30 Haziran 2020

ABD VİZESİ PEŞİNDE İSPİYONCU OLARAK TROÇKİ

William J. Chase
Pittsburgh Üniversitesi'nde Tarih Profesörü
“ Trotskii v Mekcike . K istorii ero neglasnykh kontaktov s pravitel'stvom SShA (1937-1940) ”
(" Troçki Meksika'da:  ABD Hükümeti ile Gayri Resmi İlişkilerinin bir Tarihine Doğru, 1937-1940 "), Otechestvennaia istoriia , 4 (Temmuz / Ağustos 1995)

Gelişmiş kapitalist ülkelerde ve işçi sınıfının ve bunun yanında küçük burjuvanın yaygınlaştığı, özellikle Türkiye gibi ülkelerde, Anti-Komünist Tarihçilerin ve akademisyenlerin Stalin ve Sovyetler karşıtı kitap ve yazıları etkin bir şekilde gerek benzer yazarlar, çevirmenler  ve gerekse "internet gazeteci yazarları!! tarafından yoğun bir şekilde kucaklanıp promosyonu yapılmakta. Bu burjuva ve sol maskeli liberal ve anti-komünist yazar!! ların yarattığı kültür; "eğer bir yazının içeriği Anti-Stalin ve Anti-Sovyet se  doğrudur, okumaya değer ve önemlidir, eğer Stalini ve Sovyetleri suçlamıyorsa yalandır, okumaya değmez ve önemsizdir" ön yargılı anlayışın kültürüdür. 

Akademik ünvanlarına güvenen Anti-Komünist yazarların genellikle birincil kaynaklardan çok ön yargılara hitab eden dedikodulara, yalanlara ve uydurmalara dayandığını Grover Furr her kitabında birincil kaynaklara ve belgelere dayanarak teşhir etmiştir. Benzer ve Sol maskesi altında yazılan yazılarsa genellikle doğruların arasına bu dedikoduları ve yalanları serpiştirme taktiğinin belirgin göstergelerini içinde taşır. Ancak bu anti-komünist amaçlı yazılarda bile, inandırıcı olmak için vermek zorunda kaldıkları bazı belgeler, bazen,  inatçı olan bazı gerçekleri de ortaya döker. Profesör Chase in bu yazısıda buna bir örnektir.

Aşağıda özetlenen yazı, Stephen Kotkin, Arch Getty, Robert Conquest vb. gibi anti Komünist bir tarihçi yazarın Troçkinin ABD ye vize alma dönemini, bu serüveninde yaptığı ispiyonculuğu (haklı kılan) , Troçkinin neden daha önce öldürülmediğini ele alıp, belgelerle inceleyen bir araştırma yazısı.  Yani araştırma bir "Stalinist" tarafından değil, Troçkiye sempati duyan, anti-Sovyet, anti-Stalinist bir yazarın araştırma yazısı. 

Yazıda net bir şekilde görülebileceği gibi Troçki sadece ABD de komünist avcılığı için kurulmuş olan Diez Komitesi ile ilişkiye geçmekle kalmamış, ABD istihbaratının merkezleri olan ABD konsoloslukları, ABD Polis şefleri, ajanları ile ilişkiye geçmiş, ve sadece ABD deki komünistleri ispiyon etmekle kalmamış, Meksika ve diğer Latin Amerika ülkelerindeki, Avrupadaki komünistleride ispiyonculuk faaliyetine girişmiştir. 

Yazarın bazı kitapları ve yazıları, onun niteliği ve eğilimi hakkında yeterli bilgi veriyor;

Sınırlar İçindeki Düşmanlar? Komintern ve Stalinist Baskı, 1934-1939 (Yale University Press, 2001).

İşçiler, Toplum ve Sovyet Devleti: Moskova'da Çalışma ve Yaşam, 1918-1929, (Illinois Üniversitesi Yayınları, W. Averell Harriman Enstitüsü Çalışmaları, 1987, 1990).

Terörün Anatomisi, James Harris ve Sarah Davies, “SSCB'de Yoldaşlarını Suçlama, 1934-1937”. Stalin Altında Siyasi Şiddet (Oxford University Press, 2013)

“Mikro Tarih ve Kitle Baskısı: Béla Kun'un Düşüşünde Siyaset, Kişilikler ve İntikam ,” Russian Review (Temmuz 2008),

Sarah Davies ve James Harris, eds., "Yapımcı Olarak Stalin: Moskova Şov Mahkemeleri ve Ölümcül Tehditlerin İnşası", Stalin: Yeni Bir Tarih (Cambridge University Press, 2005),

“El Extraño Caso de Diego Rivera ve Estado Departmento de Estado” (“Diego Rivera ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Garip Örneği”), Zona Abierta ( Suplemento de Economica , Politica ve Sociedad del Financiero ) II, 61 ( Noviembre 1993).

“Stalinist Döneminin Sosyal Tarihi ve Revizyonizmi,” Russian Review, 46 (1987)

Anti-Komünist tarihçi J. Arch Getty ile;

“1930'ların sonlarında Sovyet Elitleri arasında Baskı Modelleri; Bir Biyografik Yaklaşım ”(J. Arch Getty ile), J. Arch Getty ve Roberta Manning, ed., Stalinist Terör: Yeni Perspektifler, (Cambridge University Press, 1993),

“1917 Moskova Bolşevik Kadroları: Prosopografik Bir Analiz” (J. Arch Getty ile)

“1917 Moskova Parlamentosu Büyük Arındırmalarda Elit”, (J. Arch Getty ile),

“1935'te Sovyet Bürokrasisi: Sosyo-Politik Bir Profil” (J. Arch Getty ile), John W. Strong, ed., Devrimci Kültür ve Stalinizm Üzerine makaleler, ( Slavica , 1990)

Ve çok sayıda diğer komünist karşıtı, Sovyet karşıtı makaleler.

Troçkinin ABD'ye VİZE Serüveni

25 Mayıs 1933'te Leon Troçki, sürgündeki evinden İstanbul'daki ABD Konsolosuna, Amerikan ve Rus iç savaşları nı karşılaştıran tarihi bir kitap için "Amerika Birleşik Devletleri'ne girme ve üç ay boyunca kalma vizesi" talep eden mektup yazdı. Troçki Konsolos'a şunları garanti etti:
"Ziyaretimin herhangi bir siyasi amaç ile hiçbir ilişkisi yok. Doğrudan ya da dolaylı olarak ABD'nin iç işlerine müdahale etmemek için kategorik bir yükümlülük üstlenmeye hazırım." 
Troçki, Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu, İstanbul, 25 Mayıs 1933. Ulusal Arşivler, Kayıt Grubu 59 (ABD Dışişleri Bakanlığı kayıtları; bundan sonra RO 59 olarak anılacaktır).
Buna rağmen, 1934'ten Ağustos 1940'ta ölümüne kadar, ABD hükumetinin Troçki'yi kabul etmeyi reddetmesi, Troçkinin kişisel ve siyasi yaşamında sürekli bir rol oynadı. Bu süreç içinde, tekrar tekrar ABD'ye kabul edilmesini sağlamaya çalıştı.......

Troçki, 23 Temmuz 1933'te Fransa'ya geldi ve Fransız Hükümeti vizesini iptal edip, Norveç'te geçici ikametgah kurmaya zorlanmadan önce hemen hemen iki yıl orada yaşadı ve...

Ekim 1936'da, Leon Trotçki Savunma Komitesi (bundan sonra ACDLT olarak anılacaktır) kuruldu. Belirtilen amaçları "ona [Troçkiye] normal sığınma haklarını elde etmeye yardımcı olmak ve [Ağustos 1936'da, Moskova duruşmasında aleyhinde yapılan suçlamalara ilişkin olarak] mevcut tüm kanıtları inceleyecek bir Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun oluşturulmasına yardımcı olmak, ve bulgularını kamuoyuna duyurdu. (Bu ACDLT'nin kuruluşunu açıklayan 22 Ekim 1936 tarihli  altı kişiden gelen mektup, kendisini Leon Troçki Savunması için Amerikan Komitesi olarak adlandırdı. ACDLT Koleksiyonu.)

