17 Ocak 2021

Stalin'in Kollektif çiftlik geliştirme üzerine konuşması. 22 Mayıs 1939

Source: The tragedy of the Soviet village. Collectivization and dispossession. Documents and materials Volume 5. 1937-1939. Book 2. 1938- 1939. Moscow ROSSPEN 2006. Pp. 416-424

Archive: RGASPI. F. 558. Op. 11.D. 1123. L. 1-30. Uncorrected transcript.

No. 206

Stalin'in Tüm Birlik Komünist Partisi (Bolşevikler) Merkez Komitesi'nin Kolektif çiftlik geliştirme konulu genel kurulundaki konuşması

Yoldaşlar, birkaç konuya açıklık getirmek isterim.

Karar taslağında bir dizi çok ciddi konu kaydedilmiş, ancak bunlar derinleştirilmemiş, çünkü uygulama açısından bu gerekli değildir. Bununla birlikte, yoldaşların çalışmalarında bu pratik ihtiyaçlara rehberlik etmeleri için bu soruları kökten daha ciddiye almak istiyorum. Perspektifleri kastediyoruz. Önderlik etmek için burnunuzdan biraz daha uzağa bakmanız, görmeniz ve fark etmeniz gerekir. Önderlik etmek için kişi ileriyi görebilmeli. Ve şimdiye kadar sürüklediğimiz gibi olayları sürüklüyorsak, bir şeyler yapıyoruz ve istenilenin tam tersi ortaya çıkıyor- ne rehberlik! Önderlik etmek için öngörüde bulunmalı, kendi burnunun ötesine bakmalı. Ve öngörmek için, çevrede neler olup bittiğini Marksist bir şekilde bilmek gerekir. Örneğin, mülkler ve kollektif çiftlikler, malikane arazisi ve kamuya ait kolektif çiftlik arazisi sorununu ele alalım.

Biz, Merkez Komite'de, kollektif çiftlik hareketinin egemen temel biçiminin artel olduğunu kabul etme sorunu üzerine karar verirken, artelin başlangıcı ile kişisel ekonominin başlangıcı arasında mücadele olacağını elbette ki biliyorduk. Kollektif çiftlik üretiminin temeli olarak sosyal bir kollektif çiftlik biçimi ve kişisel üretimin temeli olarak kişisel bir tarla arazisi vardır.

Halkın aksine kişisel olduğu, ancak ilk defa halkla uyumlu, birleştirilmesi gerektiği öncülünden yola çıktık. Ama bu iki yolun bir saat bile durmayan, sıkıcı mücadele sonucu gerçekleşeceğini biliyorduk. Bireysel köylü ekonomisini kolektif yola aktarmanın başka yolu yoktur. Bunun için başka bir yol yok.  Görünüşe göre, yoldaşlar bunu unutmuş.

Dünün köylüsü bu işi kendi evinde toplamaya çalışacak, çünkü bu kontrolsüz bir iş, kimse ona karışmıyor, kimse umursamıyor, “bu benimdir,” “ebedidir,” dikkat buraya odaklanmalı. Ancak kollektif çiftliklerde bile, tam tersine hem kollektif çiftçinin hem de bir bütün olarak kollektif çiftliğin yaşamı için ana kaynakları teşvik eden ve temsil eden kamusal alana odaklanmak isteyen sahte kadrolar vardı.

Aralarındaki bu mücadele gerçekleşmeli. Temeli emlak alanı olan kişisel ekonominin başlangıcı ile temeli kolektif çiftlik alanı olan sosyal ekonominin başlangıcı arasındaki bu mücadele neye yol açtı? Bu neye yol açtı? Bunu oldukça renkli bir şekilde anlatıyorsunuz, tüzüğün ikinci maddesinin ihlal edildiğini, tüzüğün gerekliliklerine aykırı ve en önemlisi Bolşevik Leninist politikamızın gereklerine rağmen kişisel ekonomi alanının genişlemesi, kamusal kollektif çiftlik alanından kaynaklanıyordu.  

Hepiniz artık Bolşevik politikamızın gerekleriyle bağdaştırılamayan kolektif çiftçilerin kişisel çiftçiliği lehine ekilebilir arazinin mutlak genişletilmesi peşinde olmadğımız gerçeğini, bu gerçeği belirttiniz.

 

Nereden başlamak istedik? Artelden, sonra da komüne geçmekten. Ne yaparsın? Bireysel çiftliğe geri adım atmak için bir artel ile başladık. İşte pratikte elde edeceğiniz şeyler. Sizi korkutmaktan ya da sahip olduğumuz şeyi abartmaktan çok uzağım, ancak ama eminim ki, kişisel arsanın özgül ağırlığını alıp kollektif çiftlik alanının özgül ağırlığıyla karşılaştırırsak, bu önemsizdir ve tüm kolektif ekonomimizin temeli bir kamu alanıdırama olayları şimdiki haliyle almamalıyız, ancak kalkınma eğilimini, ortaya çıkan bu gelişme eğimini hesaba katmak gerekiyor ve eğim, Kamusal alan nedeniyle özel alan büyüyor ve bu 30-40 yıl devam ederse, aileler bölünür, birçok aile arsaları bölünür. Eğer uygulamada, kamusal alan pahasına hane halkı arsalarının tahsisini ana hatlarıyla belirlediyseniz, sitelerin tahsisi kamusal alan pahasına gerçekleşirse, bu nedenle, ülkenizdeki kamuya açık kolektif çiftlik alanının boyutu yıldan yıla ve tarım arazisinin toplam fonu giderek artacak ve olayları 30-40 yıl daha sürüklemek, Bolşeviklerin yapması gerektiği gibi onlara liderlik etmemeliyiz ama bu konuda Bolşevikler gibi davranmadık, olaylar boyunca sürüklendik. Eğer olaylar boyunca sürüklemeye devam edersek ve liderlik etmemeye devam edersek, o zaman 30-40 yıl içinde öyle bir resim elde edeceğiz ki, kolektif çiftlikler parçalanacak, kollektif çiftlikler yerine çiftlikler oluşturulacak ya hiç sosyal alanı olmayan ya da çok az kalan kolektif çiftliklere yeni bireysel çiftlikler dahil olacak. Bunlarda traktöre gerek yok, çünkü küçük tarlalarda traktörle yapılacak bir şey yok, çok sayıda harman makinesi, biçerdöver, sosyal emek gerektirmez, çünkü kendisi şahsi arsasında kral olarak oturur ve bireysel köylü çiftçiliğine, yarı doğal tarıma veya tamamen doğal tarıma geri döner.

