Header Ads

Header ADS

Emperyalist Savaş Tehdidi ve Emperyalizme Karşı Proleter Mücadele

 O.W. Kuusinen'in 13. ECCI Plenumunda verdiği rapor 


“Bizler devrimci Marksist-Leninistleriz ve her zaman ekonomik ve politik durumun ve gelişme eğilimlerinin doğru bir bilimsel analizinden yola çıkarız.  Nesnel durumu değerlendirmede tüm öznelciliği ve keyfiliği reddediyoruz.”

 "Marksistler olarak öznelciliği reddediyorsak, bunun nedeni kendimizi nesnel gelişimin köleleri olarak görmemiz değildir.  Hayır, biz kendimizi proletaryanın zaferini hızlandırmak için tarihin aktif devrimci aracı olarak görüyoruz"

1. Günümüzde Savaş Tehlikesi

Şu andaki tüm uluslararası durum aşırı gerilimden birisidir.

Japonya ve Almanya tarafından terk edilen ve İtalya'nın da terk etme

ye hazırlandığı Milletler Cemiyeti, ona en çok güvenen iki emperyalist güç olan İngiltere ve Fransa arasında bir anlaşmanın sağlanması için bir arena olarak hizmet edemez; ve savaşa yönelik hararetli hazırlıkları gizlemek için bir perde işlevi görmeyi bırakıyor. Versaille Antlaşması'nın ve Washington Antlaşması'nın temelini oluşturan emperyalist pazarlık sistemi tamamen çökmüştür. Silahsızlanma konferansı, emperyalistler arasında şimdiye kadar görülmemiş bir silahlanma yarışına yol açtı ve "ekonomik silahsızlanma" konulu Londra Konferansı'nın bir sonucu olarak, tüm cephede emperyalist arasında bir kur ve tarife savaşı patlak verdi.

Versailles bloğu ile Almanya ve İtalya'nın önderlik ettiği Versay karşıtı grup arasındaki Orta ve Güney Avrupa ve Balkanlar haritasının taslağının yeniden çizilmesi için verilen mücadele, özellikle Avusturya sorunu etrafında giderek kızışıyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere arasındaki düşmanlık, pazar için üstü kapalı mücadelenin bir sonucu olarak, benzeri görülmemiş bir keskinlik kazandı (dolar ile sterlin arasındaki savaş, müttefikler arası borç sorununda her iki rakibin uzlaşmaz tutumu, vb.) Anglo-Amerikan çatışmasının yoğunlaşması, bu iki emperyalizmin çıkarlarının çatıştığı her noktada, özellikle Pasifik'te yaşanıyor. Pasifik'te Japonya, ABD ve İngiltere arasındaki silahlanma yarışı artık Londra, Washington ve Tokyo'da gizlenmiyor. Japonya, Port Arthur'da yeni bir askeri deniz üssü inşa ediyor ve adayı güçlendiriyor; İngiltere, Singapur ve Avustralya kıyılarını güçlendirirken, ABD Pasifik kıyılarını, Hawaii'yi ve Guam'ı güçlendiriyor. İngiltere, ABD ile Japonya arasında bir savaş çıkması durumunda başlıca rakibi ABD'nin güçlenmesinden korkuyor, ancak aynı zamanda Japon militaristlerinin aşırı iştahlılığından, Japon emperyalizminin, ihracat pazarının çok altında fiyatla yaptığı ihracatla zaten tüm pazarlarda İngiltere'yi vuran güçlenmesinden de korkuyor.

