09 Mayıs 2020

Leon Troçki ve 1937 Barselona 'Mayıs Günleri'

Grover Furr
PDF olarak Tamamını İndir

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Leon Troçki'nin SSCB'deki (1) Stalin iktidarına karşı komplolarını örtbas etmek için çok yalanlar söylediğini kanıtlayan belgeler ortaya çıktı. Bu makale, bu belgelerin, İspanya İç Savaşı sırasında bazı Troçkistlerin muhtemelen Sovyet NKVD ve İspanyol komünistleri tarafından öldürüldüğü geleneksel anlayışını nasıl değiştirdiğini gösteriyor.

Bu makale dört ana noktaya değinmektedir.

1. Alman ve Frankoist ajanlar, gerçekten de 3 Mayıs - 7 Mayıs 1937 tarihlerinde Cumhuriyet hükümetine karşı “Barselona Mayıs Günleri” isyanına başlamışlardı.

2. Troçki'nin biri veya daha fazla ajanları, 1937 tarihli Barselona Mayıs Günleri isyanının planlamasında, başlatılmasında yer aldılar  ve güçlü bir şekilde desteklediler.

3. SSCB'de “ Tukhachevsky Olayı” olarak bilinen askeri komplonun ortaya çıkarılması İspanya'daki Troçkistlere karşı kararlı Sovyet saldırısını başlatan kıvılcım oldu.

4. Kendi komploları hakkındaki gerçeği takipçilerinden gizleyerek, Leon Troçki onları ciddi tehlikeye attı.

Andres Nin, Erwin Wolf ve Kurt Landau, Troçki'nin Moskova Davalarında kendisine yöneltilen suçlamalardan tekrar tekrar iddia ettiği masum olduğu iddialarına inanıyordu. Onların İspanya'daki faaliyetleri, Troçki'nin faşist olduğuna inandıkları için, onlarıda faşist işbirlikçi olarak gören komünistlerin ellerinde suikastlarını garantiledi.

1 Mayıs İsyanında Alman rolü

1939 ve 1941 arasında Pavel Sudoplatov , SSCB NKVD'nin İlk (İstihbarat) Direktörü Sovyet Dış İstihbarat Müdür Yardımcısı idi. 1939'da Halk İçişleri Komiseri Lavrentii Beria, Sudoplatov'u Leon Troçki'ye suikast düzenleyen “ Operatsia Utka ” nın sorumluluğuna getirdi.(2) Sudoplatov , " İstihbarat Servisi ve Kremlin" başlıklı anısında  şöyle diyor:
Siyasi durumun çıkarı için, Troçki'nin ve onun destekçilerinin 1930'larda yurtdışındaki faaliyetlerinin sadece propaganda olduğu söyleniyor. Ama bu söylendiği gibi değil. Troçkistler de eylemlere katıldılar. Alman askeri istihbaratıyla ('Abwehr ) bağlantıları olan kişilerin desteğinden faydalanarak, 1937'de Barselona'daki Cumhuriyet hükümetine karşı bir isyan düzenlediler. Fransız ve Alman özel istihbarat servislerindeki Troçkist çevrelerden, Komünist Partilerin Sovyetler Birliği'ni destekleme eylemleriyle ilgili "göstergeli" bilgiler geldi. Troçkist liderlerinin 1937'de Barselona'daki isyanla bağlantılarıyla ilgili olarak Schulze-Boysen tarafından bilgilendirildik ... Daha sonra, onun tutuklanmasından sonra Gestapo onu bu bilgiyi bize iletmekle suçladı ve bu gerçek onun davasının mahkemesinde, Hitlerciler tarafından ölüm cezasına çarpılmasını belirledi. ( Sudoplatov , Pavel.1997 , 58) 
Alman Reichskriegsgericht'in (Reich Askeri Mahkemesi) Harro Schulze-Boysen'e karşı asıl metni yayınlandı. Schulze-Boysen bir Luftwaffe subayıydı ve Dünya Savaşı sırasında Sovyetlere istihbarat aktaran “Kırmızı Orkestra” (Rote Kapelle ) grubu anti-Nazi casuslarının üyesiydi. Aralık 1942 de o ve karısı Libertas Sovyetler için casusluktan yargılandı ve idam edildi. İlgili paragraf şu şekilde:
1938 başında, İspanya İç Savaşı sırasında, sanık resmi kapasitesi içinde, Alman Gizli Servisi'nin işbirliği ile Barselona bölgesinde yerel kızıl hükümete karşı bir isyanın hazırlanmakta olduğunu öğrendi. Bu bilgi, von Pöllnitz'in bilgileriyle birlikte, Paris'teki Sovyet Rus büyükelçiliğine aktarıldı. ( Haase , Norbert. 1993, 105) 
“ Pöllnitz ”, United Press için çalışan ve raporu Sovyet büyükelçiliğine ileten “Kırmızı Orkestra” anti-Nazi Sovyet casus zincirine yeni katılan Gisella von Pöllnitz'di. Alman mahkemesi birkaç şeyi yanlış anladı: yıl 1938 değil 1937 idi ve Sovyet büyükelçiliği, Pöllnitz Gestapo tarafından tutuklandığı için Paris'te değil, Berlin'de idi. Bir süre sonra serbest bırakıldı. ( Brysac , Shareen Blair. 2000, 237)

