03 Kasım 2018

Halk Eğitimi Üzerine

Lenin

İ. İ. STEPANOV 'un  ""Dünya Ekonomisinin Geçiş Dönemi ile İlgili Olarak RSFSC nin elektrifikasyonu " Kitabına Önsöz

Yoldaş Stepanov'un elinizdeki bu çalışmasını tüm komünistlerin dikkatle incelemesini yürekten diliyorum ve öneriyorum.

Yazar, son derce güç ve son derece önemli sorunlara değerli açıklamalar getirmeyi başarmıştır. 

Yazar, kitabı (bizde, burjuva yazarların en beter geleneğini taklit ederek bir alışkanlık haline gelen) aydınlara yönelik değil, tersine emekçilere, halkın gerçek kit­lelerine, basit işçi ve köylülere yönelik yazmaya karar vermekle çok iyi yapmıştır. Yoldaş Stepanov, anlatımındaki belli başlı bazı yerleri açıklama yapılmadan anlamakta güçlük çekecek, veya Rus ve yabancı literatürde bu konu hakkında en önemli eserleri tanımak isteyen okurlar için ekte bir kaynakça vermiştir.

Yazarın Yeni Ekonomi Politiğin anlamını açıkladığı, ve ardından alışılmış "ucuz" şüpheci­liği, elektrikifıkasyona dayanarak çürüttüğü altıncı bölümün giriş kısmının altı özellikle çizilmelidir:

Bu şüphecilik genelde (eğer bu şüpheciliğin ardında, olageldiği gibi, Beyazlar, Sosyal Devrimciler ve Menşeviklerin her tür Sovyet kuruluşuna karşı düşmanlığı giz­lenmiyorsa), konu üzerine ciddiyetle düşünme eksikliğinin üzerini örtmeye yarar.

Halk eğitimi alanındaki gerçek (atıl memur zihniyeti taşımayan) çalışmalarımızda en çok ve son derece yoksunluk duyduğumuz şey, önümüzdeki yapıt türündeki "eğitim araçları" dır (her ama mutlaka her okul için). Tüm Marksist yazarlarımız güçlerini, usanç veren (bezdirici) bir hal alan siyasi gazete ve dergi gevezeliğine harcayacaklarına, ayrım yapmadan özellikle toplumsal sorunlar üzerine eğitim materyalleri veya ders kitapları yazmaya koyulsalardı, proletarya tarafından politik iktidarın ele geçirilişinden beş yıl sonra, proletaryanın kendi resmi okullarında ve üniversitelerinde eski burjuva aydınlarının gençliği, eski burjuva pılı pırtılarla besledikleri (doğrusu, bozuştur­dukları) utandırıcı gerçeğini tespit etmemize gerek kalmayacaktı.

VIII. Sovyet Kongresi, elektrikifıkasyon planının RSFSC'nin bütün -istinasız bütün- öğretim kurumlarında işlenmesini zorunlu tutan bir karar aldı. Bu karar, birçok karar gibi, bizim (biz Bolşevikle­rin) kültürsüzlüğü sonucunda kağıt üzerinde kaldı. Şimdi, Stepanov yoldaşın önümüzdeki eserinin yayınlanmasıyla, bu "eğitim aracı"ndan birkaç örneğin her merkezi kütüphanede (ve sonra da her ilçe kütüphanesinde) bulunmasını, Rusya'da her elektrik santralinde (800'den çoktur) sadece bu kitabın bulunmasını değil, ayrıca mutlaka elektrik üzerine ve RSFSC'nin elektrikifıkasyonu üzerine ve de genel olarak teknik üzerine herkese açık halk seminerleri düzenlenmesini sağla­malıyız ve sağlayacağız.

Her okuldaki her öğretmenin bu "eğitim" kitabını koyup, içeriğini benimsemesini (bunun gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için her yerelde mühendislerden ve fizik öğretmen­lerinden oluşan bir çalışma grubu veya çevresi örgütlenmelidir) ve sadece kendisinin okuması, anlaması ve benimsemesiyle kalmama­sını, içeriğini daha kolay ve anlaşılır bir dilde öğrencilere ve köylü gençliğe aktarabilmesini sağlamalıyız ve sağlayacağız.

Bunu başarabilmek çok emek gerektiriyor. Biz, büyük bir yoksulluk çeken eğitimsiz insanlarız. Bu kötü değil. Yeter ki öğrenme­miz gerektiği bilinci olsun. Yeter ki bu istek olsun. Yeter ki, bugün işçi ve köylünün öğrenmeye, toprak sahiplerinin ve kapitalistlerin "yararı" ve karı için değil, aksine kendi yaşamlarının iyileştirilmesi için ihtiyacı olduğuna dair açık kavrayış hayat bulsun.

Ve tüm bunlar bizde mevcut. Ve bu nedenle de öğreneceğiz, hem de başarıyla.

Lenin
18 Mart 1 922 
Tüm Eserler. cilt 27. sf 1 95- 1 96. Rusça.