komplolardan kaynaklanan spekülasyonlar yaparak Hitler’i ya da Japon askeri kliğini cesaretlendirmek istemezsiniz. ­ Çünkü faşist saldırganlarda bu tür umutları teşvik etmek, onları daha umursamaz provokasyonlara yönlendirmek anlamına gelir. Bu, hiçbir ülkeyi dışta bırakmayacak olan savaşın patlak vermesini hızlandırmak demektir. Bu Hitler'in İspanya'da yaptığını Çekoslovakya'da denemeye teşvik etmek demektir. 

Bunların olmasını ister misiniz? Şüphesiz ki istemezsiniz. Yani durum böyleyken, belirli pratik sonuçların çıkarılması gerekiyor. Ve bunlardan biri şudur: Hitler, Japonya ve tüm faşist saldırganların Troçki ve Troçkistlerle olan komplolarının Sovyetler Birliği'nde çalışmadığını ve çalışmayacağını onların kafalarına sokun. Sovyet hükümetinin yaptığı buydu. Ve bu nedenle tüm ülkelerde faşizm düşmanlarının minnettarlığını hak ediyor. 

Hitler'i ve diğer savaş saldırganlarını, aynı zamanda, bu tür ve benzeri komploların diğer ülkelerde işe yaramayacağını anlamasını sağlayın. Bu Hitler ve Mussolini nin, İspanya'da öğretilmesi gerekli şeydir. 

Ve ilerici insanlar her yerde bunu anlarlar. Ama, Amerika Sosyalist Partisi'nin lideri Norman Thomas öyle anlamıyor. Moskova duruşmasından o da sonuç çıkardı. Duruşma daha bitmeden bile sonuçlar çıkarmaya başladı. Ve işte burada:

“Sosyalistler ve işçiler genel olarak, sözde kitlelerin çıkarları uğruna bireyi acımasızca feda eden, kitlenin çıkarlarının, devlet teşkilatı içinde uygun bir eleştiri kanalına izin vermeyen bir grup olan, devrimci grupların   iktidarı almak ve tutmak açısından yorumladığı bu durumda Komunist teorinin doğal genişlemesini görmekte haklı çıkarlar" 
Thomas'ın bütün Sosyalistler ve hatta "genel olarak işçiler" adına konuşmaya çalışırken yalancılığını bir yana bırakalım. Amerikan işçileri ­Thomas’ın, Landon’un Amerikan emekçisinin daha iyi savaşması için kanına bir miktar demir enjekte edeceği sahte teorisi üzerine Landon’u seçme kampanyasını, unutmadılar, ve yakın gelecekte de unutmayacaklar. Öyleyse, herkesi Norman Thomas'ın cemaati altına alma, "bu papaya (kiliseye) ait" jestini görmemezlikten gelelim. Ancak, sonucun kendisinden ne haber? Bilinçli olarak çok ilişkili terimlerle yazılmıştır, ancak kolayca deşifre edilebilir. Ve işte bunun anlamı: 

1. "Sovyetler Birliği'nde sosyalizmin inşası kitlelerin çıkarlarına değil. Bu, yalnızca "iddia edilen" bir çıkar, gerçek bir çıkar değil", diyor "Sosyalist" Thomas . 

2. Sovyet hükümeti halkın hükümeti değil, diyor Thomas yine. Bir Stalin grubu, sadece "iktidarı ele geçirebilen ve elinde tutabilen bir devrimci grup".

3. İspanyol halkının ihtiyaç ve gerginlik dönemlerinde en büyük nimet olarak düşündüğü, bugün barış ve ilerlemenin en güçlü noktası olan sosyalist bir toplumu kuran Sovyet demokrasisi, bu Sovyet demokrasisi, "demokrasiyi seven""Thomas için hiç bir şey ifade etmiyor.

Hayır, diyor Thomas, böyle bir şey değil; o Troçki-Hitler kombinasyonuna Sovyetler Birliği'nde serbestçe çalışması özgürlüğünü vermeyen, "hükümet örgütü içinde hiç bir eleştiri kanalına müsaade etmeyen” iktidarda olan bir gruptur. 

Bu, çürümüş haliyle, sadece felsefe yürütmek değildir. Bu oldukça gerçek ve acil bir pratik amacı var. Troçki-Hitler komplosunun "Komünist teorinin doğal gelişmesi" olduğu hayret verici ifadesini güçlendirmektir. Bunlar Thomas'ın sözleri. Yukarıda belirtilen bağlamda, 30 Ocak 1937 tarihli Sosyalist Çağrı olarak adlandırılan yarı-Troçkist gazetede bulunacaktır. Bu, komplolarda komplocular ve faşist ortaklarının suçlanmayacakları anlamına geliyor. Hayır, diyor Thomas, Komünist teoriyi suçla, Thomasın yorumladığı gibi. 

