Header Ads

Header ADS

Rusya ve Doğu Müslümanlarına Çağrı

HALK KONSEYİ, RUSYA VE DOĞU MÜSLÜMANLARINAÇAĞRI

7 ARALIK 1917

Izvestiia, No. 232, 7 Aralık 1917, s. 1-2.

Yoldaşlar! Kardeşler!

Rusya'da büyük olaylar yaşanıyor. Başka toprakları bölmek amacıyla başlatılan kanlı savaşın sonu yaklaşıyor. Soyguncuların ve dünya halklarını köleleştirenlerin egemenliği sona ermek üzere. Rus Devrimi'nin darbeleri altında, eski serflik ve kölelik dünyası parçalanıyor... Yeni bir dünya doğuyor, işçiler ve özgür insanlardan oluşan bir dünya. Bu devrimin başında Rusya İşçi ve Köylü Hükümeti, Halk Komiserleri Sovyeti yer almaktadır.

Tüm Rusya'ya devrimci İşçi, Asker ve Köylü Vekilleri Sovyetleri ile ekilmiştir. Ülkede güç milletin elindedir. Rusya'nın emekçi halkının tek bir yanan arzusu var - onurlu bir barışı sağlamak ve dünyanın mazlum halklarının özgürlükleri için savaşmasına yardım etmek.

Bu kutsal görevde Rusya yalnız değildir. Rus Devrimi'nin yaptığı özgürlük çağrısı Doğu'nun ve Batı'nın tüm işçilerine ulaşıyor. Avrupa'nın bitkin, savaşan halkları şimdiden barış yapan bize ellerini uzatıyorlar. Batı'nın işçileri ve askerleri şimdiden sosyalizm bayrağı altında toplanarak emperyalizmin kalesine hücum ediyorlar. Ve yüzyıllardır Avrupa'nın “aydın” yağmacıları tarafından ezilen uzaklardan Hindistan, şimdiden isyan bayrağını yükseltiyor, Temsilciler Sovyetlerini örgütlüyor, nefret edilen köleliği omuzlarından atıyor, ve Doğu halklarını kurtuluş mücadelesine çağırıyorlar.

Bu büyük olaylar karşısında, Rusya'nın ve Doğu'nun emekçi ve mahrum bırakılmış Müslümanlarına, size dönüyoruz.

Rusya Müslümanları, Volga ve Kırım Tatarları, Sibirya ve Türkistan Kırgızları ve Sartları, Transkafkasya Türkleri ve Tatarları, Kafkasya'nın Çeçenler ve Dağlıları–Rusya'nın çarları ve zalimleri tarafından camileri ve şapelleri yıkılan, inançları ve gelenekleri ayaklar altına alınan herkes!

Bundan böyle inançlarınız ve gelenekleriniz, ulusal ve kültürel kurumlarınız özgür ve dokunulmazdır. Ulusal yaşamınızı özgürce ve engellenmeden inşa edin. Bunu yapmaya hakkınız var. Bilin ki, Rusya'nın tüm halklarının yanı sıra sizin haklarınız da İşçi, Asker ve Köylü Temsilcileri Sovyetleri tarafından korunmaktadır.

Bu devrimi ve onun tam yetkili hükümetini savunun!

Doğu Müslümanları, Persler, Türkler, Araplar ve Hindular, canları ve malları, özgürlükleri ve toprakları, Avrupa'nın açgözlü soyguncularının yüzyıllardır takas ettiği herkes -Savaşı başlatan yağmacıların ülkelerini bölmek istedikleri herkes!

Tahttan indirilen Çar'ın Konstantinopolis'in ele geçirilmesine ilişkin ve devrik Kerenski hükümeti tarafından onaylanan gizli anlaşmalarının geçersiz ve hükümsüz olduğunu ilan ediyoruz. Rusya Cumhuriyeti ve hükümeti, Halk Komiserleri Sovyeti, yabancı toprakların ele geçirilmesine karşı çıkıyor; Konstantinopolis Müslümanların elinde kalmalıdır. (1)

İran'ın bölünmesine ilişkin anlaşmanın hükümsüz ve geçersiz olduğunu beyan ediyoruz.

