29 Kasım 2019

JV Stalin Yoldaşın Politbüro Özel Oturumunda Konuşması , 14 Mart 1948

Politbüro’nun Şubat ayındaki oturumunda Yoldaş Molotov bize şu anki uluslararası durum hakkında ayrıntılı bir rapor verdi. Genel olarak, çıkardığı sonuçlara katılıyorum, ancak hala mevcut dünya krizinin tahmin edilen sebepleriyle ilgili bazı itirazlarım var. Bir süre önce dünyanın iki kampa bölündüğünü belirttim: bir kampta mali sermayeye sahip olan ve yeryüzündeki nüfusun çoğunluğunu sömürenler ve diğerinde sömürgelerde ve bağımlı ülkelerde ezilen ve sömürülen halklardır. Doğal olarak, Amerika gibi gelişmiş bir kapitalist ülke birinci kampın şampiyonu olurken, Marx ve Lenin'in ana teorilerinden doğan Sovyetler Birliği ikincisinin lideri olur. 

İki kampın amacının birbirinin tam tersi olduğundan, er ya da geç, aralarında çatışma olacaktır.

Şimdi, tam olarak, bu an geldi, ve bu nedenle, iki düşman kamp arasında, görüş noktalarının kesinlikle uzlaşmaz olması nedeniyle, bir uzlaşma yolu aramak boşunadır. Eğer kamplardan biri diğerine teslim olmazsa, er ya da geç, aralarında silahlı çatışma kesinlikle kaçınılmaz olacaktır. Son yıllarda gerçekleşen sayısız konferanslar, nasıl ki  su ve ateş bir araya gelemez ise, bize karşı olan kamp ile bizim anlaşmaya varamayacağımızı bize açıkça gösterdi.

Düşmanca ama barışçıl bir dünyanın bugünkü durumu, hala uzun bir süre devam edebilir, ancak, tekrar ediyorum, çatışmaların kaçınılmaz olacağı bir zaman gelecektir. Öyleyse ne yapmalıyız, Yoldaşlar.

Bu sorunun cevabı kesinlikle açık. Hiç mola vermeden ülkemizin gücünü hem askeri hem de ekonomik olarak arttırmalı ve her türlü sürprizlere hazır olmalıyız. Aynı zamanda, bağımlı, ve sömürge ülkelerin ezilen halklarının  Amerika, İngiltere ve Fransa emperyalizmine karşı verdikleri devrimci mücadelelerini enerjik bir şekilde desteklemeliyiz. Şimdi oldukça açıktır ki, onlar için başka çıkış yolu olmadığından, böylesine bir mücadele baskı ve sömürüden kurtulmalarının tek yoludur. Birçok sömürge ve bağımlı ülke, kapitalizmin dünya krizine neden olacak ulusal kurtuluş hareketi yoluna çoktan girdi. Ancak gelişmiş ülkelerde işçi sınıfının zaferi ve ezilen halkların emperyalizm boyunduruğundan kurtarılması, ortak bir devrimci cephenin eğitimi ve sağlamlaştırılması olmadan mümkün değildir. Gerçi şimdiye değin elde edilen sonuçlardan memnun olmasak da, zaten böyle bir cephe var, ve daha da geliştirilmesi için tüm çabalarımızı göstermemiz gerekir. Özellikle İspanya ya ve Güney Amerika ülkelerine özel önem vermeliyiz. 

İstisnasız olarak, Orta ve Güney Amerika'daki tüm Hükümetler, sadece onbinlerce sadık askerlerinin süngüleri sayesinde ayakta duruyorlar ve Hükümetlerin her biri gerçek bir kart evi gibi. Onlara sadece  kuvvetli bir rüzgarın vurması yeter ve süpürülüp giderler ve iz bırakmadan kaybolurlar. Bütün bu ülkelerde, gerektiğinde, sömürülen kitlelerin yardımı ile, tüm bu dramatik diktatörleri devirmelerine, iktidarı ellerine geçirmelerine ve gerekli ham maddeleri ABD’den mahrum etmelerine yardımcı olabileceğimiz bir güce sahip olmalıyız .