Thomas’ın Sosyalist Parti’deki Troçkistlere olan hoşgörüsünü ve “Troçki Savunma Komitesi” ndeki üyeliğini haklı göstermesi için açıkça bu tür bir sonuca ihtiyacı vardı. Ancak adil düşünen insanlar ve gerçek Sosyalistler bu soruya bir cevap isteyecektir: 

Kirov cinayetini içeren Troçki komplosunu, "Kommunizmin doğal bir gelişmesi" olarak değerlendirmek, "Troçkist-faşist komployu gerçekten haklı çıkarmak tan ne kadar uzakta? 
Çok uzak değil. Biri diğerine yol açabilir


Bölüm 5
İlerici İnsanlığa bir Tehdit

Troçkizm tüm ilerici insanlık için bir tehlikedir. Troçki'nin Hitler'in vekili Rudolph Hess ile ve ­ Japon askeri-faşist kliği ile birlikte komploları dünya barışına bir tehdit oluşturuyor. Troçki’nin İspanya da ve tüm ülkelerdeki anti-faşist Halk Cephesi hareketlerine karşı komploları, ilerleme ve barışı tehdit ediyor. Faşizme doğrudan yardım ediyorlar. Emekçi örgütler içindeki Troçkist komplolar, ekonomik kralcılara karşı en çok ihtiyaç duyulan emek birliğini tehdit ediyor. 

Emekçiler ve tüm ilericiler, Troçkizmin başını çıkardığı her yerde ezmeyi hayati bir önem görürler. 

Troçki'nin İspanya'daki ajanlarının, faşistlerin Halk Cephesi hükümetini baltalamalarına ve yok etmelerine yardımcı oldukları iyi biliniyor. İspanya'da, aynen Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi, Troçkistler demokrasinin yenilgisi ve faşizmin zaferi için çalışıyorlar.

Devrimci görünen söylemlerin maskesi arkasında, İspanya'daki Troçkizm, aslında Franco ve Hitler'in müttefikidir. Sosyalistlerin ve Komünistlerin programlarından daha "devrimci" görünen vaadlerle kendilerini gizleyen İspanya'daki Troçkistler emeğin ve halkın birliğini parçalamaya çalışıyorlar. İspanya'da, Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi, Troçki kanlı faşizmin müttefiki ve işbirlikçisi olarak ortaya çıktı. 

Troçki, şimdi yaşadığı Meksika'da, aynı gerici ve hain rolünü oynuyor. Meksika gericiliğinin ve faşizminin sevgilisi oluyor. Troçki’nin Meksika’da ikamet etmesine açıkça karşı çıkan, Meksikalı emeğin ilerici lideri Vicente Lombardo Toledano’nun sesini dinleyin. Toledano diyor ki: 

Troçkizm, Halk Cephesi politikasına karşı bir mücadele taktiğini vaaz ediyor.

Troçkizm pratikte, demokratik güçlerin bölünmelerinden kendilerinin gelişmeleri için halkın kafasını karıştırmak, kitleleri ilerici hükümete muhalefet etmek, proleterleri sürekli bölmek isteyen gericilerin politikalarına eşdeğerdir. ­ Oldukça doğal olarak, bu nedenle, Meksika İşçi Konfederasyonu Troçki’yi benim ülkemde istemiyor." (New Masses, February 2.)
Meksikalı işçiler ve ilericiler Troçki'yi Meksika'da istemiyorlar çünkü Troçki bir hain ve bir düşman. Fakat gericiler Troçki'yi istiyorlar. Toledano diyor ki:

"Olaylar şimdiden kararımızın doğruluğunu ortaya çıkardı: muhafazakar görüş sektörleri, burjuvazinin gazeteleri, gerici aydınlar ve öğrenciler ve hain liderlerin kandırdığı küçük işçi grupları, Troçki'nin ülkeme girmesini alkışladı. sığınma hakkını bugüne kadar asla savunmamışlardı; ilk defa olarak, konukseverliğin kutsal haklarına saygı duyuyorlar, beyefendilik geleneğimizin gurur kaynağı.” (Ibid.)

Meksika'nın gericileri ve faşistleri Troçki'nin savunucuları. Neden? Çünkü Troçki, onların davası için çalışıyor. 