Askeri operasyonlar biter bitmez, birlikler İran'dan çekilecek ve Perslere kendi kaderlerini özgürce seçme hakkı garanti edilecek. (2)

Türkiye'nin bölünmesine ve Ermenistan'ın elinden alınmasına ilişkin anlaşmanın geçersiz ve hükümsüz olduğunu beyan ediyoruz. (3) Askeri operasyonlar biter bitmez Ermenilerin siyasi kaderlerini özgürce belirleme hakları garanti altına alınacaktır.

Kölelik sizi Rusya'nın ve onun devrimci hükümetinin elinde değil, Avrupa emperyalizminin yağmacılarının, anavatanımızı gasp edilmiş ve yağmalanmış “sömürgelerine” dönüştürenlerin ellerinde bekliyor.

Bu acımasız sömürücüleri ve ülkenizi köleleştiricileri devirin.

Şimdi savaş ve perişanlık eski dünyanın yapısını yıkıyor, tüm dünya emperyalist yağmacılara karşı hiddetli bir öfkeyle alevler içindeyken, her isyan kıvılcımı büyük bir devrim ateşine dönüştüğünde, Hintli Müslümanlar bile yabancı boyunduruğu altında yıpranmış ve acı içindeyken, zalimlerine karşı bir isyan başlatırken, şimdi susmak mümkün değildir.

Toprağımızın asırlık kölecilerini omuzlarınızdan atmakla vakit kaybetmeyin. Ana Yurtlarınızı elinizden almalarına müsaade etmeyin. Siz kendiniz ülkenizin efendileri olmalısınız. Siz kendiniz yaşamınızı kendi tarzınıza ve kendi arzularınıza göre inşa etmelisiniz. Bu hakkınız var, çünkü kaderiniz kendi elinizde.

Yoldaşlar! Kardeşler!

Onurlu, demokratik bir barış için sıkı ve kararlı bir şekilde çaba gösterelim.

Pankartlarımızda dünyanın mazlum halklarının kurtuluşunu ilan ediyoruz.

Rusya Müslümanları!

Doğu Müslümanları!

Yeni bir dünya inşa etme davasında sempati ve desteğinizi bekliyoruz.

Dzhugashvili (Stalin)

Milliyetler Halk Komiseri

V. Ul'ianov (Lenin)

Halk Komiserleri Sovyeti Başkanı

[3 Aralık (20 Kasım) 1917]

Published in 17 "Newspapers of the Provisional Workers 'and Peasants' Government" dated December 7 (November 24) 1917, RSFSR SU, 1917, No. 6, Appendix 2.

(1) Fransa da çarlık Rusya'sının taleplerine olumlu tepki verdi. Geçici Hükümet, bildiğiniz gibi, savaşın devamını “Konstantinopolis Rusya için ” sloganıyla ilan etti.

(2) 31 Ağustos 1907'de St. Petersburg'da imzalanan Orta Asya meseleleri üzerine Rus-İngiliz anlaşmasıyla, İran'ın kuzey kısmı Rusya'nın "etki bölgesine", güney kısmı ise  İngiltere'nin "etki bölgesine" aktarıldı. Emperyalist savaş sırasında İran, bir Türk saldırısına karşı savunma bahanesiyle İngiliz-Rus işgaline uğradı.

Kuzey İran Rus birlikleri, güneyi İngilizler tarafından işgal edildi. Sovyet hükümeti İngiltere ile yapılan çarlık anlaşmasını, İran'ı köleleştiren taviz ve kredileri iptal etti ve Rus birliklerini İran'dan geri çekti.

(3) Rusya, İngiltere ve Fransa arasında, bu üç ülkenin Asya Türkiye'sine karşı iddialarıyla ilgili olarak 1916 baharında gizli bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre Rusya, Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis bölgelerini ve Güney Kürdistan topraklarını alacaktı. "Karadeniz kıyısındaki Rus alımlarının son noktası, gelecekte Trabzon'un batısında belirlenecek bir nokta olacaktır"; Fransa, Suriye kıyı şeridini, Adana vilayetini vb., İngiltere - Mezopotamya'nın Bağdat ile güney kısmını vb alacaktı.


Çeviri 


Erdogan A

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.