Kasım 1936'da Troçkist liderler, resmi olarak dağılmış fakat çok aktif yerel komitelerine bir genelge yayınladılar. Genelge  açıklaması:
"Şu anda en önemli programla ilgili konu Troçki için iltica konusudur; Troçki güvenli bir yere, güvenli bir şekilde yerleşir yerleşmez, bundan sonraki çalışmalarımız Moskova duruşmalarının eksiksiz ve tarafsız bir şekilde araştırılması konusunu ele alacak; bu komiteden   organizasyon olarak bağımsız olan Amerika'daki seçkin hukukçulardan oluşan bir Hukuk Komisyonu kurmayı veya kurulmasını planlıyoruz; aynı zamanda uluslararası bir komisyonun mahkeme olarak yer alması, bunun Troçki'nin kendi ifadesini alması ve bir karar vermesi için çalışacağız. ANCAK ACİL GELECEKte [sic] Troçki'ye iltica sorununa odaklanmalıyız ...."
Troçki, açıklamayı "komitedeki yoldaşlara" derhal yapılması gerekenler hakkında talimat vererek sonlandırdı:
"Meksika'ya Alt komisyon delegasyonu iki veya üç gün içinde kararlaştırılmalı ve örgütlenmeli ... komisyonun kendisi için isimlerin belirlenmesi gerekli ... heyetin dönüşü ve raporundan hemen sonra işe başlanmalı. "
Troçkinin Soruşturma komisyonuna verdiği önem, buluntuların ne olduğundan emin olduğuna dair açıklamasından açıkça anlaşılmaktadır:
Zamanımızın en büyük tarihi, felsefi ve psikolojik kitabı, soruşturma komisyonu tarafından yazılacaktır.”
(ABD de komünist avcılığının başladığı dönemde, ABD li "bağımsız" seçkin hukukçuların, "Zamanımızın en büyük tarihi, felsefi ve psikolojik kitabı" nı yazmasını beklemek, Türkiyede AKP iktidarı altında, laiklik, kadın ve çocuk hakları konusunda "bağımsız" seçkin hukukçuların, zamanın en büyük tarihi, felsefi ve psikolojik kitabı" nı yazmasını beklemekle aynı öznellik içinde olabilir. E.A)
Troçki'nin soruşturma komisyonunun kompozisyonu ve "Marksist koalisyon kuralları" hakkındaki görüşleri bir Marksist parti içinde uygun olabilirdi, ama  kim olduğu için değil,  "iltica hakkı en eski demokratik ilkelerden biri olduğu için onun haklarını savunmaya çalışan bir Amerikan siyasi koalisyonu için uygun değildi-gerçekte potansiyel olarak yıkıcıydı." Troçkinin eleştirileri, Amerikan liberalleri ve radikalleri tarafından paylaşılan ilkeleri anlama ve bunlara saygı duyma konusundaki yetersizliğini ya da reddiyetçiliğini göstermektedir. ACDLT üyelerinin çoğu Troçki'nin siyasi görüşlerini paylaşmıyordu, onu ve davasını bir sembol olarak görüyordu. ACDLT'nin başlangıçtaki başarıları, tam olarak sığınma ve tarafsız bir soruşturma hak ettiğine dair derin bir inancı paylaşan farklı siyasi çıkarlardan oluşan bir koalisyondan oluşmasından kaynaklanıyordu. Bilindiği gibi,10 Nisan 1937'de, Dewey Komisyonu,  Meksika'daki bir hafta süren duruşmalarına başladı.

Troçki neden ABD'ye girmek istedi? Bunun birkaç nedeni vardı. Meksika'nın kendisine sığınma hakkı vermesini takdir etmesine rağmen, Meksika sorunlarına müdahale etmeyeceği sözü verdiğinden ve Meksika'nın Avrupa'dan soyutlanmış  olmasından, Troçkinin yaşamında muhtemelen heyecan verici bir olasılık yoktu. Meksika siyasi ortamı da Troçki'ye dostça değildi. Cardenas yılları sürecinde, önemi ve etkinliği artan Meksika Komünist Partisi (PCM) ve ülkenin en büyük ve en güçlü işçi örgütü CTM ( Confederacion de Trabajadores Mexicanos- Meksika İşçileri Konfederasyonu), Troçki'nin sığınma politikasına karşıydı. Troçki ve ekibi, Başkan Cardenas'in sığınma talebinin tek garantisi olmasından endişe duyuyorlardı. Ayrıca "Buradaki Stalinistlerin ... Troçki ve arkadaşlarına suikast için" elverişli bir atmosfer hazırlıyor olmalarından " endişe duyuyorlardı. Dahası, Meksika Troçkist partisi son derece küçüktü, yaklaşık otuz üye ve siyasi olarak acizdi. Son olarak, Meksika ve SSCB, İspanya İç Savaşı sırasında Halk Cephesi hükümetine maddi destek sağlayan tek ülkelerdi. Meksika'da Halk Cephesi için destek yüksekti ve bazı çevrelerde SSCB'ye de sempati yüksekti . Troçki'nin her ikisine de yönelik sürekli eleştirileri Meksika'dan kendisi için siyasi desteği baltalıyordu.

Öte yandan, Troçki'nin ve  hareketinin ABD'deki siyasi beklentileri parlak görünüyordu. Amerikan partisi dünyanın en geniş Troçkist partisi idi ve etkisi artıyor gibi görünüyordu. 1937'nin ortalarında Troçki'nin bu partiyi dağıtma ve bu partiyi ele geçirme veya militan kanadını Troçkistlerin saflarına kazanma amacıyla Amerikan Sosyalist Partisine sızma stratejisi  çalışıyor gibi görünüyordu. Buna ilave olarak, Troçki neredeyse tamamen  mali ve personel destek için Amerikan hareketine bağımlıydı. Meksika'daki kişisel sekreterlerinin ve korumalarının neredeyse tamamı Amerikalı idi ve Amerikalı sempatizanlar dan periyodik mali yardımlar alıyordu. Bu gerçekler göz önüne alındığında, ABD'de sığınmayı önerecek çok fazla şey vardı.

Dewey Komisyonu Meksika'dan ayrıldıktan sonra Troçki ve destekçileri ABD'ye girişini elde etmek için ciddi özel çabaları başlattı. Temmuz 1937'de Dewey Komisyonu'na eşlik eden emek gazetecisi Benjamin Stolberg, kapsamlı bir tıbbi muayeneden geçmesi için Troçki'nin ABD'yi ziyaret etmesine izin amacıyla ABD Çalışma Bakanı Frances Perkins'i ziyaret etti. Stolberg Perkins'e, son birkaç yıldır Troçki'nin "açıklanamayan ateş ler" olarak tanımladığı gizemli bir rahatsızlık yaşadığını söyledi. Aslında, gerçek sebep tıbbi değildi, Herbert Solow'un John Dewey'e yazdığı mektupta açıkça belirtildiği gibi:
 "Uluslararası Komisyonun Eylül duruşmaları için (Troçkinin)  LDT'si oluğuyla ilgili saptamanızı  not ediyorum. Önemli değil, ama onun için faydası olur. Eğer Roosevelt bu amaç için Troçkiye yetmiş iki saatlik vize vermesi için teşvik edilebilirse,devamında Meksika'ya döner. Hepsi Roosevelt'in devamında WT'ye  bir yıllık vize verip veremeyeceğini güvenli bir şekilde anlamak  için bir deneme olur. " 
Perkins, Stolberg'in şaşkına uğratan bir şekilde ilgili talebini üç şartla kabul etti: 
"Troçki, halka açık ziyaretler yapmayacağına, siyasetle ilgilenmeyeceğine söz verecek ve Dışişleri Bakanı Cordell Hull Troçki'nin girişini onaylayacak. Eğer Troçki bu şartları ihlal ederse, "bir daha asla giremezdi."
 Troçki, koşulları kabul etti:
 "Tüm koşulları mutlak sadakatle gözlemleyeceğim."
Perkins'in tavsiyesi üzerine hareket eden Stolberg, Dewey'den konuyu Hull'a getirmesini istedi. (Stolberg - Troçki 27 Temmuz 1937; Troçki - Stolberg, 31 Temmuz 1937, Troçki Arşivi.)

1937'nin sonlarına doğru Troçki'nin ABD'ye kabul edilme beklentileri parlak görünmüyordu. Dışişleri Bakanlığı defalarca vize için dolaylı kararlarını reddetmişti. Bu süreç içinde, ABD'de Troçki'ye popüler destek birkaç nedenden dolayı gittikçe azalıyordu. Dewey Komisyonu ve Uluslararası Soruşturma Komisyonu Troçki'yi temize çıkardı, ancak ironik bir şekilde, halkın siyasi enerjileri Avrupa'da, özellikle de İspanya İç Savaşı ve Nazi Almanya'sının saldırgan davranışlarında olmak üzere daha acil ve uğursuz olaylara yöneldiğinden, bu "temize çıkarma" Troçkiye destek sağlamadı. Rolünü yerine getiren ACDLT, Ekim 1937'ye kadar neredeyse can çekişti; Şubat 1938'de kendisini feshetme oylaması yaptı. Troçki, Herbert Solow'a yazdığı bir mektupta hayal kırıklığını ve öfkesini dile getirdi:
Komite'nin bir yıllık çalışmadan sonra dağıtılması gerekliliği, büyük bir yenilgi ve korkunç enerji israfıdır. Şimdi tekrar başlamalısınız. Siyasi bekârların kaderi! Her halükarda Stalinist gangasterliğine karşı genel bir savunma komitesinin oluşturulması  şimdi en acil görevlerden birisidir. İspanya'daki olaylar sadece bir başlangıç. Katillere karşı  zamanında siyasi 'milis' kadroları oluşturmak gereklidir. ”
Herbert Solow'un Troçki'ye yazdığı mektup:
''Çok gizli bir belgeyi onaylıyorum. Taslağını hazırladım ve özel bir alt komite tarafından yürütülecek. [Max] Schachtman'a göstereceğim. Onun dışında, Komite'de [ACDLT] başka kimse görmeyecek. Sizin düzeltmelerinizden ve Schactman'ın eline geçtikten ve alt komite bunu onayladıktan sonra, biz . göndeririz ... eğer [bunu] özel bir  için için kullanımınız yoksa, lütfen yok edin. "
Görünüşe göre Troçki bunu yok etti , çünkü arşivinde bulamadım.