Sonucuna emtia üretimi şu anda olduğundan 3-4 kat daha az olacak, o zaman sanayi kapatılmalı, tasfiye edilmeli ve traktör ve biçerdöver filosu ortadan kaldırılarak bireysel tarıma geri döndürülmelidir. İşte eğer biz de olayların arkasında sürüklenirsek ve şimdi sürüklediğimiz gibi liderlik yapmazsak, 30-40 yıl içinde, kollektif çiftlik ekonomisine ne olurdu sorusunun cevabı?

Bizler muhteşem komünistleriz, Leninistleriz, Bolşevikleriz, bir rapor yazıyoruz, Lenin, Marks adına yemin ediyoruz ama pratikte aptal, oportünist, Menşevik oluyoruz.  Liderlerin kendilerini lider olarak görmeleri ve olayları yönlendirmemeleri, kendilerini sanki bir rampada, olayların arkasında, olayların kuyruklarında sürüklemeleri, işte bu Menşevizmdir. Lenin, Menşevikleri neyle suçladı? Kuyrukçulukla. Ne ile suçlanabilirsiniz? Kuyrukçulukla. Bu bizim uygulamamızdaki Menşevizmdi. Aramızda olayları diğer yöne çevirmek isteyen, Bolşeviklere yardım etmek, yani işi yönetmek isteyen ve olayların arkasına sürüklenmemek isteyenler olmasaydı, tarımımızın gelişmesi buna yol açardı. 

Teorik olarak, bu tablo oldukça kabul edilebilir, tam olarak olan buydu- kollektif çiftlikler çiftliklere, mülklere, küçük çiftliklere bölünecek, traktör filosu ve biçerdöverler ortadan kaldırılmak zorunda kalınacaktı, çünkü yarı doğal karakteri, düşük pazarlanabilir üretimi ile, biçerdöverlere ihtiyaç duyulmayan küçük arazilerde bireysel köylü çiftçiliğine dönecekti. Tahıl çiftçiliğinin pazarlanabilir küçük bir çıktısı nedir ki?

Bu, şehirler ve ordu için yeterli tahıl olmayacağı anlamına gelir, bu da endüstrimizin 3-4 kat kesilmesi gerektiği ve endüstrimizin köylü ekonomisinden 4-5 kat daha fazla olduğu anlamına gelir. Eğer Pazarlanabilir tahıl üretimi küçük olursa, pazarlanabilir tahıl üretimimizin önceki yıllara göre 2 kat, belki de 3 kat daha fazla olması mümkün mü? Bunun üzerine gidiyoruz, bunun üzerine yeni bir büyük endüstri kurduk, bunun üzerine ordumuz ve tüm yeni kültürümüz var. Bu elinizden alınırsa, modern endüstriden hiçbir şey kalmaz, büyük sanayi kalmayacak ve makineleşmiş tarım da olmayacak, çünkü küçük çiftliklerin mekanizasyona ihtiyacı yok ve bireysel çiftlik kanunlarının çok iyi farkındasınız. Tekrar ediyorum, Teorik olarak tabii ki, 5-8 yıl içinde pratikte bu tablo kaçınılmaz olurdu, komünistlerimiz, yoldaşlarımız ne kadar unuturlarsa unutsunlar ne kadar kör olursa olsun, yine de yanlış yöne gittiğimizi fark ettiler. 

Kollektif çiftliği güçlendirmek istiyoruz, ama tam tersine, diğer yöne dönüyoruz. Burada bir mücadele gerekiyor. Ve bunu önlemek ve durumu zamanında düzeltmek için, yaptığınız gibi köylüye atıfta bulunmak yanlıştır. Köylünün bununla hiçbir ilgisi yok, köylü ona uygun olanı yapıyor. Sen, Merkez Komiteyi ve özellikle sen, yerel ofislerde oturan, meseleyi gören ve sinyal vermeyen kendini suçlamalısın.

Tabii ki 5-10 yıl içinde kör-görüşlü yoldaşlarımız bunların yanlış gittiğini ve bundan dönmemiz gerektiğini fark edecekler. Görevimiz son insanlara kadar herkesin yanlış yönde olduğumuzu fark etmesini beklemek değil, durumu önceden öngörüp düzeltmektir.

Bu soruyu Merkez Komite genel kurulunda tartışmaya açmış olmamızın temeli budur. Eğer Mekanizasyon ve büyük ölçekli endüstrimiz olmadan bireysel, köylü, çiftlik çiftçiliğine dönmek istiyorsanız - açıkça söyleyin, o zaman olayların kuyruğunda gidebilirsiniz. Eğer bunu istemiyorsanız, o zaman lütfen kollektif çiftlik alanlarını genişletmeye, bireysel köylü çiftçiliğini bu çerçeve içine sokmaya doğru dönün.

