Header Ads

Header ADS

Şimdiki Durum Üzerine Tezler - lenin 1918

26 May, 1918

Lenin’s Collected Works Volume 27
Theses On The Current Situation

“1) Savaş Komiserliği Savaş ve Gıda Komiserliği'ne dönüştürülecek - yani Savaş Komiserliği'nin çalışmalarının 9 / 10'u ordunun tahıl savaşı için ordunun yeniden düzenlenmesi ve bu savaşın sürdürülmesi üzerine yoğunlaştırılacak - üç ay boyunca: Haziran-Ağustos. 

2) Bu dönemde ülke genelinde savaş kanunu (sıkı yönetim) ilan edilecek . 

3) Harekete geçirilecek ordu, sağlam unsurlarını seçerek, ve belirli bölgelerde her ne olursa olsun, tahıl ve yakıt için mücadele etme, kazanma, toplama ve taşıma görevlerinde sistematik askeri operasyonlar için 19 yaşındakiler çağrılacak. 

4) Disiplinsizlik için kurşuna dizme yürürlüğe konulacak. 

5) Birliklerin başarısı, tahıl elde etmedeki başarı  ve tahıl artıklarının toplanmasında pratik sonuçlarla ölçülecektir.

6) Askeri kampanyanın görevleri aşağıdaki gibi formüle edilmelidir: 
a) Nüfusu beslemek için tahıl stoklarının toplanması;

b) aynen - üç ay boyunca savaş için yiyecek rezervi;

c) kömür stoklarınının güvenceye alınması, onları toparlanması ve üretiminin arttırılması.
7) Aktif ordunun (Kulaklara karşı vb) birliklerin her biri, üçte bir den yarısı, kıtlıktan zarar görmüş yereller'in işçilerinden  ve fakir köylülerinden   oluşacaktır. 

8) Her birliğe iki çeşit talimat verilecektir: 
a)  ideolojik-politik; kıtlık ve kulaklar karşısında kazanılan zaferin önemi, işçi halkının iktidarı olarak proletaryanın diktatörlüğü üzerine;  
b) askeri örgütlülük; birliklerin iç organizasyonu , disiplin, her operasyon için kontrol ve yazılı kontrol belgeleri vb. 
9) Bütün birliğin toplu sorumluluğu yürürlüğe konulacak, örneğin her yağmalama suçu için her onuncu adamı kurşunlama tehdidi. 

10) Kasabalarda zengin kişilere ait tüm taşıma araçları tahılın taşınması için seferber edilecek; üst sınıflar katip ve kahya görevleri için seferber edilecek  . 

11) Eğer birliklerin moral bozukluğu belirtileri tehdit edici bir şekilde sıklaşırsa, "hasta" birlikler bir ay sonra geri gönderilecek, yani rapor ve "tedavi" için geldikleri yere geri gönderilerek değiştirilecek. 

12) Aşağıdakilr, hem Halk Komiserleri Konseyi'nde hem de Merkez Yürütme Kurulunda kabul edilecek: 
(a) ülkenin gıda konusunda ağır tehlikede olduğu beyan edilecek ; 
(b) sıkıyönetim kanunu;  
(c) tahıl kampanyası için ordunun, yukarıda belirtildiği gibi yeniden örgütlenmesiyle birlikte seferber edilmesi ;  
(d) Tahıl fazlası olan her uyezd ve volost, zengin arazi sahiplerinin (kulaks), tahıl tüccarlarının vb. listesinin derhal derlenmesi;  onları kişisel olarak tahıl fazlasının toplanmasından sorumlu tutulması..
(e) RCP, Sol Sosyalist-Devrimciler veya sendikaların parti tavsiyesinde, yaklaşık en az on kişiden biri oranında olmak üzere  her askeri birliğe atanma yapılması. 
13) Tahıl tekelinin uygulanmasında, herhangi bir mali fedakârlıktan kaçınmaksızın kırsal kesimdeki yoksullara yardım  zorunlu kılınacak ve Tahıl fazlalıklarını elinde tutan kulakların acımasız bastırılması ile, aynı zamanda, kulaklardan toplanan tahıl fazlalarının bir kısmının işçi ve yoksul köylü arasında serbest dağıtımı için en kuvvetli önlemler uygulanacaktır. ”


Not;
Mevcut Durum Üzerine Tezler, ülke çok ciddi bir gıda kıtlığı geçirdiği zamanda yazılmıştır. Halk Komiserleri, bu tezlerle 28 Mayıs 1918'de, gıda politikası kararını verdiklerinde, Halkın Gıda Komiserliği'ne ertesi gün tahıl kampanyası için  işçiler ve köylülerden oluşan kullanılacak silahlı müfrezelerin örgütlenmesi temyizi talimatı verilmesini istemiştir.  Lenin’in tezlerine dayanarak hazırlanan itiraz, 29 Mayıs’ta Hükümet tarafından onaylanmış ve 31 Mayıs’ta Halk Meclis Komiserleri adına gazetelerde yayınlanmıştır.

26 May, 1918

Lenin’s Collected Works Volume 27
Theses On The Current Situation
Çeviri
Erdoğan A
Şubat 3, 2019
Blogger tarafından desteklenmektedir.