14 Ocak 2018

Stalinin Kırım Tatarları Sürgünü üzerine gizli mektubu

Cahilliğin değilse, Burjuva yalancılığın,
 sahtekarlığın ,
tarihi çarpıtmanın somut bir örneği. 
ÇOK GİZLİ
DEVLET SAVUNMA KOMİTESİ 
Devlet Savunma Komitesi sayılı KHK 5859ss 
Mayıs 11, 1944 

Moskova Kremlin 

Kırım Tatarları Üzerine

[2inci Dünya Savaşı]- Yurtsever Savaşı sırasında, birçok Kırım Tatarları, Kırım'ı savunan Kızıl Ordu birimlerini terk ettiler, ve düşman saflarına geçerek , Kızıl Ordu'ya karşı savaşmak için, Almanlar tarafından oluşturulan gönüllü ordu birimlerine katılarak Anavatana ihanet ettiler; Kırımın Alman faşist birlikleri tarafından işgali sırasında "Alman cezalandırma kıtası " üyeleri olarak, Kırım Tatarları , özellikle Sovyet partizanlarına karşı vahşi misilleme leriyle kendilerini gösterdiler, ve ayrıca Alman istilacılarına, Sovyet vatandaşlarının şiddet kullanarak toparlanmasını organize etme, (onları) Almanlar için köleleştirme ve Sovyet halkının kitlesel imhasına yardım ettiler .

Kırım Tatarları, Alman istihbarat organlarının düzenlediği, sözde "Tatar milli komite"lerine katılarak, Alman işgal makamlarıyla aktif işbirliği yaptılar, ve genellikle casus ve sabotajcılarla Kızıl Ordunun arka cephesine sızmak için, Almanlar tarafından kullanıldılar. Kırım Tatarlarının desteğiyle, başrolünün Beyaz Muhafız -Tatar muhacirlerin ce oynandığı "Tatar milli komiteler,"i, faaliyetlerini Kırım Tatarı olmayan nüfusa zulüm ve baskı ya yöneltiler, Alman silahlı kuvvetlerinin yardımıyla, Kırımı zorla Sovyetler Birliği'nden ayırmak için hazırlık çalışmalarına katıldılar. 

Yukarıda anılan olgular dikkate alarak, Devlet Savunması Komitesi (aşağıdaki) kararları aldı;

1- Tüm Tatarlar Kırım topraklarından sürgün edilecek ve Özbek SSC bölgelerinde özel yerleşimlere ve, kalıcı olarak yerleştirilecekler. Yeni-yerleşim görevi Sovyet NKVD ye verilecek. Sovyet NKVD (yoldaş Beria) 1 Haziran 1944 de, yeni-yerleşim (faaliyetini) tamamlayacaktır.