İş günleri hakkında konuşuyorlar. Bazıları burada, kolektif çiftçinin doğrudan servet içinde yüzdüğünü ve bazı konuşmalardan anlaşılacağı üzere kollektif çiftliğin yok olduğunu söyleyen kasvetli bir tablo çizdiler. İnsanlar kendi kendilerini kamçılamayı nasıl da severler! Dün hâlâ kollektif çiftlikler hakkında bir rapor yazıyorduk, sadece Pravda'ya bakın, gazetelerimiz boğuk bir sesle kollektif çiftlik emeğinin en büyük şey olduğunu, kollektif çiftliklerin milyoner olduğunu vb. diye bağırıyorlardı. Ve nereye götürdüğünüzle ilgili soru sorulduğu anda, yoldaşlar (unsurlar tarafından taşınan sizsiniz, ona liderlik edenler siz değil, işte tırnak içinde Bolşevikler!), bu soru sorulduğu anda, herkes hemen kendi kendini kırbaçlamaya başladı. Kollektif çiftlik emeğinin hiçbir değeri olmadığı, iş günlerinin iş günü olmadığı, ama her şeyin kollektif çiftlik alanına, oradan gelir ve giderlere vb. odaklandığı söylendi. Bu, kollektif çiftliklere yapılan çok fazla övgüden, kollektif çiftliklere ve kolektif çiftlik işçiliğine yönelik fazla ayrım gözetmeyen eleştiriye geçişten başka bir şey değil. Bu da işe yaramaz. İnsanların çapası olmadığı, kıymık gibi bir uçtan diğerine taşındıkları anlamına gelir: şimdi. Bu da işe yaramaz.

Eğer kolektif çiftlik üyelerinin kolektif çiftliklere katılımı, hangi grupların kaç iş günü ürettiği vb., üzerine sahip olduğumuz malzemeleri özetlersek, bu oldukça ilginç verilerle aşağıdaki sonuçlara ulaşabilir. Örneğin, 1936'da güçlü kollektif çiftçilerin%12,8'inin tek bir iş günü vermediği ortaya çıktı. SSCB'de sağlıklı kollektif çiftçilerin%12,8'i tek bir iş günü vermedi. 1937'de bu kategori%2,4 azaldı. 1937'de bu tür kollektif çiftçilerin%12,8'i yerine%10,4'ü vardı. Bu kategori büyümüyor ama küçülüyor. Bu iyiye işaret. Bu kolektif çiftçiler kimler?

Bu kolektif çiftçiler kimler? Bunlar kayıtlı, resmi kolektif çiftçilerdir. Bunlar çoğunlukla şehir insanları, kısmen de çalışanlar. Köyde herkesin gözü önünde yaşayan gerçek bir kolektif çiftçi yoktur, bu yüzden onun tek bir iş günü yok. Belki böyle insanlar var ama çok az var, belki onlar engelli ve ben engelli değil, çalışabilen insanları ele alıyorum.

Yani, kollektif çiftçi olarak adlandırılan bu kollektif çiftçi kategorisi 1936'da%12,8'i temsil ediyordu ve şimdi, 1937'de, bir yıl sonra, %10,4'ü temsil ediyor. Azalan bir kategori.

SSCB'nin kollektif çiftliklerindeki ikinci grubu sağlıklı insan grubu. Eğer yılda 1 ila 50 iş günü olan insanları alırsak, o zaman bu 1936'da%22,3, yılda bir ila 50 iş günüydü. Bunlar 1937'de, bir yıl sonra%21,2 idi. Bu, daha az anlamına gelir, yani bu kollektif çiftçi grubu aynı zamanda azalmaya uğrayan, büyüyen değil, küçülen bir gruptur.  1936'dan 1937'ya azaldı.

Yılda 51 ila 100 iş günü arasında çalışan üçüncü kollektif çiftçi grubunu ele alalım. Bu, 1936'da tüm sağlıklı kollektif çiftçilerin%18,3'üydü. 1937'de bu tür insanların%15,6'sı vardı, %2,7 daha az. Bu, yine, büyümeyen ama küçülen bir grup kollektif çiftçi olduğu anlamına geliyor.

Bir sonraki grup, yıl boyunca yüz ila iki yüz iş günü arasında çalışan kollektif çiftçilerdir. 1936'da bunların%26,5'i vardı. En büyük grup 1937'de%25 oldu. Yine büyüyen değil küçülen grup bu. Bir yılda%1,5 azalmayı başardı.

Üç yüz iş gününe kadar çalışan bir sonraki sağlıklı kollektif çiftçi grubu. 1936'da bunların%17,4'ü vardı, bu grup%18,4 oldu. Bu, yılda üç yüz işgününe kadar üretim yapan bir grup, büyüyen ilk grup olduğu anlamına gelir. Bu, bunun geleceği olan bir grup olduğu anlamına gelir; yılda yüzde bir büyüdü.

Bir sonraki grup, yılda 301 ila 400 iş günü üretiyor. 1936'da bu tür kolektif çiftçilerin%9,8'i vardı, 1937'de ise%11,3'tü. Demek ki, geleceği de olan bu grup büyüyor; bir yılda yaklaşık%4 büyümüştür. "1937'de kollektif çiftlikler”- yayınlandı, alabilirsiniz, orada ilginç materyaller var.

Bir sonraki kolektif çiftçi grubu, yılda 400 iş günü ve daha fazla- 500- 600- 700 - 800 iş günü veriyor. Bunun 1936'da%5,7'si vardı ve 1937'de%8,5'ti. Bu aynı zamanda geleceği olan ve büyüyen bir grup.

Tüm hatalarımıza, olayları sürükleyebilecek kadar önder olama-mıza rağmen, kollektif çiftlik emeğinin gelişiminde genel bir eğilimin ve çeşitli grupların öneminin ana hatlarını çizersek ne olur?