Troçki'nin "İspanya'daki olaylar" olarak adlandırdığı şey, Troçkiye halk desteğinin zayıflamasına da katkıda bulundu. 1936'da İspanya İç Savaşı'nın patlak vermesi, Avrupa ve Amerika genelinde yankılandı. ABD'de, İspanyol Halk Cephesi hükümetinin anti-faşist mücadelesine yönelik sempati, özellikle liberaller ve radikaller arasında yaygındı.  Faşist saldırganlığın dünya barışını tehdit ettiği bir dönemdeTroçki'nin ve arkadaşlarının Halk Cephe'sine yönelik eleştirilerini, anti-faşist koalisyonu bölme hikmetini sorgulayan Amerikalı destekçilerinin çoğunu kızdırdı ve şaşırttı.

Troçki'ye verilen desteği zayıflattan diğer bir etken. Haziran 1937'de, Sosyalist Parti ile ilişkileri koparmanın zamanı geldiğini ve "Bolşevik devriminin yirminci yıldönümü olan  7 Kasım dan geç olmamak üzere bağımsız bir Troçkist partinin yeniden oluşturulması, parti olarak sahneye çıkmaları gerektiği  üzerine Amerikalı yoldaşlarına önerdi. Yoldaşlarını partinin ılımlı kanadına karşı amansız bir kampanya başlatmaya çağırdı:
"Onları hain ve rezil olarak kınamalıyız."
Troçkistlerin siyasi saldırısı o kadar şiddetliydi ki parti Ekim ayında onları kovdu. Troçkistlerin taktikleri ACDLT ve Dewey Komisyonu'nu aktif olarak destekleyen Sosyalistleri ve sempatizanlarını kızdırdı.

Troçki'nin verili konularda görüşlerini paylaşmayan liberallerin ve radikalleri Stalinistler veya GPU ajanları olarak suçlamaları  ona olan desteği daha da azalttı. Rahatsız edici - cırlak bir şekilde eleştirdiği kişiler arasında, ACDLT'nin kurucularından ve İspanyol Cumhuriyet Hükümeti'ni ve Halk Cephesini aktif olarak destekleyen ve ulusun ilk iki Moskova duruşmasında itiraflarının gerçek olarak ortaya çıktığını gösteren makaleler yayınlayan Freda Kirchwey vardı. Troçkinin hayal kırıklığını anlayabilmemize rağmen, etkili Kirchwey hakkında  Troçkinin kaba tonlu mektupları ve yorumları Amerikan liberalleri arasında sempatiyi daha da yıprattı.

Troçki, görüşlerini paylaşmayanlara karşı hoşgörüsüzlüğünü anarşist Carlo Tresca'ya da gösterdi :
" [Amerikan liberal dergileri] Ulus ve Yeni Cumhuriyet'in tutumuna karşı, öfkenizi tamamen paylaşıyorum. Cellat iğrenç, ama daha da iğrenç olan, cellatın hizmetindeki rahiptir. Emperyalizmin ajanı olarak Stalin'in GPUsu nefret yakarıyor. Tamamen mide bulandırıcı olan, Stalin cellatlarına pezevenklik eden uzun saçlı demokratik vaizcilerdir.  Ulus ve Yeni Cumhuriyet gibi, bu tür sosyete orospuları, dalkavuklar, uşaklar için  anında ayıplama seferberliği olmadan, insanlığın kurtuluş mücadelesi imkansızdır. "
( Hipokratlığın darkafalı bir şekilde içine düştüğü bataklık, emperyalist ABD ye vize için uğraşan, ABD konsoloslukları ve Polis dahil, resmi kurumları ile ilişkiye giren  bir insanın,  Sovyetlerdeki Stalini ve Sovyet İstihbaratını "Emperyalizmin Ajanı" olarak tanımlamasında kendisini gösteriyor. E.A)

Troçkinin karakterizasyonu, onu savunmak için çalışan ve ona gelecekte de destek sağlayabilecek liberalleri, radikalleri ve aydınları yabancılaştırdı. Bu insanlar onun inançlarını paylaştıkları için değil, Troçki'nin sığınma ve tarafsız duruşma haklarını, sığınma hakkına, adil yargılanma ve özgür konuşma vazgeçilmez insan ve demokratik hakkına inandıkları için savundular.  Troçki her ne kadar da bu hakları kendi çıkarları için kullanmaya çalışsa da, Troçki Amerikan siyasal düşüncesinin bu inançlarını "tamamen şekilci, tamamen adli, siyasal olmayan ve Marksist olmayan anlayış" olarak ele aldı. Bir bütün olarak ele alırsak, ACDLT'nin dağılması, Troçkistlerin Sosyalist Partiden atılması ve Troçki'nin liberallere ve radikallere saldırıları Amerikan taraftarlarının saflarını azalttı.....

Mayıs 1938'de Suzanne Lafollette Dışişleri Bakan Yardımcısı Adolf Berle ile bir araya geldi ve Troçki ve Sedova'ya Mayo Kliniği veya Johns Hopkins gibi bir hastaneye 60 gün gibi kısa bir süre için ABD'yi ziyaret etmeleri için vize vermesini istedi. " Berle reddetti çünkü "Troçki'nin kabulü bazı çok ciddi sorunlar yarattı."

Berle daha sonra "Meksika'nın en büyük sendikası CTM'nin anti-Troçkist lideri" Lombardo Toledano'nun teorik olarak Avrupa gezisinde Rusya'yı ziyaret ettiğini, muhtemelen, Meksika'nın Troçki için çok sağlıklı olmayabileceğini öne süren bazı siyasi baskılar olabileceğini" yazdı. (Adolf Berle - Moffat, 27 Mayıs 1938, Ulusal Arşivler, RO 59.)

ROBERT BLACKWELL OLAYI, MEKSİKA KP VE TROÇKİNİN MEKSİKADAKİ DURUMUNDAKİ GELİŞMELER

Temmuz 1938'de yeni bir konu Dışişleri Bakanlığı'nın Troçki konusundaki endişelerini arttırdı. O ay, Uluslararası Tugaylar ile savaşan Robert Blackwell (Lakabı Russell Negrete Blackwell ) adlı bir Amerikalı İspanya'da tutuklandı. Blackwell, İspanyol Cumhuriyet Ordusu polisinin faşistlere yardım etmek ve karşı-devrimi teşvik etmekle suçladığı eski bir komünist ve eski bir Troçkistti. Polis yetkilileri, Blackwell'in Troçki'nin kişisel sekreteri olduğunu ve sürekli bir karşı-devrimci kampanyaya katıldığını iddia etti. Blackwell askeri mahkeme huzurunda yargılanmak üzere tutuldu.

Eylül 1938'de, New York'ta  Robert Blackwell Amerika Savunma Komitesi kuruldu. Üyelik listesi ACDLT'ninkiyle neredeyse aynıydı ve Troçkistler Dışişleri Bakanlığı'nın Blackwell'in serbest bırakılmasını sağlaması için kampanyasında aktif bir rol oynadılar. Bu makalenin amacı çerçevesi içinde, Blackwell olayının en ilgi çekici yönü Troçki'nin bu konudaki kısa rolü oldu.

Troçki, 8 Kasım 1938'de Meksika Federal Bölgesi Amerikan Başkonsolosu James B. Stewart'a şunları yazdı:
"Burada Sayın Blackwell ile daha önce hiç tanışmadığımı beyan etmeyi zorunlu buluyorum. Onunla herhangi bir bağım yok. Üstelik o asla benim sekreterim değildi. Arkadaşlarım bana tamamen Amerikan kökenli Dördüncü Enternasyonal'e karşı bir siyasi gruba ait olduğunu bildiriyor ... Umarım size burada verdiğim ve ABD veya İspanya'nın herhangi bir yetkili organının önünde tekrarlamaya hazır olduğum bu bilginin Sayın Blackwell'in davası üzerinde bir etkisi olabilir. "
Troçki'nin mektubu iki nedenden dolayı ilgi çekicidir. Bu mektup, 1933 vize başvurusundan sonra ABD Hükümeti temsilcisine yazdığı ilk mektuptu. Bu iki şekilde yorumlanabilir: Ya Blackwell'in kötü durumuna duyduğu sempati, onu Blackwell adına müdahale etmeye motive etti, ya da Troçki'nin kendisinin ABD'ye giriş serüveninde  şansını canlı tutmak için,  Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi olarak istenmeyen birinden kendisini uzak tutmaya çalıştı. Troçkinin kendisine ve kendi görüşlerine karşı çıkanlara karşı merhamet yoksunluğunu göz önüne alırsak, -Blackwell önceden karşı olmuş olabilir - birincisi (yani sempati, şefkatten bu girişimde bulunduğu EA) olası görünmüyor. İkincisi, gerçi görünüşe göre Troçki'nin Blackwell ile hiç tanışmadığı ve Blackwell sekreteri olmasa da, Troçki'nin Blackwell'i tanımadığını ABD ye iletme çabaları, dürüstçe değildi. Gerçekte, Blackwell Meksika'da Troçkist partiyi (Liga Communista lnternacionalista ) kurmuştu ve 1935 yılına kadar Partinin üyesiydi.