Uluslararası durumun gerginliği, kapitalist dünyanın doğasında var olan çelişkilerin keskin bir şekilde yoğunlaşması tarafından belirlenir. Ancak bu içsel çelişkilerin yoğunlaşması, sosyalizmi inşa eden toprağa karşı emperyalistlerin saldırganlığını doğrudan artırmakta, dünya burjuvazisini, kapitalizmin bu içsel çelişkilerine SSCB pahasına bir çözüm aramaya zorlamaktadır. "Varlığıyla işçi sınıfını ve sömürgeleri devrimcileştiren Devrim'in kalesi olan Sovyet Ülkesi, (burjuvazinin) ... yeni bir savaş düzenlemesini, ... [Onları] ... Dünyayı yeniden bölmeyi, (onları) ...özellikle bugün, ekonomik kriz nedeniyle kapitalistler için çok gerekli olan geniş iç pazarımızın efendisi olmaktan alıkoymayı engelleyen SSCB pahasına." (Stalin, SBKP'nin On altıncı Kongresinde Konuşma)

Japon monarşisi, Hitler Almanya'sı ve İngiliz emperyalizmi, Sovyetler Birliği'ne karşı savaşın düzenlenmesinde en aktif rolü oynuyor. İngiliz emperyalizmi, Japonya'yı Doğu'da SSCB'ye maceracı bir saldırı için cesaretlendirmek ve teşvik etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. 

Aynı zamanda, İngiliz emperyalizmi Avrupa'da söz sahibi konumunu geri kazanmak için Almanya ile Fransa ve Fransa ile İtalya arasındaki karşıtlıkları körüklemeye çalışıyor ve batıda SSCB'ye bir saldırı için uluslararası burjuvazinin güçlerini örgütlüyor.

Alman faşizmi, Almanya'nın proletaryasına ve emekçilerine karşı yürüttüğü cellat iç savaşını, SSCB'ye bir saldırı için ortak eylem yoluyla emperyalistlerin kampındaki düşmanlıkları yumuşatmak için hararetli çabalarla Avrupa'nın yeniden bölünmesi için savaş hazırlıklarıyla birleştiriyor.

Hitlerci Almanya ve Pilsudki Polonya, aralarında giderek artan şiddetli çatışmaları Sovyet toprakları pahasına çözmeye çalışıyor. Hitlerciler, benzer bir savaşa hazırlanmak için Estonya ve Letonya'da faşist bir darbe organize etmekte ve SSCB pahasına Fransız emperyalistleri arasında anti-Sovyet grupla ortak payda bulmaya çalışmaktadırlar.

Japon savaş bakanı Araki, samuray kılıcını savurarak ve mali oligarşinin kodamanlarına güvenerek ciddi bir şekilde şöyle diyor:

"Yirmi yıldır Çin'de düzensizlik hüküm sürüyor; şimdiye kadar orada hiçbir merkezi hükümet kurulmadı ve aslında hükümet de yok. Ne Orta Asya'da ne de Sibirya'da bir özgürlük kırıntısı bile bulunamıyor.

Japon monarşisinin barbarlık için çarlığa göre hiç geride kalmadığı iyi bilinir. Bir ahtapot gibi dokunaçlarını büyük bir ulusun etrafına sarmış 3.000 milyoneri temsil ediyor. Sülükler gibi Japonya'nın eziyet çeken emekçi köylülerinin kanını emen 40.000 toprak sahibini temsil ediyor. Köylülerin kızlarını satın alan ve işçilerine sömürgecilerin ücretlerini ödeyen köle sahibi tekstil işletmelerini temsil ediyor. Kore'yi, Formosa'yı, Mançurya'yı ve kuzey Çin'in bir bölümünü, köleleştirilmiş ulusların vahşi bir işkence ve alay alanına dönüştüren ve "teknikteki tüm son icatları tamamen teknolojiyle birleştiren eşi görülmemiş vahşet" ile ün kazanan, iğrenç, kibirli, saf Asya işkencesi bir militarizmi temsil ediyor." (Lenin).

Araki'nin ağzından, Alman faşistlerinin İngiliz Fanatiklerinin ve tüm gerici burjuvazinin SSCB'ye karşı öfkesi dile getiriliyor.

SSCB'ye karşı bir savaş başlatabilirler, ancak böyle bir savaştan kafaları kırılmadan çıkamazlar.

Çeviri E.A

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.