13 Ocak 2018

İSKRA ’NIN TAKTİĞİ ÜZERİNE SON SÖZ

Lenin

...Ayaklanma, büyük kelimedir. Ayaklanmaya çağrı çok ciddi bir şeydir, Toplumsal rejim ne denli karmaşıksa, iktidarın örgütlenme derecesi ne denli yüksekse, askeri teknik ne denli mükemmelse, bu sloganı kullanmanın hafife alınması da o denli yanlıştır. 

Devrimci sosyal-demokratların bu sloganı kullanmaya çoktan beri hazırlandıklarını, fakat devrimci hareketin ciddilik, yaygınlık ve genişliği konusunda kararsızlıklar ve kelimenin tam anlamıyla çözülmenin yakınlığı hakkında kuşkular bulunduğu sürece, doğrudan doğruya çağrı olarak bu sloganı ortaya atmadıklarını birçok kez söyledik. Büyük kelimeler iyice düşünülerek kullanılmalıdır. Onları büyük eylemlere dönüştürmenin güçlüğü son derece çetindir. Bir takım yüksekten atılan sözlere sığınıp bu güçlüklerden kaçmanın, Manilovvari kaçamaklarla ciddi görevlere yan çizmenin, bu güç görevlere sözümona «doğal geçiş» gibi tatlımsı hayallerle görüşünü daraltmanın da affedilmeyecek kadar yanlış olması bundandır.

Devrimci ordu da büyük bir sözdür. Bu ordu, ancak uzun, zor ve karmaşık bir süreç içinde yaratılır. Fakat bu sürecin başladığını ve her yerde yavaş, adım ilerlediğini görüyorsak, bu ordu olmaksızın devrimin gerçek zaferinin olanaksız olduğunu biliyorsak, bu kesin ve direkt sloganı kullanmalı, yaymalı, her günkü siyasi etkinliğimizin denek taşı haline getirmeliyiz.


Devrim, ekonomik ve toplumsal koşullar nedeniyle tamamıyla olgunlaştığında, devrimci sınıfların herzaman devrim yapmak için yeterli güce sahip olduğunu sanmak yanlıştır. Hayır, insan toplumu ilerici öğeler için böylesine akılcı ve «rahat» biçimde düzene sokulmuş değildir. 

Devrim, devrimi tamamlayacak güçler yeterli olmaksızın da olgunluğa erişmiş olabilir; bu durumda toplum çürür ve çürümesi yıllarca sürer. Rusya’da demokratik devrimin olgunlaştığı kuşku götürmez bir gerçektir. Fakat devrimci sınıflar, şimdi devrim yapacak güçte midirler? Henüz bu konuda kimse birşey bilmiyor. Hızla yaklaşan kritik anı dolaylı ve dolaysız birçok belirtileri etkileyecek olan savaş bizi haklı çıkarıyor. Moral üstünlük söz götürmez, moral güç şimdiden ezicidir; elbette ki bunlarsız, devrim sözkonusu bile olamaz. Bu gerekli, fakat henüz yeterli olmayan koşuldur. Otokrasinin son derece büyük direnişini (bu gerçeği bilmemezlikten gelemeyiz) kırabilecek maddi bir güce dönüşüp dönüşmeyeceğini ise savaşın sonu gösterecektir. 

Ayaklanma sloganı atmak,, sorunu çözmek için maddi güce çağrıda bulunmak demektir; oysaki bugünkü Avrupa uygarlığında silah gücünden başka maddi güç yoktur. Devrimin genel koşulları olgunlaşmadıkça, eyleme geçen kitlelerin hazırlığı ve coşkunluğu açıkça ortada olmadıkça, dış koşullar bir bunalım yaratmadıkça bu slogan atılmamalıdır. Fakat bir kez bu slogan ortaya atıldıktan sonra, geri çekilmek, yeniden ayaklanma zemininin hazırlanma koşullarına, «mümkün geçişlere», moral gücüne geri dönmek utanç vericidir.

Bir kez ok yaydan çıkınca dolambaçlı yollara sapmayı bir yana bırakmak, en geniş kitlelere şimdiki durumda devrimin başarısının pratik koşullarını doğrudan doğruya ve açıkça anlatmak gereklidir.

V.Î.Lenin, 
Bütün Eserleri 
c. VIII. s. 305-306 Rusça Baskı

Proletari, No: 21
17(4) Ekim 1905