Grupların daha az değerli olduğu ortaya çıktı, örneğin tek bir iş günü olmayan gruplar veya 1 ila 50 iş günü olan gruplar veya 50 ila 100 iş günü olan gruplar, 100 ila 200 iş günü olan gruplar, yani, daha az değerli gruplar, bu gruplar büyümez, aksine payları azalır. Ancak daha değerli gruplar, 200 ila 700 iş günü arasında çalışmış gruplar, bu gruplar büyüyor.

Bu, kollektif çiftliklerdeki çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır.  Kollektif çiftlikler ne kadar yaşayabilir ne kadar ilericiler ve biz liderler olarak ne kadar uygunsuzuz! En iyi grupların büyüdüğü ve geride kalanların geriye düştüğü böylesine büyük bir temel ile bu temel ile hiçbir şey yapamayız. Biz sahte liderleriz, yoldaşlar, sahteyiz!

Yani durum yoldaşların burada çizdiği tablo kadar kötü değil.

200'den fazla iş günü olan grupların büyümesi gerçeğini nasıl açıklıyorsunuz? Genel olarak, sağlıklı kollektif çiftçilerin%60'ının 200'den fazla iş günü verdiği ve yaklaşık%40’ının- daha azının sadece%10'unun hiçbir şey vermediği ortaya çıktı. Bunlar kayıtlı insanlar, gerçek kolektif çiftçiler değil. Ve sadece%21'i 1 ila 50 iş günü veriyor. Bu grubu 100 iş gününe kadar veren başka bir grupla birleştirirsek, 200'den az iş günü veren kollektif çiftçilerin%37'si ortaya çıkıyor. Ve işsizlerin kalan%63 eksi%10'u, yani%53'ü 200'den fazla iş günü veriyor.

Kolektif çiftliklerin ne kadar sağlıklı bir toprak sağladığını görüyorsunuz.

Tekrar ediyorum, durum burada dedikleri gibi o kadar da kötü değil. Tadını çıkardılar: “Kollektif çiftçiler nasıl oluyor da mikroskobik arazilerinden gelir üstüne gelir alıyorlar ve makineleşmeye, traktörlere sahip kolektif çiftlikler nasıl hemen yok oluyorlar.” Muhabirler nasıl çizileceğini, kendilerini nasıl cezalandıracaklarını bilirler. Bu bir erdem değil.

Durum bazı yoldaşların düşündüğü kadar kötü değil.

Yoldaşlar, bu nedenle, var olan durum budur. Bu, önümüzde iki yol olduğu anlamına gelir: bir yol- artık bu konuyla daha fazla uğraşmamak ve kişisel çiftçilik, mülkler ve kollektif çiftlikler arasındaki sıkıcı ama amansız mücadeleye son vermek için belki de komünlere gitmek? Bunun zamanı mı değil mi? Bunun zamanı gelmedi. Komünlere geçmek için kollektif çiftliklerdeki en zengin çiftliklere sahip olmanız gerekiyor, kollektif çiftçilerin bir inek sahibi olmak ve hatta onunla uğraşmak yerine gidip çiftlikten süt almanın daha iyi olduğunu görmeleri gerekiyor- aynısı diğer ürünler için de geçerlidir. Henüz durum böyle değil. Maddi koşullar- bunun çok iyi farkındasınız- artel'den komüne geçiş için yetersiz. Bu nedenle bu yol bizim için hala kapalıdır. 1* Dolayısıyla, kişisel ekonomi arasındaki mücadelenin olduğu koşullarda kalıyoruz, Burada, bu mücadele çerçevesinde idare etmeliyiz. İnsanlar diğer aşırı uçlara gidiyor. Durum böyle olduğu için, diyorlar, özledik, fark edemedik ve köylü etrafımızda dolaştı, bir kuyruk ve bir yele verdi.

Arka bahçe tarlalarını azaltmak, en aza indirmek- işe yaramayacak. Hem özel hem de kollektif tarlalara izin verdiğiniz sürece, dürüstçe söylenmelidir ki, hane alanı kolektif çiftçiye bir şeyler verecek şekilde olmalıdır, aksi takdirde hiçbir anlamı olmaz. Kollektif bir çiftlik alanı ve bir ev arsası olmalı ve hane arsası hiçbir durumda kolektif çiftlik alanı pahasına genişletilemez. Açıktır ki, ev arsalarının toplam fonları, “üreme” gerçekleşir gerçekleşmez artacaktır, insanlar çoğalacak, aileler bölünecek. Özel ve kollektif çiftlik ekonomisini birleştirme çerçevesi içinde olduğumuz için, şahsi arsalar verilmelidir, onları dürüstçe vermeliyiz, burada aldatmamalıyız. Köylüye şunu söylemeliyiz: şimdi bir komüne geçiş için gerekli koşullara sahip değiliz. Bu, mülk çiftliği devam eder, kollektif çiftlik devam eder anlamına gelir. Kollektif çiftlik alanımızın ön planda olacağını, küçülmesine izin vermeyeceğimizi, aksine genişletilmesinin gerekliliğini aklınızdan çıkarmayın sevgili yoldaşlar.