1990'larda anılarını yazdığı zaman Sudoplatov , Sovyet gizli servisinde yaptığı birçok şeyden pişman lık duydu. Buna rağmen, Troçkistlerin 1937 Mayıs Günleri isyanında Barselona'da Nazilerle ilişkilerinde ısrar etti.

Alman Askeri Mahkemesi'nden alınan bilgiler Sudoplatov’un açıklamasının bağımsız olarak doğrulanmasını sağladı ve  Alman istihbaratının Mayıs 1937’nin Barselona isyanını planlamaya dahil olduğu Komünist şüphelerini doğruladı. Alman İspanya Büyükelçisi General Wilhelm Faupel’e göre Franko nun kendisi  bu isyanı kışkırtmaya  dahil oldu. 
Barselona'daki kargaşalıklara gelince, Franko bana sokak kavgalarının onun ajanları tarafından başlatıldığını bildirdi. Sonradan Nicolás Franco'nun bana söylediği gibi, Barselona'da toplam 13 ajanları vardı. … ajan, bu tür talimatları aldıktan birkaç gün sonra, üç ya da dört kişi tarafından sokak kurşunlamalarını başlatmayı başardı ve bu daha sonra istenen sonucu verdi. (DGFP. 1951. No. 254, 286)
Barcelona Mayıs Günleri isyanı, savaş sırasında, Troçki yanlısı POUM (Birleşik Marksist İşçi Partisi) dahil olmak üzere anti-Sovyet anarşistleri ve sosyalistleri tarafından Cumhuriyet hükümetine karşı bir ayaklanma oldu. Faupel’in raporu ve Alman Askeri Mahkemesi belgesi, Franco ve Alman müttefiklerinin doğal olarak bu isyanı kendileri için çok uygun bulduklarını gösteriyor.


Mayıs Günleri İsyanında Troçkistlerin Rolü

23 Ocak - 30 Ocak 1937 tarihleri ​​arasında Moskova'da gerçekleşen “Anti-Sovyet Troçkit Merkezi” nin İkinci Moskova Davası sırasında, SSCB İspanyol Cumhuriyetini destekleyen tek ciddi güç iken, Hitler'in Almanyası Franco'nun İspanyol Cumhuriyeti'ne karşı kuvvetlerini güçlü bir şekilde destekliyordu. Duruşma sırasında İspanyol İç Savaşı'na doğrudan iki kez atıfta bulunuldu. 28 Ocak akşamı oturumunda Andrei Vyshinsky, Stalin'in İspanyol Komünist Partisi Başkanı José Diaz'a yaptığı ve Stalin'in İspanya Cumhuriyeti'nin davasını “tüm gelişmiş ve ilerici insanlığın ortak amacı” olarak karakterize ettiği mesajından bahsetti. . ”(Rapor. 1937, 508-9; Protsess . 1937, 206)