Troçki'nin Stewart'a mektubunun zamanlaması da ilgi çekicidir. Eylül 1938'de Troçki'nin tanıdıklarından ikisi onun ABD'ye vize almasına yardımcı olmaya çalıştı. Troçki'nin birlikte yaşadığı Diego Rivera, Troçki'nin ve eşinin kötüleşen sağlığı ve yetkili tıbbi tedaviye ihtiyaçları konusunda ABD Konsolosluğunu ziyaret etti. Bu çabadan hiçbir şey gelmedi. Bundan hemen önce Troçki Washington DC'deki eski polis şefi General Pelham Glassford'dan bir mektup aldı .... (Pelham Glassford Trotsky, 5 Ağustos 1938, Troçki Arşivi.) Glassford General Douglas MacArthur'un ve Washington'daki diğer etkili insanların arkadaşıydı.

Troçki, Glassford'a "[ABD'de] gizli yaşayacağına ... yetkililerle anlaşarak ikametini seçeceğine ..." ülkenin siyasi yaşamına katılmayacağına "ve" kişisel güvencesinin kendi yakın arkadaşları tarafından sağlanacağına "söz verdi . " Güvence yi alan Glassford, Baldwin'i Troçki'nin ABD'de 'üç ay veya daha fazla' yaşaması için vizeye başvurmasını istedi ve Troçki'nin " reddedilmeyeceğine dair bir güvence olmadan burada başvuru yapmak konusunda isteksiz olduğunu" belirtti. Baldwin'in çabaları sonuçsuz kaldı. Ekim ayında Glassford'a hükümetin Troçki'ye vize vermeyi reddedeceğini bildirdi çünkü "Dies Komitesi'nin (ABD Kongresi'nin Amerika-karşıtı Faaliyetleri Komitesi) şartları vizeyi imkansız kılıyor .... Bu muhakkak ki, Troçki'nin başvuruda bulunmasını engellemezdi ... ama bunu yaparak daha sonra vize şansını neredeyse kesinlikle engelleyecekti. "(Trotskiy to Glassford, 7 Ocak 1939, Troçki Arşivi.)
...
Eylül 1938'de Mexico City, Troçki ve ekibinin Kongreyi Troçki'ye karşı  şahsen [ve] onun iltica hakkına karşı "GPU ajanları için toplanma yeri" olarak gördükleri, Savaşa ve Faşizme Karşı Dünya Kongresi'ne ve her ikisi de Komintern cephe örgütleri olan, Latin Amerika Emek Kongresi'ne ev sahipliği yapacaktı.

Troçki takipçilerini "GPU ajanı olan kongre delegelerinin bilinen isimlerini mümkün olan en kısa zamanda postalamaları" için çağrı yaptı ... "Bu çok önemli bir mesele."

İspanyol İç Savaşı mültecilerinin Meksika'ya gelişi Troçki'yi endişelendirdi. Troçki, 7 Ocak 1939'da avukatı ve yoldaşı, Albert Goldman'a, Uluslararası Tugayların "1500 gazisinin" yakında Meksikaya ulaşmaları ile ilgili olarak  şunları yazdı:
"Bu kişilerin seçiminin GPU tarafından yapıldığını ve 1500'ün önemli bir yüzdesini GPU ajanlarının oluşturacağını düşünüyorum."
Endişelenmesi için neden vardı. Meksika'ya sığınan binlerce Uluslararası Tugay gazisinin birçoğu, İspanya İç Savaşı sırasında, Troçkistlerin Halk Cephesine karşı siyasetini, karşı-devrim ve faşizmi desteklemekle aynı şey olarak görüyorlardı. Blackwell, faşizmin Troçkist ajanı olmakla suçlanan birçok kişiden sadece biriydi. Buna ilave olarak, çoğu komünist olan gazi akını (Meksika Komünist Partisi) PCM ve CTM'nin siyasi konumlarını Troçki'nin zararı yönünde tehdit oluşturdu ve sonuçta bu yönde değiştirdi.

Gerçi 1939'dan önce, bu Meksika örgütlerinin her ikisi de resmi politikalarında Troçki'nin (Meksikaya) ilticasına açıkça karşı çıkmış olsalar da, politikaları Troçkiyi meşrulaştırmamak için onu görmezden gelmek-ciddiye almamaktı. Ancak, 1939'un ortalarından sonra, gazilerin etkisi arttıkça, hem PCM (Meksika Komünist Partisi) hem de CTM, Troçki'yi ve ilticasını giderek sert saldırılara maruz bıraktı. Mart 1940'taki gazilerin partiyi daha militan bir duruşa zorladığı PCM'nin Olağanüstü Kongresi'nden sonra bu kampanya belirgin bir şekilde yoğunlaştı. Daha geniş anlamda, İspanyol İç Savaşı mültecilerinin akını, Avrupa solunun faşizme karşı mücadelesini karakterize eden siyasi görüş ve davranışların çoğunu Meksika solu kültürüne tanıttı. Meksika'daki siyasi hava, Troçki için giderek olumsuz hale geldi.

Troçki, (Meksika Komünist Partisi) PCM ile ilgili endişesinde yalnız değildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, partinin nüfuzunun ve militanlığının, ABD vatandaşlarının mülklerine el konulması ve / veya kamulaştırılmasına verdiği destek, ABD politikalarının artan bir şekilde kınanması, ABD'de çalışan Meksikalı vatandaşlar arasında örgütlenme çabaları ve "Meksika'nın ekonomik sorunlarına çözüm olarak Sovyet tipi bir hükumet biçimi"ne Meksika'daki desteğin artmasından endişe ediyordu. Benzer endişeler Dies Komitesi'nin çalışmalarını da körükledi.

ANTİ KOMÜNİST DİES KOMİTESİ VE TROÇKİ

(Dies Komitesi, vatandaşların, kamu çalışanlarının ve komünist bağları olduğundan şüphelenilen kuruluşların sadakatsizlik ve yıkıcı faaliyetlerini iddia etmek ve onları tutuklayıp yargılamak için kurulan özel bir anti-komünist soruşturma komitesidir)

Troçki'nin ABD'ye vize alması için yeni bir olasılık, Ekim 1939'da beklenmedik bir kaynaktan, resmi olarak ABD Temsilciler Meclisi'nin Amerikan Karşıtı Faaliyetler Özel Komitesi olarak bilinen Dies Komitesi'nden ortaya çıktı. Mayıs 1938'de kurulan Dies Komitesi - ismi Teksas Temsilcisi Martin Dies'den - Amerikan işçi hareketi ve siyasi yaşamında komünist ve yıkıcı faaliyetleri ortaya çıkarmaya çalıştı. Bu amaçla kongre oturumları düzenledi. 12 Ekim'de Komite'nin baş araştırmacısı JB Matthews, Troçki'nin sekreteri Joseph Hansen'e telefon etti ve ardından Troçki'yi Komite'nin önüne çımaya davet etmesini ve Troçkinin "Stalinizmin tarihinin tam bir kaydını" sağlamasını istedi. Matthews Troçki'ye kendisi ve karısı ve onların korunması için vize ayarlayacağına söz verdi. Hansen o zaman şunu yazdı:
"[Troçki] konuyu tüm sekreterleri ve korumaları ile tartıştı. Elbette Dies Komitesini ve onun soruşturmalarını biliyoruz. Hepimiz oy birliğiyle Troçki Yoldaşın daveti kabul etmesinin bir Marksist siyasi görev olduğunda hem fikir olduk, Dördüncü Enternasyonal açısından diğer parlamenter organlardan farklı olmadığından, Stalinist yozlaşmayı işçilere açıklamak ve aynı zamanda Dies'in gerici siyasetine karşı sert bir darbe vurmak için bir tribün olarak kullanılabilir . "
(Medyanın ve oturumların Diez gibi faşist bir kurum tarafından kontrol altında tutulduğu bir dönemde ve yerde, "Dies in gerici siyasetine darbe vurma" kılıfı ile, Dies Komitesini güçlendirecek ve komünistlere faşist baskılarını meşrulaştıracak, azılı faşistlerin önünde  "anti-Stalin, Anti Sovyet " şahitlik..daha fazla yoruma gerek varmı? E.A)

