13 Temmuz 2018

YAŞASIN HALKLAR ARASI KARDEŞLİK!

13 Şubat 1905
RSDİP Tiflis Komitesi

Yurttaşlar! Devrimci Proletaryanın hareketi yayılıyor ve ulusal çitler yıkılıyor! Rusya milliyetlerinin proleterleri ulus­lararası bir ordu halinde birleşiyor, proleter hareketin tek - tek dereleri birleşerek ortak bir devrimci ırmak halinde akıyor. Bu ırmağın dalgaları gittikçe yükseliyor, çarın tahtına gittikçe 'daha-şiddetli darbeler indiriyor ve çürümüş olan Çarlık hükümeti sallanıyor .. Ne hapishane, ne kürek cezası, ne de darağaçları -- hiçbir şey proletaryanın hareketini dur­duramıyor: o gittikçe yayılıp genişliyor! 

Tahtını sağlamlaştırmak için Çarlık hükümeti şimdi de "ye­ni" bir çareye baş vurdu. Rusya'nın milliyetleri arasına düş­manlık tohumları ekerek bunları birbirine karşı kışkırtıyor, proletaryanın ortak hareketini ayrı küçük hareketlere böle­rek bunları birbirleriyle karşı karşıya getirmeye çalışıyor.

Bütün bunlar, Rusya'nın milliyetlerini kardeşi kardeşe kır­dıran bir savaşla birbirinden ayırmak ve onları güçsüz düşürdükten sonra kolayca yenmek için! 

Böl ve yönet - Çarlık hükümetinin politikası budur.

Rusya'nın kentlerinde yaptığı budur (Gomel, Kişinev ve diğer kentlerdeki pogromları anımsayınız), Kafkaslarda  da aynı şeyi yineliyor. 

Sefil! Yurttaşların kanı ve cesetleriyle iğrenç tahtını sağlamlaştırmak istiyor! 

Bakü'de ölen Ermenile­rin ve Tatarların iniltisi; kadınların, annelerin ve çocukla­rın göz yaşları; kan, namuslu fakat bilgisiz bırakılmış yurt­taşların masum kanı; kaçışan, ölümden kurtulmaya çalışan suçsuz insanların korkulu yüzleri; yıkılan evler, yağma edi­len dükkanlar ve susmak bilmeyen korkunç kurşun sesleri,- işte namuslu yurttaşların katili Çarın tahtını sağlamlaştırmak için yaptığı budur.

Evet Yurttaşlar! Tatarlar arasından cahil kimseleri barışçıl Ermenilere karşı kışkırtanlar Çarlık hükümetinin ajanlarıdır ! Onlara silah ve mermi veren, polislerle Kazaklara Tatar elbisesi giydirip bunları Ermenilerin üzerine salanlar, çarlık hükümetinin uşaklarıdır.

Çarın kardeşi kardeşe öldürten savaşı hazırladılar ve sonunda , şim­di barbar emellerine ulaştılar. 

Çarlık hukumetinin başına lanet ve ölüm! 

Zavallı bir Çarın bu zavallı kulları şimdi de bizde, Tıflis de, kardeş katili bir  savaş düzenlemeye çalışıyorlar ! 

Kanınızı istiyorlar, sizi bölerek üzerinizde egemenliklerini sürdürmek istiyorlar..

Fakat tetikte durun! Siz Ermenıler, Ta­tarlar Gürcüler Ruslar! Elele verin, safları sıklaştırın ve  Carlık hükümetinin sizi bölme  girişimlereine bir ağızdan yanıt vevrin; Çarlık Hükümetine hayır! 

Yaşasın halkların kardeşliği!

Elele verin ve Bakü katliamlarının tek suçlusu Çar hükümetinin gerçekten mezarını kazacak olan proletaryanın etrafında birleşin, toparlanın. 

Şunları haykırın : 

Ulusal Nifakçılığa Hayır! 
Çar Hükümetine Hayır! 
Yaşasın Halkların Kardeşliği! 
Yaşasın Demokratik Cumhuriyet!

13 Şubat 1905
RSDİP Tiflis Komitesi

Stalin in yazılarından