Header Ads

Header ADS

STALIN: BİR SİYAH EFSANENİN TARİHİ VE ELEŞTİRİSİ

Domenico Losurdo

Orijinal Çeviri; David Ferreira
Türkçeye Çeviri; Erdogan A

PDF İNDİR- Oku; Yandex    Archive org    Academia Edu

Önsöz

“Siyah Efsane” deyimi, bir yandan, bir kişi, grup ya da ideoloji üzerine, onları zulüm ve hoşgörüsüzlükle suçlama, yani “olumsuz” sonuçlar yaratma tarih çalışmasına yaklaşımlarını belirleyen tarihsel yazım yöntemini, diğer yandan, aynı konular üzerine çalışmalarda yakın zamanda gelişen ekonomi tarihi alanı gibi sosyal bilimsel yöntemleri “uzun sürecin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan ve bunu genel tarihe dahil eden yaklaşımı ele alan tarihsel yazım yöntemini belirten ikilemli bir içeriğe sahiptir.  

Kitabın başlığından da anlaşılacağı gibi, konu, hedef alınan kişinin, Stalin’in bu yöntemlerle “ulaşılan kişiliği” ile ilgilidir. “Siyah Efsane” tarihsel yöntemi ile, Siyah bir Efsanenin yaratılması. 

İtalyan Filozof ve Tarih profesörü olan, birkaç yıl önce yaşamını yitiren Domenico Losurdo, kitabında Sovyetlere ve özellikle Stalin’e dönük suçlamaların, ideolojik temelde “siyah efsane” tarihsel yöntemi sonuçlandırması olduğundan yola çıkarak, aynı, ama uzun süreci ele alan tarihsel yöntemle bu suçlamaları ele alıyor ve karşılaştırmasını yapıyor. 

Losurdo’nun az da olsa kimi söylemleri, içinde ciddi hataları ve yanlışlıkları içeriyor olsa da onun temel amacının bu suçlamaları, çoğunlukla direk gericilerin, anti-komünistlerin ve   anti Stalinist’lerin yazılarından ve tarihi belgeleri ele alarak karşılaştırma yoluyla çürütme olduğu gerçeğini kabul edersek, kitap bu amacına çok net ve çarpıcı bir şekilde ulaşmış nitelikte. Hemen her türden kitlenin okuyabileceği dilde ve sürükleyici bir şekilde yazılmış   olan bu kitap, sadece Stalin ile ilgili olarak değil, genel olarak Batının iki yüzlülüğünü, günümüzde dahil, açık bir şekilde teşhir ettiğinden, okunması gerekli bir kitap.

E.A 

İçindekiler
Önsöz 

Giriş: Stalin'in Tarihsel Tasvirinde Dönüm Noktası 

Soğuk Savaştan Kruşçev Raporuna

Genel Bir Karşılaştırmaya Doğru

1. Bir Tanrı Cehenneme Nasıl Atılır: Kruşçev Raporu

“Büyük, Acımasız, Kaprisli, Hastalıklı, İnsan Canavarı”

Büyük Yurtseverlik Savaşı ve Kruşçev'in Uydurmaları

Bir Dizi Dezenformasyon Kampanyası ve Barbarossa Harekatı

Yıldırım Savaşı'nın Çabuk Çözülmesi

“Sağduyusuzluk” ve “Tüm Nüfusun Toplu Sürgünleri”

Kerensky'den Stalin'e Rusya'da Kişilik Kültü

2. Bolşevikler: İdeolojik Çatışmadan İç Savaşa 

Rus Devrimi ve Satürnʹün Diyalektiği

Dışişleri Bakanlığı “Dükkanı Kapattı”

“Para Ekonomisi”nin ve “Piyasa Ahlakı”nın Sonu

“Seninkiyle Benimki Arasında Ayrım Yok”: Ailenin Kaybolması

“Führerpolitik” -Liderlik Politikasının Kınanması veya “Gücün Aşka Dönüşümü”

KirovSuikastı: Devlet Komplosu mu Terörizm mi?

Terörizm, Darbeler ve İç Savaş

Sızma,Dezenformasyon ve İsyan Çağrıları

İç Savaş ve Uluslararası Manevralar

“Bonapartist Reaksiyon”, “Darbe” ve Dezenformasyon:

Tukhachevsky Örneği

Üç İç Savaş

3. Yirminci Yüzyıl ile "Uzun Dönem" Arasında, Marksizm Tarihinden Rusya Tarihine: "Stalinizm"in Kökenleri 

Yapım sürecinde Bir Felaket

"Devletin Sönmesini" Arayanların Kurtardığı Rus Devleti ?