Sitenize gelince, onunla ne yapmalı, sonbaharda toplu bir çiftlik kongresi toplayacağız ve orada önerilerde bulunacağız, bazı kişisel, aile günlük ihtiyaçlarını karşılamak için, siteden kolektif çiftlik ekonomisinin temellerini baltalamak isteyenlerin bir şey yapmaması için gerekli olan boyuta göre biraz küçülteceğiz. Kollektif çiftlik sisteminin temeli malikane değil kollektif çiftliktir. Bunu kolektif çiftlik kongresinde köylülere direk olarak söyleyeceğiz. Kolektif çiftlik kongresinde, köylülerin kendi Tüm Birlik Merkez Sendikaları gibi kendi Birlik organlarına sahip olmaları için bir şeyler düzenlemeye çalışacağız.  Lütfen Kollektif Çiftliklerin Tüm Birlik İdaresi'nin seçilmesine izin verin ve Tüm Birlik İdaresi – bu, aynı zamanda bizim katılımımızla ve bizim yardımımızla kolektif çiftlik geliştirme ile ilgili bazı sorunları çözer. Çok iyi olacak. Halk Komiserliği'nin derinliklerinden kollektif çiftliklere emir vermemiz sakıncalı ve yanlış, bu devlet dışı. Kendi Tüm Birlikler Merkez Sendikalar Konseyini oluşturmaları gerekiyor, bırakın bir tane sahip olsunlar ve kimin daha iyi çalışacağını göreceğiz, köylü Tüm Birlik Merkez Sendikalar Konseyimi yoksa Shvernikov’unki mi (genel kahkahalar). 

Shvernikov. Evet, rekabet olacak.

Stalin. Böyle bir kongre, kişisel arazi normlarını azaltmaya gidecektir. Görüyorsunuz, kollektif çiftçilerin%60'ının yılda 200'den fazla iş günü var. İşte bizim desteğimiz. İşte çoğunluk. Yılda 200'den fazla iş günü veren gerçek kolektif çiftçilerin%60'ının ve 800, 600, 400'ün çoğunda emlak ekonomisinin herhangi bir şekilde düzeltilmesi, herhangi bir sınırlandırılması sevinçle karşılanacaktır. Ve bu gruplar yıldan yıla büyüyor. İşte desteğimiz. Burada tam yanıt ve tam anlayış bulacağız. Kollektif çiftlikte bulunan ve kollektif çiftliğe hiçbir şey vermeyen%10'a gelince, kendilerini kollektif çiftlikten sevinçle silkeleyecekler. Kollektif çiftlikte oturan ve 1 ile 50 iş günü arası verenlere gelince, onlar da keyifle silkelenecekler ve biz onları karşılayacağız. 100 iş gününden veren bir sonraki grup ise kabul edilecek, “hayır, insan gibi çalış” diyecekler.

Dolayısıyla, kollektif çiftçiler kongresi, modası geçmiş olan kolektif çiftlik yönetmeliklerini değiştirmeye karar verirse- tüm kanunlar eskimektedir, en iyi kanunlar eskimektedir, kanunların hayata, gelişimine uyarlanması gerekir- ve bu nedenle, düzenlemelerin modası geçmiş, kolektif çiftlik kongresi değişiklikleri kabul edecek, azaltacak, bundan hiç şüphem yok, tekrar ediyorum, en iyi kollektif çiftçilerin%60'ı bizim yanımızda olacak. Bu süreçte, “tüzükten dans etmeliyiz”. Merkez Komitesi plenumu, komünistler bir araya gelsin ve kollektif çiftçiler için bir yasa yazsın. Bu gereklidir.

Burada, kararlarımızda, şu an için tüzükten hareket etmeliyiz, kişisel arsaları azaltmaktan değil, uygulanması gereken kişisel arsalar için normları gösteren tüzüğün 2. maddesini ihlal etmemek. Bu adam bunu anlayacak. Bolşeviklerin kendi rızası olmadan tüzükte hiçbir şeyi değiştirmek istemeyeceklerini anlayacak, ama bir kongre olacak, bir karar verecek, o zaman değiştireceğiz.

Yani şimdilik, kollektif çiftçiler kongresi toplanıncaya kadar, dedikleri gibi, “tüzükten dans edeceğiz” ve kollektif çiftlik tarlalarına serpiştirilmiş tüm kavunların, tüm bu durumları, düzensizliğin "(veya daha doğrusu düzensizliğin), kollektif çiftlik hesaba katılmadığında, kollektif çiftçinin kişisel ekonomisini genişletmek için bir rezerv olarak kabul edilmesini talep edeceğiz; tüm bu "düzen-sizlik" derhal ortadan kaldırılmalı. Ev arazileri ölçülmeli. Bireysel parçaların kollektif çiftlik alanlarına herhangi bir şekilde yayılması ortadan kaldırılmalıdır. Eğer Plenum bir arsa için daha az arazi verildiği sonucuna ulaşırsa, kongre yokken bunu tüzüğe göre şimdilik uygulayacağız.

Bu, bizi nereye götürdüğünü ve biz Bolşeviklerin, kendilerini lider olarak görenlerin, neye bakmamız gerektiğini- öncülük mü ediyoruz yoksa bir unsur mu bizi yönlendiriyor ve bir yerlere götürüyor, ortaya çıkarmak için dikkatinizi çekmek için ilk soru, dikkatinizi insanların öncülük etmesi gereken ve olayların akışında sürüklenmeyen Bolşevik yola çevirmek, bu nedenle bu konuya değindim.

Uzatırsak, kollektif çiftliklerin çöküşü devam edecek, onların “yıkımlarına geçiş”, tekrar ediyorum. Sanayimizin tamamını dört kat küçültmek de böyledir.

Bunu arzulamıyorsan ve eğer bunu istemiyorsan, o zaman unsurlardan Bolşevik liderliğe dönmelisin ve kendine liderlik görevini koymalısınkuyruk peşinde sürüklenmemelisin ve o zaman düzeltebileceğimizi göreceksin ki bu konu bir yıl içinde düzeltebilir ve uygun yüksekliğe getirebiliriz, çünkü%60'ımız 200'den fazla iş günü üretiyor, bu zaten yaşayan bir güç, bu insanın güvenebileceği devrimci bir güç.

