Header Ads

Header ADS

LENİN'İN 50. DOGUM YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE KONUŞMA - Stalin 1920

V. İ. LENİN'İN 50. DOGUM YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE RKP(B) MOSKOVA KOMİTESİ'NDEKİ TOPLANTIDA KONUŞMA

23 Nisan 1920

Burada dinlediğimiz konuşmalardan ve anılardan son­ra, bana söyleyecek fazla şey kalmıyor. Ben burada henüz hiç kimsenin üzerinde durmadığı bir karakteristik çizgiyi vurgulamak istiyorum: Bu, Lenin yoldaşın alçakgönüllülüğü ve hatalarını kabul etmede gösterdiği cesarettir. 

Ben Lenin'in, bu devin, iki kez, işlediği hatayı kabul et­tiğini anımsıyorum. 

Birinci olay 1905 Aralık'ında Tammersfors Finlan­diya'da yapılan Tüm-Rusya Bolşevik Konferansında alınan Vitte Duması'nı boykot kararıdır. O sıralarda Vitte Duması'­nı boykot sorunu tartışılmaktaydı. Lenin yoldaşa yakın olan yedi kişi - ki bunlara, biz taşralı delegeler büyük bir teza­h ürat yapmıştık - , Lenin'in boykota karşı ve Duma seçim­lerine katılmaktan yana olduğunu ısrarla belirtiyorlardı. Sonradan görüldüğü gibi, bu gerçekten de böyleydi. Tartışma açıldı ve taşralı, Petersburglu, Moskovalı, Sibiryalı, Kafkas­yalı boykot taraftarları ateşe başladı. Konuşmalarımızın ardından Lenin kürsüye geleli; kendisinin Duma seçimlerine girmekten yana olduğunu, ama şimdi yanıldığını anladığını ve taşralı delegelerin safında yer aldığını söyledi. Hepimiz hayretler içinde kalmıştık. Bu, bizim üzerimizde bir şok et­kisi yapmıştı. Ona büyük bir sevgi gösterisinde bulunduk. 

Bir olay daha. 1917 Eylül'ünde Kerenski Hükümeti sı­rasında, Demokratik Konferans'ın çağrılmış olduğu ve Men­şevıkler ile Sosyal-Devrimcilerin, Sovyetlerden Kurucu Meclis'e geçisi hazırlayacak olan ön Parlamento biçiminde yeni bir kuruluş üzerinde çalıştıkları bir anda, Petrograd'da Mer­kez Komitesi bir karar aldı. Bu karar, Demokratik Konferan­sı dağıtmamayı ve Sovyetleri sağlamlaştırma yolunda iler­lemeyi, bir Sovyet Kongresi toplamayı, ayaklanmayı başlat­mayı ve Sovyet Kongresi'ni devlet iktidarı organı olarak ilan etmeyi öngörüyordu. Bu dönemde Petrograd dışında illega­litede bulunan Lenin, MK ile aynı düşüncede değildi ve bu saçmalığın (Demokratik Konferans) hemen dağıtılması ve tutuklanması gerektiğini yazıyordu. 

Oysa bize göre, sorun bu kadar basit değildi, çünkü biz, Demokratik Konferans'ın, yarı yarıya ya da en azından üçte birinin cephe delegelerinden oluştuğunu; tutuklama ve da­ğıtma kararının, davaya sadece zarar vereceğini ve cephe ile ilişkilerimizi kötüleştirebileceğini biliyorduk. Biz pratik­çiler, kendi yolumuz üzerindeki darboğazları, çukurları, çö­kükleri daha iyi görebileceğimizi düşünüyorduk. Fakat Le­nin büyüktü ve yolu üzerindeki çukurlardan, çöküklerden ve darboğazlardan korkmuyor, tehlikelerden çekinmiyor ve diyordu ki; "Ayağa kalk ve doğrudan hedefe yürü". Ne var ki biz pratikçiler, o zaman, böyle yapmanın yararlı olmayaca­ğı kanısındaydık ve boğayı boynuzundan yakalamak için bu engellerin yanından geçmenin zorunlu olduğuna inanıyor­duk. 

Lenin'in isteklerine karşın onu dinlemedik. Sovyetle­rin sağlamlaştırılması yolunda yürümeye devam ederek, 25 Ekim'de Sovyet Kongresini gerçekleştirdik, ayaklanmayı ba­şarıyla gerçekleştirdik. Lenin o sıralar artık Petrograd'da bulunuyordu. Bize göz kırptı ve gülerek şöyle dedi: "Evet, siz haklı çıktınız".

Yine şaşırmıştık. 

Lenin yoldaş, hatalarını kabul etmekten korkmuyordu.

Bu alçakgönüllülük ve cesaret bizi özellikle etkilemiştir. (Alkışlar.)


Leninin 50. Doğum Yıldönümü derlemesinde yayınlanmıştır. Moskova 1920.
Blogger tarafından desteklenmektedir.