Stalin ve İkinci “Sıkıntı Dönemi”nin Sonucu

Yüceltilmiş Ütopya ve OHAL'in Uzatılması

SoyutEvrenselcilikten İhanet Suçlamasına

DevriminDiyalektiği ve Soyut Evrenselciliğin Doğuşu

Sovyet Rusya'da Soyut Evrenselcilik ve Terör

Yönetmek Ne Demektir: Acı Veren Bir Öğrenme Süreci

4. Stalin Döneminin Karmaşık ve Çelişkili Seyri 

“Sovyet Demokrasisi”nde Yeni Bir Girişimden “Aziz Bartholomew'in Gecesi”ne

“Sosyalist Demokrasi”den Büyük Teröre

“Proletarya Diktatörlüğü Olmadan Sosyalizm”den Soğuk Savaş Kısıtlamalarına

Bürokrasi mi yoksa “Azimli İnanç” mı?

Çelişkilerle Dolu Toplama Kamplı Bir Evren

Çarlık Sibiryası, Liberal Britanya'nın "Sibiryası" ve Sovyet Gulag'ı

Sovyet Rusya'da ve Üçüncü Reich'ta Toplama Kampcı Evren

Gulag,Toplama Kampı ve Olmayan Üçüncü

Doğu Avrupa ve Kolonilerde Ulusal Uyanış: Birbirine Zıt İki Tepki

Totalitarizmmi yoksa Kalkınmacı Diktatörlük mü?

5. Tarihin Çarpıtılması ve Bir Mitolojinin İnşası: İkiz Canavarlar Olarak Stalin ve Hitler 

SoğukSavaş ve Yeni Düşmanın Nazi Kartı

Kahramanların Negatif Kültü

Stalin ve Hitler Arasında Seçmeli Yakınlıklar Teoremi

Yahudi Soykırımı'na Eşdeğer Olarak Ukrayna Soykırımı

LiberalBatı Tarihinde “Terör Kıtlık”ları

Mükemmel Simetriler ve Kendini Affetme: Stalin'in Anti-Semitizmi?

Antisemitizm ve Sömürge Irkçılığı: Churchill-Stalin Polemiği

Troçki, ve Stalin'e Karşı Antisemitizm Suçlaması

Stalin ve Çarlık ve Nazi Anti-Semitizminin Kınanması

Stalin ve İsrail'in Kuruluşu ve Konsolidasyonuna Destek

Soğuk Savaş Dönüm Noktası ve Rosenbergler Şantajı

Stalin, İsrail ve Doğu Avrupa Yahudi Topluluğu

“Kozmopolitlik” Sorunu

Yahudi "Mahkemesi"nde Stalin, Stalin'in "Mahkemesi"nde Yahudiler

Troçki'den Stalin'e, "Sami" Canavarı'ndan "Yahudi Düşmanlığı" Canavarı'na

6. Stalin Dönemi Okumasında Psikopatoloji, Ahlak ve Tarih 

Jeopolitik, Terör ve Stalin'in "Paranoyası"

Liberal Batı'nın “Paranoyası”

“Ahlaksızlık” mı, haksızlık karşısında Ahlaki öfkelenme mi?

Hitler Kartı ve Varyantları

Trajik Çatışmalar ve Ahlaki İkilemler

Sovyet Katyn ve Amerikan ve Güney Kore “Katyn”

Ahlaki Yargının Kaçınılmazlığı ve Karmaşıklığı

Stalin, Büyük Peter ve Yeni Lincoln

7. Tarih ve Mitoloji Arasında Stalin'in Tasviri 

Stalinʹin Güncel Tasvirinde Çeşitli Tarihsel Kaynaklar

StalinʹinTasvirindeki Periyodik Değişiklikler

Stalinʹin Şeytanlaştırılmasının Arkasındaki Çelişkili Motifler

Fransız Devrimi ile Ekim Devrimi Arasındaki Siyasi Mücadele ve Mitoloji

8. Çağdaş Dünya Okumasında Şeytanlaştırma ve siyasi amaca uygun "Aziz" hayat öyküsü 

Rusya'nın İkinci Sıkıntı Zamanının İhmalinden, Çin'in Aşağılanma Yüzyılının İhmal Edilmesine

Savaşın Göz ardı Edilmesi ve Hitler'e Bir Dizi Korkunç İkizlerin Üretilmesi

Sosyalizm ve Nazizm, Aryanlar ve Anglo-Keltler

Anti-Komünist Nürnberg ve Tu Quoque İlkesinin İnkarı

Şeytanlaştırma ve Hagiografi: “En Büyük Modern Yaşayan Tarihçi” Örneği

Kölelik Karşıtı Devrimler ve “Beyaz Karşıtların” ve Barbarların Şeytanlaştırılması

“Canavarların Çirkin  Ardışıklığı” ve “Teratoloji” Olarak Evrensel Tarih?

"Tüm Gücünüzü" Asıl Düşmana" Karşı  Yoğunlaştırın" 

Demokrasi ve Barış? 

Sömürge Savaşları 

Anti‐Emperyalist Mücadeleye “şatafatlı‐çarpık” Bir Bakış

ABD Emperyalizmi ve Büyüyen Savaş Tehdidi


Kaynakça


Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.