Aynı günün ilerleyen saatlerinde Troçki Matthews'a şu telgrafı gönderdi:
"Davetinizi siyasi bir görev olarak kabul ediyorum."
Troçki, Dies Komitesinin Amerikan politikasındaki amacını ve rolünü açıkça biliyordu. Kendisi ve sekreterleri Dies Komitesinin komünist ve sendika faaliyetleri ve örgütleri hakkındaki araştırmalarını yakından takip etmişlerdi. Avukatı Albert Goldman, Komite'nin amaçlarını açıkça dile getiren Matthews ile birkaç kez görüşmütü. Her toplantıdan sonra, Goldman konuşmalarını Troçki'ye iletmişti. Matthews ile bir Kasım toplantısının ardından Goldman Troçki'ye şöyle yazdı:
Komite, (ABD) Komünist Partisini Stalinist hükümetle bağlantılamak istiyor çünkü Komünist Partiye, yabancı hükümetlerin aracısı olan tüm partileri kaydettirmeye zorlayan yeni bir yasa altında zulmetmek istiyor. Matthewse, dediğim gibi amacımız, Stalinizmin gerçekten yozlaşmış doğası ve emek hareketi üzerindeki yozlaşmış etkisini teşhir etmek. Ona  Amerika Birleşik Devletleri'nde altı ay boyunca kalmanıza izin verecek düzenli bir ziyaretçi vizesi almasını istedim. "Goldman to Trotsky, 2 Kasım 1939, Troçki Arşivi ."
(hangi kafa en gerici sistem olan, faşizmin ve onun  faşistlerinin huzurunda başkalarını "teşhir etmeye" çalışır - altı aylık vize garantisi olmazsa tabiki. EA)

Devamındaki birkaç hafta içinde Troçki ve ekibi, Komite önüne çıkmaya özenle hazırlandılar. Ancak (Dies önünde) ifade verme kararı, yenilenmiş Amerikan Troçkist partisi olan Sosyalist İşçi Partisi'nin (SWP) bazı üyelerini kızdırdı. Partinin Siyasi Komitesinin 17 Ekim toplantısında James Burnham, Troçki'nin kabulünü onaylanmamasını, konuyu yeniden düşünmesini ve ifade vermeyi reddetmesini talep eden ve talepe uymadığı taktirde SWP'nin Troçkiyle ilişkisini kitleye açık bir şekilde keseceğini ve Troçkinin pratiğini eleştireceğini" içeren bir önerge öne sürdü. " Önerge (oylamada) geçmedi. Siyasi Komite'ye yazdığı bir mektupta Troçki, "[T] o [Dies] komitesinin, tüm parlamento gibi, gerici olduğunu ve gerici amaçlara ulaştığını" kabul ediyor, ancak yoldaşlarına şunu sordu:
"Gerçeği oluşturmak amacıylneden bu komitenin önünde yer alamayalım? ... Gerekirse, düşman topraklarında görünmek ve onunla kendi silahlarıyla savaşmak - bu devrimci radikalizmdir."
Troçki'nin Dies Komitesi önüne çıkmasına muhalefet sadece SWP'nin liderliğiyle sınırlı değildi. Altı SWP üyesi Troçkiye Diesin siyasi gündeminin ne olduğunu yazdı ve  Troçkiyi kararını yeniden gözden geçirmeye çağırdı:
“.. Dies Komitesinin rolü, her tondaki radikal ve liberal düşünce ve eylemlerin, özellikle Berlin ve Moskova başta olmak üzere,  'yabancı ajanlar' suçlama kılıfı ile, araştırılmasını körüklemektir. Aslında savaş krizi derinleştikçe komitenin çalışması emek karşıtı yasalara destek toplamak için, uydurulmuş-fabrikasyon kanıtları kitlelere yaymak oldu. Bunu yaparken tüm sendika hareketinin hem muhafazakar hem de militan ve tüm solcu siyasi örgütlerin yakıcı nefretini kazanmıştır .... soruşturma sonuçlarında kanıtlar, emeğe karşı yasalarla  casuslara karşı polis faaliyetlerini ilişkilendirmenin temelini oluşturacaktır. Komitenin çalışması, grev hareketlerini yasadışı hale getirmede federal hükümetin polis güçlerini büyük ölçüde güçlendirecektir  .... gönüllü olarak komite önüne çıkmayı dikkatli bir şekilde  tartmanız gerektiğini düşünüyoruz... komite önüne çıkmanız nesnel olarak hareketimizi ilerletmekten ziyade hareketimize zarar vermesi gibi ciddi bir tehlike var, çünkü sizin gönüllü olarak  komite önüne çıkmanız, gelecekteki emek karşıtı yasalarla bağlantılandırılacktır ... ve ... sizin ifadeleriniz, kaçınılmaz olarak kızıl-avlama amaçları yönünde çarpıtılacaktır .... "
Troçki'nin Dies Komitesi önünde ifade vermesinin nedenini sorgulamak için bir neden olmamakla birlikte, bu tek neden olmayabilir. Troçki, ABD Hükümetinin, ABD Kongre komitesi önünde tanıklık eden ve siyasi sığınma hakkı alan Walter Krivitsky'yi (İç Savaş sırasında İspanya'daki Sovyet siyasi polisinin eski başkanı) kabul ettiğini biliyordu. Troçki'nin, Dies Komitesi önündeki ifadesinin aynı etkiyi yaratabileceği sonucuna varması mantıksız olmazdı. İfadeye davet, ona Stalin ve Stalinizm'i geniş bir (anti-komünist ve faşist. EA) kitleye teşhir etme ve kınama ve ABD vizesi alma fırsatı sundu....

Troçki'nin ABD'de (Komünist cadı-avcısı EA) Diez Komitesi önünde tanıklık etme niyeti, zaten giderek azalan kendisine olan desteğini, ciddi şekilde baltaladı. Troçkinin  liberaller, sivil liberterler ve SWP üyelerinden oluşan Amerikalı partizanları, SWPnin Politik Komitesinin çoğunluğunun kararına uymasına rağmen, hepsi Dies Komitesi'ne şiddetle karşı çıkıyordu. Troçkinin ifade vermeye istekli olması, Amerikalı müttefiklerinin ve hatta bazı yoldaşlarının, Dies Komitesini ve Troçkinin tanıklık etme kararının ne gibi bir etkisi olacağını takdir etmediğini gösteriyor. Belki de liberal ve radikal destekçilerinin anti-Stalinist tutumları nedeniyle, kendi kararını anlayacaklarına inanıyordu. Ayrıca, Dies Komitesinin tehdit ettiği siyasi ilke ve özgürlüklerin ACDLT'nin bunları korumak için oluşturduğu politikalar arasında olduğunu takdir edemedi. Amerikalı destekçileri açısından, bu ilkeler Troçki, Blackwell ve ABD Komünist Partisi için eşit olarak uygulanmalı.   Stalinizm'le bir ölüm kalım mücadelesi veren  Troçki'ye göre, bu tür ilkeler saf ve hain görünüyordu.

Meksika'nın Troçki'nin Dies Komitesi nezdinde ifade verme kararına tepkisi düşmanca ve neredeyse evrenseldi.  Özellikle (Meksika Komünist Partisi) PCM  kızgındı. 10 Ocak 1940 toplantısına katılanlar, Dies Komitesini Meksika'daki Amerikan petrol şirketlerinin çıkarlarına hizmeeden gerici bir organ olarak ve Troçki'nin onun önünde tanıklık etme istekliliğini kınadılar.

Bazıları Troçki'yi Dies Komitesi ile işbirliği yapmakla suçladı. Toplantı Troçkinin Meksika'dan sınır dışı edilmesini isteyen bir karar aldı.

İSPİYONCU OLARAK TROTSKY

Nisan ayında yapılan gizli bir (Meksika Komünist Partisi) PCM toplantısında, duvar-ressamı, Diego Rivera ve "muhtemelen Troçki" nin ABD Hükümeti'ne (Meksika Komünist Partisi) PCM hakkında hassas bilgiler sızdırdığı iddiaları "Troçki'den kurtulmak için her çaba," ve "ispiyonculara karşı cezalandırıcı pratik eylem yapma "sözü verildi. Dies Komitesinin Nisan ayında "PCM'nin Meksika Hükümeti'ni devirmeyi planladığı" açıklamasına  tepki olarak, PCM  "Troçki'nin ve Martin Dies'in tüm casuslarının ve ajanlarının sınır dışı edilmesi" çağrısını tekrarladı. Dies Komitesi'nin 24 Nisan'da yaptığı Troçki'yi tekrar ifade vermeye davet edebileceği açıklaması, PCM'nin "Troçki'den kurtulma" kararını daha da ateşlendirdi.

24 Mayıs 1940'ta duvar-ressamı, komünist ve İspanyol İç Savaşı gazisi David Alfaro Siqueiros ve yirmi beş silahlı dan oluşan bir grup, Troçki'nin yerleşim-sitesine girdikten sonra evin her tarafına 200 mermiyle kurşun yağmuruna tuttu. Troçki hayatta kaldı, ancak Amerikalı korumalardan biri Robert S. Harte kaçırıldı ve daha sonra öldürüldü.
Saldırıdan sonra Troçki'nin sitesini korku sardı. Hayatından Troçkiden daha az endişe duymayan Diego Rivera,  ABD Konsolosluğu ile temasa geçti ve ABD'ye girmesine izin verilmesi için bir Sınır Geçiş Kartı istedi. Konsolosluk müracaatını Washingtona iletmeyi kabul ettiBir hafta içinde, Göç ve Vatandaşlığa Kabul Servisi (INS) Özel Soruşturma Kurulu, Brownsville, Teksas'ta Rivera'nın başvurusunu göz önünde bulundurmak için toplandı ve hemen onaylandı .