Bu bizim için oldukça olası bir iştir, Orta ve Güney Amerika ülkelerinde nüfusun% 70'inin (bazı durumlarda daha da fazla) ayaklar altında çiğnenen ve sömürülen ve  baskıcılarına karşı büyük nefreti olan yoksul insanları hesab edersek, bu ütopik bir şey değildir. Onlar sadece, tekrar ediyorum, eğer durum gerektirirse, onlara (yardım) verebilmemiz için bekliyorlar. Şu anda, oradaki propagandamızı yoğunlaştırmamız ve bütün güçlerimizi tamamen düzenlememiz gerekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, bu ülkelere güvenilir kaleleri olarak bakmaktadır ve bu, Güney Amerika Cumhuriyetlerinin Hükümetleri söz konusu olduğunda bir ölçüde doğrudur. İşçi kitlelere gelince,  baskıcılarına karşı sadece acımasız muhalefet başlatma olanağını beklediklerini emin bir şekilde biliyoruz. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Pan-Amerika ülkelerinin bir konferansı gelecek ay gerçekleşecek ve kesinlikle olumlu bir sonuç veremeyeceğine inanıyorum. Aralarında zaten çok fazla çelişki var, çıkar alanları ve amaçları çok farklı, aralarındaki tek benzerlik onların iştahı dır. 

Memnun edici, hoş sözler altında, karşılıklı derin güvensizlik ve mümkün olduğunca az alma ve mümkün olduğunca az verme arzusu gizlenecektir. Ancak gerçekten tehlikeli bir anda, Birleşik Devletler için bir varlık değil, bir sorumluluk haline gelebilecekleri konusunda böyle bir uyumsuzluk varken, tamamıyla karşılıklı dayanışma ve ortak çıkarların şafşatalı ifadeleriyle sonuçlanacak .

ABD'nin doğal rezervuarı nedeniyle hesaba katması için iyi nedeni olan, tükenmez bir hammadde rezervine sahip olan Brezilya'ya özel dikkat göstermeliyiz. Oradaki Komünist parti güçlü bir zulme maruz kalıyor, fakat bu sadece ona hizmet ediyor. Düşmanla mücadelede, ateşin vaftizini alır ve kendisini oportünistlerden, zayıflardan ve sadece hiç bir rejimden memnun olmayanlardan kurtarır. Biz komünist fikir için kesinlikle her şeyi feda edebilecek insanların olmasını istiyoruz ve Brezilya komünistleri sadece böylesine birkaç yüz kişiden oluştuğunda gelecekle neşeyle yüzleşebilir.

Brezilya'dan sonra Venezuela'ya özel dikkat göstermeliyiz. Büyük petrol rezervleri olan bu ülke, tamamen Kuzey Amerika kapitalistler tarafından sömürülüyor ve bir savaş durumunda, yapacağımız  ilk şey,  Amerikan endüstrisinin Venezuela petrolünü kullanmasını önlemek olmalıdır. Bunun için zaten ayrıntılı bir plan hazırladığımızdan, şimdi size tekrar etmenin gereksiz olduğunu düşünüyorum. 

Panama Kanalı ile ilgili olarak, gelecekteki bir savaşta yüzey su filoları tüm önemlerini yitireceklerinden ve bizim özel bir ilgimiz olması için bir neden olmadığından, bizim için önemsiz olması gerektiğini düşünüyorum. İmha edilmesi durumunda, onu geri inşa etmek için uzun bir süre gerekecektir ve bu  savaştan sonra sadece dünyanın ekonomik kalkınmasını geciktirecektir.

Avrupa'da, özellikle İspanya ile ilgilenmeliyiz. Elimizdeki tüm bilgilere göre, oradaki Franko'nun rejimi yakında sona erecek. Doğal olarak, düşüşünü hızlandırabiliriz, ve hala şu an için bunun erken olduğunu düşünüyorum. Yoldaş Zhdanov, şu anda bu ülkede herhangi bir dönüşümü gerçekleştirmenin bizim için dezavantajlı olmasının nedenlerini de tartıştı ve ben de onunla tamamen aynı fikirdeyim. Şimdilik konumumuzu ve propaganda mızı güçlendirmekle kendimizi sınırlamalıyız.

İtalya ve Fransa'da konumumuz o kadar güçlü ki, herhangi bir seçimden veya herhangi bir hükümet değişikliğinden korkmamıza gerek yok. 

Gerektiğinde, ülke nüfusunun çoğunluğu, Amerikan kapitalist burjuvazisine kendilerini satmaya devam edecek olanlara rağmen, bizlerle birlikte olacak.

İngiltere'den veya küçük Avrupa ülkelerinden korkmuyoruz. Onlar Amerika'yı zorunluluktan takip ediyorlar ve ona usta propagandayla kendilerine korku saçmalarından eğiliyorlar. Bunu yeterince konuşmuştuk. Aktif planlarımızı çoktan yaptık ve şimdi onları takip etmemiz gerekiyor.