En önde gelen Troçkist sanıklardan biri olan Karl Radek, direk olarak , İspanyayı ismen belirterek, diğer ülkelerdeki “Troçkist elemanlara” " seslendi:
Fransa, İspanya ve diğer ülkelerdeki Troçkit unsurlara şunu söylemeliyiz - ve bunlar var- Rus devriminin deneyimi Troçkizmin emek hareketinin bir yıkıcısısı olduğunu göstermiştir. Onları, bizim deneyimlerimizden öğrenmezlerse, kafaları ile ödeyecekleri konusunda uyarmalıyız. (Rapor. 1937, 550; Protsess . 1937, 231)
Şubat-Mart 1937 Moskova'daki Merkez Komite Plenumunda Stalin iki konuşma yaptı. Bunlardan birincisinde Stalin, Troçki ve takipçilerine, beklenildiği gibi, yoğun bir düşmanlık dile getirdi . 
Kapitalizmin restorasyonu, kollektif çiftliklerin ve devlet çiftliklerinin tasfiyesi, sömürü sisteminin restorasyonu, Sovyetler Birliği'ne karşı savaşı dahada yakınlaştırmak için Almanya ve Japonya'nın faşist güçleriyle ittifak, savaş için  ve barış politikasına karşı mücadele,  Sovyetler Birliği'nin toprak bütünlüğünün parçalanması, Ukrayna'yı Almanlara ve denizcilik bölgelerini Japonlara vermek, düşman devletlerinin saldırması durumunda Sovyetler Birliği'nin askeri yenilgisinin hazırlanması ve bu görevleri başarmanın bir yolu olarak , yıkım, dikkat dağıtma, Sovyet hükümetinin liderlerine karşı bireysel terörizm, Japon ve Alman faşist güçlerinin yararına casusluk - bu, bugünkü Troçkizmin Piatakov, Radek ve Sokolnikov tarafından ortaya konan siyasi platformuydu. (Stalin, JV 1937, 17) 
Stalin ve Sovyet liderliği Troçki'nin Almanya ve Japonya ile işbirliğinin kanıtlanmış bir gerçek olarak gördü ve buna uygun hareket etti. Eski Sovyet arşivlerinden belgelerin serbest bırakılması sayesinde , Troçki'nin gerçekten Almanlarla ve Japonlarla komplo kurduğu konusunda birçok kanıtımız var. (Furr, Grover.2017)

Stalin, 3 Mart 1937'de Merkez Komite Plenumuna  yaptığı konuşmada, Troçki'nin yeni Dördüncü Enternasyonal'ini devam eden bir tehdit olarak özellikle belirtti:
Örneğin, üçte ikisi casuslardan ve yıkıcı ajanlardan oluşan Troçkit karşı-devrimci Dördüncü Enternasyonal'i ele alalım. Bu bir rezerv değil mi? Bu uluslararası casusların Troçkistlerin casusluk ve yıkım işlerini yapmak için güçler seçeceği açık değil mi? (Stalin, JV 1937, 34)
İşçi sınıfı içinde bir dayanağı olmamasına rağmen, az sayıda casus ve sabotajcının yapabileceği ağır hasarı vurgulayan Stalin, geçmişte Troçkist sempatileri olan kişilerle ilgilenirken “bireysel, farklı bir yaklaşım” çağrısında bulundu.
Ancak burada soru - pratikte Alman-Japon Troçkist ajanlarını paramparça etme ve kökünden sökme görevinin nasıl gerçekleştirileceğidir. Bu, sadece gerçek Troçkitleri değil, aynı zamanda Troçkizme doğru bir süre yalpalayan ve sonra, uzun zaman önce Troçkizm'den uzaklaşanları da vurmamız ve kökünden sökmemiz gerektiği anlamına mı geliyor; sadece yıkım için gerçekten Troçkit ajanlar değil, aynı zamanda bir zamanlar Troçkistlerin ya da başkalarının bir zamanlar geçtiği bir caddeden geçmiş olanlarıda mı? Her halükarda, bu tür sesler genel kurulda duyuldu. Kararın böyle bir yorumunun doğru olduğunu düşünebilir miyiz? Hayır, bunun doğru olduğunu düşünemeyiz. 
Bu soruda, diğer tüm sorularda olduğu gibi, bireysel ve farklı bir yaklaşım olmalıdır. Herkesi aynı ölçüyle ölçmemelisiniz. Böyle süpürücü bir yaklaşım sadece gerçek Troçkist yıkıcılarına ve casuslara karşı mücadelenin amacına zarar verebilir. (Stalin, JV 1937, 44-45)
Stalin, Troçkistlerin bir güç olarak önemini asgariye indirmeye devam etti:
… [eğer] buna rağmen, Troçkist yıkıcıların yine de Partimizin etrafında bazı rezervler iveya başkaları varsa, bunun nedeni Partiden ihraç etme ve edilen insanların geri kabullenilmesi konusunda bazı yoldaşlarımızın yanlış politikası, Bazı Parti üyelerinin ve bireysel Parti üyelerinin kaderine yönelik bazı yoldaşlarımızın yüreksiz tutumu, yapay olarak hoşnutsuz ve küskün bir çok insan oluşmasına neden oluyor ve böylece Troçkistler için bu rezervleri yaratıyor. (Stalin, JV 1937, 60-61)
Mart 1937'nin başlarında Stalin, Troçkistlere karşı her türlü “cadı avı” atmosferine karşı güçlü bir şekilde konuşuyordu ve aynı zamanda dinleyicileri Troçkistlerin casus ve sabotajcı olarak tehlikesi hakkında uyarıyordu - Ocak 1937 davasında sanıkların ifadeleriyle güçlendirilmiş bir tehlike .