Rivera eski bir komünist ve eski Troçkistti. Yani neden böyle resmi bir nezaket aldığı -özel muamele gördüğü merak edilebilir. Bunun nedeni, önceki on sekiz ay boyunca Rivera'nın hem basına hem de Meksika'daki Amerikan konsolosluk yetkililerine Meksika ve Meksika işçi örgütleri hakkında bilgi vermesiydi. Bilinen ilk örnek, Rivera'nın Meksika'daki gazetecilere Meksika Hükümeti'nde çalıştığı iddia edilen komünistlerin isimlerini verdiği Eylül 1938'de meydana geldi. Dies Komitesinin Troçki ve Rivera'ya davetleri Aralık 1939'da kamuya açık hale geldikten sonra, Rivera ifadesinin "Meksika'da ve Latin Amerika'daki diğer ülkelerdeki Stalinist ajanların kapsamlı faaliyetlerini ortaya çıkaracağını ve yine gazetecilere isimlerinin listesini verdiğini belirtti. Dies aynı gün Rivera ve Troçki'ye davetini geri çekti.

Rivera'nın Meksika iç işleri hakkında bilgi verme istekliliği burada bitmedi. Ocak 1940'tan itibaren ABD Konsolosluğu yetkilileriyle düzenli ve gizlice bir araya geldi ve onlara Meksika'daki komünist örgütler ve hedefler ,  (Meksika Komünist Partisi) PCM in sözde-Nazi işbirliği, PCM politikaları, Meksika Hükümeti'nde çalışan PCM ve Nazi ajanlarının, Meksika'da çalışan sözde komünist ajanlar hakkında bilgi verdi ve "John L. Lewis'in CIO yoluyla Meksika Emek Örgütlerine mali yardım verildiğini iddia etti. Nisan 1940 toplantısında PCM liderliği Rivera'nın ABD yetkililerine ve basına bilgi sızdırdığını iddia ettiğinde  haklıydılar. Rivera'nın Meksika'dan kaçmak için iyi bir nedeni vardı. Meksika'dan ayrılmadan önce Başkan Roosevelt'e ABD'ye "Nazi ve Sovyet tehdidi ile mücadelede" yardım etmek için " Troçkinin ABD'ye sığınma teklifi" yapması çağrısı , sadece PCM'nin Troçki'yi ve "Martin Dies'in tüm casusları ve ajanlarını" kovma çabalarını körükledi ve Troçki'ye yönelik tehlikeyi artırdı.

24 Mayıs saldırısından sonra Troçki'nin (ABD ye) güvenli sığınma ihtiyacı arttı. Öldürülme tehdidi her zaman gerçekti. SSCB ve Avrupa'daki siyasi destekçilerinin birçoğunun ve bir Sovyet çalışma kampındaki -Sergei'nin Paris'teki gizemli koşulların Sedov un- iki oğlunun ölümleri, hayatının sürekli tehlike altında olduğu inancını güçlendirdi. Gerçi Troçki, Mayıs 1940'tan önce hayatına karşı "bir girişim olacağından emin" olduğunu iddia etse de, Siqueiros çetesinin yaptığı girişimden sonra, öldürülme korkusu yoğunlaştı. Yerleşim sitesi- evi (koruma anlamında) daha da güçlendirildi. Devam eden Meksika cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası, Troçkinin Meksikada iltica güvencesizliğini açıkça ortaya koydu. İki önde gelen aday olan Avifa Camacho ve Almazan , Troçki'yi sınır dışı etme niyetlerini açıkça dile getirdi. Troçkinin Meksika'daki günleri sayılı gibi görünüyordu. Troçki, bir birey olarak, Dördüncü Enternasyonal'in lideri, teorisyeni ve somutlaşmışı olarak, bu harekette ve devrimci politikada aktif bir rol oynayacaksa, destekçileriyle yakın temasa izin veren güvenli bir sığınma yerine ihtiyacı vardı. Avrupa ve Asya'da savaşın artmasıyla, sığınma için mümkün olan tek yer Amerika kıtasındaydı; Bunların arasında ABD'ye sığınma en ideal olanıydı.  Daha önce ABD'ye geçici olarak kabul edilme çabaları başarısız olmuştu ve Dies Komitesi meselesinin ardından Troçki'nin ABD içindeki desteği önemli ölçüde azalmıştı.

Bu bağlamda, Troçki'nin yazıları ve son üç ayı boyunca personelinin davranışı, Meksika'da sığınmalarını sürdürme beklentilerini artırmak ve ABD ye vize umutlarını güçlendirmek için ABD Hükümetine yeterli değerde bilgi sağlamak yönünde tasarlanmış ikili bir strateji izlediğini göstermektedir. .

Troçki son üç ayı boyunca üzerinde çalıştığı Stalin'in biyografisini bir kenara bıraktı ve enerjilerini neredeyse sadece 24 Mayıs saldırısını ve sonrasındaki olayları araştırmaya adadı. İlgili iki konuda yazdı.

İlk olarak Troçki ,  üç Meksikalı yayının ( Futuro , El Popular ve La Voz de Mexico) Stalinist çizgisinde olmalarına karşılık olarak, Sovyet NKVD'den  finansal destek aldığını iddia etti. (Halk İçişleri Komiseriği Troçki tarafından önceli GPU olarak söz ediliyor). Bu suçlama ile ilgili olarak, (Meksika İşçileri Konfederasyonu) CTM'nin lideri Lombardo Toledano'nun yabancı  Sovyet  ajanı olduğu büyük suçlamasıydı.

İkincisi, Sovyet Hükümeti'nin NKVD aracılığıyla, Komintern'in ve ABD ve Meksika'nın komünist partilerinin tamamıyle kontrolünü ve yönetimini yaptığını iddia etti. İki konuyu birbirine bağlayan şey, 24 Mayıs saldırısını tasarladığına  ve tekrar deneyeceğine inandığı NKVD ağını açığa vurma ihtiyacını duymasıydı, çünkü “Stalin  benim ölümümü istiyor” dedi.....

Mayıs saldırısından kısa bir süre sonra Futuro, El Popular ve La Voz de Mexico, Troçki'nin kendisinin " kendi kendine saldırı " olarak adlandırdıkları olayı tasarladığını iddia ettiler. Troçki, iki amacı olduğunu düşündüğü suçlamadan öfkelendi:
"(1) saldırganlığın kurbanına karşı polis düşmanlığını körüklemek ve böylece saldırganlara yardım etmek; 
(2) mümkünse, benim Meksika'dan sınır dışı edilmeme neden olmak, yani GPU'nun eline geçmeme neden olmak. "
Troçki, 27 Mayıs'ta, Meksika Başsavcılığına, Federal Bölge Polis Şefine  ve İçişleri Sekreterine bu yayınların Sovyet Hükümetinden para aldıklarını içeren mektup yazdı.

Troçki, "Suikast girişiminin sadece Kremlin tarafından, Stalin tarafından yurt dışındaki GPU'nun aracılığıyla kışkırtılabileceğini" iddia etti.
 "GPU özellikle bir terör eylemi için kamuoyunu hazırlama sorunuyla ilgileniyor (ve bunu) .. .. işin bu parçası, her zaman Stalinist basına, Stalinist konuşmacılara ve sözde 'Sovyetler Birliği'nin dostlarına "atanmıştır." 
"" Saldırının nasıl ve kim tarafından düzenlendiğini anlamak için " GPU'nun faaliyetinin Komintern'in faaliyetiyle yakından ilişkili olduğunu kategorik olarak belirlemek şarttır... Komintem'in her bölümünün Merkez Komitesi'nde, o ülke için GPU'nun sorumlu bir yöneticisi bulunmaktadır. "Bu nedenle, "[24 Mayıs saldırısı hakkında] adli soruşturma, bana öyle geliyorki ... El Popular , La Voz de Mexico gazetelerini ve El Nacional'ın bazı işbirlikçilerini incelemek başarısız olamaz . ''
(bu pratiğin adının komünistleri gammazlamaktan başka bir şey olmayacağı gibi, Kominternin neden dağıtıldığı sorusuna bir başka yönden de cevap veriyor. EA)
El Popular ve Futuro hemen Troçki'ye karşı iftira davası başlattı.

Troçkinin Mahkemeye sunduğu belgeler iki amaca ulaşmaya çalışıyordu: yayınların yayın kurullarının birbirine bağlı ağını göstermek ve yayınların Sovyet Hükümeti'nin, özellikle de GPU'nun ajanları olarak hareket ettiğini kanıtlamak. Troçki'nin öncekini destekleyen delilleri ikincisini destekleyenden çok daha ikna ediciydi- dolaylı (kanıtsız) ve iftira  ve karalama suçlamalarını, suçlayıcılarına karşı yöneltmeyi amaçlayan. 

Troçki ayrıca (Meksikalı İşçiler Konfederasyonu) CTM'nin lideri ve Futuro editörü Lombardo Toledano'nun "terör saldırısının ahlaki hazırlıklarında yer aldığını" ve "Toledano'nun (suikast) girişimi için hazırlıklarını en genel şekilde önceden bildiğini iddia etti. " Toledano'yu "Kremlin'in yabancı ajanı" olarak nitelendirdi.

