Header Ads

Header ADS

Engels'ten Otto Von Boenigk'e

Marx-Engels Yazışmalar 1890

Dover yakınlarındaki Folkestone

21 Ağustos 1890

... Sorularınıza yalnızca kısa ve genel olarak cevap verebilirim [A], çünkü ilk soruyla ilgili olarak, aksi takdirde bir inceleme yazmak zorunda kalırdım.

A. 1. Bana göre, “sosyalist toplum” denen şey değişmez bir şey değildir. Diğer tüm toplumsal oluşumlar gibi, sürekli bir akış ve değişim halinde düşünülmelidir. Diğer tüm toplumsal oluşumlar gibi, sürekli bir akış ve değişim halinde düşünülmelidir.

Doğal olarak Sosyalizmin mevcut düzenden en önemli bir farkı,  tüm üretim araçlarının ülke tarafından ortak mülkiyet temelinde örgütlenmiş üretiminden ibarettir.

Yarın bu yeniden düzenlemeye başlamak, ancak bunu kademeli olarak gerçekleştirmek bana oldukça uygun görünüyor. 

İşçilerimizin bunu yapabildikleri, birçok üretici ve tüketici kooperatifleri tarafından doğrulanmaktadır. Onlar, polis tarafından kasten mahvedilmedikleri sürece, aynı derecede iyi ve burjuva anonim şirketlerinden çok daha dürüstçe yönetbililiyorlar.

İşçilerin Anti-Sosyalist Yasaya karşı verdikleri muzaffer mücadelede gösterdikleri siyasi olgunluğun görkemli kanıtlarından sonra, Almanya'daki kitlelerin cehaletinden nasıl söz edebiliyorsunuz anlayamıyorum.

Bizim sözde entelektüellerimizin tepeden tırnağa ve yanıltıcı ders vermeleri bana çok daha büyük bir engel gibi görünüyor.

Bizim hâlâ teknisyenlere, ziraatçılara, mühendislere, kimyagerlere, mimarlara vb. ihtiyacımız var, bu doğru, ancak en kötü ihtimalle, bizde onları ayni kapitalistlerin satın aldığı gibi satın alabiliriz, ve aralarındaki birkaç tüccarlardan şiddetli bir örnek yapılırsa - tüccarlar için kesinlikle olacaktır - bizimle adil davranmayı kendi avantajlarına uygun bulacaklardır.

Ama aralarında öğretmenleri de dahil ettiğim uzmanlar dışında, diğer "aydınlar" olmadan da oldukça iyi anlaşabiliriz.

Örneğin, şu anki edebiyatçı ve öğrenci akını, eğer bu beyler düzgün bir şekilde kontrol altında tutulmazsa, oldukça zarar verici olabilirler.

Elbe'nin doğusundaki Junker latifundia (Toprak ağası aristokratların toprakları), gerekli teknik yönetim altında, mülkleri ortaklaşa çalışan günümüz emekçilerine ve diğer maiyetine kolayca kiralanabilir. Herhangi bir rahatsızlık olursa, mevcut tüm okul yasalarını hiçe sayarak insanları gaddarlaştıran Junkerler tek suçlu olacaklardır.

En büyük engeller, küçük köylüler ve her şeyi ne kadar az anlarlarsa o kadar iyi bildiklerini zanneden ısrarlı ileri-zekalı aydınlardır.

Kitleler arasında yeterli sayıda takipçimiz olduğunda, büyük endüstriler ve büyük ölçekli latifundia çiftçiliği, siyasi gücü elimizde tuttuğumuz sürece hızla sosyalleşebilir.

Gerisi de yakında, er ya da geç gelecektir. Ve büyük ölçekli üretimde her şeyi kendi yöntemimizle yapacağız.

Tek tip bir içgörü eksikliğinden bahsediyorsunuz. Bu var - ama aristokrasiden ve burjuvaziden kaynaklanan ve işçilerden daha ne kadar öğrenmeleri gerektiğini düşünmeyen aydınlar açısından var ...

Engels


Çeviri

E.A  2021

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.