Aynı şey Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hearst, olağanüstü bir Troçki şampiyonu. Hearst’ün basını, tüm ülkelerin barış hareketlerine, anti-faşist Halk Cephesi’ne, Sovyetler Birliği’ne karşı savaş açmak için Troçki’nin megafonu oluyor.” 

Amerikan işçi hareketinin de Troçki'nin ajanları ile bazı acı deneyimleri var. Grevlerde Troçkistler ­ sürekli olarak sendikalara saldırdılar ve işçilerin birliğini bozmaya çalıştılar. Bu ihanetin son örnekleri Akron'daki kauçuk grevinde ve denizcilik işçilerinin büyük muzaffer grevinde görülür. 

İşçilerin Birliği - işsizlerin örgütü- içine sızma yolunu buldular - ve karışıklık yaratma ve sabotaj kampanyalarını sürdürdüler. 

Sosyalist Parti içine sızdılar ve gizli grupları vasıtasıyla ve komplocu eylemleriyle onu emeğe, ilericilere, barışa karşı hain politikaları için bir araç haline getirmeye çalışıyorlar. Ve birçok yerde, Sosyalist Partinin bazı liderlerinin hoşgörüsü nedeniyle çok başarılı oldular. 

Madison Square Garden'da New York halkına yaptığı konuşmada, Earl Browder şu konulara dikkat çekti: 

“Hepsinden öte, Troçkist-faşist ittifakın korkunç doğası en belirgin şekilde Savaş sorununda, ortaya çıktı”  

Browder, dinleyicilerinin dikkatini, Troçki ile Japon Genelkurmay Başkanlığı arasındaki anlaşmadaki bir noktanın, eğer onların Sovyet hükümetini yıkma komplosu başarıyla sona ererse, ABD'ye karşı bir Japon savaş durumunda, Troçkistlerin Japonyaya petrol ve diğer tedarikler sağlayacağı gerçeğine çekti.

Browder daha sonra şu soruyu sordu:

"Trockistlerin ülkemizdeki davranışlarında, onların liderlerinin bu anlaşmasıyla çelişen hiç bir şey varmı? Hayır, tam tersine, Amerikalı Troçkistler eğer bu anlaşmayı bilip aynı fikirde olsalardı, farklı hareket edemezlerdi. Birkaç yıldan beri, Amerikalı Troçkistler, birincisi, Birleşik Devletler'in böyle bir savaşta yenilgisini sağlamak için tüm hazırlıkların yapılması gerektiğini, ve ikinci, sonuç olarak, Sovyetler Birliği ve ABD arasında karşılıklı yardım fikrine karşı savaşmayı talep etmek için, Amerika Birleşik Devletleri ile Japonya arasındaki yaklaşmakta olan savaşı vurguluyorlar. Bunlar Japon Genelkurmay Başkanlığı ile yaptığı anlaşmayı gerçekleştirmesi için Troçki tarafından Amerikalı takipçileri tarafından tam olarak uygulanması gerekli kılınan şeyler. "** (New Masses, February 2.)
Her zamanki gibi, Lenin günlerinde olduğu gibi, Troçkizm, devrimci görünen sözler maskesi arkasında, halka ihanet pratiğini gerçekleştirdi.

"Sol" laflar - gerici pratikler - derdi Lenin Troçkizm için. Şimdi de Amerikalı Troçkistler, Japonya nın ABD’ye saldırması durumunda, "devrimci sınıf mücadelesi adına “, Japon faşist-askeri klikinin zaferi için çalışmaya hazırlanıyorlar. Biz sahtekarlığı meydana çıkarmak için uzun süredir uğraşıyoruz. Bu gün, her halükarda, bu sahtekarlığın kaynağı da ortaya çıktı. Troçki ile işbirliği halinde, Japon Genelkurmay tarafından çizilmiş. 

Troçkizm, müttefiki faşizm gibi dünyaya bir tehditdir. Dünya Barışına, dünyanın ilerlemesine, onun demokrasisine bir tehlike. Bu, emek ve onun örgütleri için bir tehlikedir, çünkü Troçkizm, kargaşa ve ihanetin taşıyıcısıdır.

Troçkizmin geliştiği yerdeemeğin birliği, halkın faşizme ve savaşa karşı birliği her zaman tehlikededir. 

Troçkistleri aranızdan atın!


Trotsky The Traitor
Alex Bittleman

Çeviri
Erdoğan A
Mart, 2019