İkinci soru, yeniden yerleştirme veya işgücünün düzenlenmesiyle ilgilidir. Bunu planlarken neye güveniriz? Fonun tamamını dağıtabileceğimizi. Elbette, beş yıllık veya iki yıllık bir planın hiçbir değeri yoktur- eğer fon yoksa, doğru şekilde uygulamak için fon yoksa o bir kâğıt parçasıdır.

Planlarımızı gerçekleştirmek için her şeye sahibiz, gerçek olabilmeleri için, fon var, fonlar mevcut, bazen yeterli değil, ama her durumda, para dağıtmak istiyorsak, bizler dağıtımı organize etme işinin ustasıyız. Bizler aşağı yukarı fonların sahibiyiz, ancak emek gücü dağıtımının sahibi değiliz ve bu olmadan planlar gerçekleştirilemez. Eğer canımız İstediği kadar fabrika inşa etmek istiyorsak ve yeterli insan gücü yoksa ondan hiçbir şey çıkmayacaktır.

Paramız var- bu birinci faktör, fonlar- ikinci faktör, emek üçüncü faktör, ancak bu üçüncü bölümde zayıfız, biz “sahip” değiliz (emeğin sahibi değiliz).

Bu nasıl olabilir? Çok basit. İşsizliğin olmadığı bir ülkeyiz. Başımızdaki işsizliği ortadan kaldırdık (izleyiciler arasında kahkahalar) ve şimdi işçi bulacak yer yok. İşsizlik olduğunda, işçi rezervi olduğunda, onu elde edebildiğinizde, işçilerin daha iyi çalıştığı, fabrika kapılarından çıkmaya korktuğu ve dahası, endüstride manevra yapma fırsatı olduğunda bir şey var, insanları işe gitmeye çekmek. Böyle bir fırsatımız yok, piyasada fazladan (artık olan) tek bir çalışanımız yok (çalışmayan yok). Kapitalistler için bu, emek gücünü dağıtabilmeleri gerçeğiyle kolaylaştırılmıştır, bazılarının bir milyon yedeğe, kimi iki milyon, kimi üç milyona sahip olması, bizim ise yüz binlik bir rezervimizin bile olmaması.

Bu alanda usta olmamız gerekiyor, emeğin dağılımını kontrol altına almamız gerekiyor. İşsiz bir işgücümüz var mı? Elbette var. O nerede? Kolektif çiftliklerde. İşte burada, kollektif çiftliklerde tek bir iş günü olmayan%10,4'lük bir kollektif çiftçi grubumuz var. Bu rakamın açıklanmadığına- deşifre edilmediğine inanıyorum. Burada şehirli ve yarı şehirli insanların çoğunun kollektif çiftçiler olduğunu, bugün işe alınmak için istasyona gittiklerini ve yarın kendi topraklarında yaşadıklarını vs., anlıyorum, kollektif çiftçiler, kendilerine kolektif çiftçi diyen, kollektif bir çiftlikte çalışmayan ama kollektif bir çiftlikte yaşayan insanlar var, bunlar kollektif çiftlikler için gerçek parazitler.

İkinci grup, kollektif çiftçilerin%21'i, 50 iş gününe kadar verenler. Onlar da gerçek parazitlerdir, silkelenip kurtulunması gerekenler, kollektif çiftliğin bunlara ihtiyacı yoktur, ama onların kollektif çiftçinin yetkisine sahip olmak, kolektif çiftlik faydalarına sahip olmak için kollektif çiftliğe ihtiyaçları vardır. Bunlar kollektif çiftlik şirketini, kolektif çiftlik bayrağını kendi amaçları için kullanan, kollektif çiftliğe ihtiyaçları olan ama kollektif çiftliğin bunlara ihtiyacı olmayanlar. Bu, minimum iş günü gerektirir. Bir teklif veriyoruz- 50 iş günü. Bu rakamın tüm alanlar için uygulanamayacağını çok iyi biliyoruz, ancak siz uygulayıcıların hangi bölgede minimum iş gününe sahip olmanız gerektiğini söyleyebilmeniz için bazı rakamlar vermek istedik. 

Tahıl çiftçiliğinin olduğu, sanayi mahsullerinin emek-yoğunluğu olduğu, karlı mahsuller olduğu Güney ve Doğu'da, elbette ki en az 50 iş günü var, oralarda komik olacaktır. Bazılarında, daha önce de söylendiği gibi, tüketim alanları, tatil yapılan yerler, orada belki 50 iş günü bile çok fazla. Siz, uygulayıcılar, sizler hangi bölgelerde en az hangi işgücünü, ne asgari iş günleri olduğunu söylemelisiniz ve bu minimum olmadan kolektif çiftlikleri gereksiz ve asalak bir grup olmaktan kurtulamayacağını siz söylemelisiniz. 

Arazi verilmeyen kollektif çiftlikler var. Dün size 1 hektar 2 hektar, 4 hektar olduğu kollektif çiftlikler olduğu söylendi. Bu kollektif çiftlikte ihtiyaç duyulmayan, ancak kollektif bir çiftliğe ihtiyaç duyan bu parazit "kollektif çiftçileri” yeniden yerleştirmek iyi olurdu. “Bir iş günü normunuz yok, bunu ihlal ediyorsunuz, lütfen başka bir yere taşının, arsamızı boşuna işgal ediyorsunuz, başka bir yere taşının, size orada bir arazi verecekler”, bu minimum olmadan kollektif çiftlikleri gereksiz ve asalak bir gruptan kurtaramazsınız. 