2- Yeni- yerleşimin aşağıdaki yöntemler ve koşulları yerine getirilecektir:
a. Özel yerleşimcilerin yanlarında kişisel eşyaları , giyim, ev eşyaları, mutfak eşyaları ve en fazla aile başına 500 kilogram yiyecek almaları müsaade edilecektir.
Geride bırakılan mülk, binalar, mobilya ve çiftlik arazilerine yerel yetkililer tarafından el konulacaktır; bütün sığır ve süt ineği , kümes hayvanları vs.,ye, Et ve Süt Endüstrileri Halk Komiserliği tarafından, tüm tarımsal ürünlere, SSCB  Satın Alım Halk Komiserliği tarafından, atlar ve diğer  hayvanlara SSCB Devlet Tahıl Halk Komiserliği , sığır yetiştiriciliğine SSCB Çiftlikler ve Hayvancılık Halk Komiserliği tarafından el konulacaktır. 
Her nüfuslu yerde ve her çiftlikte el değiştiren hayvan, tahıl, sebze  için değişim (el değiştirme) makbuzları verilecektir.
Bu yıl,  1 Temmuza kadar, SSCB NKVD, Tarım, Et ve Süt Sanayii Halk Komiserliği , Devlet Tahıl ve Hayvancılık Çiftlikleri Halk Komiserliği,   ve Satın Alma Halk Komiserliği, SSCB Halk Komiserleri Konseyi'ne ,  yerleşimcilere hayvan, kümes ve tarımsal ürün için, onlardan alınan makbuzlar temelinde, geri ödenmesi yöntemi üzerine öneri sunmaları gerekiyor  . 
b.... özel yerleşimcilerden, hayvan, tahıl ve tarımsal ürünlerin alımını kolaylaştırmak için, SSCB Ziraat Halk Komiserliği (yoldaş Benediktov), ​​SSCB Tedarik Halk Komiserliği (yoldaş Subbotin), SSCB Et ve Süt Sanayi Halk Komiserliği (yoldaş Smirnov) ve  SSCB Devlet Grain ve Hayvancılık Çiftlikleri Halk Komiserliği (yoldaş Lobanov), yoldaş Gritsenko ile koordinasyon içinde, Kırıma gerekli sayıda işçilerin  göndermeleri gerekir.
c. Demiryolu Halk Komiserliği (yoldaş Kaganoviç) özel yerleşimcilerin Kırım'dan Özbek SSR e, özel olarak oluşturulmuş trenler kullanılarak, SSCB NKVD ile birlikte tasarlanmış programa göre, taşınmasını organize edecektir. Trenlerin sayısı, yükleme istasyonları ve hedef noktaları SSCB NKVD tarafından belirlenecektir. 
Ulaşım için ödemede,  mahkumların nakledildiği oran, esas olarak alınacaktır;
d. Özel yerleşimcilerin her treni için, SSCB Halk Komiserliği Halk Sağlığı (yoldaş Miterev) SSCB NKVD ile koordine edilecek bir zaman çerçevesi içinde, bir hekim ve iki hemşire, bunun yanı sıra uygun sayıda ilaçların  temini, ve  transit de olan özel yerleşimciler için tıbbi ve ilk yardım bakımını sağlayacaktır;
SSCB Ticaret Halk Komiserliği (yoldaş Liubimov) özel yerleşimcileri taşıyan bütün trenlere  gündelik sıcak yiyecek ve kaynar su sağlayacaktır. 
Transit içideki  özel yerleşimcilere yiyecek sağlamak için, Ticaret Halk Komiserliği Ek 1 No da miktarı belirtilen gıda malzemelerini tahsis edecektir.
3. Bu yılın 1 Haziran ayına kadar, Özbekistan Komünist Partisi Merkez Komitesi (Bolşevik) Sekreteri yoldaş Iusupov, Halk Komiserleri Özbek SSR Konseyi Başkanı, yoldaş Abdurakhmanov  ve Özbek SSR  İçişleri Halk Komiseri, yoldaş Kobulov, özel yerleşimcilerin kabulü ve yerleşimine ilişkin aşağıdaki adımları hayata geçireceklerdir: 
a. Kırım ASSR dan SSCB NKVD tarafından gönderilen 140 bin ila 160 bin özel yerleşimciler  - Tatarlar, .Özbek SSR içinde kabul edip  yerleştirmek.
Özel yerleşimcilerin yerleşimi kollektif çiftliklerde, varolan devlet tarım topluluklarında,  işletmelere bağlı çiftliklerde ve fabrika topluluklarında, tarım  ve sanayide oluşacaktır ;
b. Özel yerleşimciler iskan edildikleri oblastlarda, oblast yürütme kurulu başkanı, oblast komitesi sekreteri, ve NKVD yönetimi başkanından oluşan komisyonlar kurulacak, yeni gelen özel yerleşimcilerin kabul ve dağıtımı ile ilgili tüm tedbirlerin uygulanması sorumluluğu verilecektir.
c. Yeni gelen özel yerleşimciler kabul dağıtımı ve organizasyon için, Raion yürütme komitesi başkanı, NKVD raion şube başkanı ve Raion (bölge) komitesi sekreterinden oluşan Raion Troikas organize etmek ;
d. Özel yerleşimcilerin otomotiv taşınmasını düzenlemek,  bu amaç için her işletmenin ve kurumların araçlarını mobilize etmek, ;
e. Yeni gelen özel yerleşimcilere çiftlik arazisi vermek ve onlara inşaat malzemeleri sağlayarak evlerinin inşasına yardımcı olmak;
f. Yerleşim Raionu içinde, SSCB NKVD tarafından muhafaza edilecek, özel NKVD komutanı karargahı organize etmek, ;
g. Bu yılın 20 Mayıs ında, Özbek SSR Merkez Komitesi ve Konsey Halk Komiserleri özel yerleşimcilerin, trenlerin ulaşım noktalarını gösteren, oblastlar ve raionslarda yerleşimi için  planı , SSCB NKVD (yoldaş Beria)ya  sunmaları gerekiyor .
4. Yerleşim yerlerinde Evlerin kurulması ve  inşası için, Ziraat Bankası (yoldaş Kravtsov) tarafından Özbek Sovyetine gönderilen yerleşimcilere,  Aile başına, yedi yıllık, en fazla 5000 ruble kredi verilecektir.

