13 Ocak 2018

Beria- 1905’TE TİFLİS’TEKİ BİR MİTİNGDE SÖYLEV

Beria - J. Stalin
...Menşevikler, çarın 1905 Ekimindeki manifestosunu sevinç ve heyecanla karşıladılar. Onların fikrine göre, bu manifesto ile Rusya’da anayasal burjuva bir rejim dönemi başlıyordu.

Çarın manifestosunun Tiflis’te yayınlandığı gün, KafkasyalI menşevik liderler olan N. Jordania, N. Ramişvili ve daha başkaları söylevlerinde tantanalı biçimde şunları açıkladılar: «Artık otokrasi yoktur, otokrasi ölmüştür. Rusya anayasal mutlakıyetler arasında yer almaktadır.»

Menşevikler, işçi sınıfının silahsızlandırılması sloganını öne sürdüler. «Silah istemiyoruz, kahrolsun silahlar!» diyorlardı.

Yoldaş Stalin, menşeviklerin kalleşçe taktiklerini söz götürmez biçimde ortaya çıkarıyor ve genel silahlı ayaklanmaya çağrıda bulunuyordu.

Manifestonun yayınlandığı gün, Nadzaladevi’de (Tiflis) bir işçi mitinginde yoldaş Stalin şöyle diyordu:

«Silahsız zafere ulaşabilecek hangi devrim vardır ve kahrolsun silahlar diyebilecek hangi devrimci vardır? Böyle konuşan hatip, büyük bir olasılıkla, devrimci değil Tolstoycudur ve bu kim olursa olsun, devrimin ve halkın özgürlüğünün düşmanıdır,

Gerçekten zafere ulaşmak için ne yapmalıdır? Bunun için üç şey gereklidir: Bize gereken ilk şey silahtır, İkincisi daha da silah, üçüncüsü, yine silahtır.»

Az zaman sonra bir bolşevik bildirisi, ekte imza listesiyle Tiflis Yürütme Komitesinin bir çağrısı yayınlandı. Çağrıda şöyle deniliyordu:

«YURTTAŞLAR!

Büyük Rusya devrimi başlamıştır! Tüyler ürpertici kan dökümünün ilk sahnesini gördük. Gelecek bize yeni savaşlar ve fedakarlıklar hazırlıyor. Bize düşen birinci görev, halkın silahlandınlmasıdır. 

Otokrasiyi bozguna uğratmak ve devrimin zaferini sağlamak için, silah, daha silah ve yine silah gereklidir!

Yurttaşlar! Silah elde etmek için tüm tedbirleri almak zorunludur. Külhanbeylerini ezmek, çar yanlısı başıbozukları durdurmak gereklidir; otokrasiye karşı kesin bir savaş, bir içsavaş ve bir siyasi savaş gereklidir. Bunlar silah olmaksızın olanaksızdır.

Yurttaşlar! Görevden kaçmayınız, halkın silahlandırılmasmda üzerinize düşen payı pazarlık konusu yapmayınız.

Yaşasın devrimin zaferi!
Yaşasın genel silahlı devrim!
Yaşasın demokratik cumhuriyet!»

L.Beria:

KafkasyalI Bolşevik Örgütlerinin Tarihe Katkısı. 
Editions d’Etat, 1941, s. 74- 75