Bu gruba da dokunun, çünkü insanlar çoğalıyor, aileler paylaşacak, büyük ailelerde üç kuşak var ama biz bununla ilgilenmeyeceğiz, bu bizim işimiz değil ama aileler paylaşacak, işi bitirecek gençler, 2* vesayet altında olmak istemezler, arsa verilmek zorunda kalacaklar. Arsalarımız olduğu sürece vereceğiz. Kollektif çiftliklerin hiçbir koşulda küçültülemeyeceği kanunu çıkarır çıkarmaz, arsalar ın tüm alanları için fon bulunamayacağını söylemeliyim, kişisel arsalar için nereden fon alabiliriz? Dürüstçe kişisel arsalar vermeliyiz, burada hile yapmamalıyız. Ne kadar Marksist olursa olsun hile yapacak bir lider cehenneme sürüklenecektir. Siteleri dürüstçe vermeliyiz. Arsalar için bu tür fonların olmadığı, tüm arazinin kullanıldığı, kamu arazilerinin işgal edilemediği ve hane halkı arsaları için fonların tükendiği alanlar var. Yeni ailelerin, kendileri için kişisel bir arsa bulunan yeni alanlara, daha çok araziye taşınması gerekiyor. İki sebep var.

İlk olarak, parazitler, kollektif çiftliğe yapışmış, ancak hiçbir fayda sağlamayan insanlar – bu parazitlerin koparılmaları gerekiyor. Bazıları endüstriye gidecek, bazıları başka bir yere taşınmaya çalışacak. Aralarında tarımdan ayrılmak istemeyecek insanlar olacak, böylesine vatanseverler var, başka tarım bölgelerine taşınmak isteyecekler: Omsk, Krasnoyarsk, Volga bölgesi, çok sayıda toprak var, Kazakistan'a, Uzak Doğu'ya vb., kadar.

İşgücünü düzenlemek için fırsatlar yarattığımız temel budur. Eğer bu tür fırsatlar yaratmazsak, işsizliğin yokluğunda, ekonomik planın uygulanmasında tamamen beceriksiz olacağız çünkü bir şeyleri elden çıkarma ihtiyacımız olmayacak, bir şeyleri elden çıkarmamız gerekiyor, ama aynı zamanda Planın kâğıt üzerinde kalmamasını istiyorsanız, insanları isteklendirmek, emeği kullandırmak gerekir. Hissediyorsunuz, kararlar veriliyor, ancak yeterli işçi yok. Bugün birkaç bin kişiyi işe alıyorlar ve iki hafta içinde bunlar ayrılıyorlar, tekrar işe alınmaları gerekiyor.

İşte işsizlik olmamasının bir atmosferi.

Bu, ikinci sorunun sadece yeterli araziye sahip olmayan bazı çiftliklere ev arsaları vermekle ilgili olmadığı anlamına gelir, bu büyük, ciddi bir sorundur. Tezlerimizde bu konuya saf pratik bakış açısıyla değinilmektedir, ancak planlı bir ekonominin yürütüldüğü bir devlette ve planlı bir ekonomiyi yürütmek için iş gücü düzenlemesi konusuna teorik olarak daha derinlemesine bakarsak, tekrar ediyorum, kişi para, fon ve insan dağıtımında usta olmalıdır. Para dağıtımı konusunda tam ustasınız, fon dağıtma konusunda bizler az çok ustayız, ancak insanların dağıtımı konusunda hiçbir şekilde usta değiliz. “Sahip “olmak gerekir ve bunun için kollektif çiftlikleri artı emekten kurtarmak gerekir. Kolektif çiftliklerde makineleşme gerçekleşiyor, ama bakın, insanların%30'u boşuna oturuyor. İşte size emek. Ve bunun için, uygun bir organ- Halk Komiserleri'ne bağlı yeniden yerleşim idaresi, cumhuriyetlerde de kendi yerel organlarına sahip olacak büyük bir yeniden yerleşim idaresi oluşturmak gerekir, böylece insanlar sadece SSCB içinde değil, bireysel cumhuriyetler içinde, bölgeler içinde mevcut olur. Nüfusun, yerleşimin olduğu alanlar var ve nüfusu olmayan alanlar var. Bu yapılmak zorundadır. Planlı bir ekonomi bu konuyu elementlere bırakamaz. Planlı bir ekonomi, eğer planlı bir sosyalist ekonomi ise, sadece parayı değil, sadece fonları değil, aynı zamanda işgücünü de yönetmelidir. Bu ikinci noktadır. Yani olaylara bu açıdan daha çok bakmış oluyorsunuz. En kötüsünden sıyrılmak, Kollektif çiftliğin sağlığını tazelemek ve iyileştirmek gerekiyor, çünkü biri 600 iş günü, diğeri 50 iş günü üretiyorsa, diğerinin faydaları ve diğerinin faydaları yoksa, bu şekilde en iyi insanları rencide ederiz. En iyi kolektif çiftçileri desteklemek için en kötüsü sarsılmalıdır. Bu ikinci noktadır.

Stalin

1 * Bundan sonra, belgenin bir taslağı.

2 * metinde böyle.

