26 Ekim 2017

PARTİ EĞİTİMİ VE PARTİ İÇİ DEMOKRASİ ÜZERİNE

Kaganoviç
İnsanlar masabaşı çalışması ve genel karar yazışmalarından bunaldıkları zaman “küçük şeyler”e önem vermezler, insanlara önem vermezler. Bunlar, yeni bir ustabaşıyı, yeni bir mühendisi, yeni bir teknisyeni göremezler, yeni emek kahramanlarını, olgunlaşan ve yeni işlere terfi edebilecek Genç Komünistleri göremezler. 

Bizde yeteri kadar Kadro olmadığı söylenir, ama bu doğru değildir. Kadrolarımız hem de yetenekli insanlarımız var, ama bunları terfi etirebilmeli, uygun yerlere yerleştirebilmeliyiz. Bu insanlara uygun olarak önderlik edebilmeliyiz. Bir işe verilen kişi eğitilmeli ve çalışması süresince yükseltilmelidir; kuvvetten düşmemesi ve tozlanmaması için dikkat edilmelidir. Zaman zaman elimize bir bez parçası olmalı ve üzerinde biriken tozları temizlemeliyiz.... 

Partiye üye kabul etmenin doğru örgütlenmesi işin sadece yarısıdır. Yeni kabul edilmiş Parti üyesinin, daha saflarımızdayken, kendisini ideolojik olarak doğru biçimde donatmasını, gelişmesini, faaliyetinde günlük önderliği hissetmesi gerektiğini, Parti çalışmasına etkince girmesini ve siyasal olarak sağlamlaşmasını temin etmeliyiz. 

Marksist – Leninist eğitimden söz ettiğimizde sadece dersane eğitimini değil, bir bolşevik’in ideolojik olarak donatılmasını söylemek istiyoruz. Parti üyesi Parti okulunda eğitilmelidir, ama temel olarak pratik siyasal çalışmada eğitilmelidir. Bu, parti üyelerinin Marksist – Leninist eğitimini yüksek bir düzeye yükseltmemiz ve parti örgütümüzün çalışmasını ilerletmemiz gerektiği anlamına gelir....

Lenin daima teorik sorunları günlük pratikle birleştirirdi. Stalin bize en karmaşık teorik sorunlarla günlük mücadelenin nasıl birleştirileceğinin örneklerini verir. Yine de Kızıl Profesörlerimizin bir çoğu teoriyi bir bölmeye pratiği başka bir bölmeye koyuyor ve bu iki bölmeyi birleştirmekte oldukça aciz kalıyorlar. Masaldaki filozof gibi, malesef bu profesörler de teori ile pratiği birleştirmek yerine “Holatın yapısı” üzerine çok felsefi eserler yazıyorlar ve Marks ve Engels bu konuda hiçbir şey söylemedikleri için kendilerinin Marksizmin hazinesine mükemmel bir katkıda bulunduğunu zannediyorlar. 

Sovyet parti okullarımızın bir kısmı, temel olarak, öğrenimin tam da okul çizgisinde örgütlendiğinden dolayı çok zarar görüyorlar. 

Bir Bolşevik, okul çocuğu değildir. O, siyasal olarak eğitiliyor ve onun öğrenimi, günlük siyasal, ve pratik mücadele ile birleştirilmelidir. Bir Bolşevik hem okulda hem de Parti toplantılarında ideolojik olarak silahlandırılmalıdır. Bu nedenle hiç şüphesiz gözlemiş olduğunuz gibi, tüzüğün yeni taslağı sadece eğitimden değil, Komünist’in ideolojik olarak donatılmasından söz eder. 

Her Parti üyesi Marksizm – Leninizm’in ilkeleriyle silahlandırılmalıdır. Her Parti üyesinden bunları istersek, Parti önderlerinden bunları nasıl daha çok istemeyiz ki? Uzman propagandacılar ile uzman örgütleyiciler arasında herhangi bir kesin ayırım olmamalıdır. Uzmanlaşma çok iyi bir şeydir. Biz de uzmanlaşma taraftarıyız ama bu uzmanlaşma aşırılığa götürülmemelidir. Ve aşırı uzmanlaşma özellikle Parti çalışmasında uygun değildir. Çoğu zaman bir örgütleyici, propaganda ve ajitasyon yapmaz. Bunun nedeni sadece ajitasyon ve propaganda için zamanı olmayışı değil, açık konuşalım ki, bunu becerememesidir de. Bir fabrika müdürünün iyice bilgi sahibi olması gerektiğini öğrendik. Öyleyse her Parti Kurulu sekreterinin, her bölge kurulu sekreterinin, her bölge kurulu sekreterinin ve her Parti örgütleyicisinin Marksizm – Leninizm pusulasını kullanma yeteneğini kazanmalarını istememiz için daha çok neden var. 