Koz kartlarımızın en önemlisi ve her zaman  en önemli olması gereken Asya. Şimdiki yüzyılda köleleştirilen milyonlarca kitle zaten uyandı ve sömürgeci emperyalistler ne kadar entrikacı olduğuna bakılmaksızın, onlara özgür olma ve bağımsız bir yaşam sürdürme arzusunu inkar edemezler. Bütün sömürge imparatorlukları zaten sona ermiştir, onların tamamen çöküşü yalnızca yakın geleceğin meselesidir. Asya halklarının kurtuluşunu hızlandırmak için zaten büyük çaba sarf ettik, ancak bundan sonra çalışmalarımızı bu yönde on kat arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Çin'in kurtuluş hareketi örneği bizi aydınlatıyor ve bizim için gelecekteki bir çalışma modeli haline geliyor. Amerika'nın Kuomintang Çin'e verdiği büyük yardımlara rağmen, Çin'in tamamı muzaffer komünist ordunun güçlü darbesi altında titriyor. Çinli gericiler, yenilginin ardından yenilgiye uğradılar. Yeni bir yaşam umuduyla uyanan Çin halkı, kendilerini yabancı sermayeye satan baskıcılara acımadan darbe vuruyor. Halk Ordusu art arda yeni şehirleri ve yeni bölgeleri kurtarır. Acı ve mücadele yoluyla yeni, anti-emperyalist, demokratik bir Çin yaratıyorlar. Bizim görevimiz, Çinli yoldaşlarımızın kendilerini tüm düşmanlarından kesinlikle kurtarabilecekleri , Sovyetler Birliği ile dost olabilecekleri ve yeni, mutlu bir hayata başlamaları için mümkün olan her yolu kullanarak yardımcı olmak. 

Bizim için bir sonraki aşama Hindistan olmalı. Şimdi, İngiltere'den özgürlük kazandı, ancak görünüşe göre bu özgürlük sadece bir efsane. İşte  eski bir şekilde yaşayamayan ve yaşamak istemeyen milyonlarca emekçi kitleler. Onlar Emperyalistlerin yürüttüğü entrikaların asıl anlamının, Asya’daki hakimiyet liklerini uzatmak için yeni soslarla karıştırmak olduğunu anlıyorlar. Anti-emperyalist mücadele, daha da geniş bir insan kitlesini içine alıyor. Onların kazanmalarına ve özgür insanlar ailesinde eşit haklara sahip olmalarına yardımcı olacağız . 

Genel olarak, tüm Asya'da, geçen yıl hazırladığımız planımızı kesin ve kararlı bir şekilde yürütüyoruz ve abartmadan, çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ancak, başarıların bazen gölgeli tarafları olur. Bazen, eğer belirli gelişmeler her şeyin çözülmesine neden olabilecek tehlikeleri doğururlar. Başarı ile çok fazla gurur duyanlar var. Yoldaşlarımızdan birinin başarıdan sarhoşlukla kendisinden geçmesi ve "dünya şimdi dizlerimizde" ve "ne istersek yapabiliriz" gibi şarkılarla övünme tehlikesi var.  Hayır, Yoldaşlar, zaten kazanılmış olan başarı ile daha enerjik ve daha da fazla çalışmalıyız, çünkü genel olarak, bu dünyada mükemmellik yoktur. 

Dünyadaki çalışmalarımızla birlikte Sovyetler Birliği içindeki çalışmaları da unutmamalıyız. Bazı yerlerde hala bazı kusurlar olsa da, halk ekonomisinin restorasyonu durmadan devam ediyor. Bizim görevimiz onları en kısa sürede kaldırmak veya geçmişe dayanan değerleri ile herhangi bir şahsiyet veya engel  önünde durmamak. Kökten, eski ruhlu olanları ve ilerlememizi engelleyenleri söküp atmalıyız. 

Ağır ve hafif sanayi lerimizin gelişimi, sürekli başarı ile ilerliyor.

Son Beş Yıllık Planımızın hemen hemen dört yılda biteceğine inanmak için nedenlerimiz var.

Her zaman olduğu gibi, Sovyet Ordusu ve Donanması'nın gelişmesine özel önem vermeliyiz. Bugünkü durumları, kesin olarak doğru bilgiye sahip olduğumuz Amerikan ve İngiliz Ordularına kıyasla, kesin olarak söyleyebilirim ki, sadece bir açıdan gerideyiz, yüzey su filosu, bununla beraber bütün diğer açılardan oldukça ilerideyiz. Amerika'nın bütün entrikalarına rağmen ve Ordusu ve Deniz Kuvvetleri için üstlendiği devasa bütçeye rağmen, onlar bizi yakalayamaz. Tam tersine, zaman ilerledikçe, daha büyük artış, Anglo-Amerikan silahlı kuvvetleri ile ilgili olarak, bizim lehimize olacaktır. Savaş arzu etmiyoruz, ama savaştan korkmuyoruz. 