(Bir tarafta Sosyalist bir ülkeyi emperyalist-faşist bir ülkede suçlama çalışmaları, diğer yanda, misafir olduğu ülkenin Komünist partisini, işçi sendikasını, ilerici basını ve onların önde gelenlerini "hükümet"e, yabancı ajan olarak suç duyurusunda bulunma faaliyetleri....tamda TR de Troçkizmin varyasyonlarını kucaklayan "dönme" lerin faaliyetlerine uygun..EA)

Temmuz ayındaki iftira duruşmasında Troçki, La Voz de Mexico'nun da  Moskova'dan mali destek aldığı iddiasıyla suçladı. Bu gazete iftira davasıyla cevap verdi. Sonraki bir buçuk ay boyunca Troçki, suçlamasını kanıtlamak için kullanacağı bir belge üzerinde yorulmadan çalıştı ve bu onun son önemli eseri olan " Komintern ve GPU" idi.  (Yani Kominternin çalışmalarının gizliliğini, üyelerini ortaya seren bir belge. EA)

Bu belgede, Troçki, La Voz de Mexico'nun Moskova'daki GPU'dan para aldığını ve SSCB'ye sempati duyan tüm komünist partilerin ve örgütlerin GPU dan para aldığını kanıtlamaya çalıştı. İlk bölümde Troçki , Sovyet deneyinin yozlaşmasıyla ilgili görüşlerini sundu , GPU'nun 24 Mayıs suikast girişimini düzenlediğini iddia etti ve şunları söyledi:
"La Voz de Mexico'nun yayın kurulu yaklaşan suikast girişimi biliyordu ve kendi partisinin kamuoyunu ve sempatizan  çevrelerini buna  hazırlıyordu . " 
İkinci yarıda, "La Voz de Mexico, El Popular ve Futuro'nun GPU'nun araçları olduğu ve ekonomik yardımının tadını çıkardığı" suçlamasını desteklemek için oldukça zorlayıcı bazı temel ve dolaylı belgeler sundu .

Troçki ve personelinin (Meksika Komünist Partisi) PCM, Meksika radikal basını ve Komintern'e yönelik suçlamalarına verdiği siyasi önemi takdir etmek için, 24 Mayıs saldırısından sonra, onların ABD Konsolosluğu yetkilileri ile görüşmelerini inceleyeceğiz. Süreç, anlaşılır bir şekilde, Troçki  ve personelinin, Konsolosluğun kaçırılan muhafızının kaderiyle ilgili soruşturmasıyla işbirliği yaptığında başladı.  (Yani Troçkinin muhafızları arasında ABD konsolosluğunun adamları vardı EA)

Troçki'nin sekreterleri Konsolosluk personeline saldırı ve Harte hakkında bilgi verdi. Haziran ayında Konsolosluktan Robert McGregor, Troçki ile evinde bir araya geldi ve Harte'nin davasını tartıştı.  13 Temmuz'da Troçki ile bir araya gelerek soruşturmada "gelişmeleri öğrenmek" için tekrar bir araya geldi. Troçki, McGregor'a '  bu makaleden hiç söz etmediği halde "Komintern ve GPU'yu" hazırlarken derlediği iddialarını ve belgelerini ayrıntılı olarak anlattı.  McGregor'a Meksikalı yayınların, siyasi ve işçi liderlerinin ve PCM ile ilişkili olduğu iddia edilen hükümet yetkililerinin isimlerini verdi . Komintern'in önde gelen ajanlarından Carlos Contreras'ın (diğer adıyla Vittorio Vidali ) PCM'nin Yönlendirme Komitesinde görev aldığını iddia etti. Troçki,  Meksika'dan sınır dışı edilmesi için, bir Sovyet  ajanı olduğunu iddia ettiği Meksikanın eski Fransa Büyükelçisi Narciso Bassols'un çabalarını da tartıştı. 

Beş gün sonra Troçki'nin sekreterlerinden Charles Cornell ABD Konsolosluğunu ziyaret etti ve bir personele, Troçki'den Enrique Martinez Riqui'nin Meksika'daki faaliyetlerini tartışan "kesinlikle gizli bir not" verdi. Troçki, Riqui'nin  (Meksika Komünist Partisi) PCM'nin 1940 tasfiyesini "planlayıp- yöneten" ancak New York'tan çalışan ve "Moskova ile doğrudan temasta olan" Latin Amerika'da bir GPU ajanı olduğunu iddia etti, .

.... Troçki'nin güvenliğini tehdit ettiğine inandığı Meksika ve ABD'deki  Sovyet ajanlarına bir darbe vurarak  aynı zamanda , önemli  bir kaynak (siz ispiyoncu olarak okuyun EA) olarak kendi değerini arttırmak için bu bilgileri sağladığı sonucuna varmak mantıksız değildir.

22 Ağustos'ta böyle bir ajan Ramon Mercador, Troçki'yi öldürdü. 3 Eylül'de Joseph Hansen ABD Konsolosluğu'ndan McGregor'u ziyaret ederek Troçki'nin Meksika basını ve " Komintern ve GPU " hakkında yayınlanmamış üç eseri olduğunu bildirdi. Ertesi gün Hansen, McGregor'a bu çalışmaları ve "New York'ta Dördüncü Enternasyonal'in Yönlendirme Üyesi ile Dördüncü Enternasyonal'in önde gelen bir üyesi" W "[Whittaker Chambers] arasındaki gizli bir konuşma belgesini verdi. Bu materyal Troçki'nin cinayeti ile ilgili bir dizi konuya değiniyordu. On gün sonra Hansen, McGregor'a Troçki'nin masasından Sovyet ajanları olduğundan şüphelendiği, Meksika, ABD ve Fransa'daki bazı kişiler hakkında daha fazla belge ve bilgi verdi.

Troçki'nin ABD Konsolosluğu yetkililerine iddia edilen komünistler ve Komintern ajanları hakkında bilgi vermesini, Mayıs saldırısı ve Harte'nin öldürülmesinden sorumlu olanları tanımlamak ve kavramak için anlaşılabilir bir çaba olarak yorumlamak kolaydır.

(aynı şekilde bu ispiyonculuğun ABD ye vize almayı kolaylaştırma ve Komünistlerden intikam alma yönünde bir çaba olarak yorumlamak sadece kolay değil, daha gerçekçi olur. EA)

1933'ten Aralık 1939'a kadar Troçki ve destekçileri ona sürekli ABD vizesi almak için çalıştılar. Bu çabaların bazıları sahte iddialar altında ve Troçki'nin tam bilgisi altında yapıldı...

TROÇKİNİN SUİKASTI NEDENİ

Troçki'nin Dies Komitesi'nin davetini kabul etmesi, sadece Stalinizmi teşhir etmesine ve bir devrim çağrısı yapmasına olanak vermekle kalmayacak, aynı zamanda kendisi ve karısı için altı aylık bir vize almasını sağlayacaktı. Troçkinin Dies'in anti-komünist ve emek karşıtı cadı avına katkıda bulunmaya istekli olması, eski Amerikalı taraftarları arasındaki güvenilirliğini ciddi şekilde zedeledi ..

Troçki, ABD Hükümeti, ACDLT üyeleri ve Dies Komitesi ortak bir düşman paylaşıyorlardı -Stalin..... Araçların amaçlar kadar önemli, vazgeçilmez haklar ı çok önemli gören destekçileri, ABD'nin liberal ve radikal taraftarları, Troçkinin sekter davranışı nedeniyle hayal kırıklığına uğradılar. Devrimci Rusya ve SSCB'de etkili olan taktikler ABD'de sefil bir şekilde başarısız oldu. Troçki'nin ABD'ye vize kazanma çabaları, onun olağan dışı ikilemi ışığında ele alınmalıdır. Avlanan bir adamdı, hem Kremlin'in yönettiği sürekli bir siyasi kampanyanın, hem de siyasi suikastçıların saldırılarının nesnesiydi. Hayatı için haklı olarak korkuyordu. .... eşinin ve karısının hayatını korumak için gerekli olanı yapma arzusu anlaşılabilir. Diğer bir şekilde değerlendirildiğinde, Dies Komitesi önünde tanıklık etme ve vize alma umuduyla bir "emperyalist" hükümete bilgi verme istekliliği ikiyüzlü olarak yorumlanabilir. Bu durumda, Troçki'nin kendisinde, kişisel ihtiyaçları ve siyasi arzuları çakıştı.

Geriye bir görev kalıyor. ABD Hükümeti yetkilileriyle yaptığı tartışmalar ve 1940'da Meksika yayınlarına ve komünistlerine yönelttiği suçlamalar, tarihçilerin daha önce sormadıkları önemli bir soruyu dikkate almamızı gerektiriyor. Troçki neden o zaman öldürüldü? Geleneksel bilgelik, Stalin'in Troçki'den nefret ettiğini ve Troçki'nin Stalin biyografisini tamamlamadan önce ölmesini istediğini savunur. Stalin'in onu öldürme nedenlerini kişisel olarak görür. Hiç kimse Stalin'in Troçki'den nefret ettiğini ve muhtemelen onun ölmesini istediğini inkâr etmez. Ancak cinayetin zamanlaması hakkında dikkate alınması gereken sorular var.