5.  Haziran-Ağustos 1944 döneminde, SSCB Halk Komiserliği (yoldaş Subbotin) tarafından, Özbek SSR Halk Komiserleri Konseyine, özel yerleşimcilere dağıtım için, her ay, eşit miktarlarda , un, öğütülmemiş tahıl ve sebze  tahsis edilecektir - 2. Nolu Ek  uyarınca,  

Un, öğütülmemiş tahıl ve sebze Haziran-Ağustos döneminde özel yerleşimcilere, terkettirildikleri alanlarda, onlardan alınan tarımsal ürün ve hayvanların geri ödenmesi olarak , ücretsiz dağıtılacaktır.

6.  Özbek, Kazak ve Kırgız SSR yerleşim bölgelerindeki NKVD birliklerinin otomotiv taşıma kapasitesini çoğaltmak için,  Mayıs-Haziran 1944 dönemi sürecinde, Savunma Halk Komiserliği  (yoldaş Khrulev)  yenilenen 100 "Willys" 3 motorlu araç ve 250 kamyon tedarik edecektir.

7. 20 Mayıs 1944 de, Petrol  ve Petrol Ürünleri  Ulaştırma ve Temini Ana İdaresi (yoldaş Shirokov) SSCB NKVD tarafından belirtilen yerlere, 400 ton benzin tahsis ve tedarik edecek ve 200 ton benzin  Özbek SSR  Halk Komiserliğinin kullanımına bırakılacaktır 

[Bu amaçla] benzin tedariki, diğer tüm tüketicilere tekabül eden tedarikteki azalma ile birlikte gerçekleştirilecektir.

8. Bu yılın 15 Mayıs ında,  SSCB Orman Bakanlığı Ana Tedarik İdaresi, SSCB Konseyi Halk Komiserleri (yoldaş Lopukhov) ,elimizdeki bütün araçlar kulanılarak,  Demiryolu Halk Komiserliğine , 75,000  adet,  2.75 metrelik  tiren panoları sağlayacaktır.

9. Bu yılın Mayıs ayında, Maliye Halk Komiserliği (yoldaş Zverev)  SSCB Halk Komiserleri Konseyi rezerv fonundan, SSCB NKVD ye, özel önlemlerin uygulanması için, 30 milyon ruble aktaracaktır , 

J. Stalin 
Devlet Savunma Komitesi Başkanı 

cc: Yoldaşlar Molotof, Beria, Malenkov, Mikoian, Voznesenskii, Andreev, Kosygin, Gritsenko Iusupov, Abdurakhmanov, Kobulov (Özbek SSR NKVD), Chadaev - tüm belge; Shatalin, Gorkin [okunamadı] Smirnov, Subbotin, Benediktov, Lobanov, Zverev, Kaganoviç, Miterev, Liubimov, Kravtsov, Khrulev Zhukov, Shirokov, Lopukhov - uygun bölümler.

Çevirenin Yorumları:

1.  Sol üst köşedeki Notasyon: "Devlet Savunma Komitesi Sekreterliği ne (Bölüm II) iade edilecektir.
2. İlk sayfanın sol kenarı boyunca yazılan: "bu kararnamenin kopyasının  veya  alıntısının yapılması kesinlikle yasaktır."

3. Willys-Overland  İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliğine verilen bir cip modeli geliştirdi ve  seri üretim yaptı.

Çeviri
Erdoğan A
Ocak 14, 2018

Kaynak
http://neodemocracy.blogspot.com/2017/04/on-relocation-of-kirimian-tartars-stalin.html

http://www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj18
 Garbis Altınoğlunun konuyla ilgili Yorumu