Bundan sonra, insanlığın yeni bir felaketten korunmasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapacağız , ama eğer emperyalistler bunu isterlerse, çaremiz kalamaz ve onlar için en kötüsü olur.

"Birleşmiş Milletler" örgütü tarafından oynanan acınacak rol konusunda sessiz kalamıyacağım. Ölü Cenevre "Milletler Cemiyeti" bile daha büyük bir onur ve bağımsızlıkla hareket etti. Şu anki "Birleşmiş Milletler",  el kaldırarak efendilerinin -Amerikan emperyalizminin-  emrini yerine getiren kukla topluluğundan başka bir şey değil . Çoğu zaman, sadece "kutlu yumurtayı" memnun etmek için kendi ulusal veya ekonomik çıkarlarına karşı hareket ederler ve bu nedenle, böyle bir kuruluşla hiçbir ilgimiz yoktur. 

Örneğin, Marshall Planı'nı ele alın. Ekonomik açıdan bakıldığında, ABD’de ortaya konan “ihracat veya işsizlik” savaş zamanı planının daha da kötü bir versiyonundan başka bir şey değil. Amerikan ekonomisini tehdit eden felaketi diğer ülkelere devretme girişimi. Wall Street tekelleri, Avrupa kıtasındaki ülkelere ekonomik yeniden inşalarında gerekli olmayan şeyleri satarak bu amaca ulaşmayı umuyorlar. Oraya makine aletleri ve önemli sanayi için hammadde değil, üretilmiş mamul ihraç ediyorlar. Bu ithal üretilmiş mamuller, Batı ülkelerinin endüstrilerinin önemli kollarını boğmak ve işçi sınıfını kronik işsizliğe mahkum etmekle tehdit ediyor. Bu nedenle, başlangıcından beri birçok Avrupa ülkesinin Marshall Planı'na katılmayı reddetmesine şaşırmamalı.

Bu ülkelerin hükümetleri,  sözde "Amerikan yardımı" ile, ülkelerin milletlerinin bağımsızlığı ve egemenliği için ciddi bir tehlike yarattığının farkına vardılar. Emperyalistlerin insanları aldatmaya ve direnişlerini kırmaya yönelik çabalarına rağmen, sinsi, entrikacı Wall Street'e karşı muhalefet önlenemez bir şekilde büyüyor. İşçi sınıfı, anavatanlarını Amerikan emperyalizmine satma konusunda uzlaşamazlar. Ülkelerini köleleştirmeyi hedefleyen Marshall Planını reddettiler. Bu planı yenmeliyiz ve bunu dünya işçilerinin yararına yapmalıyız.

Sovyetler Birliği ile   Amerikalılar'a açgözlü el uzatan bir grup ülke karşılaştırıldığında  arasında büyük bir fark vardır. Biz  sadece kendi gücümüze umutlandığımızdan, kimsenin yardımına ihtiyacımız yok. Bizim, partinin doğru bir lider çizgisi olduğundan ve  bu çizgiyi gerçekleştirilmek için kitleleri örgütleyebildiğimizden, biz güzide başarıya ulaşırız. Diğer ülkelere bakın. Kaç tane İktidar partisinde doğru bir çizgiye sahip olan ve bunu yürüten var? Aslında şu an da dünyada böyle bir parti yok, çünkü hepsi umutsuz yaşıyor, kaotik krizlerle kafaları karışmış ve bataklıktan çıkmanın yollarını bulamıyorlar. Sadece bizim partimiz durumun nasıl yönetileceğini ve başarıya doğru nasıl ilerleyeceğini biliyor. Marksizmin sahneye çıktığından bu yana  yüz yıl oldu. Bu dönemde onlarca ve yüzlerce burjuva hükümeti Marksizmi yıkmaya çalıştı . Peki ne oldu? Marksizm ayakta kalırken burjuva hükümetleri vefat etti. Ve yoldaşlar, başarımız için Marx, Engels ve Lenin bayrağı altında çalışmak ve mücadele etmek zorundayız. Bundan  şu sonuç çıkar: Sonuna kadar Marx, Lenin ve Engels'in büyük bayrağına sadık olun. Sonuna kadar, tüm ülkelerdeki kardeşçe, birleşik proleterlerin amacına sadık olun . 

(Coşkulu alkışlar ve Stalin Yoldaşa selamlar.)

Çeviri
Erdoğan A
29 Kasım, 2019

Kaynak;
“Stenographic Record of a Speech by Comrade J. V. Stalin at a Special Session of the Politburo,
March 14, 1948,” March 14, 1948, History and Public Policy Program Digital Archive, ROC-MFA
105.11/61.15. Published in CWIHP Working Paper No. 12.
http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/117823