110 Genel kurulda tartışılan ana konu (21-24 Mayıs 27'de) şu şekilde formüle edildi: "Kollektif çiftliklerin kamusal alanlarını israftan korumak için önlemler üzerine." Bu konuyu tartışmak için hazırlıklar Plenum’un açılışından neredeyse bir ay önce başladı. AA Andreev önderliğindeki Merkez Komitesi Tarım Dairesi'nde bu konuda üç özel toplantı yapıldı. CPSU(b) Merkez Komitesi Politbüro'sunda tarımsal konuları denetleyen Andreev, genel kurulda bir rapor hazırladı. Stalin, Andreev'den kısa bir süre sonra konuştu. Stalin'in temel öneme sahip konuşması sadece yayınlanmamakla kalmadı, aynı zamanda Plenumun daktiloyla yazılmış kopyasından bile çıkarıldı; yayına hazırlanan setin tipografik kanıtlarında da bulunamadı. Stalin'in Yazılarının bir sonraki cildinin derleyicileri, onun kişisel koleksiyonundan çıkarılan metni kullandı. Böyle bir detay ilginç. Rapor sırasında Andreev, hazırlık toplantılarına katılan bir dizi yerel ve bölgesel parti komitesi sekreterinin, Politbüro üyelerinin görüşlerine dayanarak, "1935 tüzüğünün modası geçmiş" olduğu için kollektif çiftçilerin kişisel alanlarını önemli ölçüde azaltma ihtiyacı sorusunu gündeme getirdi. Stalin, III. Kongre'de sorunun kolektif çiftçilerin kendileri tarafından karara bağlanması gerektiğine işaret ederek, "Şimdiye kadar tüzük iptal edilmedi" sözleriyle Andreev’in sözünü kesti: "Kongre, Modası geçmiş tüzüğü değiştirmek için bir karar almalıdır" dedi.  Ve ondan önce, "Merkez Komitesi genel kurulu, komünistler bir araya gelsin ve kollektif çiftçiler için bir yasa yazsın. Bu gereklidir.

Stalin genel kurulda yaptığı bir konuşmada şu gerekçeyi verdi: "Özel bir evde yaşayan bir adam her zaman bu konuyu çözmeye çalışacaktır." "Bireysel çiftçiliğe geri adım atıldı." "Eğer olaylar boyunca sürüklenmeye devam edersek ve liderlik etmezsek, o zaman ... öyle bir tablo elde edeceğiz ki, kolektif çiftlikler dağılacak, kollektif çiftlikler yerine çiftlik yerleşimleri kurulacak, yeni bireysel çiftlikler ... O zaman sanayi kapatılmalı, traktör ve biçerdöver filosu tasfiye edilmeli, şehirler ve ordu için artık tahıl kalmayacak.

"Unsurlardan (kendiliğinden etkenler peşinde koşmaktan) Bolşevik liderliğe dönmek zorunluluktur ... Öncülük edin kuyrukçuluk değil."

Esas itibarıyla mesele, 1935 kolektif çiftlik tüzüğünde yer alan bireysel arazi kullanım normlarının gözden geçirilmesi meselesiydi. Stalin, kollektif çiftçilerin tarlalarının kapsamlı bir ölçümünü, kişisel kullanımdan çekilerek, sebze bahçeleri, kavunlar vbç, bunların kollektif çiftliklerin kamusal alanlarına eklenmesini talep etti. Çok az iş günü üreten veya hiç üretmeyen kollektif çiftçiler, sanayi alanına gönderilmesi veya çok fazla toprağın olduğu diğer alanlara (Sibirya, Volga bölgesi Kazakistan, Uzak Doğu) taşındırılması gereken "gerçek parazitler", "parazitler", "hayali kolektif çiftçiler" olarak adlandırdı. "Kollektif çiftlikler artı emekten kurtarılmalıdır." Stalin, hiçbir ironi olmaksızın, "işsizliği kendi kafalarımızda ortadan kaldırdık ve şimdi işçi bulacak yer yok", ancak "kollektif çiftliklerde kesinlikle işsiz bir işgücü var" diye şikâyet etti.

Plenum (Genel Kurul) kararı ile, Stalin'in talimatları temelinde, kollektif çiftliklerde, her sağlam yapılı kolektif çiftçi ve kollektif çiftçi için başarısızlık durumunda yılda zorunlu (60'tan 100'e kadar) asgari çalışma günü belirlenmiştir. Bu zorunluluk karşılanmadığı durumda, ihlal edenler kollektif çiftliği terk etmiş ve kollektif çiftçi haklarını kaybetmiş olarak görülecektir.

Hane topraklarının ölçümleri, el konulması ve "fazlalıkların" kolektif çiftliklere aktarılması genel kurul kararı temelinde kararlaştırıldı. Kırsal aktivistlerin katılımıyla özel komisyonlar oluşturuldu ve kararları ilçe parti komiteleri tarafından onaylandı. Ölçümler Ekim 1939 başında tamamlandı. El konulan arazinin toplam alanı 1189,1 bin hektardı. Stalin'in talimatına uygun olarak, "Kollektif çiftçilerin ihtiyaç fazlası kısmının çok arazili alanlara yeniden yerleştirilmesini yönetmek" için SSCB Halk Komiserleri Konseyi bünyesinde Göç İdaresi ve onun yerel organları oluşturuldu. Kollektif çiftlik ailelerinin Doğu'ya yeniden yerleştirilmesi başladı. Bu, "kollektif çiftlik kamu arazilerinin azaltılamayacağı ve küçük topraklardaki kolektif çiftliklerde kollektif çiftçilere yasal normlara göre kişisel araziler sağlama rezervlerinin zaten tükenmiş olduğu" gerçeğiyle savunuldu. Çiftlik arazilerini ve çiftlik hayvanlarının bir kısmını kaybeden bu tür kolektif çiftçilerin aileleri, evlerini terk etmek ve Sibirya, Uzak Doğu, Kazakistan'a gitmek zorunda kaldı. . Yeniden Yerleşim İdaresi'nin verilerine göre, 1 Ekim 1940 itibariyle, yaklaşık 6 bin köylü ailesi geri döndü (Sovyet Köylülerinin Tarihi. Cilt 3. S. 30-31) (IE Zelenin'in notu).


Kaynak;

“Transcripts from the Soviet Archives”, 14 Cilt, Svitlana M, Erdogan A

Çeviri; Erdogan A, Ocak 2021