Birkaç ay sonra, Stalin ve Sovyet liderliğinin  Ocak 1937 davası sanıklarının itiraf ettiği komplolarla bağlantılı olarak gördükleri iki olay dizisinin etkisi altında tüm bunlar dramatik bir şekilde değişti. Bunlardan ilki Barselona'daki Mayıs Günleri isyanıydı. Sovyetler, Franco, Hitler ve Troçki ajanlarının bu olaya derinden karışmış olduğunu öğrendiler.

İkincisi “ Tukhachevsky Meselesi” idi. Bu, Hitler'in Almanyası ve Troçki ile ittifak halinde Sovyetler Birliği'ne komployu itiraf eden sekiz üst düzey Sovyet askeri komutanının soruşturulması, tutuklanması, sorgulanması, yargılanması ve infazıydı.

Notlar
Troçki'nin yalanlarının ortaya çıkması, Pierre Broué'nin makalesiyle başladı (Broué, Pierre 1980). 80'ler ve 90'lar boyunca Broué, Troçki'nin yalanları hakkında daha fazla açıklama yayınladı. 1986'da Amerikalı bilim adamı Arch Getty, Troçki'nin daha fazla yalanını ortaya çıkardı (Getty, J. Arch. 1986). Broué ve Getty, araştırmalarını 2 Ocak 1980'de akademisyenlere açılan Harvard Troçki Arşivi'nde keşfettiler. Broué’nin, Getty’in ve Troçki’nin yalanlarımın kendi keşiflerim Furr, Grover’da ele alındı. 2015, Bölüm 12-16.

2 “Operatsia‘ Utka ”, kelimenin tam anlamıyla“ Duck Operasyonu ”anlamına gelir. “Utka” görünüşte Rusça “ustranenie Trotskogo”, “Troçki'nin kaldırılması” kelimesinin kısaltmasıydı. Bulduğum bu operasyonun en iyi tartışması Vishliov, Oleg, 2001, 123-140. “Utka” 127-128'de deşifre edilir.

3 Bkz. Https://de.wikipedia.org/wiki/Rote_Kapelle Fransızca Wikipedia sayfası da nispeten dolu; İngilizce sayfası yetersiz. Klasik bir hesap Perrault, Gilles.1969'dur.


Kaynak
Grover Furr
Leon Trotsky and the Barcelona ‘May Days’ of 1937

Çeviri
Erdogan A
Mart 2020

Devamı
Barselona Mayıs Günleri İsyanı
POUM ve Troçki
Önde gelen Troçkistler İspanyada ne yapıyorlardı
Planlanan İsyanın önceden Bilinmesi
Andres Nin
Tukhachevsy Olayı
Buharinin Troçkiyi Suçlayan İfadesi
Troçki ve Ninin, Wolf un ve Landau nun öldürülmesi