29 Kasım 2006

POLİTİK EKONOMİ DERS KİTABI

MARXIST ARCHIVE
 
POLITIKAL EKONOMI ANA SAYFA

CİLT 1 - PDF İndir
CİLT 2 - PDF İndir

SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi
POLİTİK EKONOMİ DERS KİTABI
CİLT: II (Almanca Baskı 1955)
Çeviren İSMAİL YARKIN
İnter Yayınları

Bu kitap Dietz Verlag tarafından 1955 yılında Berlin’de yapılan Almanca baskısından Türkçe'ye çevrilmiştir.Bu kitabın Almancası Almanya Sosyalist Partisi Merkez Komitesi—Marx-Engels-Lenin-Stalin Enstitüsü tarafından hazırlanmıştır.


CİLT 2
İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ YERİNE
ÜÇÜNCÜ KISIM--SOSYALİST ÜRETİM TARZI

A--KAPİTALİZMDEN SOSYALİZME GEÇİŞ DÖNEMİ
BÖLÜM XXII KAPİTALİZMDEN SOSYALİZME GEÇİŞ DÖNEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
BÖLÜM XXIII SOSYALİST SANAYİLEŞME
BÖLÜM XXIV TARIMIN KOLLEKTİFLEŞTİRİLMESİ
BÖLÜM XXV Sosyalist üretim tarımın pekiştirilmesi

B--HALK İKTİSADININ SOSYALİST SİSTEMİ
BÖLÜM XXVI Sosyalizmin maddi üretim temelinin temel özellikleri
BÖLÜM XXVII SOSYALİZMDE DEVLET BÜTÇESİ, KREDİ VE PARA DOLAŞIMI
BÖLÜM XXVIII SOSYALİST YENİDEN ÜRETİM
BÖLÜM XXIX HALK İKTİSADININ PLANLI (ORANTILI) GELİŞMESİ YASASI
BÖLÜM XXX SOSYALİZMDE TOPLUMSAL EMEK
BÖLÜM XXXI SOSYALİZMDE META ÜRETİMİ, DEĞER YASASI VE PARA
BÖLÜM XXXII SOSYALİZMDE İŞ ÜCRETİ
BÖLÜM XXXIII İKTİSADİ MUHASEBE VE VERİMLİLİK ,MALİYET ÜCRETİ VE FİYAT
BÖLÜM XXXIV SOSYALİST TARIM SİSTEMİ
BÖLÜM XXXV SOSYALİZMDE META DOLAŞIMI
BÖLÜM XXXVI SOSYALİST TOPLUMDA ULUSAL GELİR
BÖLÜM XXXVII SOSYALİZMDE DEVLET BÜTÇESİ, KREDİ VE PARA DOLAŞIMI
BÖLÜM XXXVIII SOSYALİST YENİDEN ÜRETİM
BÖLÜM XXXIX SOSYALİZMDEN KOMÜNİZME TEDRİCİ GEÇİŞ

C--HALK DEMOKRASİSİ ÜLKELERİNDE SOSYALİZMİN İNŞASI
BÖLÜM XL AVRUPA HALK DEMOKRASİSİ ÜLKELERİNİN İKTİSADİ DÜZENİ
BÖLÜM XLI ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NDE İKTİSADİ DÜZEN
BÖLÜM XLII SOSYALİST KAMP ÜLKELERİ ARASINDA İKTİSADİ ORTAK ÇALIŞMA
SONUÇLAR

İNTER YAYINLARI Ankara Cd. 31 Fahrettin Kerim Gökay Vakfı İşhanı No: 31 Kat: 4/51 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel: (0212) 519 16 16