Bir Parti önderi sadece, kelimenin en iyi anlamında bir örgütleyici ve yönetici değil, aynı zamanda bir propagandacı ve Parti üyelerinin bir eğiticisi olmalıdır. Parti toplantılarımızın düzeyinin yükselmiş olduğunu biliyoruz. Parti üyeleri, Bolşevizmi Parti toplantılarında, Parti okulunda olduğu kadar, eğer daha fazla değilse, öğrenirler ve öğrenmelidirler. Herkes bunu anlıyor. Parti-içi demokrasi ve öz-eleştiri bütün Parti çalışmamızın ve Parti üyelerinin eğitiminin en önemli odağıydı ve odağıdır. 

Parti-içi demokrasi yeni bir aşamaya yükseltilmiştir. Parti-içi demokrasi şimdi yeni bir biçimde anlaşılıyor. Şimdi Komünistlerin toplantılarına katıldığınızda iki yıl önceki durumlarıyla karşılaştırılamayacaklarını farkedersiniz.... 

Bununla birlikte, örgütleyici ve propagandacıların çalışmalarını birleştirmeyi başara-bilseydik çok daha fazlasını yapabilirdik. Bunu inkar edemeyiz. Bu, Komünistlerin Marksist-Leninist ideolojik donatımlarını yeni bir aşamaya yükseltebilirdi. Parti toplantılarının, ciddi bir hazırlık yapılmadan basmakalıp yürütüldüğü durumlar oluyor. İnsanlar bir araya toplanıyor ve onlara şöyle deniliyor: 

Yoldaşlar, görevlerimiz var, şunları şunları uygulamalıyız. Ya da bazı kampanyalar ve yıldönümleri üzerine tartışırlar. Tabii ki bu gibi durumlarda, bütün kazancınız ancak bir yığın kuru gürültü ya da ancak “iş” tir ve doğal olarak böyle toplantılar Parti üyelerini eğitmeye faydası olamaz. Halbuki bütün Parti toplantıları Komünistlerin ideolojik düzeyini yükseltmeye yardım etmelidir. Parti-içi sorunların, sosyalizmi kurmanın siyaset ve pratiğine ilişkin sorunların tartışılması Parti üyelerinin bilincini, yığınların örgütleyicileri olarak Bolşeviklerin öncü rolünü kavrama düzeyine yükseltir. 

Parti üyesi, Parti-içi demokrasi koşullarında, Parti siyasetinin bütün sorunlarının özgür ve işbilir tartışması içinde gelişir, eğitilir ve sağlamlaşır, aynı zamanda o, Parti siyasetinin temel sorunlarından bu siyaseti baltalamak, Parti önderliğinin ayağının altını kazmak ve Parti’nin demir saflarını sarsmak için yararlanmak isteyen herkese karşı mücadelede sağlamlaşır ve eğitilir. Parti-içi hayatımızın tecrübesi, Parti saflarımızın, Parti siyasetinden, Leninizm’den ayrılanlara karşı mücadelede, Parti saflarımızın sıklaştırılması ve birliği için mücadelede olgunlaştıklarını, güçlendirdiklerini ve sağlamlaştıklarını gösteriyor.

 İşte bu nedenle, bu Parti üyelerini, saflarımızda oportünizmin en ufak belirtisine karşı mücadelede yetiştirmeye ve sağlamlaştırmaya devam etmeliyiz. 

Parti üyesinin gelişmesi, Parti-içi çalışmasının ne biçimde örgütlendiğine bağlıdır. Parti üyesine ne kadar dikkat gösterildiğine ve bu üyeye ne biçimde önderlik edildiğine bağlıdır....