30 Mart 2019

TROÇKİ'NİN SAVAŞ VE BARIŞ ÜZERİNE DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNE KARŞI KONUŞMA

MART 8, 1918

Yoldaşlar, konuşmamda, ne benim, ne de beni destekleyenlerin bu değişikliği kabul etmenin mümkün olmadığını düşündüklerini söyledim. Ellerimizi hiçbir şekilde stratejik manevralara bağlamamalıyız. 

Her şey, güçler ilişkisine ve şu ya da bu emperyalist ülkeler tarafından bize karşı saldırı zamanına, şüphesiz ki şimdiden başlamış olan ordumuzun rehabilitasyonunun,  ve sadece  barışı sağlamaktan kaçınmak değil,  ama savaş ilan edebileceğimiz bir noktaya geldiği zamana bağlıdır.

 Yoldaş Troçki'nin önerdiği değişiklikler yerine, aşağıdakileri kabul etmeye hazırım:

Öncelikle, şunu  - ve bunu kesinlikle muhafaza edeceğim - mevcut karar basında yayınlanmamalı, ama sadece anlaşmanın onaylanmasıyla ilgili bir iletişim yapılması gerektiğini söyleyeyim.

İkincisi, yayın formlarında ve içeriğinde Merkez Komite, Japonlar tarafından olası bir saldırı ile ilgili değişiklikler yapma hakkına sahip olacaktır.

Üçüncüsü, Kongrenin, Parti Merkez Komitesine , bu noktaya ulaşıldığından Merkez Komitesi hesaba katıyorsa, hem Barış Anlaşmasını bozma, hem de her hangi bir emperyalist güçe,  ya da tüm dünyaya Savaş ilan etme yetkisini vereceğini söyleyeyim.

MK'ye anlaşmaları her an bozması için tam yetki vermeliyiz, ancak bu, bugün var olan durumda, şu anda onları şimdi bozacağımız anlamına gelmez. Şu anda ellerimizi hiçbir şekilde bağlamamalıyız. Yoldaş Troçki'nin tanıtmayı önerdiği sözler, genel olarak onaylamaya karşı olanların oylarını alacaktır,  ortada kalan oylar , tek bir işçinin, tek bir askerin , bizim kararımızdan hiç bir  şey anlamayacağı yeni bir durum yaratacaktır.

Şu anda anlaşmayı onaylama gerekliliğini onaylayacağız ve Merkez Komitesini herhangi bir anda savaş ilan etme yetkisine sahip edeceğiz, çünkü bize karşı bir saldırı hazırlanıyor, belki de üç taraftan; İngiltere veya Fransa, Archangel’i bizden almak istiyor - bunu yapmaları oldukça olasılık içinde, ancak her durumda, barış anlaşmasını ihlal etmek veya savaş ilan etmek konusunda herhangi bir şekilde merkezi kurumumuzu engellememeliyiz. Ukraynalılara mali yardım veriyoruz, elimizden geldiğince onlara yardım ediyoruz. Her halükarda, herhangi bir barış anlaşması imzalamamamız için kendimizi bağlamadık. Yaygınlaşan, birbiri ardına gelen, savaşlar çağında, yeni kombinasyonlar oluşacak. Barış anlaşması tamamıyle hayati bir  manevra meselesidir, ya biz bu manevranın şartlarının yanında olacağız, ya da biz  hareket etmenin imkansız olacağı bir şekilde, baştan elimizi resmen bağlayacağız.

Bana öyle geliyor ki: Hayır, bunu kabul edemem dedim. Bu değişiklik bir ipucu veriyor, Yoldaş Troçki'nin ne demek istediğini ifade ediyor. Kararlarda  ipucu olmamalıdır.

İlk nokta, emperyalizm Sovyet Sosyalist Cumhuriyetine saldırmadan önce, en küçük, bir nefes alma olasılığının kullanılmasının elzem olduğunu düşünerek, anlaşmanın onaylandığını kabul ettiğimizi söylüyor . Bir nefes alma alanından bahsederken, Cumhuriyetimize bir saldırının halen devam ettiğini unutmayız. İşte size tartışmada vurguladığım görüşüm.


VI Lenin, Collected Works, Vol. 27, Page 120-21Çeviri
Erdoğan A
30 mart, 2019