Troçki neden Ağustos 1940'tan önce öldürülmedi? Troçki'nin katili Ramon Mercador, onu öldürmeden önce, 1940 yılında dokuz kez Troçki'nin evinde bulundu. Mercador'un 21 Ağustos'tan önce bolca bu fırsata sahip olduğu düşünüldüğünde, neden Troçki'yi daha önce öldürmedi? Mercador'un cinayet hazırlıkları hesaplandı ve iki yıl uzatıldı. Troçki'yi öldürmenin nedeni Stalin'in kişisel nefretinin intikamını almaksa , Mercador neden ilk fırsatta onu öldürmedi?

Belki Stalin Troçki'nin cinayetini Ağustos 1940'a kadar erteledi, çünkü  Moskova gösteri mahkemelerinin çekirdeği olduğu iddia edilen anti-Sovyet Troçkist komplolara güvenilirlik kazandırması için Troçki ye canlı olarak ihtiyacı vardı. Ancak son büyük gösteri duruşması Mart 1938'de sona erdi. Aralık 1938'de NKVD başkanı Yezhov görevinden alındı ve kitle baskısı azaldı. Troçki'yi öldürme sebebi kişisel olsaydı, Mercador'un çirkin pratiğini uygulaması neden bu kadar uzun sürdü ? 

Wolf, Klement , Nin ve Krivitsky cinayetlerinin gösterdiği gibi, eğer NKVD birini öldürmek isterse, bunu çabucak yapabilirdi. Mayıs 1940 saldırısı ve Mercador'un Troçki'nin evine yaptığı ziyaretler ışığında, Troçki'nin etrafındaki güvenliğin caydırıcı olduğu düşünülemez.

Ancak elbette, Troçki'yi öldürmeye çalışan ilk kişi Mercador değildi; Siqueiros ve çetesi Mayıs 1940'ta bunu yapmaya çalıştı. Ya da (öldürmeye) çalıştılarmı? Varsayım, Siqueiros ve Mercador'un NKVD ajanları olduğu yönündedir. Her ikisinin de aynı Mexico City adresini kullanması, bunun mantıklı olduğunu göstermektedir. Ancak yine Siqueiros saldırısından önce Troçki'nin evinde olan Mercador'un neden Troçki'yi öldürmediği ve neden ağır silahlı yirmi beş silahlı İspanyol İç Savaşı gazisinin Troçki'nin sitesine, hatta kendisi ve karısının yatağın arkasına sokuldukları yatak odasına kadar girmelerine rağmen, yine de Troçki'yi öldürmediler. İki saldırının birbirinden ayrılması daha makul bir yanıt sağlar. Siqueiros, Troçki'nin sitesine saldırmasının nedenlerinin İspanyol İç Savaşı'nda, özellikle de Siqueiro'nun "Barselona'da Troçkist ihaneti" olarak adlandırdığı 1937 POUM ayaklanmasına sert tepkisinden kaynaklandığını belirtmişti. Belirttiği niyeti, Troçki'yi öldürmek değil, "Meksika'daki Troçki'nin karşı-devrimci karargahı" dediğim şeyi kapatmaktı. ”Siqueiros, Troçki'den nefret eden tek İspanyol İç Savaşı gazisi değildi.

Siqueiro'nun saldırısından kısa bir süre sonra, Mercador New York'a gitti. Meksika'ya döndüğünde garip, gergin ve sinirli davrandı. Biyograficisi ve diğerleri, sinirli durumunun, New York'tayken Mercador'un Troçki'yi en yakın zamanda öldürmek için emir almış olmasından kaynaklandığını ileri sürdü. Hadi bunu kabul edelim. Yine de soru devam ediyor. Neden Troçki'yi (önce değilde) 1940 ortalarında öldürmek için emir verildi? Emri ne tetikledi? Ne değişti?

Burada, Troçki'nin Futuro , El Popular ve La Voz de Mexico'yu Sovyet ajanlarının finanse ettiği ve yönettiği yönündeki suçlamaları, ABD konsolosluk yetkililerinin Troçkinin evine yaptığı ziyaretler ve Troçkinin sekreterlerinin Konsolosluk ziyaretleri ilginç bir soruyu gündeme getiriyor. Bu suçlamalar ve tartışmalar mı en sonunda Troçki'yi öldürme kararına yol açtı?

NKVD ve Sovyet hükümeti Troçki'nin CTM'ye (Meksikalı İşçiler Konfederasyonu) ve radikal Meksika gazetelerine suçlamalarının ve ABD Hükümeti temsilcileriyle yaptığı konuşmaların, Amerika'daki ajanlarını gösterebileceğinden mi korktular?

Moskova, (Meksika İşçileri Konfederasyonu) CTM ve CPUSA'yı finanse ettiği ve yönlendirdiği suçlamalarının bu partilerin yasa dışı ilan edilmesine yol açacağından mı korktu?

Cinayetin zamanlaması ve cinayetin sadece Mercador'un Troçki'nin evine yaptığı dokuzuncu ziyaretinde gerçekleşmesi göz önüne alındığında, Troçki'nin, kişisel nedenlerden çok, hesaplanan siyasi nedenlerle - Sovyet ve Komintern ajanlarını ve Amerika'daki komünist partileri korumak için - öldürülmüş olma olasılığı  göz ardı edilemez. Aslında, böyle bir hipotez mevcut kanıtlarla daha tutarlı görünmektedir.

Troçki'nin cinayetinin kişisel düşmanlıktan ziyade hesaplanan siyasi düşüncelerden kaynaklandığı hipotezini ciddiye almak, onun sonuçlarını da düşünmemiz gerektiği anlamına gelir.

Mercador, Yezhov NKVD'nin hala başında iken Troçki'nin suikastçısı olarak 1938 baharından sonra göreve alındı. Aralık 1938'de Politbüro, Yezhov'u görevden aldı ve Beriia'yı NKVD'nin başına atadı. Ağustos 1940'a gelindiğinde, Yezhov ve onun yandaşlarının çoğu ya öldü ya da tutuklandı. Yine de Mercador görevine devam etmekte özgür kaldı.  Belli ki Mercador Yezhov'un adamı değildi.

1940 ortalarında Troçki, SSCB için ciddi bir tehdit oluşturmadı. Dördüncü Enternasyonal küçük bir grup hareketti ve Troçki'nin kendisi her zamankinden daha fazla siyasi olarak izole edilmişdi. Eylül 1940 Meksika cumhurbaşkanlığı seçimleri, Troçkinin Meksika'dan ayrılmak zorunda kalmasına yol açabilirdi. SSCB açısından, siyasi bir tehdit olarak, Troçki önemsizdi. Stalin'in papa hakkındaki sözünü yenilersek - Troçki'nin kaç tane bölüğü vardı?

Ama Troçki hala SSCB için potansiyel bir tehdit oluşturabilirdi. Amerika'daki Sovyet casuslarının ve Komintern ajanlarının kimliğini Meksikalı ve / veya ABD'li yetkililere vererek, bilerek veya bilmeyerek  ihanet edebilirdi. 

II. Dünya Savaşı başlamıştı ve ABD, Amerika ve Pasifik Kıyıları Sovyet istihbarat operasyonlarının merkeziydi, bu nedenle casusluk veya istihbarat ağlarını ortaya çıkarmak ve bozmak ciddi bir tehdit oluşturuyordu.

Troçki'nin suçlamaları, Dies Komitesi tarafından (Meksikalı İşçiler Konfederasyonu) CTM ve CPUSA ABD vatandaşlarını yasa dışı hale getirmek için kullanılılabilirdi.

Beria NKVD'den sorumlu olmasına rağmen, Politbüro üyesi değildi. Bu nedenle, Stalin ve Politbüro'nun onayı olmadan Troçki'yi öldürmek kadar önemli bir karar veremezdi. Politbüro'nun Yezhov'u onları ve Stalin'i bilgilendirmemesi nedeniyle görevinden aldığı gerçeğinden bakarsak, Beriia nın kendi inisiyatifiyle (suikasta) karar vermesi için aptal olması gerekirdi ve Beriia aptal değildi.

Sadece ilgili Rus arşivlerinin açılması Troçki'nin cinayetinin hesaplanmış bir jeopolitik kararın sonucu olup olmadığını belirlememizi sağlayacaktır. O zamana kadar, burada sunulan hipotez,  mevcut kanıtlar ve Sovyetlerin  1940'taki tavırları ile tutarlı bir açıklama ve soruya makul bir cevap verilebilir, Troçki neden o zamandan önce değil Ağustos 1940'ta öldürüldü?


Çeviri, Erdoğan A, Haziran 2020

Kaynak;
William J. Chase

“ Trotskii v Mekcike . K istorii ero neglasnykh kontaktov s pravitel'stvom SShA (1937-1940) ”(" TroçkivMeksika'da : ABD Hükümeti ile Gayri Resmi Temaslarının Tarihine Doğru, 1937-1940 "), Otechestvennaia istoriia , 4 (Temmuz / Ağustos 1995)